Archiv pro rubriku: Informační technologie

Weby našich žáků

Konec minulého školního roku byl pro žáky volitelného předmětu Tvorba webových stránek ve znamení dokončování projektů na volné téma. Některé z webů stojí jistě za zhlédnutí viz adresy níže. Bohužel zde nejsou všechny práce, protože server Hostinger, podobně jako i jiné freewarové servery, ruší účty, které nejsou po dobu 30 dní navštěvovány (což byl přes prázdniny případ některých žákovských webů).

Mgr. O. Němec

http://1-sv-valka.g6.cz/ – Vojtěch Kubín, Petr Budil (1. světová válka)

http://www.zstgmivancice.cz/prezentace/07_ocima_zaku/index.html – M. Musil, D. Čožík (mapa školy)

Práce s programem Malování v 5. A a 5. B

Žáci 5. roč. se v informatice učí cíleně vyhledávat na internetu, bezpečné komunikaci, zvládnout základní nastavení systému. Seznamují se také s jednoduchými programy pro práci s textem a grafikou. V rámci grafiky si každý vyzkoušel nakreslit libovolný obrázek v programu Malování (Win 10).

Mgr. O. Němec

Lucie Badinová

badinová 1 badinová 2

Pavel Haičman

haičman

Jan Kubíčekhonza

Iveta Klimová

klimova

Martina Kuchaříková

kuchaříková martina

Lili Procházková

lili

Lucie Moresová

lucie moresová 1 lucie moresová 2 lucie moresová 3

Nikola Kopuletý

nikola

Tereza Řezáčová

řezáčová

Jakub Svoboda

svoboda

Marcela Válková

válková

Viktoriya Navasardyanová

 

viky 1 viky 2 viky

Tereza Britzmannová

britzmannova 1

Valérie Bučková

buckova

Veronika Černá

cerna 1 cerna 2 cerna 3

Eliška Enžlová

eliška 1 eliška 2 eliška

Marek Kincl

kincl 1 kincl 2 kincl 3

Lucie Matoušková

matoušková 1 matoušková 2 matoušková 3 matoušková 4 matoušková 5 matoušková 6 matoušková 7 matoušková 8

Lukáš Sedláček

sedláček 1 sedláček 2 sedláček 3

František Studený

studeny

Jakub Valnoha

valnoha

Petr Vyklický

vyklický

Fotomontáže

Žáci volitelného předmětu Práce s internetem se nedávno naučili publikovat fotografie na webu přes službu Webnode. Aby jejich práce byla zajímavější, jako fotografie publikované na webu měli za úkol vytvářet fotomontáže ze svých tváří. Poznáte všechny autory těchto prací? Určitě to nebudete mít jednoduché:)

Mgr. O. Němec

Weby našich žáků

Konec minulého školního roku byl pro žáky volitelného předmětu Tvorba webových stránek ve znamení dokončování projektů na volné téma. Některé z webů můžete vidět na jejich adresách viz níže. Bohužel zde nejsou všechny práce, protože server Hostinger, podobně jako i jiné freewarové servery, ruší účty, které nejsou po dobu 30 dní navštěvovány (což byl přes prázdniny případ většiny žákovských webů).

Mgr. O. Němec

zstgm2016-projekt7.esy.es (plán školy) – D. Mikulášek, K. Weissgarber

zstgmivancice-projekt-valka.esy.es (II. světová válka) – P. Chatrný, E. Mikulášek

zstgm2016-projekt8.esy.es (fotbal) – M. Friedl

zstgm2016-projekt4.esy.es (PC hra) – R. Palát

 

 

Webové stránky žáků

Na konci minulého šk. roku pracovali žáci 8. roč. na projektech v rámci předmětu Tvorba webových stránek. Některé z velmi povedených projektů můžete vidět na jejich adresách:

zstgm2015-projekt1.esy.es (klikací mapa nákupního centra Olympia) – M. Dvořáková, D. Janderková

zstgm2015-projekt2.esy.es (Velká Británie) – P. Svoboda, L. Pokorný

zstgm2015-projekt3.esy.es (příroda) – K. Horáková, E. Schilbergerová

zstgm2015-projekt4.esy.es (rybaření) – R. Novotný

Práce s programem Malování – 5. A

Žáci 5. roč. se v informatice učí cíleně vyhledávat na internetu, bezpečné komunikaci, zvládnout základní nastavení systému. Seznamují se také s jednoduchými programy pro práci s textem a grafikou. V rámci grafiky si každý vyzkoušel nakreslit libovolný obrázek v programu Malování (Win 7).

Drozd Vojtěch

Drozd Vojtěch

 

Jelínek David

Jelínek David

 

 

Kvasnička Petr

Kvasnička Petr

 

Nešpůrek Jakub

Nešpůrek Jakub

 

Palička Karel

Palička Karel

 

Šlapanská Jana

Šlapanská Jana

 

Šlapanský Vojtěch

Šlapanský Vojta

 

Enžlová Bára

Doma

Gábinka

orel

TECHNIKA

 

Firsow Adam

Adam obr

Mack

 

Gašparíková Jana

Dům

Hrad

RUMIA4547

 

Křížová Kristýna

skola

škola motyl

 

Procházková Kristýna

DÚ - KOČKA

DÚ - motýl

DÚ - nyan cat

DÚ - pavouk

DÚ - prasátko

DÚ - růže

DÚ - sobi

 

DÚ - želvy

Tablety a mobilní telefony běžnou součástí výuky v 5. A

Tablety a mobilní telefony běžnou součástí výuky v 5. A

Každý z nás si asi někdy položil otázku, co vše učí děti škola. Výchova a vzdělání je prvořadé, lidé je jmenují jako první ve výčtu všech aktivit, které ke škole neodmyslitelně patří.

Bohužel jsme v tomto prostředí, kde tráví děti tolik času, neumožňovali ještě donedávna užívat telefony a tablety v rámci výuky, dokonce jsme to žákům zakazovali. Proč tomu tak bylo? Děti je neuměly používat k účelům, které jim otevřou bránu přesunout se z herního světa do světa vzdělávání. Bylo třeba jim ukázat bezpečná prostředí, kde mohou trénovat učivo, nepřetržitě se formou hry vzdělávat. Tuto pomyslnou hranici jsme se pokusili překonat. Bylo to snadné, protože žáci jsou s těmito zařízeními spjati denně a jsou nedílnou součástí jejich života.

Co všechno nám tablety a mobily umožňují ve výuce? Žákům zadávám do tabletů interaktivní testíky. Užívání tabletů jim umožňuje testem procházet otázkami vlastním tempem a kdykoli se vrátit k obtížnější části zkoušené látky. Po vyhodnocení vidí všichni během několika sekund výčet všech otázek a chyb, kterých se dopustili. Můžeme si takto ověřovat znalosti z kterékoli hodiny. Ne vždy musí stát na samém konci našeho zkoušení známka. Důležité je zapojit všechny děti, naučit je pozorně číst zadání, soustředit se, být pozorní.

O užívání těchto technologií jsem usilovala již déle, nebyla to snadná cesta, je nutné postupovat malými krůčky. Jsme rádi, že tyto možnosti máme. Nebylo by to možné bez velkého nadšení učitele, dětí, podpory ze strany správců naší počítačové sítě, rodičů a vedení naší školy.

Naše „technické kamarády“ užíváme také k plnění samostatných úkolů ve všech předmětech. K zadání a přihlášení dětí nám stačí dvě minutky. Okamžitě se zpracovávají data všech žáků, což běžně není možné docílit. Je úžasné, kolik odpovědí jsou schopni žáci odeslat během krátkých vstupů do výuky. Pro lepší představivost Vám přiblížím jeden ze zadaných úkolů. Žáci měli tvořit příklady, kombinovat v nich početní operace násobení, dělení se sčítáním a odčítáním, závorky. Dostali pevně stanovený výsledek. Jejich příklady vypadaly např. takto: 1000 – 2×250, 7 x 30 + 290 atp. Sami sobě žáci vytvořili příklady pro trénink učiva. Kolik si myslíte, že přišlo během tří minut odpovědí? Je to neuvěřitelné, ale bylo jich téměř 300!

Samozřejmě se mezi nimi objevily i chybné příklady, ale i ty byly vítané, chybami se učíme. Zaslané informace se stávají součástí mého počítačového souboru – průběžně je ukládám. Na interaktivní tabuli je ihned procházíme, můžeme se k nim kdykoli průběžně vracet. Není v možnostech žádného učitele vyvolat v tak krátkém časovém intervalu všechny děti. Zabralo by nám to několik vyučovacích hodin plných matematiky.

Žáci se mohou přihlašovat během volných chvilek o přestávkách i v hodinách na mé vlastní webové stránky, kde mají velké spektrum nahraných aktivit do všech předmětů zaměřených na probírané učivo.

Závěrem bych chtěla poděkovat svým dětem. Jejich nadšení mě žene k překonávání dalších překážek a snaze nevzdávat se, posouvat výuku novým směrem.

Novinek není třeba se bát. Pokud naučíme děti užívat své „miláčky“ a virtuální svět účelně, bude vzdělávání snazší pro pedagogy, žáky i jejich rodiče.

                                     Mgr. Jarmila Loudová a žáci 5. A