Archiv pro rubriku: předměty

Cesta na Stříbský mlýn, 4. A

  1. června šli žáci 4. A a 4. B na výlet. Ráno nás čekalo testování. Bylo poslední v letošním školním roce. Pak jsme se mohli společně vydat na cestu.  Naše kroky směřovaly  podél pravého břehu řeky Jihlavy na Stříbský mlýn.

Co bychom o něm měli vědět?

Dostal jméno po Janu Stříbském z Kružce, který ho koupil roku 1586. Ovšem zprávy o něm jsou ještě o pár set let starší. K tomuto mlýnu se váže i několik legend. Nyní je mlýn zázemím pro sochaře Josefa Zahradníka.

Jeho sochy jsme obdivovali na  našem 1. zastavení – u tzv. „Ptačího hotelu“, který se tematicky věnuje ptactvu u řeky Jihlavy a okolí. Nachází se nedaleko za parkem Réna. V dřevěných sloupech jsou zde vytesány názvy okolních stromů v českém i latinském jazyce. My jsme se zde posilnili před další cestou a pořídili jsme si zde fotografie třídy.

Jakmile jsme dorazili na louku k mlýnu, usadili jsme se pohodlně do trávy. Někteří si házeli s míči, jiní nakupovali v místním občerstvení. Čas odpočinku nám rychle uběhl.

Na zpáteční cestě jsme si chvíli odpočinuli v parku na Réně. Na oběd jsme dorazili příjemně unavení zpět do školy.

 Mgr. Jarmila Loudová

 

Krok za krokem historickým centrem města, 4. A

Závěrečné horké letní dny si krátíme také pobytem venku.

V pátek 25. června jsme se vydali ráno na českou filmovou pohádku do kina. Následně jsme putovali po stopách historických pamětihodností v blízkosti centra města.

Ivančice byly královským městem. V centru města a v jeho okolí je k vidění mnoho historických budov. Během vycházky jsme si ukázali také rodné domy několika významných osobností.

Na každém kroku jsme vnímali, jak cenné jsou odkazy naší minulosti.

 Mgr. Jarmila Loudová

Chlapci 7. ročníku při práci se dřevem a plastem

Praktické činnosti – dílny probíhaly v tomto školním roce až v jeho závěru – žáci si vyrobili z plechu podstavec. Při této aktivitě si vyzkoušeli pilování, broušení, nýtování, ohýbání a barvení.

S některými skupinami jsme ještě stihli vyrobit několik klíčenek z plastu.

V příštím školním roce si žáci 7. ročníků k těmto výrobkům ještě přidají dřevěný svícen a brousítko na tužky.

Mgr. O. Němec

Foto: Mgr. O. Němec

Chlapci 6. ročníku při práci se dřevem a plastem

Praktické činnosti – dílny probíhaly v tomto školním roce až v jeho závěru – žáci vyrobili pro své tatínky, dědečky nebo strýčky pomůcku do dílny – špalík na broušení. Při této aktivitě si vyzkoušeli řezání, rašplování, pilování, broušení, moření a lakování. Naučili se také zatloukat hřebíky do dřeva.

S některými skupinami jsme ještě stihli vyrobit několik klíčenek z plastu. Zájemci si mohli akumulátorovou vrtačkou vyvrtat do klíčenky díru. V příštím školním roce si žáci 6. ročníků k těmto výrobkům ještě přidají hrací kostku, háček, stojan na mobil.

Mgr. O. Němec

Foto: Mgr. O. Němec

Dívky 6. ročníku při práci se dřevem a plastem

Praktické činnosti – dílny probíhaly v tomto školním roce až v jeho závěru – žáci vyrobili pro své tatínky, dědečky nebo strýčky pomůcku do dílny – špalík na broušení. Při této aktivitě si vyzkoušeli řezání, rašplování, pilování, broušení, moření a lakování. Naučili se také zatloukat hřebíky do dřeva.

S některými skupinami jsme ještě stihli vyrobit několik klíčenek z plastu. Zájemci si mohli akumulátorovou vrtačkou vyvrtat do klíčenky díru. V příštím školním roce si žáci 6. ročníků k těmto výrobkům ještě přidají hrací kostku, háček, stojan na mobil.

Mgr. O. Němec

Foto: Mgr. O. Němec

Červen s Lvíčaty

Červnový měsíc jsme se více zaměřili na vyrábění – skládání z papíru, šití, ubrouskovou techniku aj. Měli jsme ,, týden u vody“, tatínkům jsme vytvořili přáníčka.

Protože nás čeká oprava třídy, děti se zapojily do úklidu a stěhování. Tímto jim samozřejmě ještě jednou děkuji.

Všem přejeme krásné prázdniny plné sluníčka.

                                                                                        p. vych. Pavla Sýkorová se svými Lvíčaty

Foto: Pavla Sýkorová

Čtení pro radost, 9. A, 9. C

Pro všechny, kteří si rádi přečtou hezkou povídku, je tu připraveno šest povídek, které napsali žáci 9. A a 9. C. Povídky nejsou upravené, jsou ve znění, v jakém je děti psaly.

Mgr. Renata Zimmermannová

Projekt – KOČKY 1. A

Během měsíce června žáci 1. A pracovali na druhém projektu. Tentokrát jsme si vybrali téma kočky. Děti pracovaly ve skupinách, učily se spolupracovat, rozdělit si jednotlivé úkoly, vzájemně se domlouvat, svoji práci ohodnotit a prezentovat ostatním skupinám. Během tohoto projektu jsme si vyzkoušeli myšlenkovou mapu, pětilístek, třídili informace, pracovali s jednoduchým textem, rýsovali a překreslovali obrázky podle osové souměrnosti. V prvouce jsme si také povídali o kočkách (jak vypadají, jaké jsou druhy koček, čím se živí, jak se o ně starat). Dětem se projekt moc líbil a už se těší na další.

Mgr. Dagmar Pelikánová

Foto: Mgr. Dagmar Pelikánová

Den v SVČ, 4. A

Dne 17. června jsme se vydali na celé dopoledne do SVČ. Ihned po příchodu jsme se rozdělili na skupiny. Postupně jsme si prošli čtyři stanoviště, kde jsme měli možnost osvojit si dovednosti v různých oblastech.

Celou vyučovací hodinu jsme strávili v nahrávacím studiu. Zde si každý vyzkoušel dabing, odvážlivci si mohli v nahrávací místnosti také sólově zazpívat. Poznali jsme, jak velká dřina stojí za každým dabovaným filmem, který sledujeme v pohodlí domova.

Správná intonace, dodržení rytmu, zřetelná mluva a tempo řeči – to vše hrálo velkou roli na naší výsledné práci. Dabování všechny velmi bavilo.

Součástí aktivit byla i pohybová výzva.  Cvičilo se v malé tělocvičně. Ověřovala se zde naše schopnost koordinace pohybů, držení rovnováhy těla a manipulace s míčem.

Obdivovali jsme, jak skvěle vybavenými prostory disponuje SVČ. Navštívili jsme hrnčířskou dílnu s pecemi, dílnu pro obrábění kovů, dřeva, prošli jsme prostory se šicími stroji a malou laboratoř. Děti si vyráběly dřevěné medaile.

Je až neuvěřitelné, kolik možností seberealizace  v současnosti SVČ Ivančice dětem dokáže v rámci svých odpoledních mimoškolních aktivit poskytnout.

Pohybovali jsme se také venku, kde jsme propojovali matematiku s českým jazykem. Žáci spolupracovali v týmech, tvořili slova, počítali  získané body.

Děkujeme pracovníkům SVČ za jejich obětavý přístup, skvělé zážitky.

 

 Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

 

 

Ozdobné desky a na skok do přírody – ptáčci, 4. A

Přiblížil se závěr roku. Brzy si budeme odnášet všechny naše výtvarné práce. Vytvořili jsme si výtvarné desky k jejich přenosu.  Jsou rozdílně ozdobené. Každé z nich jsou jedinečné svým designem. Žáci si zvolili techniku zpracování podle svých oblíbených výtvarných pomůcek.

Většina žáků si také namalovala barevnou mozaiku a černobílou kresbu tuší. Obě techniky jsme si spojili s námětem ptáčků. Vždyť právě jejich zpěv nás provází již několik týdnů při cestách do školy.

O tom, že jsme pracovali naplno až do poslední hodiny výtvarné výchovy, svědčí naše práce.

 Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A