Archiv autora: Jarmila Loudová

Cesta na Stříbský mlýn, 4. A

  1. června šli žáci 4. A a 4. B na výlet. Ráno nás čekalo testování. Bylo poslední v letošním školním roce. Pak jsme se mohli společně vydat na cestu.  Naše kroky směřovaly  podél pravého břehu řeky Jihlavy na Stříbský mlýn.

Co bychom o něm měli vědět?

Dostal jméno po Janu Stříbském z Kružce, který ho koupil roku 1586. Ovšem zprávy o něm jsou ještě o pár set let starší. K tomuto mlýnu se váže i několik legend. Nyní je mlýn zázemím pro sochaře Josefa Zahradníka.

Jeho sochy jsme obdivovali na  našem 1. zastavení – u tzv. „Ptačího hotelu“, který se tematicky věnuje ptactvu u řeky Jihlavy a okolí. Nachází se nedaleko za parkem Réna. V dřevěných sloupech jsou zde vytesány názvy okolních stromů v českém i latinském jazyce. My jsme se zde posilnili před další cestou a pořídili jsme si zde fotografie třídy.

Jakmile jsme dorazili na louku k mlýnu, usadili jsme se pohodlně do trávy. Někteří si házeli s míči, jiní nakupovali v místním občerstvení. Čas odpočinku nám rychle uběhl.

Na zpáteční cestě jsme si chvíli odpočinuli v parku na Réně. Na oběd jsme dorazili příjemně unavení zpět do školy.

 Mgr. Jarmila Loudová

 

Krok za krokem historickým centrem města, 4. A

Závěrečné horké letní dny si krátíme také pobytem venku.

V pátek 25. června jsme se vydali ráno na českou filmovou pohádku do kina. Následně jsme putovali po stopách historických pamětihodností v blízkosti centra města.

Ivančice byly královským městem. V centru města a v jeho okolí je k vidění mnoho historických budov. Během vycházky jsme si ukázali také rodné domy několika významných osobností.

Na každém kroku jsme vnímali, jak cenné jsou odkazy naší minulosti.

 Mgr. Jarmila Loudová

Den v SVČ, 4. A

Dne 17. června jsme se vydali na celé dopoledne do SVČ. Ihned po příchodu jsme se rozdělili na skupiny. Postupně jsme si prošli čtyři stanoviště, kde jsme měli možnost osvojit si dovednosti v různých oblastech.

Celou vyučovací hodinu jsme strávili v nahrávacím studiu. Zde si každý vyzkoušel dabing, odvážlivci si mohli v nahrávací místnosti také sólově zazpívat. Poznali jsme, jak velká dřina stojí za každým dabovaným filmem, který sledujeme v pohodlí domova.

Správná intonace, dodržení rytmu, zřetelná mluva a tempo řeči – to vše hrálo velkou roli na naší výsledné práci. Dabování všechny velmi bavilo.

Součástí aktivit byla i pohybová výzva.  Cvičilo se v malé tělocvičně. Ověřovala se zde naše schopnost koordinace pohybů, držení rovnováhy těla a manipulace s míčem.

Obdivovali jsme, jak skvěle vybavenými prostory disponuje SVČ. Navštívili jsme hrnčířskou dílnu s pecemi, dílnu pro obrábění kovů, dřeva, prošli jsme prostory se šicími stroji a malou laboratoř. Děti si vyráběly dřevěné medaile.

Je až neuvěřitelné, kolik možností seberealizace  v současnosti SVČ Ivančice dětem dokáže v rámci svých odpoledních mimoškolních aktivit poskytnout.

Pohybovali jsme se také venku, kde jsme propojovali matematiku s českým jazykem. Žáci spolupracovali v týmech, tvořili slova, počítali  získané body.

Děkujeme pracovníkům SVČ za jejich obětavý přístup, skvělé zážitky.

 

 Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

 

 

Ozdobné desky a na skok do přírody – ptáčci, 4. A

Přiblížil se závěr roku. Brzy si budeme odnášet všechny naše výtvarné práce. Vytvořili jsme si výtvarné desky k jejich přenosu.  Jsou rozdílně ozdobené. Každé z nich jsou jedinečné svým designem. Žáci si zvolili techniku zpracování podle svých oblíbených výtvarných pomůcek.

Většina žáků si také namalovala barevnou mozaiku a černobílou kresbu tuší. Obě techniky jsme si spojili s námětem ptáčků. Vždyť právě jejich zpěv nás provází již několik týdnů při cestách do školy.

O tom, že jsme pracovali naplno až do poslední hodiny výtvarné výchovy, svědčí naše práce.

 Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

Hrátky s tuší, 4. A

Kresba tuší byla tématem několika závěrečných hodin výtvarné výchovy. Tentokrát jsme si hráli s kontrastem barev, snažili jsme se detailně propracovat  linie čar.

Abstraktní náměty rozvíjejí naši představivost a fantazii. Některé obrázky se natolik povedly, že by si zasloužily zasazení do rámu. Připomínají opravdové umělecké obrazy.

Mgr. Jarmila Loudová

Rozkvetlá louka, 4. A

To se nám to krásně kouká,

jak nám kvete pestře louka.

Ve výtvarné výchově jsme se pustili s chutí do plnění nového výtvarného námětu – rozkvetlé louky. Malovali jsme vodovými barvami. Nejprve jsme si připravili podklad. Následně jsme si detailně rozpracovali květy a motýly. Malovali jsme je mimo podkladový papír, abychom je mohli plasticky do podkladu naaranžovat.

Do uschlého pozadí jsme si dokreslili traviny a listy rostlin. Na závěr jsme jednotlivé části propojili v jeden celek. Jak nám nyní „kvete“ naše chodba oživená našimi výkresy? Posuďte sami na fotografiích.                              Mgr. Jarmila Loudová

 

Cesta do pravěku, 4. A

Pravěk to byl těžký věk,

to ví každý pračlověk.

Lov a sběr byl denní chleba,

odvahy bylo vždycky třeba.

 

Na cestu se s námi dej,

na tyto časy vzpomínej!

 

Jistě jste viděli film “ Cesta do pravěku“. Dobrodružná cesta chlapců napříč časem přitahuje již několik desítek let jednotlivé generace. I nás lákají veleještěři a další stvoření, která dnes známe jen z počítačových animací a DINOPARKŮ.

Již před několika měsíci jsme se v historickém učivu vydali do starší doby kamenné na českém území, připomněli jsme si postupný vývoj života na Zemi.

V hodině výtvarné výchovy jsme se vrátili do druhohor, kdy dinosauři ovládali suchozemský prostor. Prohlédli jsme si ilustrace Zdeňka Buriana v Knize o pravěku a sami jsme si vyhynulá zvířata namalovali.

Vydejte se do dávné minulosti společně s námi prostřednictvím našich obrázků.

Za kolektiv žáků 4. A Mgr. Jarmila Loudová

 

Cyklistický výcvik 4. A v Oslavanech

V pátek 4 června jsme jeli na dopravní hřiště do Oslavan. Počasí bylo slunečné.

Odjezd doprovázely obavy z písemné části zkoušky. Ale nedali jsme se. Život je plný překážek a my se je musíme naučit překonávat.

Výcvik trval téměř celé dopoledne. Nejprve jsme si zopakovali teorii. Následovala písemná zkouška. Na jejím konci byla vidina řidičského průkazu pro cyklisty. Všichni jsme teorii zvládli, i když někteří jen „s odřenýma ušima“.

Následně jsme se rozdělili. Jedna skupina dětí plnila jízdu zručnosti, druhá skupinka absolvovala jízdu na kole na dopravním hřišti. Po svačince jsme se navzájem vyměnili.

Nejobtížnější byla praktická část – jízda na kole. Jezdit podle dopravních předpisů, sledovat značky a semafory nebylo vůbec snadné. Na dopravním hřišti jsme se pěkně zapotili. V běžném provozu bude situace ještě mnohem horší, je to zapotřebí.

Závěrečná zkouška dětem přiblížila, v čem se potřebují zlepšit. Motivovala je k větší obezřetnosti a respektu v dopravě.

Jsme rádi, že jsme výcvik zvládli bez úrazu. Poděkování patří všem, kteří se na akci podílejí – lektorkám dopravního výcviku i organizátorovi programu –  Ministerstvu dopravy ČR. Tyto akce mají velký význam pro ochranu zdraví nás všech.

Těšíme se na shledání na silnicích a cyklostezkách.

Za kolektiv dětí  4.A  Mgr. Jarmila Loudová

 

Na čerstvém vzduchu je nám hej! 4. A

V každém týdnu přímé výuky dodržujeme poctivě všechna stanovená nařízení. Abychom lépe překonávali úskalí, která nám celodenní pobyt v rouškách přináší, vyrážíme se učit do venkovních prostor naší školy.

Tentokrát jsme venku počítali a trénovali jsme pravopis koncovek podstatných jmen.  Zelená travička byla pro nás plná úkolů.

Žáci pracovali v týmech. Stali se z nich „lovci slov a příkladů“.

Postupně jednotlivci hledali  zadání příkladů a neúplných slovních spojení. Zadání si museli zapamatovat, jen tak mohli přispět ke splnění úkolu svého týmu.

Bylo zajímavé pozorovat, jakou strategii žáci zvolili. Taková akční spolupráce nám v rámci distanční výuky chyběla. O to více si jí nyní užíváme.

Není důležité, který tým byl nejúspěšnější. Pobavili jsme se, hýbali jsme se,  přitom jsme trénovali naši paměť, upevňovali jsme základy pravopisu a základní početní spoje.

Sluneční paprsky nás po celou dobu hřály, doplnili jsme tedy pro naše tělo i tolik potřebný vitamín D.

Už nyní se opět těšíme na příští chvilky strávené venku.

Náš rodák Alfons Mucha na jednom ze svých obrazů Slovanské epopeje zachytil žáky BRATRSKÉ ŠKOLY v Ivančicích, jak se učí venku za branami města. Určitě by měl radost, že tyto skvělé tradice zůstávají součástí výuky dodnes.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

Čarodějnice a čarodějové, 4. A

Po celý duben se žáci v rámci úryvků z knih seznamovali s příběhy, jejichž tematikou byla kouzla a čáry. Když jsme spolu zasedli v rámci rotační výuky znovu do školních lavic, stali se čarodějové a čarodějnice motivem naší malby v hodinách výtvarné výchovy.

Každý z nás má o jejich podobě jinou představu. Vliv na nás mají stovky obrázků na internetu a desítky pohádek, příběhů, v nichž tyto postavy vystupují.

Někteří žáci  byli odvážní a pokusili se dosáhnout kombinací technik i o 3D efekt své práce – prostorové ztvárnění.

Mnozí žáci si na naše úsilí určitě vzpomněli 30. dubna, kdy je v mnoha rodinách udržována tradice pálení čarodějnic.

Která kouzelná bytost bude blízká Vašim představám? Posuďte sami na fotografiích.

Mgr. Jarmila Loudová