Archiv autora: Jarmila Loudová

Mikulášská nadílka v 5.B

V úterý 5. prosince navštívil Mikuláš s jeho družinou postupně všechny třídy 1. stupně. Některé děti přicházely do školy s obavami, ale většina se na příchod Mikuláše, anděla a čertů velmi těšila. Ačkoli tato skupinka obchází domácnosti s dětmi 5. prosince až v předvečer svátku sv. Mikuláše, ve školním prostředí probíhá nadílka vždy během dopoledne.

Čerti mírně postrašili zlobivé děti. Následně žáci dostali od Mikuláše a anděla balíčky, v nichž našli ovoce i drobné sladkosti. Zážitky, které jsme si z dnešního dne všichni odnesli, však byly mnohem důležitější než sladká odměna.

Každoročně s organizací pomáhají žáci z 9. ročníku. Děkujeme jim.

Fotografie z mikulášské nadílky vám lépe přiblíží atmosféru v 5.B v tento den.

Mgr. Jarmila Loudová

Zima klepe na vrátka, 5.B

Začátek zimy se u nás pojí s 21. prosincem, ale ohlašuje se prostřednictvím studeného počasí již dříve. Je to nejchladnější období roku. Přináší s sebou mráz a všichni se těší také na sníh. Děti mohou bruslit, sáňkovat, lyžovat, koulovat se a stavět sněhuláky. Zimní radovánky bohužel závisí na počasí, proto toužebně vyhlížíme první sněhové vločky.

Na příchod zimy se velice těšíme. Spolu s ní se k nám přece vrátí i Vánoce – nejkrásnější svátky v roce. V naší třídě se jich nemůžeme dočkat. Svědčí o tom i to, že jsme si nastrojili stromeček již v minulém týdnu. Když si ho ráno rozsvítíme, zažehne v nás pohodovou vánoční atmosféru.

V hodině slohu jsme si pravou zimní náladu naplno užili. Žáci 5. ročníku by měli dokázat své poznatky a vědomosti důmyslně roztřídit. Rozdělili se do skupinek a pustili se do tvorby myšlenkových map. Dbali nejen o jejich správnou jazykovou stránku, ale i o působivé výtvarné zpracování. Poté začali veršovat a skládat motivační zimní básničky.

Žáci své práce spolužákům prezentovali v následující hodině českého jazyka. Navzájem si naslouchali a ocenili ostatní alespoň potleskem. S radostí jsem pozorovala, jak zlepšují vzájemnou komunikaci a spolupráci.

Všem našim příznivcům přejeme adventní čas plný pohody a klidu. Snad vám k němu přispějí i naše práce.

                                                                                                          Mgr. Jarmila Loudová

Krajina plná stínů, 5.B

Při západu Slunce, kdy se šero postupně vkrádá do kraje, můžeme pozorovat netradiční hru světla a tajemných stínů.

Vše vypadá jinak. Pod rouškou nastupující noci se do našich srdcí vkrádá pocit napětí a strachu.       K vystižení tohoto okamžiku jsme použili kresbu suchými pastely a tuš. Zapadající Slunce jsme zasadili do krajiny tropického pásu – savany, proto jsou na našich výkresech k vidění stíny exotických živočichů i rostlin.

Jak se nám podařilo zachytit zemský povrch ozářený zbytky slunečních paprsků, posuďte sami na fotografiích našich prací.

                                                                                  Mgr. Jarmila Loudová

 

Poznáváme svět – tropické deštné pralesy, pouště a savany,5.B

Tentokrát se každý z  nás

vydal poznat tropický pás.

Při první zastávce na rovníku

cítili jsme se jako ve skleníku.

 

Přesunout do savany se nám zachtělo,

bylo neuvěřitelné horko, občas pršelo. 

Dávali jsme si pozor na savaně,

 ať nás hladový lev nedostane.

Zdárně jsme to přežili,

domů jsme se vrátili.

 

Motivační báseň popisuje naše další kroky za poznáním. V přírodovědě nyní putujeme napříč podnebnými pásy. Svoji výpravu jsme zahájili na rovníku a budeme postupovat až k polárním pustinám.

Ve výtvarné výchově jsme si namalovali plasticky živočichy. Bylo nám v dalekých končinách velmi horko. Naše interaktivní tabule nám umožňuje cestovat kamkoli na světě, prožívat za zvuků hudby daných krajů či přírody to, co mohou na vlastní oči vidět jen ti, kteří tato místa opravdu navštívili.

Stojíme teprve na počátku přírodovědného učiva o podnebných pásech světa, přesto jsme již nyní získali mnoho nových poznatků.

Jak se nám naše výtvarné ztvárnění bujné vegetace a živočišných druhů podařilo, posuďte sami.

                                                                                   Žáci 5. B a Mgr. Jarmila Loudová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce, Vánoce přicházejí,5.B

Spolu s Vánocemi přichází nádherný čas, kdy chceme druhým dělat radost. Obdarovat je, ukázat jim, že je máme rádi. Vyráběli jsme v „domácím prostředí“ – v naší malé třídě. Nebylo to lehké, protože pro někoho je souboj i manipulace s nůžkami.

Vidina hezkého dárečku pro své rodiče a blízké nás přivedla ke zdárnému konci. Tvořili jsme vánoční kouli – dekoraci tvořenou z křížal a koření, ozdobné dřevěné kolíčky, z papíru jsme připravili vánoční andělíčky, a zimní věnečky. Jistě potěší více než kupované velké dary.

Zdalipak jste i Vy vyrobili některý z dárečků pro své blízké úplně sami?

Většinou dnes dáváme přednost rychlým nákupům a zapomíná se tak na pravé hodnoty, které Vánoce ve skutečnosti představují.

Naše výrobky pro Vás mohou být inspirací. Možná si některý i vyrobíte. Můžete si je přijít zakoupit na prodejní stánek naší školy i na trhy pořádané při ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU v centru města. Těšíme se na vás.

Přejeme všem poklidné Vánoce a pevné zdraví po celý nový rok.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 5.B

ČERTI, 5.B

ČERTI

Čas běží jako o závod. Opět se k nám vrací zimní tradice. Jako první přijde družina Mikuláše. Největší oblibu mají mezi dětmi čerti. Určitě je tomu tak díky desítkám pohádek, v nichž vystupují.

Kreslíme je každý rok, vždy volíme jinou techniku. Tentokrát jsme používali tuš. Když jsme naše pekelníky seskupili dohromady, vznikla velká černobílá mozaika.

I my jsme občas malí ďáblíci. Pekelníci jsou tak trochu podobiznou každého z nás.

Ale děti mají být v mládí dravé a divočejší. Spisovatel Jiří Solar ve svých knihách tvrdil, že kluk i holka má být tak trochu čert a život jim později zastřihne růžky na správnou míru.

Snad se Vám bude naše čertovská mozaika líbit.

Mgr. Jarmila Loudová

 

 

Návrat k reklamám, 5.B

V hodině slohu jsme si před dvěma týdny dělali návrhy reklam pro různé produkty – např. na zubní pastu BĚLINKU, zdravou svačinku CEREÁLKU, nekončenou žvýkačku, jedlou plastelínu a šampon RŮSTOVLAS. Zatímco skutečné firmy by konečné zpracovaní a tisk reklamy zadaly odborníkům, my jsme si reklamní plakáty podle našich předloh nakreslili sami.

Byla to tvůrčí práce. Museli jsme přemýšlet o grafickém zpracování, barevné kompozici a doplňkových prvcích. Možná někoho zaujala práce natolik, že se stane jeho budoucí profesí. To ukáže jen čas.

                                                                                                         Mgr. Jarmila Loudová

Život ve vesmíru,5.B

Včera jsem se ocitl ve vesmíru,

i když to tak bylo jen na papíru.

Zavřeli jsme oči,

svět se s námi rázem točí.

Co každý z nás uviděl?

UFOUNY tvořené z různých těl.

Planeta Země je 3. planetou sluneční soustavy. Je nazývaná modrou planetou. Je jedinečná, neboť je jedinou planetou, na níž byl doposud prokázán  život. Umožňuje to kyslík v atmosféře a kapalná voda. Většinu povrchu Země tvoří voda v oceánech, pevnina zaujímá jen její malou část.

Pokud stojíte rádi pevně nohama na Zemi, na chvíli to změníme. Vydáme se tam, kam zatím nikdo z vědců nedohlédl  – do světa mimozemských civilizací. UFOUNI mohou být vším, co si budeme ve svých představách přát – malí, velcí, tlustí, tencí, chlupatí i hladcí.

Jejich malba byla zábavná, každá namalovaná forma mimozemského života si nese v sobě kousek duše svého autora.

Zdalipak se někdo přiblížil opravdové podobě? Nevíme a nevadí nám to. Představovat si a snít je přece krásné.

                                                                                              Mgr. Jarmila Loudová

 

HALLOWEEN, 5.B

V hodinách anglického jazyka jsme se věnovali tradici HALLOWEENU. Ačkoli se tento anglosaský lidový svátek váže k večeru 31. října, ve škole jsme si ho připomněli s předstihem – ještě před podzimními prázdninami. V 5.B jsme slavili již 23. a 24. října ve dvou hodinách anglického jazyka.

Projektový čas byl velmi přínosný. Rozšířili jsme si slovní zásobu, poznali jsme tradice anglicky mluvících zemí. Přitom jsme se pobavili a  strávili jsme spolu jedinečné chvíle. Naučili jsme se krátkou báseň TRICK OR TREAT, zpívali jsme píseň HALLOWEEN RULES a také jsme si zatancovali.

Jak jinak prožít skutečnou atmosféru HALLOWEENU, než ve strašidelném kostýmu. To se pak dobrá nálada a chuť bavit se dostaví sama.

Jaké strašidelné postavy se mezi námi v tento den objevily? Byli to kouzelníci, kostlivci, čarodějnice, vlkodlaci a další podobné příšery. Nejvíce dětí si s sebou přineslo kostým čarodějnic. Nechyběla ani maskovaná paní učitelka. Měla výraznou škrabošku , vypadala opravdu děsivě.

Závěrečnou tečkou byl přípitek a koledování. Apple cider byl sice nahrazen jen obyčejným jablečným sirupem, ale k přípitku nám posloužil stejně jako originál. Nemuseli jsme chodit dům od domu a koledovat, získali jsme řadu sladkostí přímo v hodině angličtiny jako odměnu za naši aktivitu a píli.

Tento den jsme si všichni patřičně užili. Těšíme se na další nevšední společné zážitky ze školních lavic.

                                                                                              Mgr. Jarmila Loudová

Podzimní skřítci, 5.B

Sychravé podzimní počasí se již naplno přihlásilo. Dny se krátí a sluneční paprsky nás tolik nehladí po tváři. O to více se objevují mlhy a ranní chlad.

Podzim má však i své kouzlo. Žádná jiná část roku nedokáže vykouzlit tak pestré kabátky pro listnaté stromy. Právě tvary listů se staly hlavním prvkem v naší tvorbě podzimních skřítků v praktických činnostech.

V barevných odstínech podzimu jsme z papíru vystříhali těla skřítků a jejich kloboučky. Všichni jsme vyráběli dva skřítky ve dvou odlišných velikostech. Sestavili jsme z nich pěknou podzimní dekoraci.

Nejobtížnější byly tvary tělíček z javorových listů. Děti se snažily, dokonce zvládly ozdobit kloboučky skřítků drobnými lístečky.

Za proměnou počasí a krajiny sice nestojí žádné pohádkové bytosti, přesto jsme podzimu s chutí vdechli život prostřednictvím malých postaviček. Stále jsme malí, hraví a rádi se vydáváme do pohádkového světa. Zcela přirozené pochody pak mohou získat nádech tajemna.

Naši podzimní skřítci nám budou skvělou inspirací pro tvorbu pohádkových příběhů. Brzy si je ve slohových hodinách zkusíme vytvořit.

                                                                                                           Mgr. Jarmila Loudová