IMG_20201218_122434 - kopie

Vánoční besídka 5.A

Během měsíce prosinec jsme plnili úkoly z kalendáře a seznamovali jsme se s pranostikami na každý den v prosinci, nazdobili jsme stromeček, donesli jsme dárečky svým kamarádům, připravovali jsem si nějakou zábavu pro své spolužáky.

Konečně byl pátek 18.12., den naší  vánoční besídky. Ráno byla ve třídě tma, jen plamen svíčky v lucernách na lavicích plápolal. Bylo to opravdu nádherné. Celý den jsme se těšili na dárečky. Než jsme si je rozdali, povídali jsem si o vánočních tradicích, pouštěli jsme lodičky, rozkrojili jsme jablíčko, zhlédli jsme aktivity našich kamarádů, zatančili jsme si vánoční Zumbu, doprovázeli jsme hrou na tělo koledu Půlnoční. Bylo nám všem spolu velmi dobře.

Dárečky, které jsme dostali, nás všechny potěšily.

Spojili jsme se i s Moničkou, která musela být doma kvůli karanténě.

Nakonec jsem si popřáli krásné Vánoce, spokojení, plní radosti se  jsme se rozloučili a odcházeli domů.

žáci 5.A

IMG_20201218_100615_1 IMG_20201218_100617 IMG_20201218_101155 IMG_20201218_101159_1 IMG_20201218_101204_1 IMG_20201218_101214 IMG_20201218_101218 IMG_20201218_101221_1 IMG_20201218_101231_1 IMG_20201218_103842 IMG_20201218_104242 IMG_20201218_104301 IMG_20201218_104329_1 IMG_20201218_104534_1 IMG_20201218_104541 IMG_20201218_104551 IMG_20201218_104621_1 IMG_20201218_104635 IMG_20201218_104642_1 IMG_20201218_104651_1 IMG_20201218_104716 IMG_20201218_104725_1 IMG_20201218_104736_1 - kopie IMG_20201218_104742_1 - kopie IMG_20201218_104830 - kopie IMG_20201218_105119_1 - kopie IMG_20201218_105132_1 - kopie IMG_20201218_110646_1 - kopie IMG_20201218_111025_1 - kopie IMG_20201218_111326 - kopie IMG_20201218_111535_1 - kopie IMG_20201218_111847_1 - kopie IMG_20201218_112029 - kopie IMG_20201218_112118_1 - kopie IMG_20201218_112454 - kopie IMG_20201218_112833_1 - kopie IMG_20201218_112931 - kopie IMG_20201218_122434 - kopie

Děti dostaly CD a měly z něj udělat rybičku. Při tvorbě použily barevné papíry, lihový fix.

Každá z nich byla originální.

Třeba jim splní nějaká přání.

IMG_20201216_123411 IMG_20201216_123437 IMG_20201216_123447_1 IMG_20201216_123457_1 IMG_20201216_123510_1 IMG_20201216_123523_1 IMG_20201216_123537 IMG_20201216_123653_1

Soutěž o nejkrásnější vánoční fusku 4. B

 

Poslední školní den před Vánocemi jsme ve třídě soutěžili o nejkrásnější vánoční fusku. Kdo chtěl, přinesl si jeden pár ponožek s vánoční tématikou. Ráno jsme ponožky schovali do tašky, aby nikdo nevěděl, kdo jaké ponožky přinesl. Na začátku vánoční besídky jsem ponožky rozložila na koberec. Každý žák dostal jedno víčko od PET lahve. Byl to bod, který měli umístit k páru, který se jim nejvíc líbil. Ve druhém kole následovala módní přehlídka. Každý se prošel po koberci a snažil se propagovat svoje ponožky. Po skončení prohlídky se opět bodovalo. Vítězem s nejvíce body se stal J. Vlach. Na druhém místě se umístil J. Mattes a na bronzové pozici zazářila K. Vlčková. Odměnou byla naše třídní měna – čtvrťáky.

Ostatní to zvládli také skvěle, ale místa na bedně jsou jen tři.

Krásné Vánoce všem přejí žáci 4. B a p. uč. V. Válková.

Správně vidíme jen srdcem, 4. A

Naši poslední výtvarnou aktivitu jsme motivovali výrokem z knihy Malý princ. Kdo by neznal moudrou myšlenku: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“

Uvědomit si pravé hodnoty člověka je velmi důležité pro celý život. Mezilidské vztahy by měly být založeny na pocitu důvěry, ochoty druhým pomoci. Srdce je symbolem lásky, dobrosrdečnosti. Nejen v době Vánoc bychom měli mít svá srdce otevřená pro všechny lidi.

Výtvarné ztvárnění srdce bylo založené na kontrastu barev a linii čar.  Snad nám naše práce budou připomínat, jak důležité je vnímat druhé lidi  naším srdcem.

Mgr. Jarmila Loudová za kolektiv žáků 4. A

Vycházka k rybníku 5.A

Během zimního období se ptačí druhy, které neodlétají do teplejších oblastí často dostávají do problému s opatřením základní potravy k životu.

Rozhodli jsme se, že ptákům pomoci a  vyrobili jsem pro ně krmítko, a pak ho zavěsili na větve stromů kolem rybníka.

Naše krmítko byla rulička od toaletního papíru  natřená medem a obalená ve směsi semínek. Snad přijde ptáčkům vhod.

žáci 5.A

 

IMG_20201204_122108 IMG_20201204_122120_1 IMG_20201204_122159 IMG_20201204_122203_1 IMG_20201204_122218 IMG_20201204_122245_1 IMG_20201204_122431_1 IMG_20201204_122512

Vánoční světýlka 5.A

Advent je doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.

Lidé si zdobí své příbytky jmelím, větvičkami, svíčkami, Bez ohledu na to, jak silná je tma, světlo jedné malé svíčky ji dobývá. Lidé všech vyznání a všech společenských vrstev se odpradávna setkávali při svitu svíček, aby se modlili, truchlili, nebo oslavovali.

Pojďme si společně sednout, zapálit svíci a radovat se ze společných chvil.  žáci 5.A

 

Lední medvěd 5.A

 

Lední medvěd žije v polárním pásu, kde je spousta sněhu.

Nedávno i u nás napadl a všichni se z něj radovali, i když jen krátce.

Naši lední medvědi    žáci 5.A

 

 

Manipulační aktivity v hodinách matematiky, 4. A

Distanční výuka nemůže nikdy nahradit možnosti přímé výuky. O to více si nyní užíváme v hodinách všechny úlohy, kdy modelováním a manipulačními činnostmi rozvíjíme své dovednosti a vědomosti.

V hodinách matematiky žáci s oblibou pracují s bankovkami a mincemi. Pestrost řešení ukazuje, jak rozdílné myšlení mají.

Používali  jsme tentokrát i  virtuální  bankovky a mince naší země.

V lavicích děti  pracovaly ve dvojicích, případně samostatně, většinou se zjednodušenou náhražkou platidel – s kartami s natištěnými čísly. Žáci museli přemýšlet o to víc, zda v dané hodnotě, opravdu bankovky existují.

Úkoly, kdy v rámci zadání žáci nebyli omezeni počtem užívaných bankovek a mincí, poskytovaly neuvěřitelné množství řešení.

Těžší bylo pro žáky vnímat obměny úloh, když měli užít právě jednu stovku, alespoň 3 tisícovky, atd. Podmínek ze strany učitele neustále přibývalo a problémové úlohy byly skvělou aktivizací pro celou třídu.

Nejcennější však byla fáze, při níž děti zadávaly vlastní úlohy, na základě svých řešení tvořily a formovaly úlohy pro své spolužáky.

Pevně věříme, že již nedojde k uzavření škol, protože by nám podobné aktivity velmi chyběly. Jsou k nezaplacení.

Jak se žákům dařilo, je patrné na několika fotografiích z dané hodiny.

                                                                                    Za kolektiv žáků Mgr. Jarmila Loudová

Příroda v zimě, 4. A

Letošní rok nám již přinesl ryze zimní počasí. Sněhová nadílka však dlouho nevydržela. Už jsme se smířili s tím, že opravdová zima přebírá svou nadvládu nad počasím velmi pozvolna.

O to více si zdobíme okolí své třídy zimními motivy krajiny.

Když jsme v přírodě probírali učivo o společenstvu lesa, učili jsme se, jak rozeznávat zimní živočichy podle zvuků, stop. Připomněli jsme si, kterak pomáhat zvířatům v zimním čase. Uložili jsme si nově získané poznatky do příštích let.

Pro navození zimní atmosféry jsme malovali stromy obsypané vločkami sněhu, na stromy jsme zavěsili krmítka. Do nich jsme nasypali a přilepili skutečné zrní. Nakrmili jsme tak symbolicky formou koláže stálé ptactvo.

Vypadá to v okolí vašich obydlí také tak? Pak patříte k těm, kteří jsou ohleduplnými milovníky přírody.

Kdybychom otevřeli okna dokořán, jistě by se k nám někteří ptáčci vydali za potravou. Zkombinovali jsme v naší tvorbě řadu doposud osvojených malířských technik. Vznikly plastické práce plné sněhu, zimní atmosféry – opravdová “ zimní idylka“.

Těšíme se na dny plné zimních radovánek. Vážíme si každého dne, jenž nás obdaří sněhovou nadílkou.

Pevně věříme, že  bude neustále přibývat lidí pečujících o přírodu.

Za kolektiv žáků 4. A Mgr. Jarmila Loudová