Ozdobné desky a na skok do přírody – ptáčci, 4. A

Přiblížil se závěr roku. Brzy si budeme odnášet všechny naše výtvarné práce. Vytvořili jsme si výtvarné desky k jejich přenosu.  Jsou rozdílně ozdobené. Každé z nich jsou jedinečné svým designem. Žáci si zvolili techniku zpracování podle svých oblíbených výtvarných pomůcek.

Většina žáků si také namalovala barevnou mozaiku a černobílou kresbu tuší. Obě techniky jsme si spojili s námětem ptáčků. Vždyť právě jejich zpěv nás provází již několik týdnů při cestách do školy.

O tom, že jsme pracovali naplno až do poslední hodiny výtvarné výchovy, svědčí naše práce.

 Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A