Archiv pro rubriku: 2018/2019

Hrátky se jmény, 4.A

Každý člověk si své jméno nese po celý život. Všechna jména mají svůj původ. Existují desítky knih s výkladem významu jmen, popisem, jak vznikala. Vážou se k nim dokonce i teorie, které připisují ke všem jménům určité vlastnosti.

Když nás naši blízcí oslovují, užívají různé tvary jmen. Okolí by nás mělo oslovovat tak, jak je nám to příjemné. Projevujeme tím druhým úctu. V našem oslovení se odráží náš postoj k ostatním.

Jsme si významu našich jmen vědomi. Ve výtvarné výchově jsme si svými jmény pohráli. Napsali jsme si je větším psacím písmem, provedli jsme osově souměrnou kopii písmen. Pak jsme se pozorně dívali a snažili jsme se ve tvarech písmen vidět postavy – barevně jsme si nakreslili naše jedinečné příšerky.

Kresba podpořila fantazii dětí, rozvinula jejich představivost. Dvěma dětem se podařilo práci natolik důmyslně promyslet, že do jedné postavy ukryly dvě různé bytosti. Záleží jen na tom, jak si kresbu před sebe položíme.

Kresba všechny velmi bavila. Vyzkoušejte si hrátky se jmény také. Vaše jména si jistě zaslouží stejnou pozornost. Vzniknou vám v krátkém čase jedinečné kresby, určitě se u kresby příjemně odreagujete a pobavíte.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

 

Eskymáci, 4.A

Eskymáci, ti se mají,

s tučňáky si povídají.

Žijí v ledové pustině,

s přírodou v souladu jedině.

 

Jejich život v dálce láká

každého malého poškoláka.

Vydejte se s námi do království ledu,

nebojte se, nehledejte v jejich světě žádnou vědu.

 

Tentokrát jsme se ve výtvarné výchově vydali až do Severní Ameriky, kde žijí domorodí obyvatelé – Inuité, známí pod názvem Eskymáci. Ve stručnosti jsme se seznámili s jejich životem.

S Eskymáky bylo veselo, malování nebylo obtížné. Při malbě jsme si uvědomili, jak lze rozpoznat rozdílné znaky jednotlivých ras   i z obličeje. Hlavičky Inuitů jsme umístili do velkého iglú.

Výzdoba chodby na nás nyní dýchá ještě více zimní ledovou atmosférou. Jsme rádi, že jsme se konečně dočkali alespoň trošku zimy i v naší zemi.

                                                                        Za kolektiv žáků 4. A Mgr. Jarmila Loudová

 

Návrat na ledovou plochu – 4.A a 5.A

Každým rokem se v průběhu ledna vracíme s dětmi na ledovou plochu na zimní stadion do Rosic. 15. ledna 2019 spolu již podruhé bruslili žáci 4. A a 5.A. S chutí jsme si užili zimních radovánek. Všichni udělali velké pokroky. Zvládli i slalom ve středové části ledové plochy.

Venkovní počasí nám bohužel neumožňuje naše dosavadní  bruslařské dovednosti upevňovat. Snad se ještě dočkáme mrazivých dnů a budeme si moci zabruslit i na řece či na rybníku.

Mgr. Jarmila Loudová

Nafotila: Mgr. Jarmila Loudová a Mgr. Hana Ludvová (třídní učitelky)

Prosinec u Dráčků a Lvíčat

Máme tu poslední měsíc v roce 2018, na který jsme se všichni těšili. Třídy jsme si vánočně vyzdobili, stejně jak stromeček a okna. Vyrobili jsme si několik ozdob a přáníček pro naše blízké. Díky adventnímu kalendáři také víme, jak rychle se Vánoce blíží. Středu před prázdninami jsme si zpříjemnili vánoční besídkou. Zazpívali jsme si koledy, povídali si o tradicích Vánoc, rozkrojili jablíčka, rozdali dárečky. Není nic hezčího než úsměv na dětských tvářích.
Vám Všem, kdo se dívá pravidelně na naše stránky, přejeme krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.

K. Mattesová

K. Mattesová

Andělé aneb Fantastické bytosti III. v 6. a 7. ročníku

Cyklus „Fantastické bytosti“ jsme završili v předvánočním čase tématem, které opět odkazuje ke středověku: tentokrát to byly bytosti nadpřirozené, a sice „Andělé“.
Jejich vyobrazení se v průběhu staletí proměňovalo – od postav v dlouhých halenách s obrovskými barevnými křídly přes bílé figury s křídly bílými jako labutě až po typ renesančně barokních „amorků“ či „puttiů“ – malých buclatých dětí s drobnými křidélky na zádech.
Vize nebo představa anděla se však může u každého lišit – pro někoho je nezbytné, aby byl anděl podobný člověku, pro jiného je andělem třeba jakési tajemné světlo či energie. A také vyobrazení tomu odpovídá. A tak vznikla série kreseb andělů – vznešených, zářících, nevinných, rošťáckých, dobrotivých, bojovných i obdarovávajících, kteří se vynořují z temné noci, aby nás ochránili či potěšili.

Draci a Gryfoni aneb Fantastické bytosti II. ve výtvarce v 7. ročníku

S fantastickými bytostmi jsme pokračovali v podobě tématu bájných zvířat, jako byli draci a gryfoni ve středověku. Všímali jsme si jejich vyobrazení na středověkých reliéfech např. na hlavicích románských sloupů, četli jsme si úryvky z legend spojených s draky, jako byl třeba drak z Trutnova nebo i drak brněnský, legenda o sv. Jiří a drakovi nebo legendy, které pronikly do pohádek, např. o princi Bajajovi (přečetli jsme si krátkou ukázku z pohádky Boženy Němcové a shlédli úryvek z filmové pohádky). Dozvěděli jsme se, že draci mohli být jedno-, ale i vícehlaví, měli křídla a vypadali trochu jako pravěcí ještěři.
Na základě toho všeho pak žáci vyobrazili „svého“ draka technikou malby temperami a trochu se přitom seznámili i s teorií působení barev (teplé, studené) a jejich kontrastů.

V zoo aneb Fantastické bytosti I. ve výtvarce v 7. ročníku

Ve výtvarné výchově v 7. ročníku jsme zpracovávali téma fantastických či bájných bytostí, a sice s ohledem na probíranou kapitolu z dějin umění věnovanou středověku. Z této doby pocházejí různé záznamy o bytostech či zvířatech (např. takzvané bestiáře), která pravděpodobně nikdy neexistovala, ale lidé zprávám o jejich výskytu tehdy věřili a často jim přisuzovali nadpřirozené schopnosti.
V hodinách výtvarky jsme začali od zvířat, která jsou pro nás sice exotická, ale můžeme je znát ze zoologických zahrad, a zahráli jsme si na zaměstnance zoo, kteří pomíchali obrázky různých živočichů. Vznikly tak mapy zoo, kdy k popleteným vyobrazením žáci přpojili i „popletené“ popisky. To vše pak ve skupinkách propojili s mapou, a nakonec celé zoo přidali i zvláštní pojmenování.

Vánoce – nejkrásnější svátky v roce, 4.A

Celý rok se těšíme na společné chvilky oslavy Vánoc. Čas rychle míjí, a tak se adventní čas vrátil dříve, než jsme se nadáli.

Ráno byla naše třída v „novém kabátku“. Děti měly lavice uspořádané do tvaru písmene U. Uprostřed byla připravená drobná tabule. Její součástí bylo vánoční cukroví, adventní věnec a další ozdobné prvky – svíčky, vánoční květiny.

V míse s vodou plavaly připravené lodičky, pouštěli jsme si koledy, na obrazovce nás virtuálně zahříval oheň v krbu.

Děti měly na tento den jediný úkol – přijít s dobrou náladou. Stromeček zářil celý den. Pod ním ráno ležela hromada dárečků. Část z nich tvořila tombola, ostatní byly pro konkrétní kamarády ze třídy. Několik tajemných velkých balíčků bylo určeno pro celý kolektiv třídy.

Nejprve jsme si vyzkoušeli některé vánoční zvyky. Pouštěli jsme lodičky, děvčata házela pantoflem a rozkrojili jsme si i jablíčko. Byla v něm hvězdička, což nás velmi potěšilo. Být zdravý a šťastný po celý nový rok chce každý z nás.

Zatímco se dětem uvařily připravené čaje, krátili si žáci chvilky čekání sledováním vánoční pohádky. Poté si vylosovali čísla k tombolovým dárečkům.

Následovalo rozbalování dárečků určených pro náš třídní kolektiv. Máme nyní dvě nové edukační hry ze série BRAINBOX – V KOSTCE. Budou žákům poskytovat nejen zábavu, ale zároveň budou upevňovat jejich vědomosti o České republice a přírodě. V dalších tajemných balíčcích byla pestrá škála knih různých žánrů, které si budou moci žáci o přestávkách číst. Nechyběl ani drobný dáreček- ozdobné desky – pro každého jednotlivce, který si všichni odnesli přímo domů.

Hodiny rychle plynuly. Konečně jsme přistoupili i k rozbalení dárečků pro naše kamarády. To bylo radosti!

Na závěr dne jsme si snědli naši třídní perníkovou chaloupku. Společně jsme odešli do šaten, odkud jsme mířili přímo do našich domovů. Nechybělo vzájemné vřelé loučení.

Před námi všemi je několik dnů rodinné pohody a odpočinku. Už nyní se však těšíme i na opětovné shledání v novém roce. Ve škole trávíme hodně času, je naším druhým domovem.

Do třídy 4.A v době adventu nahlédněte na fotografiích.

                                                                                                           Mgr. Jarmila Loudová

Takový byl podzim aneb Na zahradě ve výtvarce v 6.A

Pěkné podzimní dny jsme s žáky 6.A strávili v hodinách výtvarky na školní zahradě: žáci pozorovali stromy bez listí či barvy spadaného listí na zemi – oba motivy spojili v jeden výtvarný celek akvarelu a perokresby.
Posbírané přírodniny (šišky, listy, větvičky, stébla rostlin) pak posloužily svými otisky při tvorbě keramického reliéfu – misky nebo tácku.
A nakonec jsme stromům na dobrou noc před zimním spánkem vytvořili lapače snů.

Vánoční stromky, 4.A

K tradici Vánoc patří neodmyslitelně vánoční stromeček. Zdobení stromečku je  obyčej, který pochází z Německa. Nejstarší zmínka o ozdobeném stromečku pochází z roku 1570. Teprve v polovině 17. století se vánoční stromky začaly častěji objevovat i v soukromých domech lidí.

Z Německa se tento zvyk rozšířil v 19. století po Evropě. Větší tradici měl ve městech. V Čechách se ozdobený stromek poprvé objevil v domě ředitele Stavovského divadla v Praze. Ve své vile takto překvapil své přátele roku 1812. První svíčky se na stromečku však rozsvítily až mnohem později – roku 1860. Pomalu se tradice zdobení stromečku šířila i na venkově. Dnes je stromeček v různých podobách ve všech domácnostech.

My jsme si nazdobili vánoční stromek v naší třídě týden před počátkem adventu. Připomíná nám blížící se Vánoce a chceme si ho patřičně užít. Díky tomu, že je umělý, můžeme ho mít s tak velkým předstihem.

Každé ráno si rozsvítíme svíčky, pouštíme si české koledy a v mírném  přítmí se snažíme alespoň chvíli rozjímat a relaxovat.

Ve výtvarné výchově jsme vánoční stromky malovali. Zasadili jsme je do kontrastního černého pozadí. Který by se vám nejvíce líbil, posuďte sami na fotografiích.

                                                                                                          Mgr. Jarmila Loudová