Archiv autora: Veronika Válková

Obec Ivančice 3.A, 3.B

V rámci prvouky jsme s dětmi probírali téma Naše obec. Nejprve jsme si ve škole povídali o Ivančicích – historických budovách, významných osobnostech, kulturních památkách a pověstech. Pro zpestření výuky jsme se vydali na vycházku a svoje znalosti jsme si zopakovali přímo na místě. Na vycházce jsme navštívili náměstí, ulici Rybářskou, Židovskou synagogu, městské hradby, pozůstatky Jednoty bratrské a židovský hřbitov s komentovanou prohlídkou. Další den jsme měli objednanou prohlídku expozice Vladimíra Menšíka a kostelní věže.

Věříme, že se nám povedlo v dětech prohloubit lásku k městu, kam chodí do školy.

Mgr. Zdeňka Marková, Mgr. Veronika Válková

Domečky pro skřítky 3. A, B

Ve čtvrtek 26. 9. jsme využili pěkného podzimního počasí a šli do parku na Malovansko. Děti zde dostaly úkol vytvořit z přírodního materiálu domečky pro skřítky. Blíží se zima a skřítek Podzimníček nemá, kde by hlavu složil. Dětská fantazie nezná mezí, a tak děti radostně nosily materiál na stavbu i zásoby na zimu. Domečky jim rostly pod rukama. Který domeček si vybrat? Nevím, snad se skřítek rozmyslí a nezapomene zavolat i své kamarády.

Mgr. Veronika Válková

Babí léto ve 3.B

Co je babí léto? Podle meteorologů je to déletrvající suché, slunečné, teplé a málo větrné počasí na konci léta či začátku podzimu.

Během babího léta lze často pozorovat volně se vznášející pavučiny drobných pavouků, které lidem v minulosti připomínaly šedé „babské“ vlasy. Odtud zřejmě pochází i název tohoto období.

Inspirovali jsme se tímto obdobím ve výtvarné výchově a pracovních činnostech.

Mgr. Veronika Válková, žáci 3.B

 

Olympijský běh 2. B

OLYMPIJSKÝ BĚH 2. B NA FC STADIONU IVANČICE

Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka. To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už několik let. Na T-Mobile Olympijském běhu jde především o to se hýbat a hlavně pro radost.

Na T-Mobile Olympijském běhu oslavujeme radost z pohybu a sport jako takový. Akcí si totiž připomínáme mezinárodní Olympijský den, tedy založení Mezinárodního olympijského výboru. T-Mobile Olympijský běh je vůbec největší běžeckou událostí u nás. V jeden den, přesně v jeden čas vybíhá 75 tisíc běžců po celé České republice – ať už jako součást hlavních závodů, nebo ve školních bězích. www.olympijskybeh.cz

Naše škola se také do akce zapojuje. Letošní ročník proběhl ve středu 19.6. 2019. Postupně běželi žáci různých tříd, vždy dívky a chlapci zvlášť. Vyhrát může vždy jen jeden závodník, ale všichni zúčastnění dostali malou odměnu. Cíl byl splněn, ať žije radost z pohybu!

Mgr. Veronika Válková

 

Člověk

Téma Člověk teď zaplnilo třídu 2. B. Společně jsme se seznamovali se zajímavostmi v našem těle. Začali jsme jeho částmi, pokračovali vnitřními orgány a vše ukončili kostrou. Naše znalosti jsme použili na společný projekt. Žáci pracovali ve skupinkách a měli zachytit co nejlépe vnitřní orgány, přiřadit správné názvy a spojit s jejich funkcemi. Práci zakončili  samostatně. Každý si výrobil model kostry, na kterém se naučil poznávat klouby a zopakoval si její základní části.

Mgr. Veronika Válková

T-Mobile běh

Ve středu 21.6. se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili  běhu na podporu Olympijských her. Závod byl součástí celosvětových oslav.

Délka závodu byla dána podle věku. Vždy běželi dívky a chlapci obou souběžných tříd. Každý účastník získal diplom, medaili a tyčinku Corny. První tři navíc získali ještě funkční tričko s logem OH.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotky žáků pátých ročníků.

 

 

Mgr.Veronika Válková

 

Keramická dílna

Začátkem jara jsme s žáky 5. tříd absolvovali první blok tvořivého programu při SVČ Ivančice. Děti si vyzkoušely práci s keramickou hlínou za přítomnosti zkušené pracovnice SVČ, která jim vše srozumitelnou formou v průběhu práce vysvětlovala.

Ve druhém bloku dovezly dvě pracovnice SVČ přepálené výrobky do školy. Zde si je žáci nabarvili glazurami, které si mohli vybrat z nabídnutého vzorníku. Potom byly výrobky odvezeny opět na výpal a na závěr dovezeny zpět do školy.

Ve fotogalerii  můžete zhlédnout úžasné keramické kočky.

 

Mgr. Zdeňka Marková, Mgr. Veronika Válková

Člověk

Zajímavým tématem v přírodovědě pro páté ročníky je Člověk. Žáci se dozvídají mnoho užitečných informací o svém těle. Jak funguje, co mu prospívá, a co naopak tělo bolí. Informace propojujeme i v jiných předmětech. Například ve výtvarné výchově a v pracovních činnostech.

Vybrali jsme si kosterní a trávicí soustavu. Nejprve jsme pomocí tzv. ušošťourů sestavili kostru. V další hodině jsme se zaměřili na skrytý cukr v potravinách. My si totiž mnohdy  ani neuvědomujeme, kolik ho v jedné dávce sníme. Bylo to pro všechny veliké zjištění. Snad budeme v obchodech teď více přemýšlet!? Máme přece svoje tělo rádi.

 

Mgr. Veronika Válková, 5. B

P_20170505_072322P_20170505_072332P_20170505_072223P_20170505_072158

Špilberk

 

V úterý 18.10. byly 5. třídy na exkurzi na hradě Špilberku. Měli jsme objednaný 90 minutový výukový program s názvem Vypátrej ducha Lucemburků. Na hravé stezce s markrabětem Joštem a kostýmovanými lektory děti prošly středověkými úkoly v expozicích Od hradu k pevnosti, Brno na Špilberku, Žalář národů a v prostorách hradu Špilberku, rozluštily rodovou pověst Lucemburků. Po celou dobu je provázela jedna z historických postav spojených s historií  hradu. Nakonec se všem podařilo ducha nakreslit a pojmenovat. Jednalo se o meluzínu, která podle pověsti na hradě obchází. V 11.00 jsme si poslechli zvonkohru na náměstí, nakoupili suvenýry a odjeli zpátky do Ivančic.

 

Příběhy se vzory mužského rodu 4.B

Adam Dúrny, František Studený

Plechový muž

Byl jednou jeden pán, který měl rodinu a bydleli v Praze. Nikam nechodili na výlety. Až pána napadlo, že se pojedou podívat na Pražský hrad. Po cestě si povídali o různých pověstech. Když dojeli na hrad, hned u vchodu stál plechový muž. Najednou muž ožil a honil je po celém hradě. Pán vzal meč a shodil plechového muže a zjistil, že je to stroj. Pán a jeho rodina odtáhla toho plechového muže tam kam patří – do šrotu. Tam naposledy plechový muž promluvil. Řekl, že je mužostroj.

 

Marek Kincl, Jakub Valnoha

Výlet na hrad

Byl jednou jeden pán, který byl správce hradu. Staral se o hrad a různé stroje. Když potkal muže na nádvoří, muž mu řek, že chce jít na prohlídku hradu. Zavolal na druhého pána a šli do hradu. Ukazoval mu, jak fungují stroje a výroba strojů. Potom šli chodbou hradu až do hradní jídelny, kde si muž dal pečenou husu se zelím. Muž odešel, moc se mu tam líbilo.

 

Tereza Britzmannová, Veronika Čížková

O muži

Byl jednou chlapec a tomu říkali Muž, protože byl hodně silný. Jednou, když Muž cvičil na stroji, zasnil se, že by chtěl vidět nějakého pána z doby minulé, který bydlel na hradě. Jen si to domyslel, usnul. Ve snu se ocitl před mohutným a krásným hradem. Vešel dovnitř a neviděl jednoho pána, ale hned tři velké muže. Byli to tři papežové. Řekli mu, že když splní tři úkoly do půlnoci, dají mu všechno, co si bude přát. První mu řekl, že musí donést stroj, druhý, že musí ušít šaty. A třetí muž řekl, že musí uklidit celý hrad. Když pánové uviděli nádherné práce, dali mu vše, co měl za úkol – hrad, stroj i šaty. Přidali ještě spoustu peněz.