Archiv pro rubriku: Projektová výuka

Cyklistický výcvik 4. A v Oslavanech

Ve čtvrtek 13. září jsme jeli na dopravní hřiště do Oslavan. Odjezd doprovázela dobrá nálada, sluníčko nás hřálo od samého rána. Cestovali jsme klasickou autobusovou linkou, výcvik trval téměř celé dopoledne.

Nejprve jsme pilovali přímo na dopravním hřišti důležité teoretické vědomosti účastníků silničního provozu, v učebně jsme si ukázali správnou výbavu kola a komplikovanější křižovatky. Umět rozpoznat všechny základní dopravní značky, vyznat se na křižovatkách je velmi důležité.

Všichni absolvovali jízdu zručnosti. Zahrnovala slalom, přenášení předmětu za jízdy a plynulý nájezd mezi mantinely. Většina žáků by při jízdě nasbírala nějaké trestné body, setkání s novými překážkami nebylo snadné. Do jarního druhého kola cyklistického výcviku je dostatek času pilovat jízdní dovednosti.

Na dopravním hřišti jsme jezdili podle dopravních předpisů, sledovali jsme značky a semafory. Pěkně jsme se zapotili, ale pro náš bezpečný pohyb na silnicích je to nezbytné. Nyní se budeme cítit na kole bezpečněji.

Tato zkouška nanečisto dětem přiblížila, v čem se potřebují zlepšit. Motivovala je k větší obezřetnosti a respektu v dopravě. Jsme rádi, že nám přálo počasí a výcvik jsme zvládli bez úrazu. Poděkování patří také lektorkám dopravního výcviku. Tyto akce mají velký význam pro ochranu zdraví našich dětí.

Těšíme se na jarní shledání v Oslavanech. Pevně věříme, že všichni získáme řidičský průkaz na řízení kola. Je to přání nás všech.

Za kolektiv dětí 4. A Mgr. Jarmila Loudová

 

 

Návštěva ze Sládkovičova v 5. B

Vzájemná setkávání ZŠ a MŠ Karola Kuffnera a ZŠ T. G. Masaryka se již stalo tradicí. Dne 13. června přijelo do naší školy 32 žáků 2. stupně pod vedením 5 pedagogů.

V rámci dne se uskutečnilo i setkání žáků naší třídy (5. B)  a jejich třídní učitelky  s paní učitelkou ze Sládkovičova, s níž  jsme po celý rok realizovali online výuku. Předali jsme si dárečky a pozdravy. Byli jsme šťastní z osobního setkání. Otevřeně jsme si povídali, podělili jsme se s ní o své zážitky z průběhu školního roku a v závěru jsme paní učitelce společně zatancovali.

V našich srdcích zůstaly krásné vzpomínky a radost, kterou jsme sdíleli spolu během společně stráveného času.

                                                                                  Mgr. Jarmila Loudová

Poznáváme želvy, 5. B

Poznáváme želvy

V hodinách výtvarné výchovy jsme se v rámci malby zaměřili na zástupce plazů – želvy. Malovali jsme vodovými a temperovými barvami, mnozí využili i dříve osvojenou náročnější techniku k dosažení plastického efektu.

Čím nás tito živočichové zaujali? Mají jedinečnou stavbu těla. Jejich kostěný krunýř krytý rohovitými štíty nebo silnou kůží je zcela specifický. Želvy obývaly Zemi již 200 milionů let. A to byly důvody, proč jsme jim věnovali větší pozornost.I když se pohybují nemotorně a pomalu, vodní želvy jsou výborní plavci.

Největší z mořských želv je kožatka velká. Měří až přes  tři metry a váží přes tisíc kilogramů. Dokáže naklást až 175 vajec.

Lidé loví želvy pro  chutné maso a vybírají i jejich vejce. Pozemní želvy doplatily hlavně na svou pomalost a bezbrannost. V mnoha oblastech byly některé druhy zcela vyhubeny.

Poznejte želvy  blíže stejně jako my. Naše malby by měly ostatní upozornit na jejich krásu. Možná naše obrázky přispějí k jejich záchraně.

                                                                                              Mgr. Jarmila Loudová

 

Den Země v parku na Réně očima třídy 5. B

Ve čtvrtek 19. dubna se žáci 1. stupně vydali do parku na Réně. Odcházeli jsme postupně. Nejprve se na cestu vydali žáci 1. – 3. třídy, na ně jsme navázali i my – žáci 5. B – spolu s dětmi ze 4. ročníků a se žáky z 5. A.

Žáci 2. stupně si zde pro nás pod vedením paní učitelky Mgr. Milany Kafkové připravili zajímavá stanoviště s přírodovědnými a ekologickými aktivitami.

Počasí nám přálo. Sluneční paprsky nás po celou dobu pobytu v přírodě příjemně hřály. Ocenili jsme kreativitu žáků a paní učitelky. Všechny úkoly jsme si naplno užili.

Žáci naší třídy byli rozděleni do 5 skupin. Nasbírané body z jednotlivých stanovišť rozhodly o nejlepším týmu. Vyhlášení vítězů však probíhalo až následující den ve škole.

Všichni se těšíme na podobné akce v přírodě. Děkujeme všem organizátorům akce za báječné zpestření výuky.

                                                                                  Mgr. Jarmila Loudová a žáci 5. B

 

GEOCACHING S TEMATIKOU DNE ZEMĚ, 5. B a 6. C

Geocaching se v letošním roce již podruhé vrátil do výuky. Tentokrát se na přípravě podíleli žáci ze třídy 6. C pod vedením paní učitelky Leony Bubeníkové.

Příjemné zpestření výuky čekalo na děti z 5. B ve středu 18. dubna.

Téměř všichni jsme již byli „ostřílenými borci“. Poprvé jsme si jednoduchou verzi geocachingu vyzkoušeli v únoru u příležitosti oslav SV. VALENTÝNA. Proto jsme věděli, co nás čeká.

Žáci hledali celkem 30 ukrytých zpráv. Byli rozděleni počítačem do 3 družstev. Skupiny tvořilo 8-9 žáků. Nejprve se děti domluvily na strategii a následně se vydaly hledat ukryté texty. Jejich cílovým stanovištěm byla naše kmenová třída.

Zprávy byly tentokrát motivovány blížícími se oslavami DNE ZEMĚ. Byly rozmístěny ve volné přírodě na školním pozemku. Vzdali jsme tak všichni hold naší „matičce Zemi“.

Každá skupina dostala přesné písemné, případně obrázkové instrukce. Směřovaly nás správným směrem. Nahrazovaly navigační systémy GPS.

Venku fotila žáky přímo v akci Mgr. Leona Bubeníková.

Nápaditá hra nám příjemně zpestřila část středečního dopoledne. Skvěle doplnila klasickou výuku, propojila pohyb, vzdělání a sport.

S rozluštěnými texty jsme následně pracovali v hodině českého jazyka.Vítězný tým nalezl z 15 zpráv 14. Tento skvělý úspěch slavily dva týmy. O vítězném družstvu nakonec rozhodl jen rychlejší čas.

Přesto nebylo vítězů a poražených. Všichni jsme zvítězili. Rozvinula se naše schopnost spolupracovat, pozorovat terén a soustředit se.

Děkujeme žákům 6. C a paní učitelce Bubeníkové za přípravu. S radostí jsme se na chvíli opět stali geocachery.

Těšíme se na další geocaching ve školním prostředí. Tentokrát je řada na nás. Pokusíme se oplatit starším spolužákům jejich úsilí a připravit jim také úkoly v terénu.

Pevně věříme, že budeme stejně nápadití a úspěšní jako oni.

                                                                                                Mgr. Jarmila Loudová

 

Sládkovičovo na doslech a na dohled, 5.B

Od říjnové návštěvy Spojené školy ve Sládkovičovu uplynulo sice několik měsíců, ale přesto máme naše nové přátele stále na očích. Plynulá slovenština v nás pravidelně rozechvívá pocit, že jsme neustále spolu. Jak je to možné?

Velmi jednoduchá odpověď. Umožňuje nám to on-line propojení. S paní učitelkou Manekovou jsem se na vzájemné spolupráci domluvila ihned při říjnovém pobytu na Slovensku. Neváhala, podařilo se nám najít časové úseky z výuky našich tříd pro chvilky strávené pohromadě.

Jsem šťastná, že naši noví přátelé jsou natolik aktivní a podporují spolupráci s naší školou ve všech směrech.

Na počátku předcházela našim živým vstupům za hranice obou sousedních zemí písemná komunikace. Využili jsme k ní vzájemné pozvánky na společně vytvořené tematicky zaměřené mezinárodní nástěnky.

Využili jsme je nejen k seznámení, ale také k poznávání našich tradic a předávání informací ze života naší školy a třídy, ke vzájemnému sdílení námětů a nápadů.

Podporujeme se, radujeme se z úspěchů našich nových kamarádů, dělíme se s nimi     o naše prožitky.

V žádném ohledu neplatí přísloví sejde z očí, sejde z mysli. Není to ani možné. Díky napojení webové kamery na interaktivní tabuli máme děti i paní učitelku často mezi námi. Propojení neustále krůček po krůčku zdokonalujeme.

Jak moc pro nás společné chvíle znamenají, dokládá báseň, kterou jsme dětem v přímém přenosu recitovali.

Měla být poděkováním za to, že jsou nám Slováci ze Sládkovičova stále nablízku.

Připravili jsme si pro Vás krátké přáníčko,

pevně doufáme,

že potěší Vaše srdíčko.

Chtěli bychom k Vám vyslat naše přání,

co není nikde jinde k mání.

 

Ve středu se vždy těšíme,

že se opět spatříme.

 

Chceme si s Vámi i nadále psát,

blíž Vás i slovenštinu poznávat.

 

Dobrých přátel není nikdy dost,

hodí se ve smutku i pro radost.

 

Jsme rádi,

že jste naši kamarádi.

 

Milá paní učitelko i Vám mnoho energie, lásky,

samé dobré lidi kolem sebe a žádné vrásky.

To Vám přejí všichni přátelé z Ivančic.

 

Nyní se intenzivně připravujeme na návštěvu žáků a kolegů ze Slovenska. Proběhne v závěru letošního školního roku. Snad mezi nimi budou i někteří naši noví kamarádi.

Ráda bych poděkovala i vedení obou škol. Bez jejich podpory by nebylo možné naše sny a plány převádět do skutečného života.                                                                                                               Mgr. Jarmila Loudová

Novinky ve výuce, 5. B

Neustále inovuji. Je třeba děti k učení motivovat, podpořit jejich kreativitu. Možnosti, jež jsou nyní ve světě k dispozici, lze zařadit do hodin i v našich školách. Průběžně v jednotlivých hodinách využívám mnoho různých programů. Střídáním aktivit se mi lépe daří podnítit zájem žáků o probírané učivo. Každý týden se sama stávám žákyní a kromě tvorby se učím nové technologie ovládat. Udržet krok s dobou není vůbec jednoduché.

Žáci jsou vnímaví a rychle se všem novotám přizpůsobují. Při hrách, které na tabletech a mobilech hrajeme naživo, vzniká často velmi soutěživé klima. Tvoření soutěžních týmů přenechávám raději počítači. Neustále se tak skupinky mění a všichni se učí spolupracovat navzájem.

V našich hrách a tvorbě není důležité zvítězit. Vzdělání jde ruku v ruce s hrou, čímž je skvěle naplňován odkaz „UČITELE NÁRODŮ“ Jana Amose Komenského „ ŠKOLA HROU“.

O atmosféře ve třídě svědčí fotografie pořízené z realizace jednoho ze zadaných úkolů. Žákovské týmy si procvičovaly znalosti názvů jednotlivých částí kostry člověka.

K fotografiím jsem přiřadila i ukázky obrázků slovních mraků. Jsou skvělým důkazem, jak lze získané vědomosti žáků propojit s dovednostmi užívání moderních technologií.

                                                                                    Mgr. Jarmila Loudová

 

VZPOMÍNKY NA ŠPANĚLSKO, 5.B

Ačkoli proběhl DEN ŠPANĚLSKÉ KUCHYNĚ již téměř před týdnem, stále mezi námi přetrvává atmosféra plná temperamentu a dobré nálady. Pomáhají nám v tom španělské písně, které o přestávkách posloucháme a dozvuky radosti z výhry. Denně ve volném čase tancujeme píseň DESPACITO ve španělském originálu. Stala se pro nás symbolickou. Myslím si, že při jejich tónech si i po letech vzpomeneme na Španělsko a náš projekt, s nímž jsme zvítězili.

V pondělí jsme si pochutnali v jídelně na nádherném a velmi chutném dortu. A právě dnes ráno jsme prezentovali alespoň část naší práce  i paním kuchařkám.

Je před námi důležité rozhodnutí, jak využijeme získanou odměnu. A není to věru lehké. Objevilo se mnoho zajímavých návrhů.

I když jsme z vítězství měli ohromnou radost,  důležitější bylo, že nás práce bavila a dokázali jsme zapojit opravdu všechny děti z našeho kolektivu, včetně paní učitelky.

Děkujeme ještě jednou všem, kteří se na akci podíleli. Přinesla nám pěkné chvilky, na něž nám zůstanou trvalé vzpomínky.

Na fotografiích zavzpomínejte spolu s námi na celý průběh uplynulého týdne a naše prožitky.

Mgr. Jarmila Loudová

Část fotografií (přímo ze dne 21.února) nám poskytla TIV Ivančice, děkujeme.

 

 

 

ŠPANĚLSKO, 5. B

ŠPANĚLSKO

Naším posledním realizovaným projektem byla cesta do Španělska. Nejprve jsme si vytvořili virtuální nástěnku v programu, se kterým nás naučila pracovat naše paní učitelka a je využíván lidmi z celého světa v desítkách různých jazyků. Žáci na ni umísťovali fotografie a informace k dané lokalitě. Výhodou je, že ji kdykoli mohou zhlédnout i tisíce uživatelů z celého světa.

Připravujeme se tak na den věnovaný Španělsku, který na naší škole proběhne příští středu 21.února.

V hodině vlastivědy jsme pracovali s interaktivními mapami. Poznávali jsme autonomní oblasti Španělska, významná města, pevniny, povrch, vodstvo i jeho polohu

v rámci Evropy. Viděli jsme krásné prezentace sestavené z fotek historických památek a pláží. Záběry byly podbarvené španělskou hudbou, na chvíli jsme se tak ocitli v samém srdci Španělska. Své poznávání jsme prolnuli  i dalšími předměty.

Ve výtvarné výchově jsme malovali to, co je pro Španělsko charakteristické – toreadory, tanečníky FLAMENCA, španělské hudební nástroje, místní plodiny, jídla. Jednotlivé práce jsme propojili a vytvořili jsme z nich velké plakáty. Namalovali jsme si dokonce vlajky jednotlivých oblastí. Naše obrázky jsme doplnili základními informace  a zajímavostmi o této zemi.

V hodině anglického jazyka jsme dokonce zpívali jednu ze známých písní v anglické i španělské verzi. Ovládáme nyní také základní španělské pozdravy.

Ve slohu se jsme se  stali majiteli cestovních kanceláří a tvořili jsme reklamy pro cesty do ŠPANĚLSKA.

Poslechli jsme si ukázky španělské hudby, sledovali jsme profesionální podobu španělského tance FLAMENCA. Neopomněli jsme ani PASO DOBLE, jehož základem je španělský dvojkrok, jenž symbolicky znázorňuje koridu.

Nyní se těšíme na ochutnávku místních specialit. Odměnou našeho projektu bude

  1. únor, kdy nám v kuchyni uvaří paní kuchařky gazpacho, paellu a andaluský zákusek -pomeranč s olivovým olejem.

            Snad jednou poznáme Španělsko v celé jeho kráse.

                                                                                                          Mgr. Jarmila Loudová

GEOCACHING ve školním prostředí, 5.B

Žáci 2. stupně ze třídy 8. A si pro děti z 5. B připravili originální zpestření výuky – jednoduchou verzi geocachingu. Tato hra dnes stojí na pomezí vzdělávání, turistiky i sportu.

  1. únor, kdy jsme se vrátili po jarních prázdninách opět do školních lavic, byl pro nás plný překvapení.

Žáci se ve skupinách vydali hledat ukryté texty.  Byly rozmístěny ve volně přístupných vnitřních prostorách školy. Každá skupina dostala přesné písemné instrukce, jež měly směřovat děti správným směrem. Nahrazovaly navigační systémy GPS, které jsou běžně při těchto aktivitách využívány.

Hráči putovali školou ve trojicích, jejich cílovým stanovištěm byla naše kmenová třída. Nalezené zprávy se nesbíraly. Určení členové týmu si je pouze zaznamenali a ponechali je na původních místech.

Nápaditá hra nám příjemně zpestřila část pondělního dopoledne. Rozvinula naši schopnost spolupracovat, pozorovat terén a soustředit se. S rozluštěnými texty jsme následně pracovali v hodině ČTENÍ.

Děkujeme žákům 8. A a paní učitelce Bubeníkové za přípravu. S radostí jsme se na chvíli stali geocachery.

Těšíme se na další nové ojedinělé nápady.

                                                                                              Mgr. Jarmila Loudová