Archiv pro rubriku: Přírodopis

Jak se žije v tropickém pásu, 5 .B

Zatímco u nás začala zima, my jsme se v hodinách přírodovědy příjemně „ohřívali“ při cestě do tropického pásu. Postupně jsme poznávali tropické deštné pralesy, savany i pouště.

Pročetli jsme si mnoho zajímavostí o místní fauně i flóře. Ve skupinách jsme si na závěr při souhrnném opakování učiva vytvořili velké plakáty, na nichž jsme propojili všechny naše dovednosti. Pracovali jsme s texty z encyklopedií, kreslili jsme živočichy a rostliny podle obrazové předlohy. Ze všech dětí se stali malí spisovatelé a ilustrátoři.

Plakáty byly opravdu velké, a proto jsme se rozdělili do tří větších skupin. Museli jsme zcela změnit uspořádání lavic a volného prostoru v naší malé třídě.  Na výsledné práci bylo znát, jak se žákům podařilo si práci dobře zorganizovat.

S radostí jsem pozorovala, jak žáci navzájem komunikují  a spolupracují. Prezentovali pak hotová díla před svými spolužáky.

Všichni jsme si cestu světem pořádně užili. Svědčí o tom fotografie z realizace tohoto projektu.

                                                                                               Mgr. Jarmila Loudová

 

Poznáváme svět – tropické deštné pralesy, pouště a savany,5.B

Tentokrát se každý z  nás

vydal poznat tropický pás.

Při první zastávce na rovníku

cítili jsme se jako ve skleníku.

 

Přesunout do savany se nám zachtělo,

bylo neuvěřitelné horko, občas pršelo. 

Dávali jsme si pozor na savaně,

 ať nás hladový lev nedostane.

Zdárně jsme to přežili,

domů jsme se vrátili.

 

Motivační báseň popisuje naše další kroky za poznáním. V přírodovědě nyní putujeme napříč podnebnými pásy. Svoji výpravu jsme zahájili na rovníku a budeme postupovat až k polárním pustinám.

Ve výtvarné výchově jsme si namalovali plasticky živočichy. Bylo nám v dalekých končinách velmi horko. Naše interaktivní tabule nám umožňuje cestovat kamkoli na světě, prožívat za zvuků hudby daných krajů či přírody to, co mohou na vlastní oči vidět jen ti, kteří tato místa opravdu navštívili.

Stojíme teprve na počátku přírodovědného učiva o podnebných pásech světa, přesto jsme již nyní získali mnoho nových poznatků.

Jak se nám naše výtvarné ztvárnění bujné vegetace a živočišných druhů podařilo, posuďte sami.

                                                                                   Žáci 5. B a Mgr. Jarmila Loudová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhůru do vesmíru, 5.B

Vesmír neboli kosmos je všechno kolem nás. Jeho stáří přesahuje 13 miliard let. Vědci tvrdí, že je nekonečný. Září v něm miliardy hvězd. Lidé se ho snaží blížeji poznat. Neustále rozvíjíme technologie bádání. Sestrojujeme dokonalejší obří dalekohledy, radioteleskopy a další řadu přístrojů, které jsou umístěny na družicích, kosmických lodích a stanicích. Základní poznatky o naší sluneční soustavě, planetách, hvězdách nás čekají v učivu přírodovědy. Bývá to poutavější část učiva 5. ročníku.

Lety do vesmíru jsou snem nejednoho dítěte, dospělých po celý jejich život.

Cestovat blíže ke hvězdám se podaří však jen jedincům. Rozhodli jsme se, že se vzneseme vzhůru k planetám a hvězdám alespoň prostřednictvím malby. Prozatím jsme si připravili stroje na naši cestu. Raketoplány jsme umístili na pozadí, které by mělo připomínat nekonečný vesmír.

I když nám malba zabrala pouhé dvě hodiny výtvarné výchovy, zapotili jsme se.

O to více vnímáme skutečnost, že reálné přípravy trvají desítky let. Budeme někdy opravdu běžně cestovat blíž ke hvězdám? Uvidíme.

Mgr. Jarmila Loudová

Hrátky s přírodou, 5. B

Určitě si vzpomínáte na slova Popelky z filmu Tři oříšky pro Popelku. Přála si přivést před plesem to, co našemu rodákovi – herci Vladimíru Menšíkovi „cvrnkne cestou do nosu“.

Podobný úkol jsme zadala dětem také. Měly si přinést cokoli potkají ze živé přírody při svých cestách do školy, ze školy, při hrách a pobytu venku. Doufala jsem, že je to donutí lépe se kolem sebe rozhlížet a vnímat krásy přírody – „poklady“, které denně míjíme a mnohdy je přehlížíme.

Ti, kteří mnoho času venku netráví, museli na čerstvém vzduchu zůstat o chviličku déle. Po celý týden nám přibývaly na vyhrazeném místě desítky přírodnin. Byly to větvičky, šišky, listy, oříšky, ale i semínka a další přírodniny. Žáci si nenásilnou formou zároveň upevnili své vědomosti o živé přírodě, rozdělení přírody.

V praktických činnostech jsem dětem připravila dřevěné laťky, svázaly si je přírodním motouzem a vytvořily si tak vlastní rámeček. Do něho upletly skupinky dobrovolníků síť. Z žáků se na chvíli stali napodobitelé mistrů z pavoučí říše. Do takto připravené sítě vkládali své přírodniny. Posloužila tedy jako osnova a zároveň připravený rámeček zpevňovala.

Vznikly dva krásné podzimní obrázky. Skutečná příroda je nyní neustále s námi, máme je denně na očích. Snad přečká co nejdelší dobu v tmavém zákoutí chodby, protože ho polidšťuje a umožňuje nám vnímat, že i prosté věci kolem nás mohou mít neuvěřitelné kouzlo.

Vyrazte i vy do přírody, vnímejte její krásu, nechte se jí okouzlit stejně jako my.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 5. B

 

DEN ZEMĚ, 4.B

22. dubna se slaví v celém světě DEN ZEMĚ. Země je naším domovem. Jsme si vědomi, že po ní  denně chodíme, využíváme její bohatství. Je k nám velmi štědrá, bohužel jí její lásku stejnou měrou neoplácíme.

Jsme součástí přírody a DEN ZEMĚ nelze opomenout. Je třeba ho prožít ve volné přírodě.

Svátek Země jsme oslavili s předstihem již 20. dubna.

Připravila jsem dětem stanoviště na pozemku školy s hravými úkoly. Ráno bylo velmi chladné, proto jsme do přírody vyrazili až kolem poledne.

Žáci spolupracovali ve skupinách. Nejprve si rozlosovali barvy, podle nich vytvořili skupiny. Následně museli objevit 24 karet s otázkami, které propojovaly jejich dosavadní znalosti o přírodě. Jednalo se o otázky z oblasti živočišné i rostlinné říše. Na zvládnutí úkolu měli

45 minut. Užívali jsme si možnost pohybu na čerstvém vzduchu, výuku mimo prostor třídy.

I to patří do hodin přírodovědy.

Důležité není, zda jsme zvládli všechny úkoly bez chybiček, ale naše plné nasazení a čas, po který jsme byli blíže propojeni s matičkou Zemí.

V loňském roce nás hýčkalo slunné počasí. Letos jsme poznali, že větru a dešti neumíme poručit. I když lidstvo dokázalo překonat mnoho úskalí, počasí ovládat neumíme.

Po cestě zpět do budovy školy jsme neopomněli vysbírat vše, co do volné přírody nepatří. Na to, abychom byli všímaví vůči svému okolí, není potřeba velkého úsilí. I drobnosti umožní zachovat krásnou a čistou přírodu.

Milá Země, máme tě velmi rádi.

                                                                       Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4.B

 

Po lesních pěšinkách, 4. B


Les je plný krás.

Přináší potěšení pro každého z nás.

V hodinách přírodovědy jsme se na počátku 4. ročníku učili poznávat jednotlivé přírodní ekosystémy. Nejprve jsme našlapovali po lesních pěšinkách. Les v nám poskytoval příjemnou atmosféru, navozoval pocit bezpečí, prostor k odreagování. Poznávali jsme jednotlivá lesní patra, základní zástupce rostlin, hub a živočichů. Snažili jsme se pochopit význam lesa, jeho potřeby, vnímat krásy tohoto prostředí.

Zaposlouchat se do zvuků lesa nám umožnily desítky krásných prezentací, výukových programů.

I v prostoru třídy můžeme díky nim denně slyšet šumění stromů, ťukání datla, kukání kukačky. Z lesního porostu k nám doléhaly zvuky desítek dalších živých tvorů. Snažili jsme se je poznat sluchem, seznámit se s jejich tělesnou stavbou.

Vytvořili jsme si malé encyklopedie s informacemi o základních druzích živočichů, kteří osidlují lesy České republiky. Nasbírali jsme listy opadavých stromů, utvořili jsme si z nich společně jednoduché herbáře.

Toho, co nám les poskytuje, je nepřeberné množství. Malý je však výčet věcí, který mu lidé vracejí.

Jak ho ochraňovat, víme. Jistě se budeme snažit všechny zásady dodržovat.

Naše škola se vrátila k tradici sběru kaštanů. I takto ekosystému lesa pomáháme. Lesní živočichové v zimních měsících přežijí možná právě díky naší pomoci.

S prvními slunečnými dny vyrazíme s chutí do okolních lesů. Snad na našich toulkách uplatníme naše vědomosti a nezabloudíme.

                                                                        Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. B

Vycházka za strakapoudem a liškou 4.A,B

V pátek 10.června jsme se vypravili na vycházku do okolí Ivančic. V přírodovědě jsme se učili o ekosystému les, řeka, louka, pole.., tak jsme se šli podívat na vše prakticky přímo do přírody. Lákadlem nám byl strakapoud a liška (dřevěné sochy), o kterých toho většina žáků moc nevěděla, i když jsou celkem blízko. Cestou jsme si zopakovali učivo hned několika předmětů – z ČJ vzory slov, která byla inspirována tím, co jsme cestou viděli, či koho jsme potkali – rybář, stromy…, PŘ – druhy obilí, rostlin a stromů, různé ekosystémy, Tv – pobyt v přírodě, chůze v terénu, VL – významné body v krajině, světové strany, HV – u studánky….V podstatě jsme se celou dobu učili, nebo učivo opakovali a ani jsme o tom nevěděli.

U strakapouda nás čekalo ještě jedno překvapení – studánka s kamennou žábou, kde jsme okolí trošku vyčistili podle kantáty Otvírání studánek od Bohuslava Martinů, kde se zpívá, že jen dětské ruce mohou studánce pomoci. Po malém občerstvení jsme pokračovali dále na kopec Réna k odpočívadlu U lišky, kde jsme sehráli ve skupinách scénku z části pohádky nebo bajky, kterou jsme si vybrali, povozili jsme se lišce na ocásku, vyfotili se a pokračovali jsme kolem divadla dolů do parku, kde jsme se občerstvili, abychom vydrželi už posledních pár stovek metrů do školy. Počasí nám přálo, a tak jsme se příjemně naladěni rozcházeli před školou domů, ani nám nepřišlo, že máme v nohách téměř 10km.

Fotky od Lucinky

Ekosystém rybník – 4.ročníky

V přírodovědě jsme se seznámili, jaká zvířata a rostliny žijí v okolí rybníka. Ekosystém rybník byl zdrojem naší inspirace v praktických činnostech, kde jsme si jednotlivě nebo ve dvojicích vytvořili vlastní rybník z papírové misky a dalších různých „netradičních“ materiálů (drátků, provázku, brček, plastelíny, špejlí, kamínků, písku, krepového papíru, listů, korkových špuntů apod.). Práce nás velice bavila a vůbec nevadilo, že jsme tvořením strávili 3 vyučovací hodiny, každý z nás chtěl mít přece ten nejhezčí a nejoriginálnější rybník.

Projekt o vesmíru 4.A

 

Páni kluci, jsou tu k tomu, aby svět byl veselý.

Vystartují ráno z domu jako když je vystřelí…

…prozkoumají Antarktidu…

… chytí hvězdu do dlaně…

 

Na konci měsíce ledna jsme si přečetli tuto báseň Miloše Kratochvíla v čítance, ukázali jsme si na glóbusu, kde leží různé světadíly a dostali jsme se i k tomu, že Země je součástí sluneční soustavy. A najednou měli žáci tolik různých otázek, které se vztahovali k vesmíru, že jsme se dohodli, že si uděláme projekt, kde se něco nového a zajímavého dozvíme a budeme se snažit na všechny dotazy odpovědět.

Každý se podíval doma po nějaké knížce o vesmíru, nebo hledal na internetu zajímavé informace, které se budou hodit. Pak jsme se ve škole věnovali hodinu domluvě. Žáci se rozdělili do skupin po 2 až 3 dětech a zvolili si téma např. Měsíc, Slunce, hvězdy, Černá díra, Voda, Kosmonauti… Ostatní skupiny navrhli otázky k vybranému tématu např. Zda je slanější voda v moři nebo v oceánu? Co se stane, když černá díra něco pozře? Jak chodí kosmonauti na WC? Byl člověk i na jiné planetě než na Měsíci? Jak se jmenoval první člověk, který letěl do vesmíru? Co se stane s hvězdami přes den? … To vše se snažily jednotlivé skupiny doma najít. Další den se totiž tvořil plakát ve škole a musel být za 2 vyučovací hodiny hotový, proto bylo nutné se předem dobře připravit.

Tato skupina se dokonce domluvila a sešla odpoledne u Denisky doma a připravili si část dvou plakátů, zatímco ostatní se pouštěli jen do jednoho plakátu:o).

Snímek 008

Nakonec všechny skupiny vytvořily krásné plakáty, které pak další hodinu prezentovali před třídou a snažili se zodpovědět zvídavé dotazy spolužáků, které jim kamarádi zadali. Na většinu otázek se podařilo najít odpovědi, ale některé dotazy zůstaly nezodpovězené, nedaly se v knížkách najít, nebo byly pro nás ještě nesrozumitelné. Však až budeme starší, třeba porozumíme a najdeme víc. Žáky práce velice bavila až pohltila, hodně se toho dozvěděli a navíc výborně spolupracovali. Skupinové práce přispívají nejen k nabytí vědomostí, ale i k srozumitelnému vyjadřování, obhajování svých názorů a prezentaci získaných vědomostí před kolektivem.

Děkujeme rodičům, kteří pomohli vytisknout nejen obrázky, ale i texty. Žáky jsem musela velmi pochválit za jejich výkony. Těším se na další jejich projekty.

 

S vytvořenými plakáty se mohli seznámit i jejich spolužáci, kteří procházeli chodbou kolem naší třídy v podkroví.