Archiv pro rubriku: Informační technologie

Práce s programem Malování, 5. roč.

Žáci 5. roč. se v informatice učí cíleně vyhledávat na internetu, bezpečné komunikaci, zvládnout základní nastavení systému (nastavení zobrazení monitoru, myši, práce se složkou na ploše). Seznamují se také s jednoduchými programy pro práci s textem a grafikou. V rámci grafiky si každý vyzkoušel nakreslit libovolný obrázek v programu Malování (Win 10).

Mgr. O. Němec

Netradiční závěr pololetí ve 4. A

Epidemiologická situace neumožnila vyučujícím klasické předání výpisu vysvědčení. Pouze naši nejmladší spolužáci – žáci 1. a 2. ročníku dostali své hodnocení i v tištěné podobě z rukou svých třídních paní učitelek.

Dlouho jsem přemýšlela, jak svým dětem zpestřit finální závěr pololetí ve virtuální podobě.

Ve středu 27. ledna jsem rodičům a dětem formou dopisu rozeslala poděkování za spolupráci. Snažila jsem se všechny povzbudit do příštích nelehkých dnů distanční výuky, které jsou ještě před námi. Tato situace je náročná pro nás všechny.

V distanční výuce je třeba respektovat pravidla slušného chování dvojnásob. Disciplína je nezbytností. Je toho tolik, na co je třeba se soustředit. Hlásit se o slovo zvednutím virtuální ručky, zapnout včas mikrofon. Neopomenout ho vypnout, když přebírá slovo náš kamarád.  Naslouchat druhému, nechat ho nerušeně pracovat, ocenit ho například zasláním „lajku“ k jeho práci. Jsou to maličkosti, ale na nich teď stojí celý náš virtuální školní svět.

Veškeré mé úsilí by bylo jednostranné, kdyby mezi námi – třídním učitelem, školou, rodiči a dětmi nepanovala shoda.

Za sebe musím říci, jak si vážím každého rodiče, který nám nyní s výchovou a vzděláním odpovědně pomáhá. U dětí s radostí pozoruji, jak se zdokonalují v zodpovědném přístupu k práci.  Není pro každého snadné bez neustálé kontroly paní učitelky  a pracovně vytížených rodičů plnit zadané úkoly. Většina žáků udělala velké pokroky.

Den pololetního vysvědčení – 28. leden roku 2021 – konečně nastal. Téměř všichni měli připravené webové kamery. Po skončení klasické online výuky začala virtuální třídnická hodinka 4.A.

V úvodu jsem dětem i rodičům znovu slovně poděkovala za jejich úsilí. Pro děti jsem měla ve sdíleném souboru vybrané části z památeční prezentace.

Průběžně ji od počátku roku dětem připravuji. K dnešnímu dni má desítky stran. Jsou na nich naše fotografie, mapuji zde jednotlivé práce a  naše zážitky z přímé i online výuky. Toto mé úsilí mi nyní pomohlo udělat zkrácený výběr z toho, co jsme spolu vytvořili, dokázali.

Dalším překvapením pro děti bylo velké srdce vytvořené z našich jmen. Utvořila jsem je v počítačové podobě.  Symbolizovalo třídu 4. A jako jednu velkou láskyplnou rodinu. Jak vnímám své žáky? Použiji slova, které řekl Pablo Casals: „Jsi jedinečný, jsi zázrak.“  A já dodávám, že jsme každý jiný, něčím výjimečný, zkrátka originál. Právě proto se mi žáci vždy vrývají tak hluboko do srdce.

Online rozloučení s dětmi mě vedlo k zamyšlení, na čem musíme zapracovat. Nebylo to snadné. Rozhodně to nejsou kvanta nových informací, ale potřebujeme naučit se nevzdávat se při prvním neúspěchu. Jít si za svým cílem, překonávat překážky a pomáhat si navzájem, abychom se k cíli dostali v co největším počtu.

Tento cíl jsme si prožili o to více, že jsem zvolila hudební vyjádření. Vzpomněla jsem si na píseň s názvem „PROTOŽE TO NEVZDÁM“. Ačkoli byla složena za jiným účelem, vystihla vše podstatné. Právě tato píseň byla finální virtuální tečkou za 1. pololetím školního roku 2020/2021 v naší třídě. Krásná melodie a text s hlubokým odkazem ve mně dlouho doznívaly. Pevně věřím, že tomu bylo stejně i u mých žáků.

Všem přeji za sebe a své žáky dostatek sil, energie a pevné zdraví. Nevzdávejme se a věřme v lepší zítřky.

Mgr. Jarmila Loudová  a kolektiv žáků 4. A

Práce s programem Malování

Žáci 5. roč. se v informatice učí cíleně vyhledávat na internetu (každý měsíc se účastní školní vědomostní soutěže Co nevím, to si najdu), bezpečné komunikaci, zvládnout základní nastavení systému. Seznamují se také s jednoduchými programy pro práci s textem a grafikou. V rámci grafiky si každý vyzkoušel nakreslit libovolný obrázek v programu Malování (Win 10).

Žáci 5. A

terezaTereza

stela

Stella

sofie

Sofie

simona2

Simona

simona1

Simona

nikol1Nikol

nikolNikol

karolína

Karolína

filip1

Filip

danDan

barca1

BárabarcaBára

aram

Aram

anita

Anita

andela1

Andělaandela

Anděla

adela3

Adélaadela2

Adéla adéla1

Adéla adéla

Adéla

Žáci 5. B

adamAdam

agataAgáta

danielaDaniela

ela1Ela

ela2Ela EmaEma

erika1Erika

erika2Erika

helčaHelena helenaHelena

katkaKatka

nikolaNikola

ondraOndra

terka1Tereza

terka2Tereza

terka3Tereza

Výuka 21. století na naší škole pokračuje a stále se rozvíjí, 4.A

 

I když jsme v letošním roce přikročili na naší škole k zákazu užívaní mobilních telefonů, neznamená to, že jsme upustili od užívání mobilních zařízení žáků k výukovým účelům.

Pro děti je dnes užívání mobilů, počítačů a internetu nedílnou součástí života od útlého věku. Tráví na něm desítky hodin týdně. Bohužel ho však nevyužívají k těm účelům, které by pro ně měly být prvořadé.

Jak účelně využívat jejich čas v kyberprostoru se je snažíme učit právě my- pedagogové. Ve výuce se svými žáky pravidelně používám mobilní zařízení k získání  insertu informací k probíranému učivu. Zajímají mě jejich názory, myšlenky a vědomosti, které již mají uloženy. Pro lepší názornost uvedu příklad. Nyní probíráme v hodinách českého jazyka vzory podstatných jmen. Děti dostanou možnost se na 3-5 minut přihlásit na interaktivní nástěnku a poslat mi všechna slova rodu ženského, jež znají.

Během tohoto krátkého časového úseku jsou schopné poslat do mého počítače a na naši interaktivní tabuli i více než 200 slov. S nimi pak můžeme okamžitě v hodině pracovat, například zařazovat je ke vzorům. Nové učivo se učí z registru vlastní slovní zásoby, což je mnohem cennější než slova připravená učitelem. Objevujeme také chybičky – tedy slova poslaná omylem a patřící k rodu jinému.

V desítkách vyučovacích hodin se k těmto souborům vracíme – vždy s jiným úkolem- jednou slova řadíme dle abecedy, podruhé např. podle kořene slov, tvoříme z nich věty, rýmy, básně – poslouží nám jako základ pro slohovou práci. Děti je samy s chutí třídí i ve volném čase.

Tyto popsané aktivity nelze spustit bez licencovaného softwaru při domácí přípravě. Metoda označovaná SHOUT IT OUT je však jen jedním malým dílkem ohromné mozaiky dalších realizovaných nových trendů.

V anglickém jazyce pracujeme s interaktivními slovníky, jež tvořím pro žáky, neboť jejich součástí je výslovnost rodilých mluvčích a stovky generovaných her a testů. Pomáhají jim k jejich zvládnutí.

Odkazy na hry, slovníky, stovky cvičení ukládám formou odkazů na naše webové stránky.

Vždy se najdou děti, které raději sáhnou doma po zcela nevhodných počítačových hrách raději než po tréninku učiva různých předmětů. Ale pokud mi přibude mezi dětmi alespoň jeden nadšený žák, který využije každé příležitosti se zdokonalit touto formou, nebudu litovat desítek hodin, jež musím nad přípravou těchto aktivit strávit já.

Mí žáci dostávají klasické písemné úkoly maximálně jednou týdně. Domnívám se, že samotné učení a případné opravy jsou pro ně velkým odběratelem volného času. Mohou však denně pracovat do školy hravě právě díky novým možnostem, které jim nabízím. Máme v každém týdnu navíc nepovinné domácí úkoly- kvízy do různých předmětů – českého jazyka, matematiky, přírodovědy atp. Z domova si je mohou plnit kdykoli mají volnu chvilku. Hrají si a přitom se učí. Jejich velkou výhodou je, že ví okamžitě, kolik chyb v zadaném úkolu udělali a nečekají na opravu úkolu a zjištění, že ho nezvládli minimálně 2- 3 dny.Kvíz mohou hrát opakovaně, klidně 50 krát dokola Otázky se jim vždy generují v jiném sledu, zaměňuje se i nabídka odpovědí. Dělají tedy zcela novou úlohu.

Vidí srovnání se svými spolužáky, protože jsou jim přiřazeny body. Ty je posouvají v žebříčku těch, kteří již kvíz absolvovali. Já ve svém učitelském účtu okamžitě vím prostřednictvím SMS upozornění (případně zpráv v e-mailu), že se zrovna učí a hrají mnou připravený kvíz do výuky. Po jeho uzavření si převedu finální výsledky do tabulky v EXCELU. Zde vidím datum i hodinu plnění úkolu každého žáka, kolik chyb v jakých otázkách udělali, kolikrát kvíz hráli, jak se zlepšovali. Vždy nejlepší hráče odměňuji z daného předmětu výborným hodnocením. Někteří dosáhnou svou pílí i na pochvalu.

„Třešničkou na dortu“ jsou online hry v předmětech. Děti zde pracují současně, ale přitom týmově. Hráči dostanou při vstupu do hry svého“ maskota“ – jedná se o zástupce živočišné říše, počítač je rozdělí do skupin. Nemohou se tedy dohadovat, s kým chtějí hrát, musí se naučit spolupracovat s ostatními. Všichni musí být ostražití, pomáhat si. Udělá-li jeden z hráčů chybu, přijde jim zpráva do jejich zařízení a tým musí všemi otázkami projít od počátku. Přichází i o veškeré bodové ohodnocení. Ale naučí se více. Vždyť opakování je matka moudrosti. Hru ukončí tým, který se přes všechny otázky dostane do cíle – tzn. zodpoví všechno správně.

Pevně věřím, že se mezi Vámi najdou ti, jež se zúčastnili Dne otevřených dveří na naší škole a  mohli jste si vše vyzkoušet.

Snad se mi podařilo všechny přítomné přesvědčit, jak skvělé prostředí  lze v 21. století s pomocí techniky vytvořit na naší škole. Všem odvážným, kteří se v tento den do aktivit zapojili z řad dětí i dospělých patří velké poděkování.

Ostatní nemusí být smutní. Za rok bude znovu DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a spolu s ním se Vám otevře i možnost přijít se podívat na vše znovu naživo. Těším se na shledání s Vámi.

Jak prožívají hry samy děti, Vám přiblíží i fotografie.                          Mgr.Jarmila Loudová

 

 

Weby našich žáků

Konec minulého školního roku byl pro žáky volitelného předmětu Tvorba webových stránek ve znamení dokončování projektů na volné téma. Některé z webů stojí jistě za zhlédnutí viz adresy níže. Bohužel zde nejsou všechny práce, protože server Hostinger, podobně jako i jiné freewarové servery, ruší účty, které nejsou po dobu 30 dní navštěvovány (což byl přes prázdniny případ některých žákovských webů).

Mgr. O. Němec

http://1-sv-valka.g6.cz/ – Vojtěch Kubín, Petr Budil (1. světová válka)

http://www.zstgmivancice.cz/prezentace/07_ocima_zaku/index.html – M. Musil, D. Čožík (mapa školy)

Práce s programem Malování v 5. A a 5. B

Žáci 5. roč. se v informatice učí cíleně vyhledávat na internetu, bezpečné komunikaci, zvládnout základní nastavení systému. Seznamují se také s jednoduchými programy pro práci s textem a grafikou. V rámci grafiky si každý vyzkoušel nakreslit libovolný obrázek v programu Malování (Win 10).

Mgr. O. Němec

Lucie Badinová

badinová 1 badinová 2

Pavel Haičman

haičman

Jan Kubíčekhonza

Iveta Klimová

klimova

Martina Kuchaříková

kuchaříková martina

Lili Procházková

lili

Lucie Moresová

lucie moresová 1 lucie moresová 2 lucie moresová 3

Nikola Kopuletý

nikola

Tereza Řezáčová

řezáčová

Jakub Svoboda

svoboda

Marcela Válková

válková

Viktoriya Navasardyanová

 

viky 1 viky 2 viky

Tereza Britzmannová

britzmannova 1

Valérie Bučková

buckova

Veronika Černá

cerna 1 cerna 2 cerna 3

Eliška Enžlová

eliška 1 eliška 2 eliška

Marek Kincl

kincl 1 kincl 2 kincl 3

Lucie Matoušková

matoušková 1 matoušková 2 matoušková 3 matoušková 4 matoušková 5 matoušková 6 matoušková 7 matoušková 8

Lukáš Sedláček

sedláček 1 sedláček 2 sedláček 3

František Studený

studeny

Jakub Valnoha

valnoha

Petr Vyklický

vyklický

Fotomontáže

Žáci volitelného předmětu Práce s internetem se nedávno naučili publikovat fotografie na webu přes službu Webnode. Aby jejich práce byla zajímavější, jako fotografie publikované na webu měli za úkol vytvářet fotomontáže ze svých tváří. Poznáte všechny autory těchto prací? Určitě to nebudete mít jednoduché:)

Mgr. O. Němec

Weby našich žáků

Konec minulého školního roku byl pro žáky volitelného předmětu Tvorba webových stránek ve znamení dokončování projektů na volné téma. Některé z webů můžete vidět na jejich adresách viz níže. Bohužel zde nejsou všechny práce, protože server Hostinger, podobně jako i jiné freewarové servery, ruší účty, které nejsou po dobu 30 dní navštěvovány (což byl přes prázdniny případ většiny žákovských webů).

Mgr. O. Němec

zstgm2016-projekt7.esy.es (plán školy) – D. Mikulášek, K. Weissgarber

zstgmivancice-projekt-valka.esy.es (II. světová válka) – P. Chatrný, E. Mikulášek

zstgm2016-projekt8.esy.es (fotbal) – M. Friedl

zstgm2016-projekt4.esy.es (PC hra) – R. Palát

 

 

Webové stránky žáků

Na konci minulého šk. roku pracovali žáci 8. roč. na projektech v rámci předmětu Tvorba webových stránek. Některé z velmi povedených projektů můžete vidět na jejich adresách:

zstgm2015-projekt1.esy.es (klikací mapa nákupního centra Olympia) – M. Dvořáková, D. Janderková

zstgm2015-projekt2.esy.es (Velká Británie) – P. Svoboda, L. Pokorný

zstgm2015-projekt3.esy.es (příroda) – K. Horáková, E. Schilbergerová

zstgm2015-projekt4.esy.es (rybaření) – R. Novotný

Práce s programem Malování – 5. A

Žáci 5. roč. se v informatice učí cíleně vyhledávat na internetu, bezpečné komunikaci, zvládnout základní nastavení systému. Seznamují se také s jednoduchými programy pro práci s textem a grafikou. V rámci grafiky si každý vyzkoušel nakreslit libovolný obrázek v programu Malování (Win 7).

Drozd Vojtěch

Drozd Vojtěch

 

Jelínek David

Jelínek David

 

 

Kvasnička Petr

Kvasnička Petr

 

Nešpůrek Jakub

Nešpůrek Jakub

 

Palička Karel

Palička Karel

 

Šlapanská Jana

Šlapanská Jana

 

Šlapanský Vojtěch

Šlapanský Vojta

 

Enžlová Bára

Doma

Gábinka

orel

TECHNIKA

 

Firsow Adam

Adam obr

Mack

 

Gašparíková Jana

Dům

Hrad

RUMIA4547

 

Křížová Kristýna

skola

škola motyl

 

Procházková Kristýna

DÚ - KOČKA

DÚ - motýl

DÚ - nyan cat

DÚ - pavouk

DÚ - prasátko

DÚ - růže

DÚ - sobi

 

DÚ - želvy