Archiv pro rubriku: Výtvarná výchova

Projekt – KOČKY 1. A

Během měsíce června žáci 1. A pracovali na druhém projektu. Tentokrát jsme si vybrali téma kočky. Děti pracovaly ve skupinách, učily se spolupracovat, rozdělit si jednotlivé úkoly, vzájemně se domlouvat, svoji práci ohodnotit a prezentovat ostatním skupinám. Během tohoto projektu jsme si vyzkoušeli myšlenkovou mapu, pětilístek, třídili informace, pracovali s jednoduchým textem, rýsovali a překreslovali obrázky podle osové souměrnosti. V prvouce jsme si také povídali o kočkách (jak vypadají, jaké jsou druhy koček, čím se živí, jak se o ně starat). Dětem se projekt moc líbil a už se těší na další.

Mgr. Dagmar Pelikánová

Foto: Mgr. Dagmar Pelikánová

Ozdobné desky a na skok do přírody – ptáčci, 4. A

Přiblížil se závěr roku. Brzy si budeme odnášet všechny naše výtvarné práce. Vytvořili jsme si výtvarné desky k jejich přenosu.  Jsou rozdílně ozdobené. Každé z nich jsou jedinečné svým designem. Žáci si zvolili techniku zpracování podle svých oblíbených výtvarných pomůcek.

Většina žáků si také namalovala barevnou mozaiku a černobílou kresbu tuší. Obě techniky jsme si spojili s námětem ptáčků. Vždyť právě jejich zpěv nás provází již několik týdnů při cestách do školy.

O tom, že jsme pracovali naplno až do poslední hodiny výtvarné výchovy, svědčí naše práce.

 Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

Hrátky s tuší, 4. A

Kresba tuší byla tématem několika závěrečných hodin výtvarné výchovy. Tentokrát jsme si hráli s kontrastem barev, snažili jsme se detailně propracovat  linie čar.

Abstraktní náměty rozvíjejí naši představivost a fantazii. Některé obrázky se natolik povedly, že by si zasloužily zasazení do rámu. Připomínají opravdové umělecké obrazy.

Mgr. Jarmila Loudová

Rozkvetlá louka, 4. A

To se nám to krásně kouká,

jak nám kvete pestře louka.

Ve výtvarné výchově jsme se pustili s chutí do plnění nového výtvarného námětu – rozkvetlé louky. Malovali jsme vodovými barvami. Nejprve jsme si připravili podklad. Následně jsme si detailně rozpracovali květy a motýly. Malovali jsme je mimo podkladový papír, abychom je mohli plasticky do podkladu naaranžovat.

Do uschlého pozadí jsme si dokreslili traviny a listy rostlin. Na závěr jsme jednotlivé části propojili v jeden celek. Jak nám nyní „kvete“ naše chodba oživená našimi výkresy? Posuďte sami na fotografiích.                              Mgr. Jarmila Loudová

 

Cesta do pravěku, 4. A

Pravěk to byl těžký věk,

to ví každý pračlověk.

Lov a sběr byl denní chleba,

odvahy bylo vždycky třeba.

 

Na cestu se s námi dej,

na tyto časy vzpomínej!

 

Jistě jste viděli film “ Cesta do pravěku“. Dobrodružná cesta chlapců napříč časem přitahuje již několik desítek let jednotlivé generace. I nás lákají veleještěři a další stvoření, která dnes známe jen z počítačových animací a DINOPARKŮ.

Již před několika měsíci jsme se v historickém učivu vydali do starší doby kamenné na českém území, připomněli jsme si postupný vývoj života na Zemi.

V hodině výtvarné výchovy jsme se vrátili do druhohor, kdy dinosauři ovládali suchozemský prostor. Prohlédli jsme si ilustrace Zdeňka Buriana v Knize o pravěku a sami jsme si vyhynulá zvířata namalovali.

Vydejte se do dávné minulosti společně s námi prostřednictvím našich obrázků.

Za kolektiv žáků 4. A Mgr. Jarmila Loudová

 

Kdo jsem? aneb Po stopách slavných antických postav v 6. B

Ve výtvarné výchově v 6.B jsme propojili kapitolu z dějin umění o starověkém Řecku a Římě s tematikou školního projektu Erasmus Po stopách antické Evropy.
Z antického umění jsme si vybrali sochařství, respektive portrétní bustu (hlava a ramena) – zaměřili jsme se na dobovou úpravu vlasů a vousů (kresba) a vytvořili „zábavné portréty pro každého“.
Portrét antické osobnosti žáci doplnili nápisem, který vyjadřoval, kým se pro ten okamžik právě stali, a pak propojili vlastní obličej s antickou podobou.
A tak jsme se na chvíli ocitli ve světě antických bohů a bohyň, vládců a vojevůdců, hrdinů antických bájí, básníků a filosofů.

Dveře do muzea

Ivančické muzeum slavného rodáka Alfonse Muchy, malíře a grafika období secese, je v současné době v přestavbě, a tak žáci 9. ročníku po krátké průpravě o secesním umění a úloze ornamentu dostali za úkol vytvořit návrh nového vstupu do Muchovy expozice. Jak by mohly takové dveře vypadat, aby odrážely obsah muzejní expozice a zároveň plnily svou účelovou funkci – tedy dají se otevírat, mají kliku, slouží k vstupu do budovy a přitom jsou svým designem laděné do určité podoby? Původně začali žáci na úkolu pracovat ještě ve škole, v krátké etapě prezenční výuky. Pak ale nastalo období distanční, a tak zadání zpracovali samostatně doma.
Vznikla spousta návrhů – některé trochu bláznivé, jiné naopak střídmé, některé přímo odkazující na Alfonse Muchu, jiné obecnější. A některé by jistě stály i za realizaci!

Čarodějnice a čarodějové, 4. A

Po celý duben se žáci v rámci úryvků z knih seznamovali s příběhy, jejichž tematikou byla kouzla a čáry. Když jsme spolu zasedli v rámci rotační výuky znovu do školních lavic, stali se čarodějové a čarodějnice motivem naší malby v hodinách výtvarné výchovy.

Každý z nás má o jejich podobě jinou představu. Vliv na nás mají stovky obrázků na internetu a desítky pohádek, příběhů, v nichž tyto postavy vystupují.

Někteří žáci  byli odvážní a pokusili se dosáhnout kombinací technik i o 3D efekt své práce – prostorové ztvárnění.

Mnozí žáci si na naše úsilí určitě vzpomněli 30. dubna, kdy je v mnoha rodinách udržována tradice pálení čarodějnic.

Která kouzelná bytost bude blízká Vašim představám? Posuďte sami na fotografiích.

Mgr. Jarmila Loudová

 

Čarodějnická oslava – sabat, 2. A

Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května má tajemnou moc. Podle legend se daly nalézt poklady, které této noci opouštěly podzemí. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na čarodějnickou oslavu – sabat.
Den čarodějnic jsme měli i ve 2. A. Poletovalo jich tam pět a k nim se přidali dva netopýři. Děti si své čarodějnice i vytvořily a odnesly domů. Už teď se těšíme na příští rok!

                                                                                                                 Mgr. Hana Ludvová

Usměvaví klauni, 4. A

Udržet si dobrou náladu za každé situace není snadné. V pohádkách nás rozveselovali šaškové. Dnes tuto roli zastávají cirkusoví klauni. Jako symbol dobré nálady jsme si je namalovali, zdobí chodbu před třídou.

Víte, že  existuje dokonce SVĚTOVÝ DEN ÚSMĚVU?  Byl ustanoven na 4. října. Ale my se domníváme, že bychom se měli usmívat stále.

Smějme se, protože úsměv nic nestojí, sami z toho máme lepší náladu a navíc uděláme radost i někomu dalšímu. Úsměv o nás prozradí víc, než si myslíme. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel. A nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat.

Pod rouškami nyní naše úsměvy vidět nejsou. O naší náladě vypovídají jen naše oči. Přestože jsme všichni velmi vyčerpaní, máme důvod k radosti. Vždyť jsme se opět po několika měsících shledali ve škole.

                                                                          Mgr. Jarmila Loudová