Archiv pro rubriku: Školní rok 2018/2019

Novinky ve výuce – tvorba „slovních mraků“, 4. A

Neustále inovuji. Je třeba děti k učení motivovat, podpořit jejich kreativitu. Možnosti, jež jsou nyní ve světě k dispozici, lze zařadit do hodin i v našich školách. Průběžně  využívám s dětmi mnoho různých programů. Střídáním aktivit se mi lépe daří podnítit zájem žáků o probírané učivo. Žáci  jsou vnímaví a rychle se všem novotám přizpůsobují.

Svědčí o tom obrázky vybraných slovních mraků, které vytvořili v závěru roku.  Jsou skvělým důkazem, jak lze získané vědomosti žáků propojit s dovednostmi užívání moderních technologií.

Vzdělání jde ruku v ruce s hrou, čímž je skvěle naplňován odkaz „UČITELE NÁRODŮ“ Jana Amose Komenského „ ŠKOLA HROU“.

                                                                                  Mgr. Jarmila Loudová

 

Broučci – LÉTO

Léto jsou květiny, voda, krásná příroda. Hrajeme si a sportujeme. Každý rok se účastníme Olympiády školních družin v Oslavanech.
Těšíme se na prázdniny a užíváme sluníčka,

Za malé Broučky L. Burianová

Foto: Libuše Burianová

Broučci – JARO

Jaro to jsou květy , mláďata,velikonoční motivy a spousta barev a radosti ze sluníčka.
Každý rok se s dětmi vypravíme k řece a vynášíme Moranu.
Družinkou se proletí čarodějnice. Před Velikonocemi jsme vyhodnotili soutěž „O velikonočního zajíčka“ kterou vyhrál Dušík . Ale každý dostal odměnu podle svého snažení.

Tak se na nás podívejte!

Za malé Broučky L. Burianová

Foto: Libuše Burianová

Broučci – ZIMA

V zimě se Broučci pustili do malování sněhuláků a sněhových vloček,vánočních a zimních motivů.Vyráběli dárečky pro své blízké. Čerti i andílci zdobili družinku. Soutěžili jsme a bavili se na Čertovském rejdění, vánoční besídce, pyžamovém párty i maškarním karnevalu.
Od podzimu probíhala soutěž „O nejlepšího Broučka“, kterou vyhrál Víteček.
Samozřejmě každý dostal odměnu dle svých zásluh.

Můžete se podívat!

Za malé Broučky L.Burianová

Foto: Libuše Burianová

Broučci – PODZIM

Na podzim se nové děti seznámily s družinkou. Všichni pilně pracovali a tak po výkresech tancovali ježci, veverky, sovy, proháněla se strašidla a draci, zbarvovalo se podzimní listí.
Děti si vyzkoušely výrobu korálkových náramků a prstýnků, vloček, krokodýlů a andílků.
Protože jsou šikovné, bavilo je to velmi! Tvořily až do Vánoc.

A jak se nám to podařilo ? Podívejte se sami !

Za malé Broučky L. Burianová

Foto: Libuše Burianová

Červen u Dráčků a Lvíčat

Tento měsíc jsme začali, jak jinak, než oslavou Dne dětí. Protože bylo krásné počasí, nachystali jsme zábavné odpoledne na hřišti plné soutěží a her o ceny. V druhém týdnu jsme vyráběli přáníčka pro tatínky ke Dni otců, který byl 16. června. Ve zbytku tropického měsíce jsme malovali na téma Voda a Moře. Pobyt venku jsme si zpříjemnili vodními hrátky. …To je v tomto školním roce vše.…

Přejeme Všem krásné a slunné prázdniny a v září opět na shledanou.

K. Mattesová, P. Sýkorová

Foto: K. Mattesová, P. Sýkorová

Experimenty s kyanotypií ve výtvarce v 8. ročníku

Téma krajiny jsme v 8.ročníku uzavřeli malým výtvarným experimentem s kyanotypií, technologicky blízké fotohrafii. Na papír jsme nanesli fotocitlivou vrstvu, na kterou jsme pokládali poloprůsvitné i neprůsvitné přírodní materiály, části fólie s fotografií, textiie a pod. A pak jsme nechali tyto kompozice osvítit slunečním světlem a potom už jsme se jen nechali překvapovat, jak experiment dopadl.
Vznikly rozměrově drobnější, půvabné „modrotiskové“ kompozice „krajiny“ v jejím detailu.

Geometrická abstrakce v 9. ročníku

Poslední výtvarné práce v 9.ročníku byly zaměřeny na geometrickou abstrakci. Co to je? No, to smícháte geometrické tvary a barevné zobrazení abstraktních pojmů. Těmi pojmy staly se nálady a pocity a inspirováni díly Vasilije Kandinského vytvořili žáci kombinaci barevného podkladu a kompozice geometrických tvarů. Vznikly tak práce znázorňující například chaos, nervozitu, lásku, smutek či lhostejnost.
Poté jsme se seznámili s tvorbou dalšího výtvarníka, jehož tvorbu také symbolizovaly geometrické tvary – byl to malíř holandského původu, žijící v USA, Piet Mondrian, jenž zjednodušil barevnost svých obrazů na základní barvy, kompoonované v geometrickém stylu, připomíjícím mapu New Yorku, křižovatky, ulice…
Jeho kompozice se staly motivací pro práci s geometrickým členěním barevných ploch a v dalším kroku pro hru s těmito tvary, kdy Mondrianova kompozice byla přetvořena dalšími členěními podle dalších geometrických tvarů a linií.

V krajině s impresionisty – Výtvarka v 8. ročníku

Ve výtvarné výchově v 8. ročníku jsme se nechali inspirovat impresionistickými malíři 19. století: nejprve dostali žáci kousek barevné fotokopie impresionistického obrazu a v podobném duchu pokračovali malbou temperovými barvami, přičemž respektovali techniku a zásady impresionistické malby – barevné skvrny, vyloučení černé, zachycení prchavého dojmu.
V další hodině jsme toto téma rozšířili o osobní zkušenost malby v plenéru, neboli vzali jsme si barvy, štětce a výkresy do volné přírody k řece na okraji Ivančic a zkusili technikou akvarelu zachytit atmosféru krajiny.

Velká hostina – výtvarka v 9.ročníku

Začalo to zátiším, neboli kresbou uhlem podle modelů. Téma: kuchyně – nádobí, tedy věci, se kterými se denně potkáváme. Použili jsme školní keramické modely, doplněné sem tam kouskem ovoce nebo zeleniny. A zkoušeli jsme perspektivní zobrazování, stínování…
A potom dostali žáci kus keramické hlíny a modelovali vlastní kuchyňskou nádobu podle svého návrhu – misku, hrnek, půllitr, pohár, tácek, talíř, omáčkovník. Po naglazování a vypálení jsme vzali vlastní nádoby i ty školní modelové a vydali jsme se do města uspořádat Velkou hostinu čili happening: využili jsme prostor mezi ZUškou a jazykovkou Eden ve dvorním traktu za náměstím, a tam žáci sehráli stylizované akce napodobující prostřený stůl, zábavu hostů i následky nezřízeného hodování.