Archiv pro rubriku: Projektová výuka

ŠPANĚLSKO, 5. B

ŠPANĚLSKO

Naším posledním realizovaným projektem byla cesta do Španělska. Nejprve jsme si vytvořili virtuální nástěnku v programu, se kterým nás naučila pracovat naše paní učitelka a je využíván lidmi z celého světa v desítkách různých jazyků. Žáci na ni umísťovali fotografie a informace k dané lokalitě. Výhodou je, že ji kdykoli mohou zhlédnout i tisíce uživatelů z celého světa.

Připravujeme se tak na den věnovaný Španělsku, který na naší škole proběhne příští středu 21.února.

V hodině vlastivědy jsme pracovali s interaktivními mapami. Poznávali jsme autonomní oblasti Španělska, významná města, pevniny, povrch, vodstvo i jeho polohu

v rámci Evropy. Viděli jsme krásné prezentace sestavené z fotek historických památek a pláží. Záběry byly podbarvené španělskou hudbou, na chvíli jsme se tak ocitli v samém srdci Španělska. Své poznávání jsme prolnuli  i dalšími předměty.

Ve výtvarné výchově jsme malovali to, co je pro Španělsko charakteristické – toreadory, tanečníky FLAMENCA, španělské hudební nástroje, místní plodiny, jídla. Jednotlivé práce jsme propojili a vytvořili jsme z nich velké plakáty. Namalovali jsme si dokonce vlajky jednotlivých oblastí. Naše obrázky jsme doplnili základními informace  a zajímavostmi o této zemi.

V hodině anglického jazyka jsme dokonce zpívali jednu ze známých písní v anglické i španělské verzi. Ovládáme nyní také základní španělské pozdravy.

Ve slohu se jsme se  stali majiteli cestovních kanceláří a tvořili jsme reklamy pro cesty do ŠPANĚLSKA.

Poslechli jsme si ukázky španělské hudby, sledovali jsme profesionální podobu španělského tance FLAMENCA. Neopomněli jsme ani PASO DOBLE, jehož základem je španělský dvojkrok, jenž symbolicky znázorňuje koridu.

Nyní se těšíme na ochutnávku místních specialit. Odměnou našeho projektu bude

  1. únor, kdy nám v kuchyni uvaří paní kuchařky gazpacho, paellu a andaluský zákusek -pomeranč s olivovým olejem.

            Snad jednou poznáme Španělsko v celé jeho kráse.

                                                                                                          Mgr. Jarmila Loudová

GEOCACHING ve školním prostředí, 5.B

Žáci 2. stupně ze třídy 8. A si pro děti z 5. B připravili originální zpestření výuky – jednoduchou verzi geocachingu. Tato hra dnes stojí na pomezí vzdělávání, turistiky i sportu.

  1. únor, kdy jsme se vrátili po jarních prázdninách opět do školních lavic, byl pro nás plný překvapení.

Žáci se ve skupinách vydali hledat ukryté texty.  Byly rozmístěny ve volně přístupných vnitřních prostorách školy. Každá skupina dostala přesné písemné instrukce, jež měly směřovat děti správným směrem. Nahrazovaly navigační systémy GPS, které jsou běžně při těchto aktivitách využívány.

Hráči putovali školou ve trojicích, jejich cílovým stanovištěm byla naše kmenová třída. Nalezené zprávy se nesbíraly. Určení členové týmu si je pouze zaznamenali a ponechali je na původních místech.

Nápaditá hra nám příjemně zpestřila část pondělního dopoledne. Rozvinula naši schopnost spolupracovat, pozorovat terén a soustředit se. S rozluštěnými texty jsme následně pracovali v hodině ČTENÍ.

Děkujeme žákům 8. A a paní učitelce Bubeníkové za přípravu. S radostí jsme se na chvíli stali geocachery.

Těšíme se na další nové ojedinělé nápady.

                                                                                              Mgr. Jarmila Loudová

 

 

Poznáváme Austrálii, 5.B

V pondělí 12. 2. bylo pro žáky 5.B plné zážitků. Náš návrat do školních lavic po jarních prázdninách zpestřila návštěva paní Hany Foltin.

Ačkoli pochází z České republiky, větší část života prožila v Austrálii. Několik let žila i na území s názvem Papua New Guinea. Odešla do těchto končin za hlasem svého srdce. I když to pro ni znamenalo mnoho životních změn  a odtržení od zbytku rodiny v Čechách, dokázala zde se svým manželem najít druhý domov.

Kdo nám může lépe vyprávět a podělit se s námi o své prožitky, než člověk, který strávil v dané oblasti desítky let. Setkání s ní navazovalo na probrané učivo o podnebných pásech světa.

V průběhu povídání a diskuse se spoustou dotazů jsme také zhlédli krátké prezentace  o Austrálii, její vlastní fotografie. Společná hodinka uběhla velmi rychle. Pro nás byla inspirací a motivací ke studiu cizích jazyků. Kdo ví, kam život jednou zavede naše kroky.

Paní Haně Foltin chceme srdečně poděkovat za obětavost a ochotu s námi strávit svůj volný čas. Vážíme si toho, že přijala naše pozvání a navštívila naši třídu. Přejeme jí pevné zdraví a mnoho báječných chvil ve své domovině se svými přáteli a blízkými lidmi.

                                                                                                         Mgr.Jarmila Loudová

Podmořský svět, 5.B

V učivu přírodovědy a výtvarné výchovy jsme se v rámci poznávání podnebných pásů potápěli  i hluboko na dno oceánů a moří.

Většina povrchu Země je pokryta vodou oceánů. Procházejí všemi podnebnými pásy, osidlují je tisíce různorodých živých organizmů.

Pro malbu jsme si zvolili moře tropického a subtropického pásu, které je svou vysokou teplotou celoročně příznivé pro život. Rostliny a živočichové v těchto místech mívají často těla zajímavých tvarů a pestrých barev. Nejznámější jsou žraloci, medúzy, chobotnice, koráli. Korálové útesy poskytují potápěčům nádherné scenérie. Život pod hladinou byl pro nás natolik lákavý, že se nám malovalo s lehkostí.

Pod našima rukama vzniklo velké plátno. V hodinách přírodovědy a slohu jsme si o podmořských tvorech vypsali zajímavé informace. Snad je jednou uvidíme i na vlastní oči.

Posuďte sami, jak je náš podmořský svět zdařilý a krásný.

                                                                                                                                                      Mgr. Jarmila Loudová

V polární pustině , 5.B 

I světadíl Antarktida

má své velmi chladné klima.

V polární pustině

je zima stále jedině.

 Tučňáci si v hejnech hoví,

ryby z moře denně loví.

Vydejte se s námi sem,

poznat jejich rodnou zem.

 Tučňáci jsou mořští ptáci. Jejich tělo připomíná společenský oděv mužů – frak. Neumějí létat, ale jsou skvělí plavci.Na nohách mají plovací blány, jejich křídla jsou přeměněná v ploutve. Jsou to velmi zajímaví tvorové. Zatímco ve vodě se pohybují rychlostí téměř 40 kilometrů v hodině, na souši jsou velmi nemotorní. Největším druhem je tučňák císařský a patagonský. O vejce pečuje sameček. Téměř dva měsíce ho zahřívá vlastním tělem. Samice naopak zajišťuje potravu. Je obdivuhodné, že dokážou přežít v ledových pustinách.

Žijí v koloniích, a proto jsme ve výtvarné výchově malovali celou rodinku. Kombinaci malby, otisků barev a kresbu tuší jsme zdárně zvládli. Nemusíte cestovat až k pólu, abyste si tyto živočichy mohli prohlédnout. V pohodlí domova stačí prolistovat celou galerii.

Mgr. Jarmila Loudová

Vánoce v 5.B

Co to zvoní?

Co to cinká?

Zase se k nám po roce

vrátily zpět Vánoce.

V pátek 22. prosince jsme oslavovali celé dopoledne příchod Vánoc. Čekal nás bohatý program. Zuzanka a Lea pro nás hrály na hudební nástroje, přišla mezi nás i „kouzelnice“ Anička. Vyzkoušeli jsme si některé vánoční zvyklosti, ochutnali jsme vánoční cukroví a tropické plody. Pořádně jsme si užili rozbalování dárečků.

Tancovalo se s  JUST DANCE a promítal se film na přání.

Pohodovou atmosféru dokládají fotografie z vánoční besídky naší třídy. Pokud vám bude doma po našem kolektivu smutno, stačí si je prohlédnout a budeme opět všichni pospolu.

                                                                           Mgr. Jarmila Loudová

 

Jak se žije v tropickém pásu, 5 .B

Zatímco u nás začala zima, my jsme se v hodinách přírodovědy příjemně „ohřívali“ při cestě do tropického pásu. Postupně jsme poznávali tropické deštné pralesy, savany i pouště.

Pročetli jsme si mnoho zajímavostí o místní fauně i flóře. Ve skupinách jsme si na závěr při souhrnném opakování učiva vytvořili velké plakáty, na nichž jsme propojili všechny naše dovednosti. Pracovali jsme s texty z encyklopedií, kreslili jsme živočichy a rostliny podle obrazové předlohy. Ze všech dětí se stali malí spisovatelé a ilustrátoři.

Plakáty byly opravdu velké, a proto jsme se rozdělili do tří větších skupin. Museli jsme zcela změnit uspořádání lavic a volného prostoru v naší malé třídě.  Na výsledné práci bylo znát, jak se žákům podařilo si práci dobře zorganizovat.

S radostí jsem pozorovala, jak žáci navzájem komunikují  a spolupracují. Prezentovali pak hotová díla před svými spolužáky.

Všichni jsme si cestu světem pořádně užili. Svědčí o tom fotografie z realizace tohoto projektu.

                                                                                               Mgr. Jarmila Loudová

 

SAVANA ZA SOUMRAKU- KRESBA VELKÝCH FORMÁTŮ, 5.B

Již druhým rokem se naše třída v rámci hodin výtvarné výchovy pouští průběžně do maleb a kreseb na velké formáty. Netroufla bych si tuto formu práce  aplikovat vždy a se všemi. Je k tomu zapotřebí velká disciplína, neboť malujeme mimo prostor třídy. Na každém  zástupci skupiny záleží úspěch všech. Moji současní svěřenci se nechají strhnout mým zapálením pro věc. Jdou do všeho naplno, což musí mít zaručeně dobrý výsledek.

V loňském roce jsme takto malovali stromy s ptactvem a rozkvetlou třešeň. Letos ozdobila chodbu školy dvě velká plátna s výjevem savany za soumraku.

S náčrtem dětem pomáhám, ale zpracování už je jen a jen v jejich rukou. Ačkoli příprava a jednotlivé kroky nebyly snadné, přesvědčilo mě nadšení dětí, že budeme v těchto pokusech pokračovat.

Vyzkoušeli jsme si, jak náročná je tvorba větších formátů. Prožijeme-li si takto náročnost jednoho velkého výkresu, doceníme více genialitu umělců, kteří dokázali velká plátna malovat běžně.  Naše práce vám  snad i prostřednictvím fotografie dodá sílu a energii , kterou má slunce na psychiku člověka.

Děkujeme všem za ohleduplnost. Blokujeme často plochu chodby. Díky tomu, že obýváme boční část budovy, máme zde více soukromí. I přesto některé paní učitelky a  paní uklízečky několik dnů omezujeme.Velmi si ceníme také podpory vedení školy, které nám tyto věci umožňuje.

                                                                       Mgr. Jarmila Loudová

Zima klepe na vrátka, 5.B

Začátek zimy se u nás pojí s 21. prosincem, ale ohlašuje se prostřednictvím studeného počasí již dříve. Je to nejchladnější období roku. Přináší s sebou mráz a všichni se těší také na sníh. Děti mohou bruslit, sáňkovat, lyžovat, koulovat se a stavět sněhuláky. Zimní radovánky bohužel závisí na počasí, proto toužebně vyhlížíme první sněhové vločky.

Na příchod zimy se velice těšíme. Spolu s ní se k nám přece vrátí i Vánoce – nejkrásnější svátky v roce. V naší třídě se jich nemůžeme dočkat. Svědčí o tom i to, že jsme si nastrojili stromeček již v minulém týdnu. Když si ho ráno rozsvítíme, zažehne v nás pohodovou vánoční atmosféru.

V hodině slohu jsme si pravou zimní náladu naplno užili. Žáci 5. ročníku by měli dokázat své poznatky a vědomosti důmyslně roztřídit. Rozdělili se do skupinek a pustili se do tvorby myšlenkových map. Dbali nejen o jejich správnou jazykovou stránku, ale i o působivé výtvarné zpracování. Poté začali veršovat a skládat motivační zimní básničky.

Žáci své práce spolužákům prezentovali v následující hodině českého jazyka. Navzájem si naslouchali a ocenili ostatní alespoň potleskem. S radostí jsem pozorovala, jak zlepšují vzájemnou komunikaci a spolupráci.

Všem našim příznivcům přejeme adventní čas plný pohody a klidu. Snad vám k němu přispějí i naše práce.

                                                                                                          Mgr. Jarmila Loudová

Slunce – zdroj života, 5.B

I když se venku hřejivé paprsky postupně vytrácí, ve výuce je Slunce stále s námi.

V učivu přírodovědy se v rámci učiva o vesmíru dostáváme k poznávání vesmíru -sluneční soustavy.

Proč se učíme o vesmíru? Je snad něco monumentálnějšího, zázračnějšího a více fascinujícího než vesmír? Představte si ty neuvěřitelné časy, vzdálenosti, velikosti. A to nejkrásnější je, že se všechno odehrává nad našimi hlavami. Zkuste se zadívat na oblohu, na Slunce, Měsíc, noční oblohu a spojte si nové poznatky s tím, co se denně odehrává přímo nad vámi.

Slunečnímu světlu a teplu vděčíme za to, že na Zemi vznikl život, proto je prvním objektem našeho poznání. Je mnohonásobně větší než naše planeta. Slunce je obrovská koule žhavých plynů – hlavně helia a vodíku. Svítí už 5 miliard let, na povrchu má teplotu asi 5 500 °C. S výčtem zajímavostí o Slunci bychom mohli pokračovat hodiny.

Sluneční paprsky nás hladily alespoň prostřednictvím prezentací. Zhlédli jsme, jak vypadají skutečné sluneční erupce, ve výtvarné výchově jsme při malbě slunce poslouchali písně, v nichž tato hvězda vystupuje – nejen v českém jazyce, ale i v angličtině.

Práce nám lépe ubíhala. Naše slunce je plastické, hýří teplými barvami, které vystihují jeho proměny během dne – od východu k západu.

Slunce je zdrojem života, a tak si naši několikahodinovou práci plně zaslouží. Pokud nemáte rádi sychravé počasí a nevyhovují vám chladné noci a rána, která nás trápí již od srpna, prohlédněte si naše práce a zahřejte se spolu s námi. Snad Vám dodají alespoň část ztracené sluneční energie.

Za kolektiv dětí Mgr. Jarmila Loudová