Archiv pro rubriku: 2017/2018

Bod, linie, plocha ve výtvarce v 6.C

Každý den se pohybujeme v prostoru, který vnímáme většinou jako celek. V hodinách výtvarné výchovy v 6. C jsme se s žáky pokusili zaměřit se na detaily prostoru školy a školní zahrady a vyhledat v něm nejzákladnější konstrukční prvky – bod, linii a plochu. Žáci nejprve pátrali očima po třídě a vyhledávali uspořádání bodů, vedení linií, kontrast ploch… Potom ve dvojicích vyrazili „na lov“ podobných míst v útrobách školy a nakonec ve venkovním prostoru školního pozemku. Sami fotili detaily míst a nafocené objekty jsme si potom promítali a komentovali.
V další hodině zpracovali toto téma ve vlastní výtvarné práci, kdy body, linie a plochy v různých kombinacích a kontrastech převedli do rozměrné koláže – asambláže z kartónových prvků a provázků.

Lidské tváře a ruce očima žáků 5. B

V rámci učiva přírodovědy nyní poznáváme lidské tělo. Cestu za poznáním člověka jsme začali od vnější stavby těla.

Připomněli jsme si, že v různých částech planety žijí lidé, kteří se liší zejména barvou pleti. Charakteristické znaky jednotlivých ras musíme respektovat, za odlišný vzhled se nesmíme nikomu posmívat. Každého člověka bychom měli posuzovat pouze podle jeho povahových vlastností, charakteru, nikoli podle vzhledu.

V hodině výtvarné výchovy jsme se pokusili na naše učivo navázat. Kreslili jsme lidskou tvář a v dalších hodinách jsme se zaměřili na naše ruce. Zatímco na kresbu tváře jsme využili voskové pastely, ruce jsme kreslili a stínovali pouze tužkou, vyhráli jsme si také s tuší.

Do jaké míry se nám naše práce podařily, posuďte sami na fotografiích našich prací.

                                                                        Mgr. Jarmila Loudová

Kniha – nejlepší přítel člověka, 5. B

Návštěva knihovny

V úterý dne 13. března zavítali žáci 5. B do knihovny. Paní knihovnice představila dětem v úvodu připraveného programu základní znaky fantasy a sci-fi literatury. Seznámila je s jednotlivými skupinami těchto žánrů a některými domácími i zahraničními autory. Děti si pak vybraly z pestré nabídky knih na výstavce ty, které je nejvíce zaujaly.

Každý si našel své pohodlné místečko k četbě a do vybrané knihy se na několik minut začetl. Poté se chopily slova samy děti. Knihy ostatním stručně představily.

Mnozí žáci si knihu, do které se na chvíli začetli, ihned vypůjčili.

Podle pranostik máme ještě v březnu a dubnu trávit čas  v teple doma. Knihy pro nás zajisté budou velmi dobrými přáteli pro chvíle oddechu.

                                                                                                            Mgr. Jarmila Loudová

Bláznivé sny ve výtvarce v 9. ročníku

Po vzoru výtvarníků – surrealistů, kteří svá díla založili na propojení snové reality se skutečností, a inspirováni dílem španělského surrealistického malíře Salvadora Dalího pokusili se žáci 9. ročníku znázornit malbou a koláží z vlastních kreseb scénu ze snu. A tak se mohli potkat v jednom snovém příběhu hroch a židle, žralok a automobil, netopýr a váza s květinami s plyšovým medvědem nebo hodinami. A tak vlastně ilustrovali krédo surrealismu: „Surrealismus je, když se na operačním stole potká šicí stroj s deštníkem…“ A také zachytili bláznivost a neskutečnost toho, co lidský mozek může ve fázi spánku zpracovávat – jsou to naše představy? strachy? vzpomínky? Nebo prostě nesmysly? Kdo ví.

Moje slunce září – VV 6. C

Protože nám už slunce citelně chybělo, vytvořili si žáci v 6. C každý své vlastní z keramické hlíny.
Navíc toto téma bylo nabídnuto návštěvníkům školy, malým i velkým, kteří se přišli podívat k nám na Den otevřených dveří – a byli vyzváni, aby si také vytvořili svoje slunce a naši školu „rozzářili“ červenou a žlutou barvou na velké archy papíru.

Co se děje v hlavě – VV 8. ročník

Díváme se navzájem sobě do očí a zkoušíme z nich vyčíst, co se za nimi skrývá, co je v nitru člověka, jaký ten druhý je. Je to vůbec možné? Co o nás prozradí oči? Jak se v očích odráží radost či smutek?
Toto téma stálo na začátku série „sebepoznávacích“ prací v hodinách výtvarné výchovy. Pokračováním pak byly možné vnitřní i vnější proměny člověka, a na závěr jsme se zkoušeli podívat „dovnitř“ hlavy a výtvarnými prostředky vyjádřit, co se děje v našem mozku, jak proudí informace a probíhá komunikace.

Dva přátelé od Čertova ocasu – VV v 8. ročníku

Žili byli dva kamarádi, Bobeš Svoboda a Josef Váchal. Ten první byl malíř a žil v chatě u Mohelské stepi, v místě zvaném Čertův ocas, ten druhý byl grafik, malíř a spisovatel a za Bobešem Svobodou jezdil na návštěvu. Oba dva fascinovala krajina, ve které žili a kterou také kreslili a malovali.
A tak jsme se s 8. ročníkem ještě na podzim vypravili na Mohelskou step a pohybovali se v místech, kudy chodili a kde malovali oni dva kamarádi, a zároveň jsme po jejich vzoru tvořili kresebné záznamy stepní krajiny nebo jejích detailů.
Podle grafické tvorby Josefa Váchala a jeho dřevorytů krajiny zkusili pak žáci převést kresby do linorytu a vytisknout – vznikla tak série pěkných grafických listů s námětem stepní krajiny.
Josef Váchal byl však také spisovatel a své knihy i sám ilustroval, opět technikou černobílého dřevorytu. Takovým dílem je jeho kniha Krvavý román – podle úryvků z románu a útržků ilustrací, které žáci zvětšovali na velký formát, vznikly až abstraktní malby, které svým barevným laděním doprovázejí kousky příběhů.
Ucelená série těchto prací pod názvem „Útržky krajiny, útržky románu“ byla součástí doprovodné výstavy ke Dni otevřených dveří naší školy.

Únor u Dráčků a Lvíčat

Poslední zimní měsíc byl velice krátký díky jarním prázdninám. I přesto jsme zhotovili balíček plný dárečků a dopisů pro naše kamarády ze Sládkovičova. Nezapomněli jsme také vyrábět přáníčka na Den svatého Valentýna pro naše blízké. Dále byl pro nás premiérou „Španělský den“, který připravila jídelna. Povídali jsme si o Španělsku a zapojili se do soutěže o nejlépe vyzdobenou třídu španělskými motivy. V oddělení Lvíčat jsme se naučili několik španělských slovíček a vytvořili si Česko –  španělské pexeso, malovali jsme vlajky, skládali vějíře, hoši si udělali fotbalovou nástěnku, poslouchali jsme španělské písně. Obě družiny jsme nazdobili barvami Španělska. Měsíc jsme zakončili loučením se zimou.

K. Mattesová, P. Sýkorová

Foto: K. Mattesová

VZPOMÍNKY NA ŠPANĚLSKO, 5.B

Ačkoli proběhl DEN ŠPANĚLSKÉ KUCHYNĚ již téměř před týdnem, stále mezi námi přetrvává atmosféra plná temperamentu a dobré nálady. Pomáhají nám v tom španělské písně, které o přestávkách posloucháme a dozvuky radosti z výhry. Denně ve volném čase tancujeme píseň DESPACITO ve španělském originálu. Stala se pro nás symbolickou. Myslím si, že při jejich tónech si i po letech vzpomeneme na Španělsko a náš projekt, s nímž jsme zvítězili.

V pondělí jsme si pochutnali v jídelně na nádherném a velmi chutném dortu. A právě dnes ráno jsme prezentovali alespoň část naší práce  i paním kuchařkám.

Je před námi důležité rozhodnutí, jak využijeme získanou odměnu. A není to věru lehké. Objevilo se mnoho zajímavých návrhů.

I když jsme z vítězství měli ohromnou radost,  důležitější bylo, že nás práce bavila a dokázali jsme zapojit opravdu všechny děti z našeho kolektivu, včetně paní učitelky.

Děkujeme ještě jednou všem, kteří se na akci podíleli. Přinesla nám pěkné chvilky, na něž nám zůstanou trvalé vzpomínky.

Na fotografiích zavzpomínejte spolu s námi na celý průběh uplynulého týdne a naše prožitky.

Mgr. Jarmila Loudová

Část fotografií (přímo ze dne 21.února) nám poskytla TIV Ivančice, děkujeme.

 

 

 

ŠPANĚLSKO, 5. B

ŠPANĚLSKO

Naším posledním realizovaným projektem byla cesta do Španělska. Nejprve jsme si vytvořili virtuální nástěnku v programu, se kterým nás naučila pracovat naše paní učitelka a je využíván lidmi z celého světa v desítkách různých jazyků. Žáci na ni umísťovali fotografie a informace k dané lokalitě. Výhodou je, že ji kdykoli mohou zhlédnout i tisíce uživatelů z celého světa.

Připravujeme se tak na den věnovaný Španělsku, který na naší škole proběhne příští středu 21.února.

V hodině vlastivědy jsme pracovali s interaktivními mapami. Poznávali jsme autonomní oblasti Španělska, významná města, pevniny, povrch, vodstvo i jeho polohu

v rámci Evropy. Viděli jsme krásné prezentace sestavené z fotek historických památek a pláží. Záběry byly podbarvené španělskou hudbou, na chvíli jsme se tak ocitli v samém srdci Španělska. Své poznávání jsme prolnuli  i dalšími předměty.

Ve výtvarné výchově jsme malovali to, co je pro Španělsko charakteristické – toreadory, tanečníky FLAMENCA, španělské hudební nástroje, místní plodiny, jídla. Jednotlivé práce jsme propojili a vytvořili jsme z nich velké plakáty. Namalovali jsme si dokonce vlajky jednotlivých oblastí. Naše obrázky jsme doplnili základními informace  a zajímavostmi o této zemi.

V hodině anglického jazyka jsme dokonce zpívali jednu ze známých písní v anglické i španělské verzi. Ovládáme nyní také základní španělské pozdravy.

Ve slohu se jsme se  stali majiteli cestovních kanceláří a tvořili jsme reklamy pro cesty do ŠPANĚLSKA.

Poslechli jsme si ukázky španělské hudby, sledovali jsme profesionální podobu španělského tance FLAMENCA. Neopomněli jsme ani PASO DOBLE, jehož základem je španělský dvojkrok, jenž symbolicky znázorňuje koridu.

Nyní se těšíme na ochutnávku místních specialit. Odměnou našeho projektu bude

  1. únor, kdy nám v kuchyni uvaří paní kuchařky gazpacho, paellu a andaluský zákusek -pomeranč s olivovým olejem.

            Snad jednou poznáme Španělsko v celé jeho kráse.

                                                                                                          Mgr. Jarmila Loudová