Archiv pro rubriku: Anglický jazyk

Easter slime – Konverzace v Aj v 7. C

Hodinu anglické konverzace v 7. C věnované tématu Velikonoce (Easter) jsme oživili výrobou velikonočního slizu podle receptu v anglickém časopise RR: nakoupili jsme podle uvedeného seznamu všechny potřebné ingredience, přečetli a přeložili jsme si pracovní postup a pustili jsme se do experimentu. Hmota se lepila, pod rukama se různě patlala a kypěla, až se nakonec každému podařilo vyrobit malé množství barevného „slizu“, který se různě natahoval, smršťoval a formoval. Nakonec si všichni odnesli domů slizem naplnění malý pohárek, vajíčko či krabičku.

My family, 4. A

Není nic důležitějšího než naše rodina. Poskytuje nám zázemí, oporu, pocit bezpečí a jistoty. V anglickém jazyce jsme tomuto tématu také věnovali. Žáci pracovali na projektu s názvem My family („Moje rodina“).

Stručně popsali všechny členy své rodiny. Při popisu využívali dosavadní gramatické dovednosti. Někteří použili k popisu fotografie, jiní raději kreslili obrázky. Děti nezapomněly ani na své domácí mazlíčky.

Bylo dojemné sledovat, s jakou láskou si děti fotografie a obrázky prohlížely. Každá fotografie jim připomínala jiný zážitek, který všichni společně prožili.

Mgr. Jarmila Loudová

 

HALLOWEEN, 4.A

Máte rádi pocit mrazení, strachu a tajemnou atmosféru dušičkových dnů? Pak jste si zajisté oblíbili oslavy HALLOWEENU. Ačkoli se tento anglosaský lidový svátek váže k večeru 31. října, ve škole si ho připomínáme s předstihem.  Ve 4.A se konala Halloween party již ve čtvrtek 25. října.

Svátku jsme se věnovali několik hodin anglického jazyka. Projektový čas byl velmi účelný. Rozšířili jsme si slovní zásobu,  poznali jsme tradice anglicky mluvících zemí. Přitom jsme se pobavili a  strávili jsme spolu velmi pěkné chvíle.

Zvládli jsme sehrát interaktivní pamětní hry – MEMORY GAMES – zaměřené na slovní zásobu s touto tematikou. Hráli jsme je s interaktivní tabulí i ve dvojicích přímo v lavicích.

Vyvrcholením naší snahy bylo prožít skutečnou atmosféru HALLOWEENU. Je

k tomu zapotřebí pořádně strašidelný kostým, dobrá nálada a chuť bavit se.

Na chvíli jsme se virtuálně přesunuli do ulic Londýna. Jeho obyvatelé – školáci našeho věku – nás v anglickém jazyce seznámili s průběhem oslav  u nich doma. Vyzkoušeli jsme si  tradici „lovení jablíček“ – APPLE BOBBING. Zazpívali jsme si naši oblíbenou píseň Five skeletons ( = Pět kostlivců).

O sladkou tečku se postarala jedna z  žákyň. Napekla se svou maminkou všem perníčky ve tvaru dýní, čarodějnic a netopýrů. Dostali jsme je bez koledování. Nemuseli jsme  chodit dům od domu. Pochutnali jsme si v“teplíčku“ naší třídy.

Všechny kostýmy dětí nebyly strašidelné. Nejvíce žáků si s sebou přineslo kostým čarodějnic. Nechyběla ani maskovaná paní učitelka. Měla výraznou škrabošku , vypadala opravdu děsivě.

Tento den jsme si všichni patřičně užili. Těšíme se na další nevšední společné zážitky ze školních lavic.

                                                                                Mgr. Jarmila Loudová

 

 

Me and my school, 4. A

Škola je základ života. Téma „ŠKOLA“ se prolíná opakovaně učivem PRVOUKY u mladších školáků a slovní zásobou žáků v hodinách anglického jazyka. Věnovali jsme mu  naše 1. projekty. Žáci v nich představili sebe, své přátele, učitele anglického jazyka, svou třídu a školu jako celek.

Navrhli si své vlastní znaky školy. Téměř všichni se snažili a zodpovědně své práce zpracovali nejen po obsahové, ale i výtvarné stránce.

Jak se jim práce podařila, posuďte sami?

                                                                       Mgr. Jarmila Loudová

 

Den evropských jazyků, 4. A,B

Čtvrtek 27. září byl na naší škole věnován DNI EVROPSKÝCH JAZYKŮ. Tento projektový den má na naší škole již svou tradici. V letošním roce se na připravených stanovištích střídali po celý den žáci 5. – 9. ročníku. Zde jim byli k dispozici vyučující 2. stupně.

Přesto se do akce zapojili i někteří pedagogové 1.stupně. Právě v tento den jsem měla možnost poznat obě skupiny dětí 4. ročníků. Běžně se setkávám jen s polovinou obou tříd v hodinách anglického jazyka.

Využila jsem jejich dosavadní znalosti angličtiny a propojila je se základními komunikačními frázemi a pozdravy z jednotlivých nejčastěji navštěvovaných zemí Evropy.

Interaktivní tabule mi umožnila virtuálně vzlétnout kamkoli jsem chtěla žáky cíleně nasměrovat. Vždy jsme si prohlédli charakteristické památky dané země prostřednictvím krásných fotografií, zaposlouchali jsme se do mluvy rodilých mluvčích a slyšeli jsme i hymny některých zemí. Poznávali jsme společně vlajky evropských zemí. Občas jsem konverzaci zpestřila o názorné ukázky pohledů a prospektů z vlastních cest po Evropě.

Všechny jazyky jsme kombinovali právě s angličtinou. Žáci si cestu do cílené destinace museli alespoň trošku zasloužit. Prvním krůčkem před letem bylo vždy hádání země pomocí hláskování názvů v anglickém jazyce a jejich záznamu na mazací tabulky. Ověřila jsem si tak hravou formou jejich znalost SPELLINGU. Děti měly možnost poznat novou slovní zásobu nenásilnou a hravou formou včetně názvů všech zemí, národností, hlavních měst v anglickém jazyce.

Bohužel v tento den probíhalo souběžně i focení žáků 1. stupně, a tak se nám podařilo navštívit více zemí se žáky 4. B. Jejich výuku naštěstí fotografování vůbec nenarušilo.

Do kterých zemí jsme nahlédli?

Navštívili jsme Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Francii, Španělsko a Itálii. Samozřejmě nesměla chybět také Velká Británie.

Pevně věřím, že jsem žáky dostatečně motivovala ke studiu jazyků – němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, polštiny a případně i slovenštiny. Ne nadarmo se říká: „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.“

Obyvatelé Čech obvykle spoléhají na služby delegátů cestovních kanceláří a nevyužívají možnost mluvit při svých cestách do zahraničí. Často dospělí i děti užívají ve většině evropských zemí převážně anglický jazyk a ochuzují se tak o krásné zážitky spojené s poznáváním ostatních jazyků.

Sama ctím zásadu, že před každou cestou se naučím alespoň základy jazyka země, do které cestuji. Cítím se v daném prostředí lépe, když alespoň pasivně rozumím svému okolí a nejsem odkázaná jen na hlavní světové jazyky známé ze školního prostředí.

Ráda aktivně komunikuji, nebojím se chyb. Denně se při pobytu v zahraničí učím od rodilých mluvčích. Využívám každodenní situace k získání nových přátel a znalostí jazyka dané země.

Pokud jsem v rámci dvou vyučovacích hodin anglického jazyka získala pro studium dalších světových jazyků třeba jen jediného člověka, bylo moje úsilí úspěšné. Snad se s chutí, bez studu a strachu z případných chyb či nedorozumění na svých dovolených vrhnou střemhlav do rozvoje dovednosti plynně komunikovat. Vždyť to je na cestování to nejcennější.

Všem cestovatelům přeji mnoho jedinečných zážitků na cestách nejen po Evropě. Již nyní se s dětmi těšíme na příští rok a další podobně motivovaný projektový den.

                                                                                                          Mgr. Jarmila Loudová

 

 

 

Pancake making fun

S dětmi v 5A jsme si z hodiny angličtiny udělali vařící hodinu angličtiny. Usmažili jsme si palačinky a výborně na nich pochutnali a celé to vaření úžasně užili. Ale od začátku. Miniprojekt Pancake Fun, který trval přibližně 4 vyučovací hodiny, nese prvky zážitkové pedagogiky a zároveň jde o hodinu CLIL, což je integrovaná výuka jazyka a nějakého dalšího předmětu. Naučili jsme se básničku od slavné viktoriánské básnířky Christiny Rossetti, díky receptu naučili anglická slova, která běžně můžeme najít v anglických kuchařkách, spočítali poměr ingrediencí pro celou třídu, pomocí zdvořilých anglických frází nakoupili potřebné ingredience a mnoho dalšího. Tato hodina tedy nese mimo dovednosti z angličtiny, také prvky matematiky, literatury a praktické výuky vaření a stolování.

Mgr. Ivana Sugar

Halloween party v 6.C

V úterý 31. října jsme si v hodině angličtiny připomněli tradici starodávného svátku známého v anglosaských zemích jako Halloween.
Někteří žáci si přinesli i kostým nebo alespoň masku, někteří měli jen černé nebo oranžové oblečení. Na úvod jsme si zahráli soutěž se slovy na téma Halloween, potom jsme si poslechli píseň This is Halloween z animovaného filmu „The Nightmare Before Christmas“ režiséra Tima Burtona. Podle textu písně žáci vyhledávali tématicky zaměřená slovíčka ve skrývačce a podle motivů z filmu stříhali siluety postaviček z barevného papíru. Nakonec jsme si zahráli tradiční hru s jablky – „Bobbing for apples“. Za úspěšná řešení a splnění úkolů dostali žáci malou čokoládovou odměnu – očičko nebo pavouka:)

HALLOWEEN, 5.B

V hodinách anglického jazyka jsme se věnovali tradici HALLOWEENU. Ačkoli se tento anglosaský lidový svátek váže k večeru 31. října, ve škole jsme si ho připomněli s předstihem – ještě před podzimními prázdninami. V 5.B jsme slavili již 23. a 24. října ve dvou hodinách anglického jazyka.

Projektový čas byl velmi přínosný. Rozšířili jsme si slovní zásobu, poznali jsme tradice anglicky mluvících zemí. Přitom jsme se pobavili a  strávili jsme spolu jedinečné chvíle. Naučili jsme se krátkou báseň TRICK OR TREAT, zpívali jsme píseň HALLOWEEN RULES a také jsme si zatancovali.

Jak jinak prožít skutečnou atmosféru HALLOWEENU, než ve strašidelném kostýmu. To se pak dobrá nálada a chuť bavit se dostaví sama.

Jaké strašidelné postavy se mezi námi v tento den objevily? Byli to kouzelníci, kostlivci, čarodějnice, vlkodlaci a další podobné příšery. Nejvíce dětí si s sebou přineslo kostým čarodějnic. Nechyběla ani maskovaná paní učitelka. Měla výraznou škrabošku , vypadala opravdu děsivě.

Závěrečnou tečkou byl přípitek a koledování. Apple cider byl sice nahrazen jen obyčejným jablečným sirupem, ale k přípitku nám posloužil stejně jako originál. Nemuseli jsme chodit dům od domu a koledovat, získali jsme řadu sladkostí přímo v hodině angličtiny jako odměnu za naši aktivitu a píli.

Tento den jsme si všichni patřičně užili. Těšíme se na další nevšední společné zážitky ze školních lavic.

                                                                                              Mgr. Jarmila Loudová

Anglické divadelní představení Mary and John, 5.B

Úterní dopoledne 26. září bylo na naší škole věnováno evropským jazykům. V rámci této akce se zúčastnili mladší žáci ze 4. a 5. ročníků divadelního představení Mary and John. Příběhem se prolínaly dialogy v českém a anglickém jazyce. Děj vycházel ze známé lidové pohádky o Jeníčkovi a Mařence. Byl zmodernizován tak, aby oslovil současného malého diváka. Obě postavy ( Mary i John) byly robotické děti. Vypravěč nám předvedl jejich dovednosti, přednosti.

Poutavá byla pro děti zejména pasáž představení, kdy se Jeníček s Mařenkou dostali při vycházce lesem až k perníkové chaloupce. Velmi vtipnou postavou příběhu byla čarodějnice, rozesmála každého v publiku. I v této pohádce zvítězilo dobro nad zlem. V naší hře vykoupila Mařenka Jeníčka ze zajetí čarodějnice svými znalostmi.

Každé dítě si z představení odnášelo dobrý pocit z toho, že rozumělo velké části příběhu i v anglickém jazyce. Vzdělávání by mělo jít ruku v ruce s humorem. To se hercům podařilo bravurně.

Následně jsme si zopakovali slovní zásobu z pohádky v hodině anglického jazyka. Tak jsme si slovíčka i základní fráze z příběhu upevnili. Dětem jsem zodpověděla jakékoli dotazy, které k obsahu hry měly.

Těšíme se na příští podobné akce.

                                                                                                Mgr. Jarmila Loudová

My family, 4. B

 

Není nic důležitějšího než naše rodina. Poskytuje nám zázemí, oporu, pocit bezpečí a jistoty. V anglickém jazyce jsme tomuto tématu věnovali také jednu z hodin. Žáci pracovali na projektu s názvem My family („Moje rodina“).

Stručně popsali všechny členy své rodiny. Při popisu využívali dosavadní gramatické dovednosti. Někteří použili k popisu fotografie, jiní raději kreslili obrázky. Děti nezapomněly ani na své domácí mazlíčky.

Bylo dojemné sledovat, s jakou láskou si děti fotografie a obrázky prohlížely. Každá fotografie jim připomínala jiný zážitek, který všichni společně prožili.

Mgr. Jarmila Loudová