Archiv pro rubriku: 2017/2018

Těžce se nám hodnotí pravé životní hodnoty, 5.B

Do nového roku vždy vstupujeme s mnoha předsevzetími. Přejeme si zdraví, lásku, pohodu, dobré přátele a mnoho dalších věcí, které v našem životě považujeme za důležité.

Zamysleli jsme se společně s dětmi nad tím, čemu přikládají největší význam. Samozřejmě se mezi námi našli spolužáci, kteří celou situaci zlehčili a pojali ji spíše humornou formou.

Většinou se však objevovaly v jejich žebříčcích tyto hodnoty: zdraví, rodina, láska. Mnohá slova se často opakovala. Někomu by se mohlo zdát, že jsme od sebe navzájem opisovali.

Když jsme si povídali, co nás k napsání našich slov vedlo, odhalili jsme, že každou uvedenou věc vnímáme trošku jinýma očima.

Největší význam většina přikládala zdraví, rodině a dobrému přátelství.

Snad si žáci v sobě tyto hodnoty ponesou po celý život a budou šířit světem opravdu jen lásku a radost.

Abychom si naše pocity lépe upevnili a zapsaná slova jsme si zapamatovali, zapsali jsme si je ozdobně. Zasadili jsme je do prostředí barev, které máme rádi a vyvolávají v nás dobrou náladu.

Hodnoty, které jsme napsali, za nás rozhodně nepromlouvají. Jen budoucnost a naše skutky ukážou, jak dobrými budeme lidmi.

                                                                                              Mgr. Jarmila Loudová

 

Jen takové čmárání aneb Automatická kresba v 9. ročníku

Jednoho dne, v hodině výtvarky, dostali žáci pokyn, aby si ve skupinkách jen tak mezi sebou povídali, poslouchali hudbu, hráli hry, prostě aby si užívali trochu pohody. Jedinou podmínku měli, a sice, museli pořád kreslit, cokoli – mimovolně, ne řízeně, na velký arch papíru. Jako když telefonujete a druhou rukou kreslíte propiskou cosi na kousek papírku.
Zaměstnali zkrátka mozek řízenou aktivitou a nechali ruku volně kreslit – říkejme tomu „automatická kresba“, tedy tvorba, která vzniká zdánlivě neřízeně.
Vznikly různé „čmáranice“. V nich pak žáci našli zajímavá místa – změtě linií, kousek nápisu a pod. a tento malý kousek zvětšili, tentokrát již cíleně, tedy řízeně, na vělký výkres.
Dokázali jsme si tak, jak funguje součinnost mozku a řízené či neřízené činnosti, jejímž výsledkem mobou být drobná výtvarná dílka. Koneckonců, podobným způsobem vzniká tzv. art brut, neboli syrové, neškolené umění, jehož velkým sběratelem u nás je výtvarník Jan Švankmajer.

Bytosti aneb Figura ve výtvarce 8. a 9. ročníku

Žáci 8. i 9. ročníku se – různými způsoby – zabývali tématem figuratnivního zobrazování.
Deváťáci v duchu surrealistické tvorby formou koláže tvořili záhadné bytosti, inspirováni filmovou a výtvarnou tvorbou Jana Švankmajera.
A osmáci figuru vzali trochu více od základu – začali u lidské kostry a skončili poučením o zobrazování lidské postavy v období baroka, respektive o sochách Matyáše B. Brauna. Siluety jeho soch zkusili napodobit podle siluety vlastních těl, a rozpohybovat je, neboť baroko je právě na pohybu založené. Každou fázi pohybu zachytili zvláštní, barevnou linií, a doplnili nakonec názvem soch tak, jak je pojmenoval i Matyáš Bernard Braun (sochy Ctnosti a neřesti, zámek Kuks ve východních Čechách).

Vánoční štěstí ve výtvarce v 9.A

Vánoce jsou nejen časem obdarovávání blízkých nejrůznějšími dary, ale také tak trochu časem zázraků. Každý má v sobě tendenci věřit, že v průběhu Štědrého večera se mohou přihodit, ať už jde o zlaté prasátko tomu, kdo se postí, o lití olova, které předpoví budoucnost, o pouštění skořápek, které ukáží, kam se kdo v nastávajícím roce dostane, anebo o hvězdičku v rozkrojeném jablku.
A právě hvězda na rozkrojeném jablku se stala tématem jedné předvánoční hodiny výtvarné výchovy v 9.A. Nejprve si žáci zkusili nakreslit jablko jako objekt, tužkou vytvořili malou skicu. Potom jsme se pustili do krájení: naštěstí každému se podařilo najít na řezu hvězdu. Tuto vzniklou plochu s motivem hvězdy pak otiskovali na větší formát v různých kompozicích a barevných variacích.

Vánoce v 5.B

Co to zvoní?

Co to cinká?

Zase se k nám po roce

vrátily zpět Vánoce.

V pátek 22. prosince jsme oslavovali celé dopoledne příchod Vánoc. Čekal nás bohatý program. Zuzanka a Lea pro nás hrály na hudební nástroje, přišla mezi nás i „kouzelnice“ Anička. Vyzkoušeli jsme si některé vánoční zvyklosti, ochutnali jsme vánoční cukroví a tropické plody. Pořádně jsme si užili rozbalování dárečků.

Tancovalo se s  JUST DANCE a promítal se film na přání.

Pohodovou atmosféru dokládají fotografie z vánoční besídky naší třídy. Pokud vám bude doma po našem kolektivu smutno, stačí si je prohlédnout a budeme opět všichni pospolu.

                                                                           Mgr. Jarmila Loudová

 

Listopad a prosinec u Dráčků a Lvíčat

Také Vám přijde, že čas ubíhá čím dál tím rychleji a týden má minimálně o jeden méně? Nám ano. Podzim tak rychle uběhl, že než jsme nazdobili třídy pestrými barvami, už jsme je pomalu začali vyměňovat za třpytivé barvy Andílků, Čertů a Mikulášů, ale i také ozdob s  nádechem Adventu a Vánoc. Začátkem prosince se konalo na náměstí “ Rozsvícení vánočního stromu „, kam jsme i my přispěli dárečky. Čekal nás také Čertovský den plný soutěží a na rozloučenou se starým rokem i Vánoční besídka.
Všem přejeme krásné Vánoce a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody. A nám vychovatelkám : “ Hodné děti a pevné nervy. “

K. Mattesová, P. Sýkorová

Jak se žije v tropickém pásu, 5 .B

Zatímco u nás začala zima, my jsme se v hodinách přírodovědy příjemně „ohřívali“ při cestě do tropického pásu. Postupně jsme poznávali tropické deštné pralesy, savany i pouště.

Pročetli jsme si mnoho zajímavostí o místní fauně i flóře. Ve skupinách jsme si na závěr při souhrnném opakování učiva vytvořili velké plakáty, na nichž jsme propojili všechny naše dovednosti. Pracovali jsme s texty z encyklopedií, kreslili jsme živočichy a rostliny podle obrazové předlohy. Ze všech dětí se stali malí spisovatelé a ilustrátoři.

Plakáty byly opravdu velké, a proto jsme se rozdělili do tří větších skupin. Museli jsme zcela změnit uspořádání lavic a volného prostoru v naší malé třídě.  Na výsledné práci bylo znát, jak se žákům podařilo si práci dobře zorganizovat.

S radostí jsem pozorovala, jak žáci navzájem komunikují  a spolupracují. Prezentovali pak hotová díla před svými spolužáky.

Všichni jsme si cestu světem pořádně užili. Svědčí o tom fotografie z realizace tohoto projektu.

                                                                                               Mgr. Jarmila Loudová

 

ŽIVÝ   BETLÉM, 5.B

Ve středu 20. prosince jsme se vydali do kina Réna na divadelní představení ŽIVÝ BETLÉM. Během dopoledne se hrálo dvakrát. Vystoupení si pro nás připravili žáci 2.stupně. Ale mezi vystupujícími byla i tři děvčata z naší třídy. Na pódiu se i zpívalo. V rámci představení bylo mistrně propojeno biblické vyprávění se současností.Před našima očima ožil prastarý příběh o zrození Ježíška. Nechyběly propracované kulisy a pěkné kostýmy.

My jsme tentokrát zhlédli hru se zpěvy spolu se žáky 2.stupně. Při cestě do kina jsme si důkladně prohlédli i památky v centru města a zavítali jsme do kostela, abychom se  podívali na vyřezávaný BETLÉM.

Ačkoli se ŽIVÝ BETLÉM hrál již v loňském roce, představení nás mile překvapilo. Změnilo se částečně obsazení, přibyly nové scény i postavy.

Byli jsme velmi hrdí na naše dívky, které mezi starší spolužáky skvěle zapadly. Vystoupení nacvičovaly se žáky paní učitelky Mgr. Kafková, Mgr. Málková a Mgr. Zimmermannová. Podílely se společně na dramatizaci představení, na jejich bedra dopadla nelehká úloha vše secvičit. Podařilo se jim to báječně.

Poděkování patří všem účinkujícím a zejména organizátorům akce. Děkujeme jim za nádherné chvilky naplněné pravou adventní atmosférou.

                                                                                              Mgr. Jarmila Loudová

Poznáváme prostředí okolí vod,5.B

Ve výtvarné výchově se již několik hodin zaměřujeme na živočišnou říši.Tentokrát jsme směřovali do okolí vod. Malovali jsme větší zástupce ptactva – volavky, pelikány, plameňáky. Zvolili jsme si je k malbě díky nádherné paletě odstínů barev jejich těla. Používali jsme tempery a vodové barvy.

Snažili jsme se zachytit zástupce těchto ptáků v různých pozicích. Někteří se brodili ve vodě, jiní lovili svoji kořist pod hladinou. Ostatní se vznášeli ve vzduchu – byli na odletu, případně se snášeli k hladině vody.

Tito ptáci žijí ve skupinách, a tak jsme jich na jednom výkresu zachytili hned několik. Kdo volil pohled zblízka, zobrazil je větší. Drobní plameňáci byli ti, které jsme pozorovali zpovzdálí.

Každou prací se zdokonalujeme. I když se nám hned od počátku nedařilo, posunul nás tento nelehký úkol zase dál na naší cestě za poznáváním malby.

                                                                                              Mgr. Jarmila Loudová a žáci 5. B

 

SAVANA ZA SOUMRAKU- KRESBA VELKÝCH FORMÁTŮ, 5.B

Již druhým rokem se naše třída v rámci hodin výtvarné výchovy pouští průběžně do maleb a kreseb na velké formáty. Netroufla bych si tuto formu práce  aplikovat vždy a se všemi. Je k tomu zapotřebí velká disciplína, neboť malujeme mimo prostor třídy. Na každém  zástupci skupiny záleží úspěch všech. Moji současní svěřenci se nechají strhnout mým zapálením pro věc. Jdou do všeho naplno, což musí mít zaručeně dobrý výsledek.

V loňském roce jsme takto malovali stromy s ptactvem a rozkvetlou třešeň. Letos ozdobila chodbu školy dvě velká plátna s výjevem savany za soumraku.

S náčrtem dětem pomáhám, ale zpracování už je jen a jen v jejich rukou. Ačkoli příprava a jednotlivé kroky nebyly snadné, přesvědčilo mě nadšení dětí, že budeme v těchto pokusech pokračovat.

Vyzkoušeli jsme si, jak náročná je tvorba větších formátů. Prožijeme-li si takto náročnost jednoho velkého výkresu, doceníme více genialitu umělců, kteří dokázali velká plátna malovat běžně.  Naše práce vám  snad i prostřednictvím fotografie dodá sílu a energii , kterou má slunce na psychiku člověka.

Děkujeme všem za ohleduplnost. Blokujeme často plochu chodby. Díky tomu, že obýváme boční část budovy, máme zde více soukromí. I přesto některé paní učitelky a  paní uklízečky několik dnů omezujeme.Velmi si ceníme také podpory vedení školy, které nám tyto věci umožňuje.

                                                                       Mgr. Jarmila Loudová