Archiv autora: Jarmila Loudová

Hrátky se jmény, 4.A

Každý člověk si své jméno nese po celý život. Všechna jména mají svůj původ. Existují desítky knih s výkladem významu jmen, popisem, jak vznikala. Vážou se k nim dokonce i teorie, které připisují ke všem jménům určité vlastnosti.

Když nás naši blízcí oslovují, užívají různé tvary jmen. Okolí by nás mělo oslovovat tak, jak je nám to příjemné. Projevujeme tím druhým úctu. V našem oslovení se odráží náš postoj k ostatním.

Jsme si významu našich jmen vědomi. Ve výtvarné výchově jsme si svými jmény pohráli. Napsali jsme si je větším psacím písmem, provedli jsme osově souměrnou kopii písmen. Pak jsme se pozorně dívali a snažili jsme se ve tvarech písmen vidět postavy – barevně jsme si nakreslili naše jedinečné příšerky.

Kresba podpořila fantazii dětí, rozvinula jejich představivost. Dvěma dětem se podařilo práci natolik důmyslně promyslet, že do jedné postavy ukryly dvě různé bytosti. Záleží jen na tom, jak si kresbu před sebe položíme.

Kresba všechny velmi bavila. Vyzkoušejte si hrátky se jmény také. Vaše jména si jistě zaslouží stejnou pozornost. Vzniknou vám v krátkém čase jedinečné kresby, určitě se u kresby příjemně odreagujete a pobavíte.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

 

Eskymáci, 4.A

Eskymáci, ti se mají,

s tučňáky si povídají.

Žijí v ledové pustině,

s přírodou v souladu jedině.

 

Jejich život v dálce láká

každého malého poškoláka.

Vydejte se s námi do království ledu,

nebojte se, nehledejte v jejich světě žádnou vědu.

 

Tentokrát jsme se ve výtvarné výchově vydali až do Severní Ameriky, kde žijí domorodí obyvatelé – Inuité, známí pod názvem Eskymáci. Ve stručnosti jsme se seznámili s jejich životem.

S Eskymáky bylo veselo, malování nebylo obtížné. Při malbě jsme si uvědomili, jak lze rozpoznat rozdílné znaky jednotlivých ras   i z obličeje. Hlavičky Inuitů jsme umístili do velkého iglú.

Výzdoba chodby na nás nyní dýchá ještě více zimní ledovou atmosférou. Jsme rádi, že jsme se konečně dočkali alespoň trošku zimy i v naší zemi.

                                                                        Za kolektiv žáků 4. A Mgr. Jarmila Loudová

 

Návrat na ledovou plochu – 4.A a 5.A

Každým rokem se v průběhu ledna vracíme s dětmi na ledovou plochu na zimní stadion do Rosic. 15. ledna 2019 spolu již podruhé bruslili žáci 4. A a 5.A. S chutí jsme si užili zimních radovánek. Všichni udělali velké pokroky. Zvládli i slalom ve středové části ledové plochy.

Venkovní počasí nám bohužel neumožňuje naše dosavadní  bruslařské dovednosti upevňovat. Snad se ještě dočkáme mrazivých dnů a budeme si moci zabruslit i na řece či na rybníku.

Mgr. Jarmila Loudová

Nafotila: Mgr. Jarmila Loudová a Mgr. Hana Ludvová (třídní učitelky)

Vánoce – nejkrásnější svátky v roce, 4.A

Celý rok se těšíme na společné chvilky oslavy Vánoc. Čas rychle míjí, a tak se adventní čas vrátil dříve, než jsme se nadáli.

Ráno byla naše třída v „novém kabátku“. Děti měly lavice uspořádané do tvaru písmene U. Uprostřed byla připravená drobná tabule. Její součástí bylo vánoční cukroví, adventní věnec a další ozdobné prvky – svíčky, vánoční květiny.

V míse s vodou plavaly připravené lodičky, pouštěli jsme si koledy, na obrazovce nás virtuálně zahříval oheň v krbu.

Děti měly na tento den jediný úkol – přijít s dobrou náladou. Stromeček zářil celý den. Pod ním ráno ležela hromada dárečků. Část z nich tvořila tombola, ostatní byly pro konkrétní kamarády ze třídy. Několik tajemných velkých balíčků bylo určeno pro celý kolektiv třídy.

Nejprve jsme si vyzkoušeli některé vánoční zvyky. Pouštěli jsme lodičky, děvčata házela pantoflem a rozkrojili jsme si i jablíčko. Byla v něm hvězdička, což nás velmi potěšilo. Být zdravý a šťastný po celý nový rok chce každý z nás.

Zatímco se dětem uvařily připravené čaje, krátili si žáci chvilky čekání sledováním vánoční pohádky. Poté si vylosovali čísla k tombolovým dárečkům.

Následovalo rozbalování dárečků určených pro náš třídní kolektiv. Máme nyní dvě nové edukační hry ze série BRAINBOX – V KOSTCE. Budou žákům poskytovat nejen zábavu, ale zároveň budou upevňovat jejich vědomosti o České republice a přírodě. V dalších tajemných balíčcích byla pestrá škála knih různých žánrů, které si budou moci žáci o přestávkách číst. Nechyběl ani drobný dáreček- ozdobné desky – pro každého jednotlivce, který si všichni odnesli přímo domů.

Hodiny rychle plynuly. Konečně jsme přistoupili i k rozbalení dárečků pro naše kamarády. To bylo radosti!

Na závěr dne jsme si snědli naši třídní perníkovou chaloupku. Společně jsme odešli do šaten, odkud jsme mířili přímo do našich domovů. Nechybělo vzájemné vřelé loučení.

Před námi všemi je několik dnů rodinné pohody a odpočinku. Už nyní se však těšíme i na opětovné shledání v novém roce. Ve škole trávíme hodně času, je naším druhým domovem.

Do třídy 4.A v době adventu nahlédněte na fotografiích.

                                                                                                           Mgr. Jarmila Loudová

Vánoční stromky, 4.A

K tradici Vánoc patří neodmyslitelně vánoční stromeček. Zdobení stromečku je  obyčej, který pochází z Německa. Nejstarší zmínka o ozdobeném stromečku pochází z roku 1570. Teprve v polovině 17. století se vánoční stromky začaly častěji objevovat i v soukromých domech lidí.

Z Německa se tento zvyk rozšířil v 19. století po Evropě. Větší tradici měl ve městech. V Čechách se ozdobený stromek poprvé objevil v domě ředitele Stavovského divadla v Praze. Ve své vile takto překvapil své přátele roku 1812. První svíčky se na stromečku však rozsvítily až mnohem později – roku 1860. Pomalu se tradice zdobení stromečku šířila i na venkově. Dnes je stromeček v různých podobách ve všech domácnostech.

My jsme si nazdobili vánoční stromek v naší třídě týden před počátkem adventu. Připomíná nám blížící se Vánoce a chceme si ho patřičně užít. Díky tomu, že je umělý, můžeme ho mít s tak velkým předstihem.

Každé ráno si rozsvítíme svíčky, pouštíme si české koledy a v mírném  přítmí se snažíme alespoň chvíli rozjímat a relaxovat.

Ve výtvarné výchově jsme vánoční stromky malovali. Zasadili jsme je do kontrastního černého pozadí. Který by se vám nejvíce líbil, posuďte sami na fotografiích.

                                                                                                          Mgr. Jarmila Loudová

 

Čerti ožívají v našich představách,4.A

Advent je v plném proudu. S ním ožívají desítky tradic. V předvánočním čase je televize plná pohádek. V pohádkách je častou postavou čert. Již jsme se s ním ve výtvarné výchově setkali. Kreslili jsme čertovské stínové siluety a sestavili jsme z nich pohádkovou šachovnici.

Tím však naše snaha poznat blíže „pekelníky“ neskončila.

V hodinách českého jazyka se nyní tematicky k čertům ubíráme v próze i poezii. Naučili jsme se čertovské rozpočitadlo. Jeho text jsme užili i k nácviku mluvnického učiva. V rýmovaném textu byly zastoupeny všechny slovní druhy, což nebývá obvyklé.

Ve slohu jsme se věnovali charakteristice postavy čerta. Při podrobném popisu čertovských stvoření nám znovu ožívali čerti v našich  představách.A tak jsme si je namalovali.

Tentokrát jsme ztvárnili celé jejich tělo. Zasadili jsme je do rámečků v barvách ohně. Někteří malovali čertice, jiní malé čertíky. Ale objevila se tu opravdu ďábelská stvoření, která působila strašidelně. Základní znaky se opakovaly. Všichni čerti měli na hlavě rohy, vzadu za sebou táhli ocas. Většina z nich byla špinavá, oblečená v ušmudlaném a roztrhaném oblečení. Často měli čerti na jedné noze kopyto.

Z výrazu tváře nebylo zřejmé, zda lidem budou jen škodit. Mnozí byli i roztomilí. Jak vidí děti čerty svýma očima? Jejich představy jsou rozmanité, fantazie dětských malířů se naplno projevila. Nahlédněte na naše „pekelníky“ na fotografiích jednotlivých prací.

Mgr. Jarmila Loudová

Ruce, 4. A

Ruce jsou složitou a citlivou částí lidského těla. Jsou složené z nervů, svalů, kostí. Vnímáme je jako samozřejmou část našeho těla, ale jsou v mnoha ohledech jedinečné. Dokáží neuvěřitelné věci. Mohou zachránit lidský život, ale i zranit. Někteří umělci je užívají místo plátna.

Ruce jsme zakomponovali do naší výtvarné práce. Až jednou pohlédneme na tuto kombinovanou kresbu voskovými pastely a malbu vodovými barvami, vzpomeneme si, jak rychle jsme vyrostli, dospěli.

Naše ruce jsme proměnili v symboly ročních období. Překvapilo mě, s jakou převahou zvítězila zima. Několik dětí si vybralo podzim, nejméně žáků kreslilo léto. Jaro si zvolila jediná žákyně. Snad děti ovlivnila tma za okny a postupný příchod zimy. Přesto se v jejich obrázcích objevily zajímavé tvary a detaily.

Pozadí si žáci vyzdobili. K prostředí zimy zvolili sněhové vločky, k podzimu barevné listy, léto a jaro zpestřila záplava květů.

Kéž bychom naše ruce užívali s rozvahou. Snad Vás pohladí naše ruce prostřednictvím našich obrázků.

Mgr. Jarmila Loudová

Moderní pohádky, 4. A

Lidové pohádky provázejí děti od školky. Ve 4. ročníku už všechny bezpečně známe. Zaměřili jsme se v hodinách čtení na rozdíly mezi lidovými a autorskými moderními pohádkami.

Příběhy, které jsme četli, byly plné humoru. Nejvíce se dětem líbila pohádka o neprůstřelném jelenovi a kousavém svetru. Motivovaly nás k vytvoření vlastních příběhů.

V pohádkách je možné cokoli. Žáci se snažili popustit uzdu své fantazii, pobavit pohádkovými příběhy své spolužáky. Zda se jim dařilo, posuďte sami.

                                                                                                Mgr. Jarmila Loudová

Pohádková šachovnice, 4. A

S kýmpak nejsou žerty?

Kdopak  se rád čertí?

Mají rádi špínu prach,

budí v lidech strach.

Pokud jste tipovali, že jsou to čerti, máte pravdu. Zlo v pohádkách doprovázely čarodějnice nebo čertovská stvoření. Děti znají desítky pohádek, kde vystupují, ale už se dnes těchto postav nebojí tolik jako dříve.

O čertech existuje mnoho ustálených rčení. V hodině čtení jsme si přečetli z čítanky netradiční romskou pohádku s názvem Čertí plácek.

Čertovská stvoření vždy přitahovala fantazii lidí. My jsme si pekelníky vyzdobili chodbu. Doprovázely je postavy Mikulášů.

Ve výtvarné výchově jsme si z jejich postaviček utvořili šachovnicová pole. Kreslili jsme tuší. Kresba tuší byla velmi náročná, ale práce se většině dětí podařila.Z jednotlivých výkresů vznikla pohádková šachovnice.

Za odměnu za vynaložené úsilí jsme si v krátké filmové ukázce připomněli také současnou nejoblíbenější českou pohádku ANDĚL PÁNĚ.

Teď už se jen těšíme na oslavu příchodu Mikuláše, kdy bude čertíků a andílků naše město plné. Jakmile se objeví mezi námi, víme, že jsme zase o krůček blíže Vánocům.

Za kolektiv žáků 4.A Mgr. Jarmila Loudová

 

Čajové soupravy, 4. A

                

Střídají se  mrazivá rána, velmi teplá odpoledne. Jak se ráno a večer zahřát? Dobrým nápojem. Výborný a hřejivý prostředek je čaj.

Ve výtvarné výchově jsme si čajový motiv zvolili jako téma naší práce. Malovali jsme konvičky a hrníčky různých tvarů. Každý výkres vystihoval také chuť čaje. Byl ozdoben prvky, které složení čaje přímo zobrazovaly.

Na obrázky jsme v závěru malby přilepili originální čajové pytlíčky. K úplné atmosféře chybělo již jen jediné – čaj si také uvařit. Po dobře vykonané práci jsme si výbornou chuť čaje také vychutnali.

Posuďte sami na fotografiích, jak dobře se nám podařilo výrazné a pestré chutě čajů zachytit.

Mgr. Jarmila Loudová