Kdo jsem? aneb Po stopách slavných antických postav v 6. B

Ve výtvarné výchově v 6.B jsme propojili kapitolu z dějin umění o starověkém Řecku a Římě s tematikou školního projektu Erasmus Po stopách antické Evropy.
Z antického umění jsme si vybrali sochařství, respektive portrétní bustu (hlava a ramena) – zaměřili jsme se na dobovou úpravu vlasů a vousů (kresba) a vytvořili „zábavné portréty pro každého“.
Portrét antické osobnosti žáci doplnili nápisem, který vyjadřoval, kým se pro ten okamžik právě stali, a pak propojili vlastní obličej s antickou podobou.
A tak jsme se na chvíli ocitli ve světě antických bohů a bohyň, vládců a vojevůdců, hrdinů antických bájí, básníků a filosofů.