Archiv pro rubriku: Školní rok 2014/2015

Anglické divadlo, 5.A

V prvním říjnovém týdnu se pro žáky 1. a 2. stupně naší školy uskutečnila tři rozličná anglická divadelní představení. Jednalo se o The Australian Show, The Cooking Show a The Mad Professor Show. Nebyly to klasické hry v tradičním pojetí. Na program o Austrálii šli žáci 7. – 9. ročníků do kina Réna.

Představení zaměřená na téma vaření a vědy se odehrávala přímo v tělocvičně školy. Rodilý mluvčí je vtáhl do děje, žáci měli možnost se do děje zapojit. V úterý 2. října bylo odehráno  divadlo pro 5.A a 6. ročníky s názvem  The Mad Professor show. Děti se velmi pobavily. Součástí bylo několik experimentů. Žáci se stali na malou chvíli malými vědátory a spolu s „Dr. Klutzem“ si procvičili nejen svou dovednost anglického jazyka, nýbrž i svou odvahu a zručnost.

Hlavní protagonista divadelního představení se narodil v Sydney, později žil v Katoombě – zhruba 110 km od svého rodiště. Jeho výslovnost byla pro děti srozumitelná. Odnesly si ze show zásobník nové slovní zásoby,  jedinečné prožitky.

Všechna interaktivní komická představení byla skvělým přínosem a motivací pro žáky pro jejich další studium anglického jazyka.

Mgr. Jarmila Loudová

Babí léto ve 3.B

Co je babí léto? Podle meteorologů je to déletrvající suché, slunečné, teplé a málo větrné počasí na konci léta či začátku podzimu.

Během babího léta lze často pozorovat volně se vznášející pavučiny drobných pavouků, které lidem v minulosti připomínaly šedé „babské“ vlasy. Odtud zřejmě pochází i název tohoto období.

Inspirovali jsme se tímto obdobím ve výtvarné výchově a pracovních činnostech.

Mgr. Veronika Válková, žáci 3.B

 

Veselá mysl – půl zdraví, 5.A

Udržet si dobrou náladu není mnohdy jednoduché. Dospělí i děti jsou vyčerpáváni každodenními povinnostmi. Když k tomu nastoupí sychravé podzimní počasí, je obtížnější udržet si dobrou náladu. My, rodáci z kraje Vladimíra Menšíka, bychom měli humorem a optimismem sršet každý den. Ale zamračené obličeje na ulicích toho nejsou dokladem. To, že smích pomáhá a dokonce i léčí, odborníci vědí již dávno. Výzkumy dokázaly, že smích posiluje imunitu a krevní oběh, zmírňuje negativní účinky stresu, zlepšuje činnost mozku, je i prevencí proti onemocněním srdce.

Abychom si význam dobré nálady vzali k srdci, namalovali jsme celou sérii veselých obličejů. Drobné hlavičky dětí a dospělých různých národností doprovázely dvě velké siluety kreslené tuší.

Výslednými pracemi jsme si ozdobili chodbu, která směřuje k naší třídě. Když je budeme mít neustále na očích, snad si dobrou náladu lépe udržíme.

Pokud si chcete udržet zdraví a mládí po dlouhou dobu, naučte se smát.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 5.A

Dárečky pro maminky, 4.B

14. května oslavíme se svými maminkami DEN MATEK. Tomuto svátku patří druhá květnová neděle. V praktických činnostech jsme vyráběli dárečky pro maminky již od října. Nejdéle nám trvalo vyšívání. Někteří měli práci hotovou již před Vánocemi, jiní ještě na počátku května bojovali s prvním předkresleným obrázkem na malé ozdobné dečce. Také jsme vyráběli vázičky, skládali jsme do nich květy rudých růží a neopomněli jsme ani na přáníčko.

Ačkoli nám příprava této akce zabrala mnoho času i sil, nelitujeme jediné minuty. Je to pro naše maminky, které nám daly život. Věnují nám svou péči, ochraňují nás a vzorně se o nás starají. Děkujeme.

                                                                                 Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. B

 

 

Špilberk

 

V úterý 18.10. byly 5. třídy na exkurzi na hradě Špilberku. Měli jsme objednaný 90 minutový výukový program s názvem Vypátrej ducha Lucemburků. Na hravé stezce s markrabětem Joštem a kostýmovanými lektory děti prošly středověkými úkoly v expozicích Od hradu k pevnosti, Brno na Špilberku, Žalář národů a v prostorách hradu Špilberku, rozluštily rodovou pověst Lucemburků. Po celou dobu je provázela jedna z historických postav spojených s historií  hradu. Nakonec se všem podařilo ducha nakreslit a pojmenovat. Jednalo se o meluzínu, která podle pověsti na hradě obchází. V 11.00 jsme si poslechli zvonkohru na náměstí, nakoupili suvenýry a odjeli zpátky do Ivančic.

 

P1090874

Jako impresionisté … 8.ročník

Ve výtvarné výchově v 8. ročníku jsme se rozhodli, že si vyzkoušíme malbu v plenéru, jako impresionisté, o kterých jsme se učili. Vzali jsme si lehké malířské stojany, podložky s výkresy, štětce, barvy a palety a odebrali se na školní zahradu. A tak jako Claude Monet ve Francii na konci 19. století, i naši žáci malovali pohledy na zahradu.

Turnaj ve vybíjené

 

Ve čtvrtek 14.4. se uskutečnil turnaj ve vybíjené v místní hale Ivančice.Naši školu reprezentovala dvě družstva jedno chlapecké a druhé dívčí, obě se snažila získat medaili, ale podařilo se to jen dívkám, ty vyhrály a postoupily do okresního kola. Chlapci skončili na pěkném 5.místě a odnesli si řadu nových zkušeností.

Okresní kolo turnaje ve vybíjené se konalo v Pohořelicích  úterý 19.4., naše dívky odehrály 6 zápasů a o jeden bod skončily na pěkném 2. místě.

 

 


IMG_4401
IMG_4402 IMG_4416 IMG_4417 IMG_4419 IMG_4420 IMG_4421 IMG_4430 IMG_4432

Popletené pohádky – prevence kouření ve 3. B

Popletené pohádky – prevence kouření ve 3. B

 

Děti 3. ročníků absolvovaly v pondělí 19. října druhý preventivní program letošního roku.Trval dvě vyučovací hodiny, byl zaměřen na prevenci závislostí – zejména kouření. Žáci si formou her, dramatizace a popletené pohádky připomněli, co patří ke zdravému způsobu života. Hlavním cílem programu bylo zjistit, jak působí alkohol a cigarety na člověka a jak odmítnout tyto návykové látky .

Program vedla odborná preventivní pracovnice – paní Ferdová.

Motivační pohádka O Popelce, která v průběhu praktických cvičení zazněla, byla zcela odlišná od klasické verze, jakou jsme znali. Jednalo se o popletenou pohádku. Odtud pocházel název celého programu .Hlavní hrdinkou byla sice Popelka, ale kromě prince a jeho hledání nevěsty se vše točilo kolem nevhodných závislostí.Popelčiny sestry – Dora a Zora byla zlobivá děvčata.

Dora kouřila, Zora ráda popíjela alkohol. Myslíte si, že se mohla děvčata líbit princi? Stejně jako v klasické verzi pohádky byla vzornou a vychovanou dívkou pouze Popelka.

Děti pracovaly ve skupinách a dle pohádky Zoru, Doru a Popelku i namalovaly. Součástí práce však byl ještě čtvrtý plakát, který byl plný textů. Problémová úloha zněla: “ Napiš, co člověka nutí začít kouřit. Proč lidé kouří?“

Dětem nemusel nikdo radit. Přišly na všechny hlavní důvody, které dovedou mladé lidi ke kouření. Co se na listině objevilo?

▪ potřeba ochutnat cigaretu

▪ neumím odmítnout nabídku kamaráda

▪ parta kamarádů by mě jako nekuřáka vyloučila ze svých řad

▪ vidím to denně doma a kolem sebe, zdá se mi, že bych to měl dělat také

▪ líbí se mi to

▪ zdá se mi, že to patří k dospívání

▪ je to frajerské, předvedu se tak před ostatními

▪ závislost, protože nikotin je součástí mého života odmala

Skvělé bylo, že se při tvorbě pohádkových postav na plakátech i při řešení problémové úlohy během vytyčeného času vyměnili všichni, a tak pracovali skupinově, ale přitom všichni na všem. Výsledné práce jsou prací všech, každý něco vylepšil, doplnil, přidal.

I když byly originální formulace řešení problémové úlohy dětí plné pravopisných chyb a nespisovných slov, byly pochopitelné a pravdivé. Vystihly podstatu toho, jak snadné je kouření podlehnout.

Na závěr hráli někteří malí školáci scénky, jak by měli odmítnout nabízenou cigaretu. Ukázalo se, že by to dokázali. Snad si tyto pocity ponesou do skutečného života, nepodlehnou nikdy tomuto zlozvyku.

                                                                                                             Mgr. Jarmila Loudová

Návštěva Planetária a Kasemat

V úterý 15.9.2015 jsem my, žáci pátých tříd, odjeli do Brna, abychom  shlédli výukový program Úžasné planety v místním  Planetáriu. Představení bylo velmi poučné, ocitli jsme se ve vesmíru mezi planetami a  získali o nich spoustu nových informací, které jistě využijeme ve výuce Přírodovědy. Po cestování vesmírem následoval malý kvíz, prohlídka hvězdné oblohy a celá navštěva Planetária byla ukončena  nákupem suvenýrů.

Kolem půl jedenácté jsme odjeli, abychom shlédli nejznámější vězení-Kasematy na hradě Špilberk.Pan průvodce a paní průvodkyně nás vřele přivítali, rozdělili do dvou skupin a odvedli do Kasemat.Výklad byl velice poučný, zábavný. Posledn, co nás čekalo byla rozhledna a návštěva místní lékarny.Spokojení plní dojmů a zážitků jsme odjížděli do Ivančic.

 

Západ slunce

Někteří z nás byli během prázdnin u moře, kde každý den mohli vidět zapadající slunce a jeho odraz ve vodní hladině.Děti se snažily tuto příjemnou vzpomínku na léto nakreslit tuší a suchými pastelami.