Archiv pro rubriku: Výtvarná výchova

Gotická okna, 4.A

Jedním ze znaků gotických staveb jsou okna s lomeným obloukem, vyplněná barevnou skleněnou mozaikou – tzv. vitráž. To se žáci 4. ročníku učili v hodinách vlastivědy a mohli se o tom přesvědčit i na školním výletě v Olomouci. V hodinách výtvarné výchovy si taková okna zkusili voskovými pastely, tuší a vodovými barvami namalovat. Byla to náročná práce, ale výsledek stojí za zhlédnutí. Zde je malá ukázka.

Mgr. Blanka Valnohová

Panovníci a Staré pověsti české, 4.A

Další etapu v nejstarších dějinách naší vlasti tvořily u žáků 4. ročníku Staré pověsti české a panovníci českých zemí. Kromě spousty nových informací, názorných ukázek a krátkých animovaných filmů o českých dějinách si děti tyto osobnosti a události zkusily v hodinách výtvarné výchovy také nakreslit. U Starých pověstí českých se snažily zachytit děj a postavy v pohybu, zatímco u panovníků se zaměřily na stínování.

Mgr. Blanka Valnohová

Židle v duchu kubismu I. v 9. ročníku

Prvky kubismu, kterými jsme se zabývali v minulých hodinách výtvarné výchovy, jsme v 9. ročníku dále rozvinuli, tentokrát na tématu nábytek a design v duchu kubismu. Žáci měli za úkol navrhnout židli a uplatnit přitom kubistické prvky – tvary krystalu, geometrické tvary, jednoduchost. Návrh pak převáděli do malého modelu z kartonu a kromě designu přitom řešili, s menšími či většími úspěchy, konstrukční záludnosti v podobě spojovacích prvků či stability.

Zvíře z kalendáře neboli kousek výtvarky v 8. roč.

Kalendář je tisícileté téma, zpracovávané stále novými způsoby, až se v dnešní době ustálil v podobě fotografického či obrazového doprovodu dvanácti měsíců v roce. Nejprve žáci dostali kousek takové fotografie, a protože jsme se v uplynulém období zabývali portrétem a lidskou hlavou, zkusili jsme podobné téma, ale tentokrát v podobě zvířat. Z rozstříhaného obrázku z kalendáře vznikly zvětšované malby zvířecích hlav, jejichž části jako puzzle skládali po dokončení opět v celek ve zvětšeném formátu A1.
Pak jsme se zase, jako už poněkolikáté v tomto školním roce, vrátili k Jižní Americe a po vzoru starověkých mayských a aztéckých kalendářů vytesaných do kamene vytvářeli keramické reliéfy zvířecích hlav, které v kalendáři jihoamerických civilizací měly vždy svou symboliku. Podle návrhů na keramický kachel pak ještě vznikly malé pohlednice, které jsme seskládali – opět tak trochu jako puzzle – k sobě do jednoho celku.
Výsledkem několikatýdenní tvorby je série obdélníkových obrazů zvířat, vytvořených různou technikou a v protikladné velikosti, seskládaných do jakési mozaiky a vystavených v prostorách školy.

Od da Vinciho k autu – VV v 7.C

První letadlo, první padák, první dělo, první tank – to vše má na svém výtvarném a vynálezcovském kontě renesanční génius Leonardo da Vinci. Od jeho originálních návrhů a nákresů byl jen krůček k vynálezu moderní doby, kterým byl AUTOMOBIL. Ve výtvarce v 7. C se žáci pokusili pomocí monotypu o zrcadlový nákres detailu starého automobilu – oldtimeru, podobně jako i Leonardo da Vinci zakresloval a zapisoval své vynálezy.
V další výtvarné fázi jsme přeskočili staletí až do naší doby a podle malých hraček aut namalovali jejich „portréty“.

Jak se nám žije v Ivančicích, 4.B

Pod tímto názvem v letošním roce pořádá výtvarnou a literární soutěž SVČ v Ivančicích. Rozhodli jsme se, že se pokusíme nakreslit obrázky, na nichž zachytíme aktivity, které nám naše město umožňuje.

Děti měly zcela volné ruce. Mohly si zvolit jakékoli výtvarné pomůcky. Jejich kresba a malba mi poskytla výstižný popis trávení jejich volného času. Přiblížila mi oblíbené aktivity  dětí s jejich rodinou.

Většina obrázků byla zasazená do okolí cyklostezky směřující na Oslavany. Když si obrázky pozorně prohlédnete, zjistíte, jak detailně tato místa žáci znají. Pro mě je to radostná zpráva. Sláva! Tráví svůj život aktivně, sportem a pohybem.

Přesto se na některých obrázcích objevilo i malebné historické centrum města, kde se společně často setkáváme nejen při různých slavnostních příležitostech.

Všechny práce vyznívají pozitivně, jsou plné života a radosti. Myslím si, že vystihují, jak dobře se nám v našem malebném městečku žije.

                                                                       Mgr. Jarmila Loudová a žáci  4. B

 

 

Májové kaligramy ve výtvarce v 8. ročníku

Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas…. Notoricky známé první verše Máchova Máje nejsou tak „romantické“, jak se může zdát, nedočteme-li báseň do konce. Ve výtvarné výchově v 8. ročníku jsme sice také nedočetli celou báseň do konce, ale převyprávěli jsme si její obsah, přečetli si různé úryvky, shlédli část filmu F.A.Brabce Máj a pak se žáci pokusili ztvárnit různé části díla formou kaligramu, neboli poezie psané do formy obrazce, ilustrujícího obsah.

IMG_0777

Variace na kubismus ve výtvarné výchově v 9. ročníku

Tak jako kubisté vycházeli při své tvorbě z podoby a konstrukce krystalů, tak i žáci 9. ročníku se nechali inspirovat tvary a barvami různých krystalů, které si mohli reálně prohlédnout v hodině výtvarné výchovy. Žáci byli také formou jednoduché prezentace seznámeni s možnostmi uplatnění podoby krystalu nejen v kubistické architektuře počátku 20. století, ale i v moderním umění. Sami si pak zkusili zachytit barvy i tvary vybraných kamenů-krystalů formou akvarelu na zmačkaný papír a formou koláže z tvarů rozstříhané papírové „vločky“.
Linie a barvy pak zvětšovali na velký výkres technikou malby a vytvářeli tak jakési návrhy kubizujících dezénů na koberce, látky či povrchy nábytku.

IMG_0826

Stropy katedrál ve výtvarce v 7. C

Na základě kapitoly o umění věnované gotice zabývali se žáci 7. C architektonickými prvky středověkých kostelů a katedrál. Jakoby s hlavou zakloněnou „dívali“ se do stropu a pozorovali konstrukci žebroví, křížových kleneb a hlavice sloupů zachycených na fotografiích. Složité konstrukce se snažili zachytit jednoduchou lineární kresbou, podle níž pak vytvářeli – konstruovali „strop“ z útržků či ústřižků barevných papírů v podobě různých vzorů, které v konstrukci nacházeli.

Ovce na louce, 4.B

V hodině výtvarné výchovy jsme tentokrát chtěli vyzkoušet jednoduchou variantu tisku. Vytvořili jsme si k tomuto účelu z kartonu a vlny originální razítko pro tvorbu podkladu – travnaté plochy. K nátěru razítek jsme užívali temperové barvy.

Na louku jsme umístili „přírodní sekačky trávy“ – ovce. Práce propojovala učivo s přírodovědou, kde nyní opakujeme hospodářská zvířata.

Žáci si nakreslili také drobné květy, plasticky je do trávy vlepili.

Ve výtvarné výchově rádi experimentujeme, poznáváme nové způsoby využití odpadových materiálů. Snažíme se recyklovat a opakovaně využívat mnoho věcí, které by v naší domácnosti skončily mezi odpadem.

Nahlédněte prostřednictvím fotografií na naši pastvinu.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4.B