Archiv pro rubriku: Školní rok 2014/2015

Osobní bezpečí 5.A

Každý den se můžeme setkat se situacemi, kdy je ohroženo naše bezpečí.

Je důležité tyto situace poznat a naučit se jim předcházet tím, že budeme dodržovat určitá pravidla.

Naučme se v nebezpečných situacích správně chovat a reagovat.

Třeba vám pomohou naše obrázky.  žáci 5.A

Projektový den První pomoci

Krásné počasí každého vyláká ven, na procházku do přírody, na projížďku na kole či kolečkových bruslích, je to super si užít sluníčka a pobytu na čerstvém vzduchu.

Při mnoha sportech, ale může dojít k náhlému poškození zdraví, a proto bychom měli umět dát první pomoc. Pozvali jsem si záchranáře Luďka Šachera, který nás seznámil s PP při vnějším krvácení, šoku, drobných poranění, názorně nám ukázal masáž srdce.

Nezapomněli jsem si připomenout známá čísla tísňového volání a také, kdy tato čísla použít.

Zkoušeli jsme různé úlevové polohy, přenos raněného a nakonec si zopakovali části lidského těla a jeho soustavy.

Seznámili jsem se z obsahem lékárničky a vysvětlili, kam s prošlými léky.

Bylo to pěkné a poučné odpoledne.   žáci 5.A

Učíme se venku 5.A

30.duben je spjat s pálením čarodějnic, jde o  lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice.

Kořeny filipojakubské nebo také Valpuržiny noci sahají až ke starým Keltům. Ve stejný den slavili svátek zvaný Beltain, radovali se z probouzející se přírody, vítali příchod teplejšího období, zapalovali ohně a žehnali půdě, aby jim přinesla dostatek obživy. A čarodějnice? Ty přibyly až ve středověku.

Paní učitelka nám přečetla o pověrách spojených s tímto zvykem.

Poté jsem ve dvojicích plnili různé úkoly na téma čarodějnice, skládali jsme tex o Malé čarodějnici, odpovídali na otázky z textu, poznávali čarodějnice z pohádek, tvořili pozdrav čarodějné třídy, počítali dukáty, hledali rozdíly, běhali s koštětem slalom a jiné aktivity.

Dost jsme se přitom nasmáli.

Milá Země, vše nejlepší. 5.A

Milá ZEMĚ,

přejeme Ti elektromobily, čistý vzduch a vodu, lásku, ochranu před koronou, hodně stromů, kytek a zvířátek. Hodné lidi, kteří Tě budou chránit. žáci 5.A

 

Chraňme naši planetu 5.A

Recyklace, ekologie, globální oteplování, smog, ozónová díra…to jsou slova, která poslední

dobou slýcháme kolem sebe.

Souvisí s nimi ekologicky motivovaný svátek DEN ZEMĚ, který

upozorňuje lidi na dopady ničení životního prostředí.
Každý rok jsem tento den sázeli stromky pod vedením pana hajného Langa.
Letos však doba spojená s omezením COVID 19 nám tuto akci neumožnila.
Ale i přesto jsem si na zahradě naší školy tento den připomněli plněním různých úkolů,
při kterých jsem také procvičovali učivo M, ČJ, PŘ.
Práce ve skupinách nás velmi bavila a těšíme se na další výuku venku.   žáci 5.A

Národní obrození v 5.A

Ve vlastivědě se učíme o Národním obrození- probuzení českého jazyka.

Je to období velkých změn, tiskly se knihy v češtině, vznikala nová slova a spousta českých badatelů vynalezla stroje na ulehčení práce, hrálo se divadlo v češtině, vznikali nové firmy.

I my jsem si zkusili zahrát na vynálezce a obrozence českého jazyka.  žáci 5.A

 

Děti dětem, 4. A

V rámci online hodin žáci pravidelně pracují na různých zadaných problémových úkolech, v nichž rozvíjí svou kreativitu. Jsou neuvěřitelně nápadití. INSERT jejich vlastních slov, vět, informací, matematických úloh a dalších zajímavostí nám dnes a denně pomáhá při vzdělávání.

V hodinách českého  a anglického jazyka často tvoří vlastní slovní přesmyčky, rébusy, hádanky.

Každá práce je originálem,  mnohé o svém autorovi vypovídá. Dokáží se aktivně zapojit téměř všichni žáci. Právě vlastní tvorbu dětí považuji za to nejcennější.

Za kolektiv žáků 4. A Mgr. Jarmila Loudová

Vítáme tě jaro! – 5.A

 

To počasí je v posledních dnech trošku pomatené,  ještě před týdnem mrzlo, sněžilo a teď svítí sluníčko. Přírodě to očividně nevadí. Na zahrádkách jsou vidět první rostlinky.

 

Nováková_E_7278_IMG-20210204-154621 Nováková_E_7278_Novakova-E-8987-20210228-151943-COLLAGE Ondráčková_A_7278_safran-karpatsky Ondráčková_A_7278_sedmikraska-chudobka Petrák_A_7278_F688C770-CB15-41EE-90C5-359EFD71160F Ondráčková_A_7278_violka-trojbarevna Ondráčková_A_7278_talovin-zimni1 Ondráčková_A_7278_talovin-zimni Ondráčková_A_7278_snezenka-podsneznik1 Ondráčková_A_7278_snezenka-podsneznik Řeháková_V_7278_IMG-20210307-WA0003 Podolský_D_7278_IMG-20210215-WA0000 Podolský_O_7278_Krokus-1- Podolský_O_7278_Snezenka-1- Pulkertová_S_7278_20210227-130212 Řeháková_V_7278_IMG-20210307-WA0000 Řeháková_V_7278_IMG-20210307-WA0002 Surovcová_M_7278_IMG-20210206-WA0005 Surovcová_M_7278_IMG-20210206-WA0003 Surovcová_M_7278_IMG-20210206-WA0001 Řeháková_V_7278_IMG-20210307-WA0005 Řeháková_V_7278_IMG-20210307-WA0004

oznor

oznor

Jonáš_H_7278_IMG-20210206-112058-1- Hniličková_K_7278_IMG-20210227-133629 Hniličková_K_7278_IMG-20210227-133545 Hniličková_K_7278_IMG-20210227-133515 Videmanová_E_7278_jarni-kytka-sedmikraska Welsh_D_7278_jarni-kvitky Galová_E_7278_IMG-20210207-133439 Hniličková_K_7278_IMG-20210219-131303 Hniličková_K_7278_IMG-20210219-165531 Nováková_E_7278_IMG-20210204-154616 Muzikářová_J_7278_Jaro-bledule-snezenky-kocicky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejen ty, ale patří k jaru. A co ještě? To se dozvíte z našich vět. Pěkné počteníčko.  žáci 5.A

 

Není drak jako drak, 4. A

Tvorba vlastního „dračího příběhu“ nám posloužila  jako motivace pro další výtvarnou aktivitu.   Námět (The Book of Dragons) na nás čekal v březnovém čísle časopisu PLAY. Kromě doplňování slovní zásoby do příběhu v anglickém jazyce a četby si žáci dráčky také nakreslili. Je vidět, že mají velkou fantazii a jsou jim tyto pohádkové bytosti blízké. Někteří draci vypadali nebezpečně, jiní byli roztomilí a působili kamarádsky.

Je to přesně tak,

že není drak jako drak.

                                 Mgr. Jarmila Loudová

Žáci 4. A

Houslový klíč 5.A

Taková menší  výzva- „Sestav originální houslový klíč“.

Celý týden jsme přemýšleli, jak a z čeho takový klíč utvořit.

Nápadů byla spousta, ale co když bude mít kamarád stejný?

Podařilo se, všechny jsou originální.                             žáci 5.A