Archiv pro rubriku: Český jazyk

Vtipné historické inzeráty, 4.B

Ve slohu jsme pohráli se znalostmi z hodin vlastivědy, tvořili jsme vtipné historické inzeráty. Neobsahovaly všechny údaje, které bychom měli v inzerátu uvádět. Sloužily spíše jako hádanky. Žáci se snažili přijít na to, kdo z historických osobností by mohl být jejich autorem. Ačkoli se mnohé děti zprvu úkolu zalekly, výsledek byl nakonec překvapivý. Všichni jsme se pobavili, navíc jsme si zopakovali vlastivědné učivo. Snad se zasmějete i vy. Poznáte jednotlivé historické osobnosti?

                                                                                                            Mgr. Jarmila Loudová

 

Ukázky z tvorby žáků:

 

Koupím tunu hlíny.

Zn. Stavím GOLEMA.     (rabín Löw)   Zuzana Součková

 

Vyměním sošku VĚSTONICKÉ VENUŠE za kůži z mamuta.

Zn. Domácí výroba.                       (pravěký lovec)

Zuzana Součková

 

Hledám pevné vozy.

Zn. Chci bít křižáky.                     (řadový husita i hejtman – např. Jan Žižka z Trocnova)

Štěpán Novák

Vyměním korunu za pořádnou zbraň vhodnou k boji.

Zn. Já z boje neutíkám.                 ( Jan Lucemburský)

Štěpán Novák

Hledám ženu pradlenu, ne žádnou fiflenu.

Zn. Jen mladou.                        (kníže Oldřich)                                

Zuzana Konečná

Koupím novou sekyrku, spěchá.

Zn. Poprava 27 českých pánů ji nejen ztupila.                     ( Ferdinand II. Habsburský)

Michal Došek

 

Hledám materiál na stavbu špitálu pro chudé. Nabídněte za odvoz.

Zn. Jsem dobrá duše.                                                                ( sv. Anežka)

Leona Adamová

 

Koupím plnokrevného kladrubského hřebce a jezdecké boty.

Zn. Budou ozdobou prezidenta.                   (T.G. Masaryk)

Adéla Homolková

 

Hledám silné a statečné vojáky.

Zn. Bitva na MORAVSKÉM POLI je na spadnutí.   (Přemysl Otakar II.)

Jana Jakobová

Návštěva knihovny, 4.A

Dne 18.4. 2017 zavítali žáci 4.A do knihovny, kde byl pro ně připraven program zaměřený na autory soudobé literatury. Děti se rozdělily do skupin a každé z nich si vybralo z nabídky knihu od soudobého autora. Jejich úkolem bylo přečíst si ve vyhraněném čase libovolnou část knihy, aby o ní mohly ostatním ve skupině povyprávět základní údaje (proč si vybrali tuto knihu, v jakém prostředí se děj odehrává, hlavní postava, děj, jak bude asi děj pokračovat dál atd.). Tak se vystřídali všichni ve skupině a společně pak vybrali jednu knihu, která je zaujala nejvíce. Tu pak dotyčný žák představil i všem ostatním tak, aby je zaujal a měli zájem si knihu přečíst. Nakonec jsme si všechny knihy prohlédli a seznámili jsme se i s méně známými soudobými autory.

Všechny děti se do činnosti zapojily a pěkně spolupracovaly. Bylo vidět, že se jim četba v prostředí knihovny líbila. Kromě příjemně strávených chvil jsme si procvičili naše čtenářské dovednosti a rozšířili si obzor o nové autory. Pro některé děti to byla i motivace k četbě knih. A za to všechno patří paním knihovnicím naše poděkování.

Za kolektiv žáků 4.A Mgr. Blanka Valnohová

Pro maminky, 4. B

Napsali jsme našim maminkám:

O mamince

Moje milá matičko,

mám tě moc ráda.

Dala bych ti srdíčko

a kvítek zrána.

Lea Adamová

 

Mámin svátek

Spěchám domů, maminko,

budem slavit malinko.

Dnes má máma velký den,

svátek slaví, půjdem ven.

Štěpán Novák

 

Mamince ze srdce

Milá maminko, jdu ti přát

a pak si budu v klidu hrát.

A aby ses na nás mohla smát,

nebudeme se už s bráškou rvát.

Zuzana Součková

Mamince

Mamince jsem dal k svátku

čokoládu na památku.

Potěšila ji i kytička,

ukápla i slzička.

Koupil jsem jí jahody,

užívej si pohody.

Dal jsem jí i pusinku,

mám rád svoji maminku.

Kryštof Leskour

Pro maminku

Maminko, celé své srdíčko chci ti dát,

přeju ti na stotisíckrát

lásku a radost

za to, že máš se mnou starost.

Michal Došek

Pro maminku

Pro moji maminku

nakreslím květinku.

Na tvář jí dám

sladkou pusinku.

Natálie Smejkalová

Přání pro maminku

Hodně štěstí,pevné zdraví,

přeji ti k svátku, mami.

Moc rád tě mám,

velkou pusu ti dám.

Petr Malaník

Maminko

Brzy budeš mít sváteček,

přinesu ti dáreček,

Kytičku, růžičku

pro moji skvělou matičku,

že tě nosím v srdíčku.

Jana Gajacová

Pro maminku

Už se těším, maminko,

až budeš mít svátek.

Vyrobím Ti přáníčko

s láskou ke DNI MATEK.

Zuzana Konečná

 

Svátek maminky

Moje milá mami,

chtěla bych ti přát

hodně štěstí, zdraví

i přáníčko ti dát.

Tohle ti chci přát,

protože každý má mámy rád.

Adéla Bulantová

Básnička pro maminku

Milá maminko, chci Ti dát k svátku,

tuto básničku na památku.

Jsem tak ráda, že Tě mám,

na tvář Ti za to pusu dám.

Na rtech Ti úsměv vykouzlím

a k Tobě se z lásky přitulím.

Stále Tě nosím v srdíčku,

děkuji Ti za každou společnou chviličku.

Anna Vecková

Dárek

Pro mámu dárek mám,

je to totiž malý krám.

A v tom krámu je velký rám,

v něm je obraz do všech stran.

Adéla Homolková

 

Pro mámu

Moje milá mámo,

zítra ráno ti dáme kytičku

a zazpíváme písničku.

Odpoledne dneska

buď hezká.

Připravím ti překvapení,

bude to pěkné vystoupení.

Daniel Melzer

 

Pro maminku

Maminko drahá,

jsi jako dobrá víla.

Pořád jsi se mnou,

hodná a milá.

 

Když něco mě bolí

nebo se trápím,

v tvém pevném objetí

obavy ztrácím.

 

Jsi jako sluníčko,

co hřeje a hladí.

Má zlatá maminko,

máme tě rádi.

Klára Blanarovičová

Svátek

Přeji ti k svátku,

dám velkou růži na památku.

K tomu velkou pusu

a upečenou husu.

Jan Homolka

 

K svátku

Milá maminko,

chtěl bych ti přát

hodně zdraví, štěstí,

Patrik Sauer

Mamince

Na tvářičku pusinku

pro milou maminku.

Přeji ti zdraví, také krásu,

štěstí i tu lásku.

Samuel Fajmon

Za kolektiv žáků Mgr. Jarmila Loudová

Ručně psaná kniha je neuvěřitelná dřina, 4.B

Vlastivědné hodiny jsou v 2. pololetí 4. ročníku plné nádechu historie. Poznáváme nejvýznamnější osobnosti našich dějin. Čteme známé pověsti, sledujeme zajímavé pořady.

Pro úplný prožitek učiva je však třeba udělat mnohem víc!

V učebnici vlastivědy jsme se dočetli, že se knihy psaly zprvu ručně.

Jen stěží si mohly děti opravdu představit, jak náročná práce to byla. A právě to jsem se snažila žákům přiblížit.

Přinesla jsem jim ptačí pera, kterými malí školáci psali tuší texty. Kromě psaní textu malovali – orámovali  jednotlivé stránky ozdobným okrajem. Tvořili také iniciály – ozdobná počáteční písmena.

Ačkoli byly naše malby zjednodušené, text na stránkách byl velmi krátký, k dokončení jedné stránky nám nestačily ani dvě vyučovací hodiny.

Naše kniha má 24 stran. To je pro naši třídu v letošním školním roce symbolické číslo. Přesně tolik žáků tvoří náš třídní kolektiv. Rozdělili jsme si práci. Spolupracovat bylo velmi rozumné. Propočítali jsme si , kolik času by nám průměrně zabrala naše kniha, pokud by ji tvořil jen jednotlivec. Zjistili jsme se, že bychom nad ní strávili bez přestávky 2 160 minut.

A co bylo obsahem naší knihy, která takto vznikla?

Jedná se o soudobý lexikon hádanek. Je jedinečným ručním výtiskem. Propojuje historii a současnost. Nelze si ho nikde jinde koupit. Kniha vzdělává i baví malé i velké čtenáře. Potěší vás pouze na fotografiích. Představa, že bychom měli naši knihu opisovat pro případné zájemce, je pro mnohé děsivou noční můrou.

Smekáme před trpělivostí a umem našich předků.

                                                                                        Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. B

 

V dobách dinosaurů, 4.A

V hodinách vlastivědy se žáci třídy 4.A zabývali obdobím prehistorie planety Země. Nejprve  se seznámili se samotným vznikem naší planety. Nejzajímavější však bylo pomyslné zastavení v období druhohor, kdy žili dinosauři. Z připravených textů žáci zjišťovali základní informace o jednotlivých druzích dinosaurů, ve dvojicích je zaznamenávali do myšlenkové mapy a nově získané poznatky nakonec prezentovali před spolužáky. Tím si vzájemně předali spoustu nových a zajímavých informací.

Na dané téma navazovala i návštěva brněnského planetária a technického muzea. Zde jsme měli možnost zhlédnout filmy o dinosaurech, prohlédnout si robotické modely těchto druhohorních tvorů nebo jsme také mohli odkrýt modely jejich kosterních pozůstatků na paleohřišti atd.

V hodinách výtvarné výchovy se pak žáci pokusili zachytit dinosaury na výkres. Jejich siluety malovali černou tuší na barevné pozadí vytvořené předem suchými pastely.

O tom, jak děti toto téma zaujalo, svědčí i jejich povedené práce. Zde je ukázka několika z nich.

Mgr. Blanka Valnohová

Návštěva knihovny, 4.B

V úterý 7. března jsme zavítali knihovny. Četba knih, budování vztahu k nim je velmi důležité. Mnohé děti doma nečtou, což je to patrné na malé slovní zásobě v hodinách slohu.

Paní knihovnice nám připravily výstavku s 50 knihami. Byla zaměřena na soudobé autory dětské literatury. Žáci se rozdělili do skupin. Zvolili si jednu z vybraných knih, která je zaujala. Po dobu 10 minut soustředěně četli. Následovala vzájemná komunikace ve skupinách o přečteném úryvku z knih. Představili si zvolenou knihu na základě přečtených informací. Domluvili se a z každé skupiny vybrali favorita – nejvíce poutavou knihu pro všechny. Následovala prezentace knihy před všemi. Dítě, které z nejvíce oblíbené knihy četlo, ji představilo ostatním zástupcům skupin. Četla si s námi i paní učitelka. Jako zkušená čtenářka zvládla přečíst knihu celou. Také nám přiblížila její děj a hrdiny. Mnozí žáci si některé knihy hned zapůjčili.

Měla jsem z hodinky strávené v knihovně velkou radost. Děti si prohloubily schopnost spolupracovat. Rozšířily si čtenářské dovednosti a znalosti o autorech dětské literatury. Získání zájmu o knihy považuji za velký  úspěch.

Paním knihovnicím děkujeme za možnost strávit krásné chvíle nad knihami v prostředí knihovny.

Knihy by měly být nedílnou součástí našich životů. Pomáhají nám překonat pocit smutku, samoty. Jsou našimi přáteli v deštivých a chladných dnech. Provází nás doslova na každém kroku. Dokáží nám zprostředkovat únik z běžného světa do říše fantazie. Říká se, že nemilovat knihy, znamená nemilovat moudrost. To je pravda odvěká. Milujme knihy, buďme jejich pozornými a věrnými čtenáři.

                                                                       Za kolektiv žáků 4. B Mgr. Jarmila Loudová

Malí podnikatelé, 4. B

V rámci několika vyučovacích hodin jsme si zkoušeli hrát na malé podnikatele. Každé z dětí se stalo majitelem a provozovatelem restaurace. Nejprve si všichni promysleli název a zaměření svého zařízení. Nápaditost dětí byla neuvěřitelná!

Následovalo výtvarné zpracování vývěsního štítu. Byli jsme si vědomi toho, že restaurace, která není dostatečně viditelná, nemůže prosperovat. Zákazníci se o nás musí dozvědět, nesmí nás přehlédnout. Konkurence je dnes veliká, o úspěchu rozhoduje mnoho faktorů.

V českém jazyce čekal žáky úkol nejtěžší. Tvořili si jídelní lístek. Stanovovali základní nabídku polévek, hlavních chodů, moučníků, nápojů, neopomněli na určení přijatelných cen.

Největším oříškem byl nakonec pravopis. Chybičky se vloudily téměř do všech prací. Žáci se přesvědčili o tom, že musí pravopis neustále pilovat, aby nemuseli v budoucnu platit za jazykovou korekturu. Všichni se mnohému přiučili.

Záměr se podařil. Diskutovali jsme o zpracování našeho úkolu. Děti pochopily, že podnikání není snadné. Za úspěchem a ziskem se ukrývá mnoho poctivé práce, každodenního odříkání a úsilí. Malí školáci si to na vlastní kůži vyzkoušeli, získali cenné zkušenosti pro praktický život.

Možná budou v tomto oboru někteří opravdu v budoucnu podnikat a my, jako spokojení hosté, usedneme v jejich stylové restauraci na chutném obědě.

                                                            Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4 . B

Se srdcem na dlani, 4. B

Každého zahřeje u srdce, když slyší slova chvály od druhých, pokud ví, že ho mají lidé z okolí rádi, má dobré přátele,  Hledat na ostatních chyby je snadné, ale dokážeme stejnou měrou i rozdávat radost a ocenit své blízké? O to se snažíme každý rok. V loňském roce jsme si tvořili pochvalnou květinu, do které jsme zapisovali pochvaly spolužákům a paní učitelce. Letos jsme si zvolili motiv srdce. Byl příhodný, vždyť jsme psali upřímné vzkazy svým kamarádům „přímo od srdce“.

Přátelská atmosféra provázela naše kroky po celý den. Pevně věřím, že nám vydrží i nadále.

Dětem často připomínám, že každý z nich je jedinečný, je malý zázrak. Pokud k sobě budeme tolerantní, budeme si naslouchat a ohleduplně budeme vnímat potřeby svých kamarádů, budou chvíle strávené ve škole naplněné pohodou a štěstím.

Pevně věřím, že se budeme mít navzájem stále více rádi, budou z nás dobří kamarádi.

                                                                                    Mgr.Jarmila Loudová a žáci 4. B

 

Moderní pohádky, 4. B

 

Lidové pohádky provázejí děti od školky. Ve 4. ročníku už všechny bezpečně známe. Zaměřili jsme se v hodinách čtení na rozdíly mezi lidovými a autorskými moderními pohádkami.

Příběhy, které jsme četli, byly plné humoru. Nejvíce se dětem líbila pohádka o neprůstřelném jelenovi a kousavém svetru. Motivovaly nás k vytvoření vlastních příběhů.

V pohádkách je možné cokoli. Žáci se snažili popustit uzdu své fantazii, pobavit pohádkovými příběhy své spolužáky. Zda se jim dařilo, posuďte sami.

Mgr. Jarmila Loudová

Podzimní veršování, 4. B

Podzimní veršování

Již druhou hodinu slohu se děti pokoušely veršovat.Ve skupinách je práce snazší.Zároveň se všichni učí navzájem si naslouchat, spolupracovat. ( Občas je to v hodině hroší než bzučení v úlu. Žáci musí pilovat dovednost domlouvat se tiše. To se jim zatím stále nedaří.)

                                                                        Mgr. Jarmila Loudová

 Děti pouští draky,

Anna, Zuzka, Lea a Adélka taky.

Jablka, hrušky, švestky dozrávají teď,

daly bychom si je s chutí hned.

Anna Vecková, Leona Adamová, Zuzana Konečná, Adéla Bulantová

 

Ze stromů listy padají,

k večeru si děti venku už nehrají.

Pouštějí si rády draky,

i když se ženou černé mraky.

A copak dělá babička?

Dává hodným dětem sladká, zralá jablíčka.

 Zuzana Součková, Jana Gajacová, Veronika Kabelková, Klára Blanarovičová

 

Začíná podzim, pouštíme draky.

Můžete se k nám přidat taky.

Často jsou na nebi jenom tmavé mraky,

pak raději nepouštíme ani ty draky.

 

Chodíme po lesích, sbíráme hříbky,

pro zvěř a lidičky kaštany i šípky.

Padají lístečky z keřů i stromů,

barvy nás provází vždy cestou domů.

 Samuel Fajmon, Michal Došek, Štěpán Novák, Petr Malaník

 

Viděli jsme na obloze pěkně černé mraky,

pro jistotu jsme uklidili naše milé draky.

V mžiku už se mraky mračí,

utichá i píseň ptačí.

Slunce nás ráno nehřeje a nevítá,

počasí nás vlahým deštěm často přivítá.

Vlaštovky pryč odlétají,

vrány zpátky přilétají.

 Jan Homolka, Kryštof Leskour, Jan Žilka, Adéla Homolková

 

 

Už je podzim sychravý a vlahý,

každý slunný den je pro nás velmi drahý.

Listí padá ze stromů,

těšíme se do našich domovů.

Kampak míří vlaštovky?

Odlétají na jih.

Smutno bude lidem všem – nejen po nich.