Archiv pro rubriku: Výtvarná výchova

Jaro v plném proudu, 5.B

Počasí je téměř letní. Sluníčko probudilo přírodu a s ní jsme ožili i my. V rámci tvorby v praktických činnostech a výtvarné výchově jsme se zaměřili na jarní náměty.

Pracovali jsme s papírem a vytvořili jsme si fantazijní masky. Jsou tvořené okvětními lístky různých barev. Když se zamaskujeme, měli bychom všichni připomínat ryze jarní bytosti např.  luční víly či pestrobarevné ptáčky.

Rychlejší žáci se pustili také do tvorby jarních věnečků, kterými jsme si ozdobili vstup do naší třídy.

V dalších hodinách jsme kreslili rozkvetlou louku. Plasticky jsme ji doplnili motýly. Výkresy oživily rozličné květy.

Jaro je v plném proudu. Pevně věříme, že je to na fotografiích našich prací znát.

                        Mgr. Jarmila Loudová

GEOCACHING S TEMATIKOU DNE ZEMĚ, 5. B a 6. C

Geocaching se v letošním roce již podruhé vrátil do výuky. Tentokrát se na přípravě podíleli žáci ze třídy 6. C pod vedením paní učitelky Leony Bubeníkové.

Příjemné zpestření výuky čekalo na děti z 5. B ve středu 18. dubna.

Téměř všichni jsme již byli „ostřílenými borci“. Poprvé jsme si jednoduchou verzi geocachingu vyzkoušeli v únoru u příležitosti oslav SV. VALENTÝNA. Proto jsme věděli, co nás čeká.

Žáci hledali celkem 30 ukrytých zpráv. Byli rozděleni počítačem do 3 družstev. Skupiny tvořilo 8-9 žáků. Nejprve se děti domluvily na strategii a následně se vydaly hledat ukryté texty. Jejich cílovým stanovištěm byla naše kmenová třída.

Zprávy byly tentokrát motivovány blížícími se oslavami DNE ZEMĚ. Byly rozmístěny ve volné přírodě na školním pozemku. Vzdali jsme tak všichni hold naší „matičce Zemi“.

Každá skupina dostala přesné písemné, případně obrázkové instrukce. Směřovaly nás správným směrem. Nahrazovaly navigační systémy GPS.

Venku fotila žáky přímo v akci Mgr. Leona Bubeníková.

Nápaditá hra nám příjemně zpestřila část středečního dopoledne. Skvěle doplnila klasickou výuku, propojila pohyb, vzdělání a sport.

S rozluštěnými texty jsme následně pracovali v hodině českého jazyka.Vítězný tým nalezl z 15 zpráv 14. Tento skvělý úspěch slavily dva týmy. O vítězném družstvu nakonec rozhodl jen rychlejší čas.

Přesto nebylo vítězů a poražených. Všichni jsme zvítězili. Rozvinula se naše schopnost spolupracovat, pozorovat terén a soustředit se.

Děkujeme žákům 6. C a paní učitelce Bubeníkové za přípravu. S radostí jsme se na chvíli opět stali geocachery.

Těšíme se na další geocaching ve školním prostředí. Tentokrát je řada na nás. Pokusíme se oplatit starším spolužákům jejich úsilí a připravit jim také úkoly v terénu.

Pevně věříme, že budeme stejně nápadití a úspěšní jako oni.

                                                                                                Mgr. Jarmila Loudová

 

Ruce – výtvarná řada v 8. ročníku

Rukama člověk gestikuluje, „mluví“ beze slov, vyjadřuje pocity i city, pohyb rukou doprovází tanec, rukama člověk útočí nebo se brání, tvoří či boří…
Žáci v hodině výtvarné výchovy nejprve zkoušeli rukama vyjádřit pohyb či gesto a tuto pózu zafixovali ve fotografii, přičemž se učili pracovat s digitální zrcadlovkou – zaměřit na objekt, zaostřit a sledovat přitom kompozici objektu na pozadí černé opony: zdánlivě jednoduchý úkol, ale ne vždy a ne všem se fotografie podařila na první pokus:)
Pak se zaměřili na zobrazení vlastní ruky v pohybu (gestu) kresbou, a nakonec využili plochu předloktí a hřbetu ruky i prstů k návrhu na originální tetování.

Čarodějnice, 5. B

Pomalu se přibližuje Filipojakubská noc. Tato tradice je spjatá s nocí z 30.dubna na května. Zlé a nečisté síly mají být dle zvyklostí právě v tuto dobu silnější než obvykle.

Prostředníky zla byly odedávna čarodějnice. Přisuzovalo se jim většinou, že škodí lidem. Přesto mezi nimi byly i výjimky – ženy rozumějící přírodě, bylinářky a kořenářky.

A právě čarodějnice se staly ústředním motivem naší tvorby v hodinách výtvarné výchovy. Žáci si mohli zvolit techniku zpracování . Ačkoli byly za ďáblův nástroj považovány zejména staré ošklivé ženy, nakreslené čarodějnice dětí vypadají spíše sympaticky a velice mírumilovně.

Připomněli jsme si, jak oslavy probíhají. Na rozdělání ohně a na tajemnou atmosféru této noci se těšíme.

Na fotografiích obrázků dětí posuďte sami, které čarodějnice se vám líbí nejvíce a svěřili byste jim své trápení, aby vám pomohly v případě potřeby.

                                                                                  Mgr. Jarmila Loudová

V rytmu – výtvarka v 8. ročníku a v 6.C

V 8. ročníku zkoumali žáci ve výtvarné výchově RYTMUS nejprve v přírodě, a sice ve stavbě krystalu – pozorovali zvětšené sněhové vločky a sledovali zrychlený postup tvorby šestiramenného krystalu z vody. Potom sami zkusili navrhnout jednu část velkého krystalu sněhové vločky a jejím opakováním takový krystal nakreslit, a z jednotlivých vzorových ramen krystalu skládali pravidelné šestiramenné koláže.
Pak se téma rytmu přehouplo do sféry hudební – tentokrát žáci poslouchali různě rytmické skladby a písně dle vlastní volby a dojem z této hudební ukázky zaznamenali abstraktní malbou v rytmu a náladě hudby.
Třetí dostaveníčko s rytmem jsme si dali spolu s žáky 6. C, kteří u příležitosti Dne španělské kuchyně v naší škole sledovali španělský národní tanec flamenko a „tanec“ toreadora s býkem v aréně. V obou případech se snažili zachytit rytmus a pohyb linií, kterou kreslili – malovali prsty a křídou na papíře.

Pohled z okna, 5.B

Ve výtvarné výchově jsme vodovými barvami malovali okno a pohled do krajiny. Obrázek  jsme zpestřili bytovými doplňky – závěsy, na parapet okna jsme posadili domácího mazlíčka – koťátko.

Za oknem jsme v krajině malovali domy, kopce. Jak jinak! Vždyť naše obec leží v údolí a kopcovitý terén nás obklopuje ze všech stran.

Jen kočička jako domácí mazlíček v mnoha našich domácnostech v reálném životě chybí.

Snad už nebude mnoho dnů, kdy bude možné pouze toužebně hledět z okna do krajiny. Zatím nás však stále trápí chladnější počasí bez hřejivých slunečních paprsků a déšť. Třeba se jarní počasí brzy změní. Všichni se těšíme na pobyt na čerstvém vzduchu.

Vydejte se i Vy do přírody poznávat malebná zákoutí našeho kraje.

Nejprve si ale prohlédněte, jak vidíme krajinu kolem nás našima očima.

Mgr. Jarmila Loudová

Velikonoční  kraslice, 5.B

K velikonočním tradicím patří zdobení vajec- tvorba kraslic. Lidé vytvořili v průběhu let k tomuto účelu neuvěřitelné množství technik.

Ozdobit vyfouknutá vejce bývá pro menší děti velmi obtížné. Jsou velice křehké. Pro manipulaci s nimi je zapotřebí cit, zručné ruce a trpělivost.

V letošním roce jsme nezdobili reálná vejce, přesto jsme na tuto tradici nezapomněli. Kreslili jsme různé vzory kraslic vodovými barvami a voskovými pastely na větší formát papíru. Obří kraslice nám poskytly dostatek prostoru k uplatnění naší fantazie. Možná si někdo z dětí troufne aplikovat některé vzory i při zdobení vajec doma. Odměnou pro děti za jejich snahu byly perníčky napečené paní učitelkou.

Jak se žákům obrázky kraslic vydařily, posuďte sami na fotografiích.

Všem našim příznivcům přejeme veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a mnoho jedinečných okamžiků v kruhu rodiny.

                                                                                  Mgr. Jarmila Loudová

Bod, linie, plocha ve výtvarce v 6.C

Každý den se pohybujeme v prostoru, který vnímáme většinou jako celek. V hodinách výtvarné výchovy v 6. C jsme se s žáky pokusili zaměřit se na detaily prostoru školy a školní zahrady a vyhledat v něm nejzákladnější konstrukční prvky – bod, linii a plochu. Žáci nejprve pátrali očima po třídě a vyhledávali uspořádání bodů, vedení linií, kontrast ploch… Potom ve dvojicích vyrazili „na lov“ podobných míst v útrobách školy a nakonec ve venkovním prostoru školního pozemku. Sami fotili detaily míst a nafocené objekty jsme si potom promítali a komentovali.
V další hodině zpracovali toto téma ve vlastní výtvarné práci, kdy body, linie a plochy v různých kombinacích a kontrastech převedli do rozměrné koláže – asambláže z kartónových prvků a provázků.

Lidské tváře a ruce očima žáků 5. B

V rámci učiva přírodovědy nyní poznáváme lidské tělo. Cestu za poznáním člověka jsme začali od vnější stavby těla.

Připomněli jsme si, že v různých částech planety žijí lidé, kteří se liší zejména barvou pleti. Charakteristické znaky jednotlivých ras musíme respektovat, za odlišný vzhled se nesmíme nikomu posmívat. Každého člověka bychom měli posuzovat pouze podle jeho povahových vlastností, charakteru, nikoli podle vzhledu.

V hodině výtvarné výchovy jsme se pokusili na naše učivo navázat. Kreslili jsme lidskou tvář a v dalších hodinách jsme se zaměřili na naše ruce. Zatímco na kresbu tváře jsme využili voskové pastely, ruce jsme kreslili a stínovali pouze tužkou, vyhráli jsme si také s tuší.

Do jaké míry se nám naše práce podařily, posuďte sami na fotografiích našich prací.

                                                                        Mgr. Jarmila Loudová

Bláznivé sny ve výtvarce v 9. ročníku

Po vzoru výtvarníků – surrealistů, kteří svá díla založili na propojení snové reality se skutečností, a inspirováni dílem španělského surrealistického malíře Salvadora Dalího pokusili se žáci 9. ročníku znázornit malbou a koláží z vlastních kreseb scénu ze snu. A tak se mohli potkat v jednom snovém příběhu hroch a židle, žralok a automobil, netopýr a váza s květinami s plyšovým medvědem nebo hodinami. A tak vlastně ilustrovali krédo surrealismu: „Surrealismus je, když se na operačním stole potká šicí stroj s deštníkem…“ A také zachytili bláznivost a neskutečnost toho, co lidský mozek může ve fázi spánku zpracovávat – jsou to naše představy? strachy? vzpomínky? Nebo prostě nesmysly? Kdo ví.