Archiv pro rubriku: 2018/2019

Pohádková šachovnice, 4. A

S kýmpak nejsou žerty?

Kdopak  se rád čertí?

Mají rádi špínu prach,

budí v lidech strach.

Pokud jste tipovali, že jsou to čerti, máte pravdu. Zlo v pohádkách doprovázely čarodějnice nebo čertovská stvoření. Děti znají desítky pohádek, kde vystupují, ale už se dnes těchto postav nebojí tolik jako dříve.

O čertech existuje mnoho ustálených rčení. V hodině čtení jsme si přečetli z čítanky netradiční romskou pohádku s názvem Čertí plácek.

Čertovská stvoření vždy přitahovala fantazii lidí. My jsme si pekelníky vyzdobili chodbu. Doprovázely je postavy Mikulášů.

Ve výtvarné výchově jsme si z jejich postaviček utvořili šachovnicová pole. Kreslili jsme tuší. Kresba tuší byla velmi náročná, ale práce se většině dětí podařila.Z jednotlivých výkresů vznikla pohádková šachovnice.

Za odměnu za vynaložené úsilí jsme si v krátké filmové ukázce připomněli také současnou nejoblíbenější českou pohádku ANDĚL PÁNĚ.

Teď už se jen těšíme na oslavu příchodu Mikuláše, kdy bude čertíků a andílků naše město plné. Jakmile se objeví mezi námi, víme, že jsme zase o krůček blíže Vánocům.

Za kolektiv žáků 4.A Mgr. Jarmila Loudová

 

Říjen u Dráčků a Lvíčat

Letošní podzim je neobvykle slunný a teplý. Přesto naše téma bylo věnováno podzimu a podzimní přírodě. Pracovali jsme s přírodninami, vyráběli dráčky, vyšívali a „ukládali“ přírodu ke spánku. Na konci října jsme oslovili Halloween výzdobou družiny a dobrovolnými kostýmy. Naše činnost není zaměřená pouze na vyrábění. Hrajeme i spoustu různých her a soutěží. Tak na shledanou v měsíci listopadu.

K. Mattesová, P. Sýkorová

Foto: K. Mattesová, P. Sýkorová

Čajové soupravy, 4. A

                

Střídají se  mrazivá rána, velmi teplá odpoledne. Jak se ráno a večer zahřát? Dobrým nápojem. Výborný a hřejivý prostředek je čaj.

Ve výtvarné výchově jsme si čajový motiv zvolili jako téma naší práce. Malovali jsme konvičky a hrníčky různých tvarů. Každý výkres vystihoval také chuť čaje. Byl ozdoben prvky, které složení čaje přímo zobrazovaly.

Na obrázky jsme v závěru malby přilepili originální čajové pytlíčky. K úplné atmosféře chybělo již jen jediné – čaj si také uvařit. Po dobře vykonané práci jsme si výbornou chuť čaje také vychutnali.

Posuďte sami na fotografiích, jak dobře se nám podařilo výrazné a pestré chutě čajů zachytit.

Mgr. Jarmila Loudová

 

MANDALY, 4.A

Odkud pochází mandaly a k čemu slouží?  Mandala znamená původně magický kruh. Měla být symbolem jednoty a rovnováhy, vyskytovala se v různých kulturách a náboženstvích. Nejstarší mandaly pocházely ze starého Egypta.

Později se slovo mandala rozšířilo do celého světa. Význam slova mandala se z původně náboženských obrazů přesunul na veškeré kruhové kresby a ornamenty. Mandaly bývají užívány jako relaxační pomůcky a jako doplněk k tradiční léčbě.

Pokusili jsme si několik motivů také zachytit. Zda nám navodí harmonii a pohodu, ukáže čas.

                                                           Mgr. Jarmila Loudová

Oslavy v ČR vrcholí, 4. A

Oslavy v ČR vrcholí

Psal se rok 1918, kdy se touha Čechů a Slováků po životě ve společném svrchovaném státě proměnila ve skutečnost. Československo, nová republika na mapě Evropy, vykročilo s nadějemi na cestu dějinami a brzy si získalo uznání a respekt.

Nyní je rok 2018 a od tehdejších událostí uplynulo celé století. Naše rodná země slaví 100 let od vzniku samostatného státu.  Je to krásné, kulaté výročí. I v naší třídě jsme  ho slavili.

Již několik týdnů realizujeme projekt věnovaný naší rodné zemi. Připomněli jsme si zajímavé příběhy, místa, události a osobnosti, které nám naši společnou historii připomínají. Kreslili jsme, psali jsme, propojili jsme naše dovednosti.

Ve čtvrtek 25. října jsme se všichni sladili v barvách vlajky naší vlasti.

Na fotografiích nahlédněte, co se nám podařilo vytvořit.

 

I když je naše země maličká,

je pro nás vzácná jako perlička.

Je jako drahokam,

nádherná ze všech stran.

 

Je to náš domov, naše vlast,

chceme v ní žít a vyrůstat.

Nejenom mít ji rád,

musíš se o ni postarat.

Mgr. Jarmila Loudová

HALLOWEEN, 4.A

Máte rádi pocit mrazení, strachu a tajemnou atmosféru dušičkových dnů? Pak jste si zajisté oblíbili oslavy HALLOWEENU. Ačkoli se tento anglosaský lidový svátek váže k večeru 31. října, ve škole si ho připomínáme s předstihem.  Ve 4.A se konala Halloween party již ve čtvrtek 25. října.

Svátku jsme se věnovali několik hodin anglického jazyka. Projektový čas byl velmi účelný. Rozšířili jsme si slovní zásobu,  poznali jsme tradice anglicky mluvících zemí. Přitom jsme se pobavili a  strávili jsme spolu velmi pěkné chvíle.

Zvládli jsme sehrát interaktivní pamětní hry – MEMORY GAMES – zaměřené na slovní zásobu s touto tematikou. Hráli jsme je s interaktivní tabulí i ve dvojicích přímo v lavicích.

Vyvrcholením naší snahy bylo prožít skutečnou atmosféru HALLOWEENU. Je

k tomu zapotřebí pořádně strašidelný kostým, dobrá nálada a chuť bavit se.

Na chvíli jsme se virtuálně přesunuli do ulic Londýna. Jeho obyvatelé – školáci našeho věku – nás v anglickém jazyce seznámili s průběhem oslav  u nich doma. Vyzkoušeli jsme si  tradici „lovení jablíček“ – APPLE BOBBING. Zazpívali jsme si naši oblíbenou píseň Five skeletons ( = Pět kostlivců).

O sladkou tečku se postarala jedna z  žákyň. Napekla se svou maminkou všem perníčky ve tvaru dýní, čarodějnic a netopýrů. Dostali jsme je bez koledování. Nemuseli jsme  chodit dům od domu. Pochutnali jsme si v“teplíčku“ naší třídy.

Všechny kostýmy dětí nebyly strašidelné. Nejvíce žáků si s sebou přineslo kostým čarodějnic. Nechyběla ani maskovaná paní učitelka. Měla výraznou škrabošku , vypadala opravdu děsivě.

Tento den jsme si všichni patřičně užili. Těšíme se na další nevšední společné zážitky ze školních lavic.

                                                                                Mgr. Jarmila Loudová

 

 

Od Pragovky ke Škodovce – VV v 8. ročníku

Sté výročí založení republiky jsme si připmněli také ve výtvarné výchově v 8. ročníku – po tématu Klobouky následovalo téma trochu techničtějšího rázu: 100 let v životě republiky jsme dokumentovali na vývoji známých českých automobilových značek, od nejstarších jako byly Praga, Laurin a Klement, Zbrojovka, Jawa, Tatra, až po jednu z nejznámějších značek i v dnešní době – Škoda. Některé značky zanikly, některé splynuly s jinými, někteří výrobci v průběhu doby od aut přešli k jiným motoristickým či strojírenským produktům.
To vše žáci promítli do plakátu na počest českého automobilového průmyslu, jehož součástí bylo logo sprejované přes šablonu vyřezávanou z papíru, fotografie auta a jeho zvětšená kresba tužkou.
V další fázi tohoto výtvarného projektu dostali žáci konstrukční úlohu, a sice navrhnout a vyrobit hračku pro děti – skládačku auta z papíru.
Vše jsme nakonec zahrnuli do společné výstavy výtvarných prací na téma 100. výročí založení republiky.

Důležité okamžiky ze života republiky ve výtvarce 9. ročníku

Národní barvy, důležité letopočty a zkratky názvů jednoho státu – to byl námět plakátu ke 100. výročí založení naší republiky, který měl připomenout, jak se republika proměňovala v průběhu jednoho století, co ji potkalo a jak se to na ní podepsalo (územní změny, zřízení i vedení, body zvratu v jejím vývoji). U některých letopočtů docházelo i k zajímavým diskusím a výměnám názorů v hodinách výtvarné výchovy v 9. ročníku.
Plakáty se pak staly nejenom součástí výzdoby chodeb a tříd ve škole, ale i malé výstavy uspořádané u příležitosti Projektového dne v prostorách druhého poschodí naší školy.

Me and my school, 4. A

Škola je základ života. Téma „ŠKOLA“ se prolíná opakovaně učivem PRVOUKY u mladších školáků a slovní zásobou žáků v hodinách anglického jazyka. Věnovali jsme mu  naše 1. projekty. Žáci v nich představili sebe, své přátele, učitele anglického jazyka, svou třídu a školu jako celek.

Navrhli si své vlastní znaky školy. Téměř všichni se snažili a zodpovědně své práce zpracovali nejen po obsahové, ale i výtvarné stránce.

Jak se jim práce podařila, posuďte sami?

                                                                       Mgr. Jarmila Loudová

 

Klobouky v 8. ročníku aneb 100. výročí republiky

Také ve výtvarné výchově si s 8. ročníkem připomínáme 100. výročí založení naší republiky – a začali jsme módou. Vybrali jsme si módní doplněk, který byl v oblibě nejen před sto lety, ale opět i dnes, a sice KLOBOUK. Není to ale jen doplněk, vyjadřuje vlastně mnohem víc – povahu, vkus a osobnost toho, jenž jej nosí.
V hodinách výtvarky jsme se však na klobouk podívali i z hlediska výtvarného a žáci se zaměřili na klobouk jako na výtvarný – textilní objekt.
Nejprve si nakreslili návrh a potom vyrobili podle něj papírovou konstrukci. Na ni pak připevňovali základní látku a na závěr klobouk ozdobili – stuhami, knoflíky, papírovými či látkovými květinami a peříčky. Klobouky pak předváděli na improvizované malé „módní přehlídce“ před tabulí.