Dveře do muzea

Ivančické muzeum slavného rodáka Alfonse Muchy, malíře a grafika období secese, je v současné době v přestavbě, a tak žáci 9. ročníku po krátké průpravě o secesním umění a úloze ornamentu dostali za úkol vytvořit návrh nového vstupu do Muchovy expozice. Jak by mohly takové dveře vypadat, aby odrážely obsah muzejní expozice a zároveň plnily svou účelovou funkci – tedy dají se otevírat, mají kliku, slouží k vstupu do budovy a přitom jsou svým designem laděné do určité podoby? Původně začali žáci na úkolu pracovat ještě ve škole, v krátké etapě prezenční výuky. Pak ale nastalo období distanční, a tak zadání zpracovali samostatně doma.
Vznikla spousta návrhů – některé trochu bláznivé, jiné naopak střídmé, některé přímo odkazující na Alfonse Muchu, jiné obecnější. A některé by jistě stály i za realizaci!