Archiv autora: Jarmila Loudová

Tvorba obrázků pískovou technikou, 4. A

V pátek 15. března k nám přijela odborná lektorka, která s dětmi v jedné z hodin výtvarné výchovy vytvářela pískovou technikou obrázky. Žáci si nejprve zvolili motiv, který následně realizovali. Poté se pustili do práce.

Cokoli nové, je vždy poutavé a zajímavé. Barevné písky byly jemné na dotyk. Postupné odkrývání šablon k obrázkům bylo skvělé pro rozvoj jemné motoriky.

Výsledné práce si děti odnesly v igelitovém obalu. Pevně věřím, že najdou doma své čestné místo.

Mgr. Jarmila Loudová

 

 

Hrátky s tuší, 4. A

V hodině výtvarné výchovy jsme si nakreslili fantazijní strom. Jeho korunu tvoří místo listů již podruhé lidské ruce. Tentokrát jsme je vyplnili liniemi čar, kreslili jsme tuší.

I naše skutečné dlaně jsou protkány desítkami čar. Vypovídají prý mnohé o našem životě. Většina z nás však nedokázala v našich dlaních najít ani základní čáru života.

Ruce jsme si pozorně prohlédli a vdechli jsme jim jedinečnost naší kresbou. Paní učitelka z nich sestavila korunu stromu ke kmeni, který byl vytvořen stejnou technikou.

Výsledek naší práce zdobí chodbu nedaleko naší třídy. Je naším dalším společným dílem.

Mgr. Jarmila Loudová

Beseda s ilustrátorkou Markétou Vydrovou, 4.A


Ve čtvrtek 7. března se žáci 3. – 5. ročníků setkali s ilustrátorkou Markétou Vydrovou. Přiblížila dětem své dosavadní ilustrace z knih prostřednictvím krásné prezentace. Přečetla žákům úryvek z její vlastní knihy s názvem Můj skřítek Šalvěj. Odpovídala na dotazy přítomných a všem zájemcům podepsala knihy s jejími ilustracemi.

Paní Vydrová má k naší škole velmi blízký vztah. Nebyla tu v roli hosta poprvé, před několika lety za dětmi přijela spolu s autorem dětských knih Milošem Kratochvílem.

Každé setkání s ní je plné jedinečných chvil. Pro mnohé malé školáky byla beseda s touto spisovatelkou a ilustrátorkou velkou inspirací. Zda jednou někdo půjde v jejích šlépějích, ukáže čas.

                                                                                  Mgr. Jarmila Loudová

 

Návštěva knihovny, 4.A

V úterý 12. března jsme zavítali knihovny. Četba knih, budování vztahu k nim je velmi důležitá. Mnohé děti doma nečtou, což je to patrné na jejich malé slovní zásobě v hodinách slohu.

Paní knihovnice nám připravila krátkou prezentaci. Byla zaměřena na důležité pojmy, které souvisejí s orientací návštěvníků v knihovně, s prací v online katalogu knih.

Žáci se rozdělili do skupin a společně se vydali do jednotlivých oddělení dětské knihovny hledat  v knihách odpovědi na zadané otázky. V připravených pracovních listech se díky jejich píli postupně plnily jednotlivé kolonky. Malí čtenáři vyhledávali knihy podle jména autora, názvu knihy, případně pomocí klíčového slova.  Po splnění všech úkolů odhalili v připravené křížovce  tajenku. Označovala určitý knižní titul. V něm děti hledaly klíč k pokladu.

Díky pomoci paní knihovnice a paní učitelky se dětem podařilo skříňku s pokladem otevřít. Uvnitř byly sladkosti a drobné odznáčky pro malé čtenáře.

Měla jsem z chvil strávených v knihovně velkou radost. Děti si prohloubily schopnost spolupracovat. Rozšířily si čtenářské dovednosti a znalosti o autorech dětské literatury. Naučily se vyhledávat a orientovat se v knihovně. Tyto aktivity významnou měrou přispěly k jejich zájmu  o četbu knih.

Paní knihovnici děkuji za možnost strávit krásné chvíle nad knihami v prostředí knihovny.

Knihy by měly být nedílnou součástí našich životů. Pomáhají nám překonat pocit smutku, samoty. Jsou našimi přáteli v deštivých a chladných dnech. Provází nás doslova na každém kroku. Dokáží nám zprostředkovat únik z běžného světa do říše fantazie. Říká se, že nemilovat knihy, znamená nemilovat moudrost. To je pravda odvěká. Milujme knihy, buďme jejich pozornými a věrnými čtenáři.

                                                                       Za kolektiv žáků 4. A Mgr. Jarmila Loudová

 

TURNAJ VE VYBÍJENÉ, 4. A

V pondělí 11. března se konal turnaj ve vybíjené určený žákům 4. a 5. ročníků. Za každou třídu bojoval jeden smíšený tým sestavený z nejlepších hráčů.

Zápasy měly rychlý spád. Všichni hráči vložili do hry naplno své síly. Reprezentanti 4. A pro naši třídu vybojovali krásné 3. místo. Odnesli si bronzové medaile, drobnou sladkost a dobrý pocit z pěkného umístění.

Jsme hrdí na to, jak skvěle nás v turnaji reprezentovali. Gratulujeme jim.

                                                                                                          Mgr. Jarmila Loudová

My family, 4. A

Není nic důležitějšího než naše rodina. Poskytuje nám zázemí, oporu, pocit bezpečí a jistoty. V anglickém jazyce jsme tomuto tématu také věnovali. Žáci pracovali na projektu s názvem My family („Moje rodina“).

Stručně popsali všechny členy své rodiny. Při popisu využívali dosavadní gramatické dovednosti. Někteří použili k popisu fotografie, jiní raději kreslili obrázky. Děti nezapomněly ani na své domácí mazlíčky.

Bylo dojemné sledovat, s jakou láskou si děti fotografie a obrázky prohlížely. Každá fotografie jim připomínala jiný zážitek, který všichni společně prožili.

Mgr. Jarmila Loudová

 

Nech brouka žít, 4.A

Spolu s jarem ožívá i svět drobného hmyzu. Malí tvorové nás nikterak neděsí, protože jsou velmi malí. Jakmile je však v hodinách přírodovědy poznáváme blíž, máme z nich mnohem větší respekt.

Hmyz žije všude – na souši, ve vodě, v povětří. Patří k němu více než milion druhů. Známe jeho vývojová stádia, základní znaky a stavbu těla.

Do výtvarné výchovy jsme vnesli část našich poznatků. Kreslili jsme rozličné zástupce hmyzu. Učili jsme se stínovat suchými pastely. Kobylky, tesaříky, slunéčka a desítky dalších zástupců jsme zasadili do jejich domovského prostředí v přírodě.

Posuďte sami, jak se nám dařilo.

                                                              Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

Probouzíme jaro, 4.A

 

Dny se prodlužují. Sluníčko nás více zahřívá a probouzí také přírodu. Stále častěji slyšíme zpěv ptactva. Naše třída je obklopená skutečnými stromy. Ve volných chvilkách můžeme pozorovat ptáky v jejich korunách. Rozhodli jsme se, že si v hodinách výtvarné výchovy pohrajeme s barvami a nakreslíme si je. Jejich „kabátky“ jsme vyplnili geometrickými tvary, liniemi čar.

Namalovali jsme si  však i zcela ojedinělý strom. Do jeho koruny jsme místo listů umístili naše ruce s fantazijními vzory. Zanechali jsme tak na stromu každý svůj vlastní otisk. Vypovídá o nás, které barvy a vzory máme rádi. Někteří žáci do ruky zakomponovali své zájmy a záliby.

Mohutnost stromu jsme se pokusili vystihnout pomocí většího formátu.

Výsledek naší práce stojí za úsilí, které jsme do něho vložili. Je dokladem toho, že i malé děti mohou dokázat velké věci.

Všichni se těšíme se na příchod jara. Už nám zbývá jediné – vyrazit na dlouhou vycházku do přírody, užít si čerstvého vzduchu, zaposlouchat se do zvuků probouzející se přírody.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

 

 

Jedinečné zážitky z Brna,4.A a 4. B

V úterý 19. února jeli žáci 4.A a 4.B na exkurzi do Brna. Nejprve jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium Brno. Program s názvem „Cesta Sluneční soustavou“ byl promítán v digitáriu. Nové možnosti tohoto sálu nás zcela pohltily obrazem i zvukem.

Postupně jsme měli příležitost prozkoumat všechny planety Sluneční soustavy jejich satelity a ještě menší tělesa – planetky a komety.

První zastávkou byl Měsíc, jediné vesmírné těleso, na kterém jsme doposud přistáli. Dále jsme v rámci programu cestovali na Mars. Byl to logický cíl, neboť se nejvíce podobá Zemi.

Pokračovali jsme ke čtyřem plynným obrům – Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu. Prolétli jsme kolem kosmického ledovce, jehož složení nám připomnělo dobu vzniku celé Sluneční soustavy.

Neminuli jsme ani trpasličí planetu Pluto. Díky doposud jediné sondě, která ji navštívila, se nám ukázal podivuhodný svět s tmavými krátery a zasněženými ledovci.

Průzkum vesmíru, který nám program umožnil byl fascinující a přinesl nám překvapivé poznatky.

Součástí představení bylo i obvyklé sledování hvězdné oblohy, ukázky několika jasných hvězd, nejnápadnějších souhvězdí. Každý si zde přišel na své. Nakoupili jsme si suvenýry, občerstvili jsme se, vyfotili jsme se. Poté jsme se přesunuli autobusem do Technického muzea v Brně.

Většina dětí netušila, kolik zajímavostí a nových dovedností zde načerpá. Nahlédli jsme zde s průvodcem do starého Brna – do místní ULIČKY ŘEMESEL. Ocitli jsme se

ve třicátých letech 20.století, procházeli jsme opravdovými ulicemi této doby. Byly zde dílničky hodináře, ševce, knihaře, zámečníka, krejčího a holiče – kadeřníka. Uličku doplňovaly ukázky dobového bydlení (např.obydlí ševce, část pavlačového domu) a životního stylu (např. koloniál, hospoda, módní salon aj.).

Zejména v místní hospůdce se nám velmi zalíbilo. K podmanivým tónům místního orchestrionu nám už chyběl jen nějaký osvěžující nápoj. Při nahlédnutí do kadeřnického salonu a staré zubní ordinace se nám tajil dech.

Prošli jsme postupně všechny expozice muzea. Zaujaly nás zvonkohry i parní stroje. Chlapci nemohli odtrhnout oči od mečů, nožů, zbraní, starých typů vozů a motocyklů.

Nejpoutavější částí návštěvy technického muzea byla pro většinu dětí technická herna. Je to velké lákadlo pro všechny návštěvníky.

Děti si zde mohou názorně vyzkoušet základní zákonitosti a objevy v praxi. Této příležitosti jsme maximálně využili.

Čas uběhl jako voda a my jsme se plni nových zážitků vraceli zpět domů. Mnozí se jistě do prostor muzea v budoucnu vrátí. Moc se nám zde líbilo.

Udělejte si i vy výlet do Brna za poznáním. Navštívíte-li technické muzeum a planetárium s pestrou nabídkou programů, nebudete zajisté litovat.

                                                          Za žáky 4. ročníků Mgr. Jarmila Loudová

 

Měj dobrou náladu, 4.A

Udržet si dobrou náladu za každé situace není snadné. V pohádkách nás rozveselovali šaškové. Dnes tuto roli zastávají cirkusoví klauni.

Víte, že  existuje dokonce SVĚTOVÝ DEN ÚSMĚVU?  Byl ustanoven na 4. října. Ale my se domníváme, že bychom se měli usmívat stále.

Smějme se, protože úsměv nic nestojí, sami z toho máme lepší náladu a navíc uděláme radost i někomu dalšímu. Úsměv o nás prozradí víc, než si myslíme.

Významný český spisovatel, herec a scénárista Jan Werich říkal, že dobrá nálada sice naše problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít a udržet.

Právě osobnost tohoto muže byla motivem pro kresbu veselých klaunů ve výtvarné výchově. Jan Werich k měsíci únoru neodmyslitelně patří. Narodil se 6. února roku 1905.

Snažila jsem se dětem v úvodu hodiny říci základní informace o jeho osobě a tvorbě. Snad se jim tento nezapomenutelný velikán literatury a filmu vryje do paměti.

Jak se žákům povedli veselí klauni, posuďte sami. Při jejich malbě  panovala veselá nálada, což bylo tou nejlepší poctou panu Werichovi.

                                                                          Mgr. Jarmila Loudová