Archiv pro rubriku: předměty

Měj dobrou náladu, 4.A

Udržet si dobrou náladu za každé situace není snadné. V pohádkách nás rozveselovali šaškové. Dnes tuto roli zastávají cirkusoví klauni.

Víte, že  existuje dokonce SVĚTOVÝ DEN ÚSMĚVU?  Byl ustanoven na 4. října. Ale my se domníváme, že bychom se měli usmívat stále.

Smějme se, protože úsměv nic nestojí, sami z toho máme lepší náladu a navíc uděláme radost i někomu dalšímu. Úsměv o nás prozradí víc, než si myslíme.

Významný český spisovatel, herec a scénárista Jan Werich říkal, že dobrá nálada sice naše problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít a udržet.

Právě osobnost tohoto muže byla motivem pro kresbu veselých klaunů ve výtvarné výchově. Jan Werich k měsíci únoru neodmyslitelně patří. Narodil se 6. února roku 1905.

Snažila jsem se dětem v úvodu hodiny říci základní informace o jeho osobě a tvorbě. Snad se jim tento nezapomenutelný velikán literatury a filmu vryje do paměti.

Jak se žákům povedli veselí klauni, posuďte sami. Při jejich malbě  panovala veselá nálada, což bylo tou nejlepší poctou panu Werichovi.

                                                                          Mgr. Jarmila Loudová

Divadlo RADOST rozdává radost, 4. A

Dne 7. února jsme navštívili s žáky 3.-5.. ročníků divadlo Radost v Brně.

Čekalo nás představení s názvem Pipi Dlouhá punčocha. Inscenace nám potvrdila, jak skvělou spisovatelkou byla Astrid Lindgrenová. Ačkoli je příběh knihy většině dětí  důkladně znám z knižní podoby a filmového zpracování, všichni jsme se těšili. Byli jsme velice zvědavi na jeho divadelní pojetí. Napínavé příběhy s Pipi Dlouhou punčochou, plné neobvyklých dobrodružství a radosti, nás zavedly do světa neomezené dětské fantazie a hravosti.  Ocitli jsme se během představení na tradičním jarmarku, ve škole i na tichomořských ostrovech. Hlavní hrdinka zkrotila tygra a zachránila všechny před skutečnými piráty.

Také máte rádi humorné příběhy Pipi Dlouhé punčochy? Pak se vydejte i vy na některou reprízu tohoto představení se svými dětmi, či vnoučaty.

Všechny nečekané příhody se během 90 minut  v rychlém sledu odvíjely před našima očima.

Viděli jsme desítky krásných kostýmů a  efektů, které divadelní scéna umožňuje. Slyšeli jsme rytmickou hudbu.

Celé představení bylo plné vlídného a laskavého humoru. Rozehřálo duši všech dětí i dospělých. Společné chvilky protkané smíchem a veselím zpestřily naše školní prožitky.

Jen neradi jsme se vraceli zpět do reálného světa.

Střípky radosti budou ještě dlouho doznívat v našich srdcích.V příštím roce se do divadla RADOST určitě vrátíme.

Mgr. Jarmila Loudová

 

Leden u Dráčků a Lvíčat

….Další zimní měsíc za námi. Začátek měsíce, protože nám nenapadal žádný sníh, tak jsme si zimu vytvořili sami alespoň na papíře v podobě sněhuláků, zimních sportů nebo zasněžené krajiny. Oddělení Dráčků dostalo od Ježíška novou televizi, takže hlavně ranní družina ocenila velkou obrazovku při sledování pohádek. Ještě jednou “ Ježíškovi“  všichni moc děkujeme. Druhou polovinu měsíce jsme chystali a zdobili třídy na Den otevřených dveří ve škole. Pilně jsme tvořili. Oddělení Dráčků vyrobilo sérii akvárii. Tyto výrobky pak měly veliký ohlas z řad návštěvníků DOV. Podívejte se sami. Ke konci měsíce konečně letos napadl tak dlouho očekávaný sníh. Takže jsme se s dětmi dostatečně na něm vyřádili!!!

K. Mattesová

Chlapci 7. ročníku při práci se dřevem

V 7. ročníku mají možnost v rámci předmětu Praktické činnosti pracovat v dílnách již jen chlapci. V 1. pololetí vyráběli vánoční svícen. Novým pracovním úkonem (se kterým se v 6. roč. nesetkali) bylo dlabání (práce s dlátem a gumovou paličkou). Někteří také vůbec poprvé používali akumulátorovou vrtačku při vytváření otvoru na vrut pro svíčku. Práci jim v závěru pololetí jistě zpříjemnily některé nové nástroje, kterými jsme dovybavili naši školní dílnu.

Fotogalerie zachycuje chlapce při konkrétních pracovních úkonech na výrobku.

Mgr. Otmar Němec

Foto: Mgr. Otmar Němec

Žáci 6. ročníku při práci se dřevem

Žáci 6. ročníku pracovali v 1. pololetí v rámci předmětu Praktické činnosti na výrobcích ze dřeva – špalíku na broušení a hrací kostce. Při těchto již tradičních výrobcích se naučili obrábět dřevo (řezání, rašplování, pilování, broušení) a pochopili význam povrchové úpravy dřeva (moření, lakování). Práci jim v závěru pololetí jistě zpříjemnily některé nové nástroje, kterými jsme dovybavili naši školní dílnu.

Fotogalerie viz níže zachycuje žáky při konkrétních pracovních úkonech na jednotlivých výrobcích.

Mgr. O. Němec

Foto: Mgr. O. Němec

Výuka 21. století na naší škole pokračuje a stále se rozvíjí, 4.A

 

I když jsme v letošním roce přikročili na naší škole k zákazu užívaní mobilních telefonů, neznamená to, že jsme upustili od užívání mobilních zařízení žáků k výukovým účelům.

Pro děti je dnes užívání mobilů, počítačů a internetu nedílnou součástí života od útlého věku. Tráví na něm desítky hodin týdně. Bohužel ho však nevyužívají k těm účelům, které by pro ně měly být prvořadé.

Jak účelně využívat jejich čas v kyberprostoru se je snažíme učit právě my- pedagogové. Ve výuce se svými žáky pravidelně používám mobilní zařízení k získání  insertu informací k probíranému učivu. Zajímají mě jejich názory, myšlenky a vědomosti, které již mají uloženy. Pro lepší názornost uvedu příklad. Nyní probíráme v hodinách českého jazyka vzory podstatných jmen. Děti dostanou možnost se na 3-5 minut přihlásit na interaktivní nástěnku a poslat mi všechna slova rodu ženského, jež znají.

Během tohoto krátkého časového úseku jsou schopné poslat do mého počítače a na naši interaktivní tabuli i více než 200 slov. S nimi pak můžeme okamžitě v hodině pracovat, například zařazovat je ke vzorům. Nové učivo se učí z registru vlastní slovní zásoby, což je mnohem cennější než slova připravená učitelem. Objevujeme také chybičky – tedy slova poslaná omylem a patřící k rodu jinému.

V desítkách vyučovacích hodin se k těmto souborům vracíme – vždy s jiným úkolem- jednou slova řadíme dle abecedy, podruhé např. podle kořene slov, tvoříme z nich věty, rýmy, básně – poslouží nám jako základ pro slohovou práci. Děti je samy s chutí třídí i ve volném čase.

Tyto popsané aktivity nelze spustit bez licencovaného softwaru při domácí přípravě. Metoda označovaná SHOUT IT OUT je však jen jedním malým dílkem ohromné mozaiky dalších realizovaných nových trendů.

V anglickém jazyce pracujeme s interaktivními slovníky, jež tvořím pro žáky, neboť jejich součástí je výslovnost rodilých mluvčích a stovky generovaných her a testů. Pomáhají jim k jejich zvládnutí.

Odkazy na hry, slovníky, stovky cvičení ukládám formou odkazů na naše webové stránky.

Vždy se najdou děti, které raději sáhnou doma po zcela nevhodných počítačových hrách raději než po tréninku učiva různých předmětů. Ale pokud mi přibude mezi dětmi alespoň jeden nadšený žák, který využije každé příležitosti se zdokonalit touto formou, nebudu litovat desítek hodin, jež musím nad přípravou těchto aktivit strávit já.

Mí žáci dostávají klasické písemné úkoly maximálně jednou týdně. Domnívám se, že samotné učení a případné opravy jsou pro ně velkým odběratelem volného času. Mohou však denně pracovat do školy hravě právě díky novým možnostem, které jim nabízím. Máme v každém týdnu navíc nepovinné domácí úkoly- kvízy do různých předmětů – českého jazyka, matematiky, přírodovědy atp. Z domova si je mohou plnit kdykoli mají volnu chvilku. Hrají si a přitom se učí. Jejich velkou výhodou je, že ví okamžitě, kolik chyb v zadaném úkolu udělali a nečekají na opravu úkolu a zjištění, že ho nezvládli minimálně 2- 3 dny.Kvíz mohou hrát opakovaně, klidně 50 krát dokola Otázky se jim vždy generují v jiném sledu, zaměňuje se i nabídka odpovědí. Dělají tedy zcela novou úlohu.

Vidí srovnání se svými spolužáky, protože jsou jim přiřazeny body. Ty je posouvají v žebříčku těch, kteří již kvíz absolvovali. Já ve svém učitelském účtu okamžitě vím prostřednictvím SMS upozornění (případně zpráv v e-mailu), že se zrovna učí a hrají mnou připravený kvíz do výuky. Po jeho uzavření si převedu finální výsledky do tabulky v EXCELU. Zde vidím datum i hodinu plnění úkolu každého žáka, kolik chyb v jakých otázkách udělali, kolikrát kvíz hráli, jak se zlepšovali. Vždy nejlepší hráče odměňuji z daného předmětu výborným hodnocením. Někteří dosáhnou svou pílí i na pochvalu.

„Třešničkou na dortu“ jsou online hry v předmětech. Děti zde pracují současně, ale přitom týmově. Hráči dostanou při vstupu do hry svého“ maskota“ – jedná se o zástupce živočišné říše, počítač je rozdělí do skupin. Nemohou se tedy dohadovat, s kým chtějí hrát, musí se naučit spolupracovat s ostatními. Všichni musí být ostražití, pomáhat si. Udělá-li jeden z hráčů chybu, přijde jim zpráva do jejich zařízení a tým musí všemi otázkami projít od počátku. Přichází i o veškeré bodové ohodnocení. Ale naučí se více. Vždyť opakování je matka moudrosti. Hru ukončí tým, který se přes všechny otázky dostane do cíle – tzn. zodpoví všechno správně.

Pevně věřím, že se mezi Vámi najdou ti, jež se zúčastnili Dne otevřených dveří na naší škole a  mohli jste si vše vyzkoušet.

Snad se mi podařilo všechny přítomné přesvědčit, jak skvělé prostředí  lze v 21. století s pomocí techniky vytvořit na naší škole. Všem odvážným, kteří se v tento den do aktivit zapojili z řad dětí i dospělých patří velké poděkování.

Ostatní nemusí být smutní. Za rok bude znovu DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a spolu s ním se Vám otevře i možnost přijít se podívat na vše znovu naživo. Těším se na shledání s Vámi.

Jak prožívají hry samy děti, Vám přiblíží i fotografie.                          Mgr.Jarmila Loudová

 

 

Člověk

Téma Člověk teď zaplnilo třídu 2. B. Společně jsme se seznamovali se zajímavostmi v našem těle. Začali jsme jeho částmi, pokračovali vnitřními orgány a vše ukončili kostrou. Naše znalosti jsme použili na společný projekt. Žáci pracovali ve skupinkách a měli zachytit co nejlépe vnitřní orgány, přiřadit správné názvy a spojit s jejich funkcemi. Práci zakončili  samostatně. Každý si výrobil model kostry, na kterém se naučil poznávat klouby a zopakoval si její základní části.

Mgr. Veronika Válková

Hrátky se jmény, 4.A

Každý člověk si své jméno nese po celý život. Všechna jména mají svůj původ. Existují desítky knih s výkladem významu jmen, popisem, jak vznikala. Vážou se k nim dokonce i teorie, které připisují ke všem jménům určité vlastnosti.

Když nás naši blízcí oslovují, užívají různé tvary jmen. Okolí by nás mělo oslovovat tak, jak je nám to příjemné. Projevujeme tím druhým úctu. V našem oslovení se odráží náš postoj k ostatním.

Jsme si významu našich jmen vědomi. Ve výtvarné výchově jsme si svými jmény pohráli. Napsali jsme si je větším psacím písmem, provedli jsme osově souměrnou kopii písmen. Pak jsme se pozorně dívali a snažili jsme se ve tvarech písmen vidět postavy – barevně jsme si nakreslili naše jedinečné příšerky.

Kresba podpořila fantazii dětí, rozvinula jejich představivost. Dvěma dětem se podařilo práci natolik důmyslně promyslet, že do jedné postavy ukryly dvě různé bytosti. Záleží jen na tom, jak si kresbu před sebe položíme.

Kresba všechny velmi bavila. Vyzkoušejte si hrátky se jmény také. Vaše jména si jistě zaslouží stejnou pozornost. Vzniknou vám v krátkém čase jedinečné kresby, určitě se u kresby příjemně odreagujete a pobavíte.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

 

Eskymáci, 4.A

Eskymáci, ti se mají,

s tučňáky si povídají.

Žijí v ledové pustině,

s přírodou v souladu jedině.

 

Jejich život v dálce láká

každého malého poškoláka.

Vydejte se s námi do království ledu,

nebojte se, nehledejte v jejich světě žádnou vědu.

 

Tentokrát jsme se ve výtvarné výchově vydali až do Severní Ameriky, kde žijí domorodí obyvatelé – Inuité, známí pod názvem Eskymáci. Ve stručnosti jsme se seznámili s jejich životem.

S Eskymáky bylo veselo, malování nebylo obtížné. Při malbě jsme si uvědomili, jak lze rozpoznat rozdílné znaky jednotlivých ras   i z obličeje. Hlavičky Inuitů jsme umístili do velkého iglú.

Výzdoba chodby na nás nyní dýchá ještě více zimní ledovou atmosférou. Jsme rádi, že jsme se konečně dočkali alespoň trošku zimy i v naší zemi.

                                                                        Za kolektiv žáků 4. A Mgr. Jarmila Loudová

 

Návrat na ledovou plochu – 4.A a 5.A

Každým rokem se v průběhu ledna vracíme s dětmi na ledovou plochu na zimní stadion do Rosic. 15. ledna 2019 spolu již podruhé bruslili žáci 4. A a 5.A. S chutí jsme si užili zimních radovánek. Všichni udělali velké pokroky. Zvládli i slalom ve středové části ledové plochy.

Venkovní počasí nám bohužel neumožňuje naše dosavadní  bruslařské dovednosti upevňovat. Snad se ještě dočkáme mrazivých dnů a budeme si moci zabruslit i na řece či na rybníku.

Mgr. Jarmila Loudová

Nafotila: Mgr. Jarmila Loudová a Mgr. Hana Ludvová (třídní učitelky)