Archiv pro rubriku: Výtvarná výchova

Na kole jarní přírodou, 4.A

Na kole jarní přírodou

Jakmile se oteplilo, ulice naplno ožily. Zaplnily se smějícími se dětmi. Můžeme je vidět při klasických dětských hrách a vracejí se k tradičním sportům. Jedním z nich je cyklistika.

V těsné blízkosti školy máme obchod s koly. O to více se nám denně tento druh sportu připomíná.

Ve 4. ročníku je součástí výuky jízda na kole, vyrážíme vždy na dopravní hřiště v Oslavanech. Výuka v terénu se skládá ze dvou částí – praktické jízdy i teoretické zkoušky. Abychom se lépe na náš vstup na silnici připravili, namalovali jsme si cyklisty zasazené do barevného pozadí.

V rámci hodiny jsme nezapomněli  na některá videa od BESIPU. Pro cyklisty jsou dnes k dispozici desítky preventivních krátkých filmů  – důležitou připomínkou je i základní povinná výbava. Neopomněli jsme si v rámci hodin zopakovat i základní dopravní značky, naslouchali jsme dokonce tematické hudbě. Je neuvěřitelné, kolik písní je cyklistice věnováno.

Zda se naše celkové prožitky objevily i v našich kresbách, posuďte sami.

                                                                                                          Mgr. Jarmila Loudová

To jsi ty, to jsem já aneb Portrét v 8. ročníku

V rámci kapitoly z dějin umění – baroka – se žáci 8. ročníku pokusili o portrét podle barokních obrazů, kdy z temných odstínů na pozadí vynořuje se podoba portrétovaného spolužáka. Malbě samozřejmě předcházela příprava – žáci byli seznámeni se základními pravidly portrétování a vytvořili si přípravnou kresbu, přes kterou potom malovali temperou definitivní verzi.
V další hodině pak každý žák tvořil svůj autoportrét, tentokrát však prostřednictvím slov – výpovědí o sobě vepsaných do obrysu své hlavy.

Karneval ve výtvarce v 6.A

Ve výtvarné výchově jsme si s žáky 6. A „uspořádali“ karneval u příležitosti masopustních oslav. Každý žák si z papíru vytvořil základ masky, buď celoobličejové nebo škrabošky, na který lepili kousky barevných papírů geometrických tvarů. Každý si tak navrhnul originální kompozici. Nakonec si všichni svou masku nasadili a vytvořili jednu masopustní (karnevalovou) skupinu.

Linie a tvar v prostoru – 8. ročník

Že linie nemusí být jen čárou na papíře, o tom se přesvědčili žáci 8. ročníku v hodině výtvarky: jejich úkolem bylo vytvořit z ruliček z novinového papíru jejich ohýbáním a proprojováním tvary – objekty a umístit je v prostoru chodeb naší školy. Museli tak pracovat i s prostorem a kompozicí, objekt v prostoru pak mohl představovat ledasco: zvláštní předměty, krystaly, módní doplňky či podivné bytosti.

Jarní květiny, 4. A

Čas neúprosně pádí. Sotva jsme se rozloučili se zimou a uvítali jaro, sluníčko začalo krásně hřát. Příroda nám předvádí svoje umění v plné kráse. Srdíčko plesá nad pohledem do předzahrádek domů.

Chodbu u třídy obměňujeme pravidelně. Záhonek plný jarních květin už nám “ kvete“ po celé délce. Kreslili jsme suchým pastelem, kombinovali jsme kresbu s malbou květináčů vodovými barvami.

Jarní dekorace nám vždy při příchodu do školy navodí dobrou náladu, a tak pracujeme s maximálním úsilím. Rádi se obklopujeme pěknými věcmi.

Květiny jsou jako živé, jen přivonět. Vykvetly nám  nejen pod rukama, ale také v našich srdcích.

Jarmila Loudová a děti ze 4. A

Tvorba obrázků pískovou technikou, 4. A

V pátek 15. března k nám přijela odborná lektorka, která s dětmi v jedné z hodin výtvarné výchovy vytvářela pískovou technikou obrázky. Žáci si nejprve zvolili motiv, který následně realizovali. Poté se pustili do práce.

Cokoli nové, je vždy poutavé a zajímavé. Barevné písky byly jemné na dotyk. Postupné odkrývání šablon k obrázkům bylo skvělé pro rozvoj jemné motoriky.

Výsledné práce si děti odnesly v igelitovém obalu. Pevně věřím, že najdou doma své čestné místo.

Mgr. Jarmila Loudová

 

 

Hrátky s tuší, 4. A

V hodině výtvarné výchovy jsme si nakreslili fantazijní strom. Jeho korunu tvoří místo listů již podruhé lidské ruce. Tentokrát jsme je vyplnili liniemi čar, kreslili jsme tuší.

I naše skutečné dlaně jsou protkány desítkami čar. Vypovídají prý mnohé o našem životě. Většina z nás však nedokázala v našich dlaních najít ani základní čáru života.

Ruce jsme si pozorně prohlédli a vdechli jsme jim jedinečnost naší kresbou. Paní učitelka z nich sestavila korunu stromu ke kmeni, který byl vytvořen stejnou technikou.

Výsledek naší práce zdobí chodbu nedaleko naší třídy. Je naším dalším společným dílem.

Mgr. Jarmila Loudová

Nech brouka žít, 4.A

Spolu s jarem ožívá i svět drobného hmyzu. Malí tvorové nás nikterak neděsí, protože jsou velmi malí. Jakmile je však v hodinách přírodovědy poznáváme blíž, máme z nich mnohem větší respekt.

Hmyz žije všude – na souši, ve vodě, v povětří. Patří k němu více než milion druhů. Známe jeho vývojová stádia, základní znaky a stavbu těla.

Do výtvarné výchovy jsme vnesli část našich poznatků. Kreslili jsme rozličné zástupce hmyzu. Učili jsme se stínovat suchými pastely. Kobylky, tesaříky, slunéčka a desítky dalších zástupců jsme zasadili do jejich domovského prostředí v přírodě.

Posuďte sami, jak se nám dařilo.

                                                              Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

Probouzíme jaro, 4.A

 

Dny se prodlužují. Sluníčko nás více zahřívá a probouzí také přírodu. Stále častěji slyšíme zpěv ptactva. Naše třída je obklopená skutečnými stromy. Ve volných chvilkách můžeme pozorovat ptáky v jejich korunách. Rozhodli jsme se, že si v hodinách výtvarné výchovy pohrajeme s barvami a nakreslíme si je. Jejich „kabátky“ jsme vyplnili geometrickými tvary, liniemi čar.

Namalovali jsme si  však i zcela ojedinělý strom. Do jeho koruny jsme místo listů umístili naše ruce s fantazijními vzory. Zanechali jsme tak na stromu každý svůj vlastní otisk. Vypovídá o nás, které barvy a vzory máme rádi. Někteří žáci do ruky zakomponovali své zájmy a záliby.

Mohutnost stromu jsme se pokusili vystihnout pomocí většího formátu.

Výsledek naší práce stojí za úsilí, které jsme do něho vložili. Je dokladem toho, že i malé děti mohou dokázat velké věci.

Všichni se těšíme se na příchod jara. Už nám zbývá jediné – vyrazit na dlouhou vycházku do přírody, užít si čerstvého vzduchu, zaposlouchat se do zvuků probouzející se přírody.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

 

 

Zátiší?, aneb Kompozice v ploše – výtvarka v 8. ročníku

A zase to baroko: tentokrát jsme se seznámili s barokním zátiším, čili kompozicí předmětů a jejich malířským ztvárněním v 17. století. Téma kompozice a zátiší jsme pak přenesli do naší doby a k jejich zachycení použili moderní prostředky – použili jsme předměty používané ve výtvarce či posbírané po kapsách nebo aktovkách, a fotoaparát.
Místo klasické kompozice předmětů v prostoru jsme zvolili kompozici v ploše a navíc si stanovili jednu podmínku: použité předměty musely mít něco společného (barvu, tvar, určení). A potom zkoušeli žáci zachytit tuto kompozici z různých úhlů pohledu – zaměřovali, ostřili, přibližovali a nakonec vyfotili digitální zrcadlovkou.