Archiv pro rubriku: Školní rok 2014/2015

Jaro se vrací, 5. A

Postupně se připravujeme na návrat jara. V pracovních činnostech si průběžně chystáme drobné jarní dekorace.

Vytvořili jsme si malý věneček s květinami a přání s velikonoční tematikou.

I když se snažíme užívat rozličné materiály, všechny naše výrobky mají jeden společný cíl. Chceme potěšit naše nejbližší, obdarovat je vlastnoručně vyrobenými drobnostmi.

                                                                                               Mgr. Jarmila Loudová

Návštěva Mahenova divadla

Naše třída se zapojila do projektu “ Krok za oponu“, který má dětem hravou formou přiblížit  operu,balet,činohru a ukázat jim,jak takové hry vznikají, prohlídnout si zákulisí divadla a možná si i něco vyzkoušet.

První návštěva zhlédnutí  opery Čert a Káča.

 

 

Učíme se poznávat zeleninu a ovoce trochu jinak.

Renesance a vláda Rudolfa ll. Habsburského

 

Učivo vlastivědy se prolíná do většiny předmětů,Českého jazyka,do čtení, do VV a také do PČ. Sotva jsme opustili husity, byla zde renesance, která je u nás spojena se jménem Rudolf II., jeho láskou k umění, posedlostí vynalézt elixír mládí. Bohatě podporoval umění, kulturu a vědu. Umění zažívalo „zlaté období“.Pokusili jsme se nakreslit renesanční domy a jejich znamení.

„Být stále mlád, to bych si přál….“ale jak toho docílit? Zkuste si vybrat jeden z našich receptů.

Domovní znamení

Stromový kalendář 4.A

Stromy, respektive rostliny, hrají v našich životech nemalou roli. Přestože jejich význam často podceňujeme, ovlivňují nás možná víc, než jsme si ochotni přiznat. Věděli jste například, že každému člověku je krom slunečního znamení přiřazen také konkrétní strom či keř?

Podle data narození jsme si vyhledali svůj strom v kelském stromovém kalendáři, přečetli si o sobě zajímavosti a pak ho nakreslili.Uhodnete jejich názvy?

Jaké to asi bylo žít v pravěké  době?

Jak bych mohl vypadat?

Co bych mohl dělat?

Jak bych na mě volali?

                                                          Podívejte se, třeba se něco dozvíte?

žáci 4.A

Babí léto ve 3.B

Co je babí léto? Podle meteorologů je to déletrvající suché, slunečné, teplé a málo větrné počasí na konci léta či začátku podzimu.

Během babího léta lze často pozorovat volně se vznášející pavučiny drobných pavouků, které lidem v minulosti připomínaly šedé „babské“ vlasy. Odtud zřejmě pochází i název tohoto období.

Inspirovali jsme se tímto obdobím ve výtvarné výchově a pracovních činnostech.

Mgr. Veronika Válková, žáci 3.B

 

Dárečky pro maminky, 4.B

14. května oslavíme se svými maminkami DEN MATEK. Tomuto svátku patří druhá květnová neděle. V praktických činnostech jsme vyráběli dárečky pro maminky již od října. Nejdéle nám trvalo vyšívání. Někteří měli práci hotovou již před Vánocemi, jiní ještě na počátku května bojovali s prvním předkresleným obrázkem na malé ozdobné dečce. Také jsme vyráběli vázičky, skládali jsme do nich květy rudých růží a neopomněli jsme ani na přáníčko.

Ačkoli nám příprava této akce zabrala mnoho času i sil, nelitujeme jediné minuty. Je to pro naše maminky, které nám daly život. Věnují nám svou péči, ochraňují nás a vzorně se o nás starají. Děkujeme.

                                                                                 Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. B

 

 

Špilberk

 

V úterý 18.10. byly 5. třídy na exkurzi na hradě Špilberku. Měli jsme objednaný 90 minutový výukový program s názvem Vypátrej ducha Lucemburků. Na hravé stezce s markrabětem Joštem a kostýmovanými lektory děti prošly středověkými úkoly v expozicích Od hradu k pevnosti, Brno na Špilberku, Žalář národů a v prostorách hradu Špilberku, rozluštily rodovou pověst Lucemburků. Po celou dobu je provázela jedna z historických postav spojených s historií  hradu. Nakonec se všem podařilo ducha nakreslit a pojmenovat. Jednalo se o meluzínu, která podle pověsti na hradě obchází. V 11.00 jsme si poslechli zvonkohru na náměstí, nakoupili suvenýry a odjeli zpátky do Ivančic.

 

P1090874

Jako impresionisté … 8.ročník

Ve výtvarné výchově v 8. ročníku jsme se rozhodli, že si vyzkoušíme malbu v plenéru, jako impresionisté, o kterých jsme se učili. Vzali jsme si lehké malířské stojany, podložky s výkresy, štětce, barvy a palety a odebrali se na školní zahradu. A tak jako Claude Monet ve Francii na konci 19. století, i naši žáci malovali pohledy na zahradu.