Archiv pro rubriku: předměty

Netradiční závěr pololetí ve 4. A

Epidemiologická situace neumožnila vyučujícím klasické předání výpisu vysvědčení. Pouze naši nejmladší spolužáci – žáci 1. a 2. ročníku dostali své hodnocení i v tištěné podobě z rukou svých třídních paní učitelek.

Dlouho jsem přemýšlela, jak svým dětem zpestřit finální závěr pololetí ve virtuální podobě.

Ve středu 27. ledna jsem rodičům a dětem formou dopisu rozeslala poděkování za spolupráci. Snažila jsem se všechny povzbudit do příštích nelehkých dnů distanční výuky, které jsou ještě před námi. Tato situace je náročná pro nás všechny.

V distanční výuce je třeba respektovat pravidla slušného chování dvojnásob. Disciplína je nezbytností. Je toho tolik, na co je třeba se soustředit. Hlásit se o slovo zvednutím virtuální ručky, zapnout včas mikrofon. Neopomenout ho vypnout, když přebírá slovo náš kamarád.  Naslouchat druhému, nechat ho nerušeně pracovat, ocenit ho například zasláním „lajku“ k jeho práci. Jsou to maličkosti, ale na nich teď stojí celý náš virtuální školní svět.

Veškeré mé úsilí by bylo jednostranné, kdyby mezi námi – třídním učitelem, školou, rodiči a dětmi nepanovala shoda.

Za sebe musím říci, jak si vážím každého rodiče, který nám nyní s výchovou a vzděláním odpovědně pomáhá. U dětí s radostí pozoruji, jak se zdokonalují v zodpovědném přístupu k práci.  Není pro každého snadné bez neustálé kontroly paní učitelky  a pracovně vytížených rodičů plnit zadané úkoly. Většina žáků udělala velké pokroky.

Den pololetního vysvědčení – 28. leden roku 2021 – konečně nastal. Téměř všichni měli připravené webové kamery. Po skončení klasické online výuky začala virtuální třídnická hodinka 4.A.

V úvodu jsem dětem i rodičům znovu slovně poděkovala za jejich úsilí. Pro děti jsem měla ve sdíleném souboru vybrané části z památeční prezentace.

Průběžně ji od počátku roku dětem připravuji. K dnešnímu dni má desítky stran. Jsou na nich naše fotografie, mapuji zde jednotlivé práce a  naše zážitky z přímé i online výuky. Toto mé úsilí mi nyní pomohlo udělat zkrácený výběr z toho, co jsme spolu vytvořili, dokázali.

Dalším překvapením pro děti bylo velké srdce vytvořené z našich jmen. Utvořila jsem je v počítačové podobě.  Symbolizovalo třídu 4. A jako jednu velkou láskyplnou rodinu. Jak vnímám své žáky? Použiji slova, které řekl Pablo Casals: „Jsi jedinečný, jsi zázrak.“  A já dodávám, že jsme každý jiný, něčím výjimečný, zkrátka originál. Právě proto se mi žáci vždy vrývají tak hluboko do srdce.

Online rozloučení s dětmi mě vedlo k zamyšlení, na čem musíme zapracovat. Nebylo to snadné. Rozhodně to nejsou kvanta nových informací, ale potřebujeme naučit se nevzdávat se při prvním neúspěchu. Jít si za svým cílem, překonávat překážky a pomáhat si navzájem, abychom se k cíli dostali v co největším počtu.

Tento cíl jsme si prožili o to více, že jsem zvolila hudební vyjádření. Vzpomněla jsem si na píseň s názvem „PROTOŽE TO NEVZDÁM“. Ačkoli byla složena za jiným účelem, vystihla vše podstatné. Právě tato píseň byla finální virtuální tečkou za 1. pololetím školního roku 2020/2021 v naší třídě. Krásná melodie a text s hlubokým odkazem ve mně dlouho doznívaly. Pevně věřím, že tomu bylo stejně i u mých žáků.

Všem přeji za sebe a své žáky dostatek sil, energie a pevné zdraví. Nevzdávejme se a věřme v lepší zítřky.

Mgr. Jarmila Loudová  a kolektiv žáků 4. A

Leden u Dráčků

Po návratu z vánočních prázdnin jsme se opět vrátili mezi své kamarády ze školy. Jelikož byly na blátě, museli jsme si zimu připomenout svými výrobky.
Malovali jsme si, vyráběli hrníčky s horkými nápoji, sněhuláky, vločky, krasobruslařky, lyžaře a vše co k zimě patří.
Když nasněžilo, s velkým nadšením jsme se pustili do stavění sněhuláků. Radovánky nám zpříjemnilo i koulování. Vyřádili jsme se na sněhu než vše zase roztálo.
A protože máme rádi ptáčky, vyrobili jsme pro ně krmítka. Některé z nich jsme si vzali domů a pověsili v našem okolí na stromy a některé vystavili u nás v družině.
Náladu a radost ze sportu nám připomněla zimní olympiáda. Protože sníh roztál, soutěž se uskutečnila přímo v naší družině. Účastnila se jí dvě družstva a soutěžilo se v šesti disciplínách (koulovaná, běh na lyžích, skok na lyžích, biatlon, krasobruslení, jízda na snowboardu). Porota povzbuzovala a hodnotila jejich výkony.

Po ukončení všech disciplín bylo každé družstvo odměněno diplomem, medailí a ohodnoceni byli i nejlepší jednotlivci v každé kategorii. Porotci dostali malou odměnu za spravedlivé hodnocení celé soutěže.

Zažili jsme spolu spoustu zábavy a legrace. Všichni si tyto chvíle skvěle užili a mají zážitek z příjemně prožitých dní.

J. Jeklová, P. Havlíčková

Foto: J. Jeklová, P. Havlíčková

Ornament a vzor ve výtvarce v 9. ročníku

Částečně v prezenční, částečně v distanční výuce výtvarné výchovy se žáci 9. ročníku seznámili s uměním období secese, které obzvláště v našem městě rezonuje ve spojení se slavným ivančickým rodákem Alfonsem Muchou.
Vysvětlili jsme si principy secesního umění, okolnosti jeho vzniku a seznámili se s nejznámějšími představiteli tohoto směru jako byli již zmíněný malíř Alfons Mucha, katalánský architekt Antonio Gaudí, rakouský malíř Gustav Klimt či český architekt Dušan Jurkovič.
Základním prvkem secesního umění byl ornament, jehož základem byly přírodní motivy a jehož opakováním pak vznikal vzor – tento prvek našel uplatnění nejen v malířství a architektuře, ale i v užitém umění.
Úkolem žáků v období distanční výuky bylo najít přesah tohoto principu v současnosti, najít ornament či vzor v prostředí kolem nás, jeden přírodní (venkovní) a jeden v interiéru, vyfotit a fotografii (případně koláž z fotografií či prezentaci) odeslat.
Po opětovném setkání ve škole jsme uskutečnili zpětnou reflexi všech prací a mohli jsme porovnat stejnost či různorodost jednotlivých pojetí tématu.

Zátiší ve fotografii – 8. ročník

V distančním výtvarném úkolu navázali žáci 8. ročníku na předchozí výuku zaměřenou na téma barokního umění a zátiší.
V barokním malířství se tento námět (zátiší) často objevoval – tedy seskupení více předmětů do jednoho celku (např. mísa s ovocem). Žáci byli vyzvání, aby si doma zkusili sestavit vlastní zátiší (z předmětů dle jejich výběru) a vyfotili ho.
Jako inspirace jim posloužily 2 ukázky barokní malby – španělského malíře Zurbarána a holandského malíře Pietra Claesze.
Vznikly zajímavé interpretace tématu, do nichž se kromě barokní kompozice či barevnosti navíc promítlo například období vánoc nebo obrazová výpověď o sobě.

Draci a gryfové v 7. ročníku

Ve výtvarném projektu propojili žáci 7. ročníku starověk, středověk a současnost prostřednictvím tématu mýtického zvířete, kterým byl gryf.

Starověký gryf byl antickým bájným zvířetem, spojením lva a orla. Poprvé se v antickém umění objevují na Krétě, v antickém Řecku byl nazýván Diovým psem a svá hnízda stavěl ze zlata.
V románském, tedy raně středověkém umění, které navazuje na starověký Řím, se podobný tvor objevuje znovu, tentokrát pod názvem drak, a sice v různých legendách a pověstech, např. o sv.Jiřím a drakovi. Postava draka ve středověku je také okřídleným zvířetem, mění se však v ještěra s blanitými křídly. Tato bájná figura se objevuje také na erbech různých českých či moravských měst, anebo se stává součástí jejich bájeslovné historie (např. pověst o brněnském drakovi či pověst o zabití draka v Trutnově).
V současné době jsou draci neodmyslitelnou součástí pohádek či fantasy příběhů a animovaných i hraných filmů, ať už v roli kladných či záporných postav.

Výtvarný projekt vznikl v rámci distančních aktivit žáků v listopadu 2020.

Návrat do družiny

Návrat do družiny byl pomalý a opatrný. Do oddělení Lvíčat zavítala třída 1. B. Z nařízených důvodů jsme zůstali v kmenové třídě. Nic nám ale nebránilo v hraní a tvoření. Byla to pro prvňáčky určitě příjemná změna.

Po dalším uvolnění, kdy se do školy vrátily děti z celého 1. stupně, se vrátili i třeťáčci do družiny. Byli jsme rádi, že se opět vidíme. Nazdobili jsme si nástěnky a vytvořili vánoční atmosféru. Dokonce k nám zavítal i Ježíšek s dárečky. Ukončili jsme tak konec roku s přáním, abychom se zase brzy ve zdraví potkali.

Všem přejeme do nového roku hlavně zdraví a úsměv na rtech.

Za oddělení Lvíčat děti z 1. B,

3. A, 3. B s p. v. Sýkorovou

Foto: P. Sýkorová

Správně vidíme jen srdcem, 4. A

Naši poslední výtvarnou aktivitu jsme motivovali výrokem z knihy Malý princ. Kdo by neznal moudrou myšlenku: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“

Uvědomit si pravé hodnoty člověka je velmi důležité pro celý život. Mezilidské vztahy by měly být založeny na pocitu důvěry, ochoty druhým pomoci. Srdce je symbolem lásky, dobrosrdečnosti. Nejen v době Vánoc bychom měli mít svá srdce otevřená pro všechny lidi.

Výtvarné ztvárnění srdce bylo založené na kontrastu barev a linii čar.  Snad nám naše práce budou připomínat, jak důležité je vnímat druhé lidi  naším srdcem.

Mgr. Jarmila Loudová za kolektiv žáků 4. A

Manipulační aktivity v hodinách matematiky, 4. A

Distanční výuka nemůže nikdy nahradit možnosti přímé výuky. O to více si nyní užíváme v hodinách všechny úlohy, kdy modelováním a manipulačními činnostmi rozvíjíme své dovednosti a vědomosti.

V hodinách matematiky žáci s oblibou pracují s bankovkami a mincemi. Pestrost řešení ukazuje, jak rozdílné myšlení mají.

Používali  jsme tentokrát i  virtuální  bankovky a mince naší země.

V lavicích děti  pracovaly ve dvojicích, případně samostatně, většinou se zjednodušenou náhražkou platidel – s kartami s natištěnými čísly. Žáci museli přemýšlet o to víc, zda v dané hodnotě, opravdu bankovky existují.

Úkoly, kdy v rámci zadání žáci nebyli omezeni počtem užívaných bankovek a mincí, poskytovaly neuvěřitelné množství řešení.

Těžší bylo pro žáky vnímat obměny úloh, když měli užít právě jednu stovku, alespoň 3 tisícovky, atd. Podmínek ze strany učitele neustále přibývalo a problémové úlohy byly skvělou aktivizací pro celou třídu.

Nejcennější však byla fáze, při níž děti zadávaly vlastní úlohy, na základě svých řešení tvořily a formovaly úlohy pro své spolužáky.

Pevně věříme, že již nedojde k uzavření škol, protože by nám podobné aktivity velmi chyběly. Jsou k nezaplacení.

Jak se žákům dařilo, je patrné na několika fotografiích z dané hodiny.

                                                                                    Za kolektiv žáků Mgr. Jarmila Loudová

Příroda v zimě, 4. A

Letošní rok nám již přinesl ryze zimní počasí. Sněhová nadílka však dlouho nevydržela. Už jsme se smířili s tím, že opravdová zima přebírá svou nadvládu nad počasím velmi pozvolna.

O to více si zdobíme okolí své třídy zimními motivy krajiny.

Když jsme v přírodě probírali učivo o společenstvu lesa, učili jsme se, jak rozeznávat zimní živočichy podle zvuků, stop. Připomněli jsme si, kterak pomáhat zvířatům v zimním čase. Uložili jsme si nově získané poznatky do příštích let.

Pro navození zimní atmosféry jsme malovali stromy obsypané vločkami sněhu, na stromy jsme zavěsili krmítka. Do nich jsme nasypali a přilepili skutečné zrní. Nakrmili jsme tak symbolicky formou koláže stálé ptactvo.

Vypadá to v okolí vašich obydlí také tak? Pak patříte k těm, kteří jsou ohleduplnými milovníky přírody.

Kdybychom otevřeli okna dokořán, jistě by se k nám někteří ptáčci vydali za potravou. Zkombinovali jsme v naší tvorbě řadu doposud osvojených malířských technik. Vznikly plastické práce plné sněhu, zimní atmosféry – opravdová “ zimní idylka“.

Těšíme se na dny plné zimních radovánek. Vážíme si každého dne, jenž nás obdaří sněhovou nadílkou.

Pevně věříme, že  bude neustále přibývat lidí pečujících o přírodu.

Za kolektiv žáků 4. A Mgr. Jarmila Loudová

Ruce, 4. A

Ruce jsou složitou a citlivou částí lidského těla. Jsou složené z nervů, svalů, kostí. Vnímáme je jako samozřejmou část našeho těla, ale jsou v mnoha ohledech jedinečné. Dokáží neuvěřitelné věci. Mohou zachránit lidský život, ale i zranit. Někteří umělci je užívají místo plátna.

Ruce jsme zakomponovali do naší výtvarné práce. Až jednou pohlédneme na tuto kombinovanou kresbu voskovými pastely a malbu vodovými barvami, vzpomeneme si, jak rychle jsme vyrostli, dospěli.

Naše ruce jsme proměnili v symboly zimy. V obrázcích dětí se objevily zajímavé tvary a detaily.

Pozadí se vyzdobilo sněhovými vločkami.

Kéž bychom naše ruce užívali s rozvahou. Snad Vás pohladí naše ruce prostřednictvím našich obrázků.

Mgr. Jarmila Loudová