Archiv pro rubriku: Praktické činnosti

Rybníček s lekníny, 4.B

Hladina vody nás v horkých dnech dokáže příjemně ochladit. V přírodě se v okolí vod objevují specifické druhy živočichů i rostlin. V rámci souhrnného opakování jsme se v hodinách přírodovědy vrátili i do ekosystému vod.

V praktických činnostech jsme si z papíru vyrobili vlastní rybník. Hladinu jsme pokryli lekníny. Poskládali jsme si také žabku, kterou jsme k leknínům vhodně zakomponovali. Jak se nám práce podařila, je patrné z fotografií.

                                                                                               Mgr. Jarmila Loudová

 

Sluneční mozaika, 4.B

V praktických činnostech pracujeme často s papírem. Tvořili jsme z něho v posledních několika hodinách mozaiku slunce, na jehož pozadí byla jasná obloha. Většinou si děti oživily obrázek sluníčka přidáním očí, úst i nosu – vdechly mu tak lidskou tvář.

K tvorbě obrázku byla zapotřebí velká trpělivost. Žáci papír trhali na drobné kousíčky. Někteří vydrželi až do konce a měli jednotlivé dílky velmi detailně propracované. Tyto mozaiky působí samozřejmě nejlépe – téměř profesionálně. Všichni jsme se u práce pořádně zapotili. Odměnou nám byl pěkný výsledný efekt a závěrečné proměnění naší práce v užitkovou věc.

Obrázek se na závěr zalaminoval, a tak se proměnil v podložku pod hrníčky a skleničky na stůl. Udělá jistě radost našim nejbližším v domácnostech.

Letošní školní rok se pomalu chýlí ke konci a bude také pěknou vzpomínkou na slunečné dny na konci května ve 4. ročníku.

Snad bude sluníčko se stejnou intenzitou zářit a hřát po celé prázdniny. Už jsou na dosah.

                                                                                                   Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. B

Keramická dílna

Začátkem jara jsme s žáky 5. tříd absolvovali první blok tvořivého programu při SVČ Ivančice. Děti si vyzkoušely práci s keramickou hlínou za přítomnosti zkušené pracovnice SVČ, která jim vše srozumitelnou formou v průběhu práce vysvětlovala.

Ve druhém bloku dovezly dvě pracovnice SVČ přepálené výrobky do školy. Zde si je žáci nabarvili glazurami, které si mohli vybrat z nabídnutého vzorníku. Potom byly výrobky odvezeny opět na výpal a na závěr dovezeny zpět do školy.

Ve fotogalerii  můžete zhlédnout úžasné keramické kočky.

 

Mgr. Zdeňka Marková, Mgr. Veronika Válková

Dárečky pro maminky, 4.B

14. května oslavíme se svými maminkami DEN MATEK. Tomuto svátku patří druhá květnová neděle. V praktických činnostech jsme vyráběli dárečky pro maminky již od října. Nejdéle nám trvalo vyšívání. Někteří měli práci hotovou již před Vánocemi, jiní ještě na počátku května bojovali s prvním předkresleným obrázkem na malé ozdobné dečce. Také jsme vyráběli vázičky, skládali jsme do nich květy rudých růží a neopomněli jsme ani na přáníčko.

Ačkoli nám příprava této akce zabrala mnoho času i sil, nelitujeme jediné minuty. Je to pro naše maminky, které nám daly život. Věnují nám svou péči, ochraňují nás a vzorně se o nás starají. Děkujeme.

                                                                                 Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. B

 

 

Vousatí panáčci, 4. B

V praktických činnostech většinou pracujeme s papírem. Tentokrát jsme užívali i bavlnky. Jejich navazováním jsme zdobili hlavičky roztomilých staříků. Někteří měli z bavlnky pouze vousatou bradku, jiné jsme doplnili také bohatou „kšticí“. Mnozí staříci byli plešatí, což ke stáří bohužel také patří. Ačkoli jsme si zprvu mysleli, že bude práce velmi snadná, chtělo to trpělivost. Navazování bavlnek rozvinulo naši jemnou motoriku. Tvořili chlapci i děvčata. A nenechte se mýlit! Mnozí chlapci byli šikovnější a rychlejší než dívky.

Mgr. Jarmila Loudová

 

 

 

Velikonoční dílny, 4.A

V dubnu jsme si zpestřili hodiny praktických činností návštěvou velikonočních dílen v SVČ Ivančice. Zde pro nás bylo připraveno několik výrobků a velikonočních dekorací i materiál na jejich výrobu: barvený květináč s proutím a vajíčky, malý květináček se zajíčkem, beránek, kuřátko nebo zajíček z polystyrenového vajíčka, velikonoční svícínek, kočička nebo ptáček ze zavařovací sklenice, zajíček z kartonu na špejli nebo různě barvená a polepená vyfouknutá vajíčka. Každé z dětí si vybralo 1 nebo více výrobků a pustilo se do práce. Čas na ni vymezený nám utekl jako voda a co nevidět jsme se vraceli do školy s pěknými výrobky.

Mgr. Blanka Valnohová

Jarní květiny, 4. B

Čas neúprosně pádí. Sotva jsme se rozloučili se zimou a uvítali jaro, sluníčko začalo krásně hřát. Příroda nám předvádí svoje umění v plné kráse. Srdíčko plesá nad pohledem do předzahrádek domů.

Chodbu u třídy obměňujeme pravidelně. Už nám kvete po celé délce V pracovních činnostech jsme z papíru tvořili další technikou plastické květy. Jarní dekorace nám vždy při příchodu do školy navodí dobrou náladu, a tak pracujeme s maximálním úsilím. Rádi se obklopujeme pěknými věcmi.

Květiny jsou jako živé, jen přivonět. Vykvetly nám nejen pod rukama, ale také v našich srdcích.

                                                                       Jarmila Loudová a děti ze 4. B

 

 

Návrat Velikonoc, 4.B

Všichni jsme se těšili na slunné jarní dny .

Čas plyne rychle jako voda, jaro je tu zpět. Přineslo s sebou barevnost, vůni, energii. Máte ho rádi stejně jako my?

Nesmí se zapomínat ani na tradice – oslavu Velikonoc. Zdobíme své domovy. Chlapci se těší na pomlázku, děvčata se chystají na pořádnou  „výplatu“.

Každý rok věnujeme přípravám na Velikonoce velkou část školního života.

V hodinách českého jazyka si připomínáme tradiční lidové říkanky, básně. V pracovních činnostech tvoříme pěkné velikonoční dekorace. Letos jsme pracovali s papírem, květináči, barvami, polystyrenem a textiliemi.

Naše dekorace nám doma vylepšily jarní náladu, snad příjemně naladí i Vás.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. B

 

 

 

Život v pravěku, 4.A

Ve vlastivědě se žáci 4. ročníku seznamují s nejstaršími dějinami naší vlasti. Pro lepší pochopení života lidí v pravěku si žáci 4.A zahráli ve skupinkách scénky z doby kamenné. Každá skupinka dostala jiný úkol, např. varovat ostatní členy tlupy před šelmou, chytání mamuta do pasti, výroba sošek a rytin na kostech nebo návrat pravěkých lidí z úspěšného lovu. Nebyl to však vůbec jednoduchý úkol, protože lidé se tehdy ještě nedorozumívali řečí, kterou běžně používáme my, ale posunky. S nelehkým úkolem si nakonec všichni poradili a navíc jsme se u toho skvěle pobavili. Ale hlavně, snad nám to pomohlo přiblížit si a lépe pochopit život v době kamenné.

Ve výtvarné výchově jsme napodobovali pravěké kresby v jeskyních, pocházející ze starší doby kamenné. Výjevy z této doby jsme zachytili uhlem na papírovou muchláž, která nám připomínala stěnu jeskyně.

Jelikož v mladší době kamenné již vznikaly keramické vázy, vytvořili jsme papírovou koláž pravěké vázy rozbité na střepy. Jednotlivé „střípky“ jsme ovšem šetrně složili k sobě jako praví archeologové.

Období pravěku končí příchodem Slovanů do našich zemí. A protože první Slované uctívali mnoho bohů, zkusili jsme si některé z nich ve výtvarné výchově nakreslit. Stačil nám k tomu výkres, redispero s tuší, suché pastely a vlastní představivost s fantazií.

Mgr. Blanka Valnohová

Ohlédnutí za zimou, 4.A

V lednu se žáci třídy 4.A věnovali v hodinách výtvarné výchovy a praktických činností zimním námětům. Temperovými barvami se pokusili zachytit zimní krajinu. Lavírovanou kresbou fixem tvořili vzory na papírových čepicích, jejichž bambule pak dolepili kousky krepového papíru. Zde jsou ukázky jejich práce.

Mgr. Blanka Valnohová