Archiv pro rubriku: Český jazyk

Čtení pro radost, 9. A, 9. C

Pro všechny, kteří si rádi přečtou hezkou povídku, je tu připraveno šest povídek, které napsali žáci 9. A a 9. C. Povídky nejsou upravené, jsou ve znění, v jakém je děti psaly.

Mgr. Renata Zimmermannová

Den v SVČ, 4. A

Dne 17. června jsme se vydali na celé dopoledne do SVČ. Ihned po příchodu jsme se rozdělili na skupiny. Postupně jsme si prošli čtyři stanoviště, kde jsme měli možnost osvojit si dovednosti v různých oblastech.

Celou vyučovací hodinu jsme strávili v nahrávacím studiu. Zde si každý vyzkoušel dabing, odvážlivci si mohli v nahrávací místnosti také sólově zazpívat. Poznali jsme, jak velká dřina stojí za každým dabovaným filmem, který sledujeme v pohodlí domova.

Správná intonace, dodržení rytmu, zřetelná mluva a tempo řeči – to vše hrálo velkou roli na naší výsledné práci. Dabování všechny velmi bavilo.

Součástí aktivit byla i pohybová výzva.  Cvičilo se v malé tělocvičně. Ověřovala se zde naše schopnost koordinace pohybů, držení rovnováhy těla a manipulace s míčem.

Obdivovali jsme, jak skvěle vybavenými prostory disponuje SVČ. Navštívili jsme hrnčířskou dílnu s pecemi, dílnu pro obrábění kovů, dřeva, prošli jsme prostory se šicími stroji a malou laboratoř. Děti si vyráběly dřevěné medaile.

Je až neuvěřitelné, kolik možností seberealizace  v současnosti SVČ Ivančice dětem dokáže v rámci svých odpoledních mimoškolních aktivit poskytnout.

Pohybovali jsme se také venku, kde jsme propojovali matematiku s českým jazykem. Žáci spolupracovali v týmech, tvořili slova, počítali  získané body.

Děkujeme pracovníkům SVČ za jejich obětavý přístup, skvělé zážitky.

 

 Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

 

 

Na čerstvém vzduchu je nám hej! 4. A

V každém týdnu přímé výuky dodržujeme poctivě všechna stanovená nařízení. Abychom lépe překonávali úskalí, která nám celodenní pobyt v rouškách přináší, vyrážíme se učit do venkovních prostor naší školy.

Tentokrát jsme venku počítali a trénovali jsme pravopis koncovek podstatných jmen.  Zelená travička byla pro nás plná úkolů.

Žáci pracovali v týmech. Stali se z nich „lovci slov a příkladů“.

Postupně jednotlivci hledali  zadání příkladů a neúplných slovních spojení. Zadání si museli zapamatovat, jen tak mohli přispět ke splnění úkolu svého týmu.

Bylo zajímavé pozorovat, jakou strategii žáci zvolili. Taková akční spolupráce nám v rámci distanční výuky chyběla. O to více si jí nyní užíváme.

Není důležité, který tým byl nejúspěšnější. Pobavili jsme se, hýbali jsme se,  přitom jsme trénovali naši paměť, upevňovali jsme základy pravopisu a základní početní spoje.

Sluneční paprsky nás po celou dobu hřály, doplnili jsme tedy pro naše tělo i tolik potřebný vitamín D.

Už nyní se opět těšíme na příští chvilky strávené venku.

Náš rodák Alfons Mucha na jednom ze svých obrazů Slovanské epopeje zachytil žáky BRATRSKÉ ŠKOLY v Ivančicích, jak se učí venku za branami města. Určitě by měl radost, že tyto skvělé tradice zůstávají součástí výuky dodnes.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

Ostrov, 2. A

V hodině slohu jsme si povídali o dobrodružstvích Robinsona Crusoe, který utekl od otce, aby se stal námořníkem. Na moři ho čekalo mnoho nástrah. Když loď ztroskotala, jako jediný přežil a byl nucen žít dlouhou dobu na pustém ostrově. Postavil si u jeskyně chýši, živil se lovem, obdělával půdu. Na ostrově zachránil indiána před kanibaly a ten se stal jeho jediným přítelem. Protože ho Robinson zachránil v pátek, dal mu jméno Pátek.

Žáci 2. A ve slohových pracích popisovali svoje pusté ostrovy, dali jim jména, napsali, jak a čím se na ostrově živili, jaké si postavili obydlí, s kým ostrov sdíleli, jestli měli na ostrově i zvířátka. Svůj ostrov také namalovali.

Snad i vás jejich obrázky a texty přenesou do dětské fantazie a stanete se s námi na chvíli trosečníky.

                                                                                               Mgr. Hana Ludvová

DEN ZEMĚ, 4.A

  1. dubna se slaví v celém světě DEN ZEMĚ. Země je naším domovem. Jsme si vědomi, že po ní  denně chodíme, využíváme její bohatství. Je k nám velmi štědrá, bohužel jí její lásku stejnou měrou neoplácíme. Jsme součástí přírody a DEN ZEMĚ nelze opomenout. Je třeba ho prožít ve volné přírodě.

Svátek Země jsme oslavili s předstihem již 15. dubna, protože v příštím týdnu budeme opět na distanční výuce.

Připravila jsem dětem na pozemku školy stanoviště s hravými úkoly. Ráno bylo velmi chladné, ale pohyb na čerstvém vzduchu nás zahřál.

Žáci spolupracovali ve skupinách. Nejprve si rozlosovali barvy, podle nich vytvořili skupiny. Následně museli objevit 14 karet s otázkami, které propojovaly jejich dosavadní znalosti o přírodě. Jednalo se o otázky z oblasti živočišné i rostlinné říše. Na zvládnutí úkolu měli 45 minut. Užívali jsme si možnosti pohybu na čerstvém vzduchu, výuky mimo prostor třídy.

I to patří do hodin přírodovědy.

Důležité není, zda jsme zvládli všechny úkoly bez chybiček, ale naše plné nasazení a čas, který jsme spolu mohli strávit.

Stejnému tématu jsme se krátce věnovali ve slohové hodině, psali jsme vzkazy pro naši Zemi. Všechny jsou dokladem toho, jak moc pro nás Země znamená.

Na to, abychom byli všímaví vůči svému okolí, není potřeba velkého úsilí. I drobnosti umožní zachovat krásnou a čistou přírodu.

Milá Země, máme tě velmi rádi.

                                                                       Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4.A

Naše nejstarší minulost v pověstech – LAPBOOKY, 4. A

V hodinách vlastivědy jsme se věnovali nejstarším pověstem. Neskutečné příběhy nám díky animovaným krátkým pověstem, četbě z ČÍTANKY a z knih doslova ožívaly před očima. Udatný Bivoj, moudrá Libuše, Přemysl, Ctirad se Šárkou, Horymír a jeho kůň Šemík  jsou po děti nyní známá jména.

Žáci pracovali následně ve skupinách. Každá skupina dostala jednu z pověstí. Z ní žáci tvořili LAPBOOK – tzv. „knihu do klína“.  Je to kniha ojedinělá, složená z mnoha interaktivních prvků.

Obsahuje otázky, přesmyčky, hádanky, PUZZLE, rébusy a další interaktivní náměty k pověstem. Hotové LAPBOOKY jsou skvělou motivací k učení. Při jejich výrobě se rozvíjí schopnost spolupráce, kritické myšlení, prvky logiky s kreativitou. Žáci vyhledávali a třídili informace, učili se pracovat s textem.

Jak se jim jejich první LAPBOOKY podařily? Posuďte sami.

Mgr. Jarmila Loudová

 

Kuchařka naší třídy, 4. A

Každý zná přísloví, že láska prochází žaludkem. Není nic jednoduššího než se s odvahou pustit do základů vaření.  Alespoň jednoduché druhy jídel by měl upravit každý z nás. I když mnozí máme pěkně mlsné jazýčky! Při společné přípravě pokrmů se dá doma zažít mnoho jedinečných okamžiků. Pokud se následně u dobrého jídla sejde celá rodina, je to úplná idylka.

V rámci slohu jsme se seznamovali s tvorbou receptů. Učili jsme se, jak by měl vypadat popis pracovního postupu. Každý žák si zvolil nějaké jednoduché jídlo, jež by dokázal sám připravit. Většina žáků nezůstala jen u sestavení receptu, nýbrž doma také vařila, smažila, pekla. Někteří dali přednost teplé kuchyni, jiní aranžovali chutné nepečené dezerty. Většina receptů byla nakonec doprovázena i fotografiemi jejich připravených jídel. Dva žáci celý postup zdokumentovali fotografiemi. K jednomu receptu vznikla samostatná prezentace.

Mnohdy zapomínáme, že jíme také „očima“. Mí čtvrťáci však dbali i na způsob servírování. Řada jídel vypadala jako od profesionálních kuchařů.  Řekli bychom si: „Co je na tom připravit obyčejnou kaši?“  Ovšem záleží i na způsobu jejího podání. Dekorace ve tvaru srdce dodá jednoduchému pokrmu zcela nový rozměr.

O tom, že jsou i menší školáci  velmi šikovní a umí se v kuchyni pěkně otáčet, svědčí fotografie jejich jídel.

Za kolektiv žáků 4. A Mgr. Jarmila Loudová

Měsíc čtenářů ve 3. B

Březen je tradičně měsícem čtenářů. Připomíná, jak je důležité podporovat a rozvíjet čtenářství dětí. Čtenářská gramotnost má svůj nesmírný význam pro úspěšné studium, pracovní uplatnění i spokojený život.

Čtení je základ bez něhož se zkrátka v životě neobejdeme. Rozvíjí dětskou fantazii, obohacuje slovní zásobu a pomáhá vytvářet postoje ke světu. Podstatné je, aby čtení přinášelo dětem příjemné zážitky, aby knihy považovaly za samozřejmost, za každodenní součást svého života. Doufám, že čtení knih se stalo již oblíbenou a vyhledávanou činností žáků naší třídy.

Děti III. B si připravily referát o přečtené knize, který nám v on-line výuce prezentovaly. Často nás jejich poutavé vyprávění vtáhlo do příběhu. Kromě ústní prezentace, děti zpracovaly referát také písemně.

Ráda bych všechny děti touto cestou pochválila za jejich přístup k zadanému úkolu. Přestože minuty on-line hodin neúprosně letí a je potřeba stále pracovat, jsem ráda, že jsme našli také čas na souvislý ústní projev žáků.

Markéta Eibelová, tř. uč

Vybráno z dětských prací žáků třídy 3. B.

Lesní skřítci, 4. A

V online hodinách přírodovědy  poznáváme různé ekosystémy, snažíme se více přiblížit a porozumět ostatním tvorům, kteří spolu s námi obývají planetu Zemi.

Propojili jsme tentokrát učivo přírodovědy a českého jazyka. Na chvíli jsme si představili, že les obývají kromě živočichů i skřítkové – ochránci lesa. Každý by měl nějaký důležitý úkol a jiné povahové vlastnosti. V rámci online výuky jsme popustili uzdu fantazii a své lesní skřítky jsme zaslali na bílou tabuli – tzv. WHITEBOARD. Práce žáci  doplnili staženými obrázky  z internetu.

Škoda, že tyto pohádkové bytosti – ochránce v lese v reálném životě neuvidíme. O to více musíme přírodě naslouchat a chránit ji my.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

PŘÍBĚHY S VYJMENOVANÝMI SLOVY, 4.A

V rámci hodin českého jazyka děti tvořily vlastní krátká vyprávění ke zvoleným řadám VYJMENOVANÝCH SLOV. Výběr záležel na jejich uvážení. Snažily se do příběhů zakomponovat, co nejvíce slov vyjmenovaných a slov příbuzných. Jak se jim dařilo, posuďte sami v několika ukázkách:

Byt u Přibyslavi

Koupili jsme si nový byt u Přibyslavi. Táta Zbyněk byl velmi rád. Rodiče pořídili i nábytek.

Jednou jsme se vydali na výlet do Bydžova. Viděli jsme mnoho zajímavých věcí – na loukách kobyly, býky a ve městě plném obyvatel krásné památky. Výlet se nám vydařil. Ale s chutí jsme se vraceli do svého příbytku. Nadarmo se neříká: „Všude dobře, doma nejlépe.“

Kolektivní práce třídy 4. A z online hodiny

MŮJ KAMARÁD ZBYNĚK
Zbyněk je obyvatel Bydžova. Bydlí v malém bytě s rodiči.
Není tam mnoho nábytku. Jeho maminka zde pěstuje květiny a byliny.
Byt je na okraji města. V dálce jsou z něj vidět pastviny s dobytkem.
Mezi zvířaty jsou býci, králíci, kobyly a jejich mláďata.
Tráví zde spolu neobyčejné prázdniny.                                                             

   TOM. K.

  Naše farma v Hrabyni

Naše býčí farma je krásný příbytek. Máme tam i stáj, do které se schovává všechen dobytek. Nejkrásnější býk jménem Ferdinand pochází z Bydžova. Nejradši má černobýl a ostatní byliny. Jednou se lekl kobylky a rozbil zahradní nábytek. Tatínek na něj musel použít býkovec. Můj miláček je kobyla Hessa, velmi ráda na ní jezdím kolem celé Hrabyně. Chtěla bych ještě hřebce jménem Zbyněk. Bydlet na farmě je prostě nádherné.                                               

Laura K.

 Duch ve mlýně

Jednoho dne byla bouřka a blýskalo se. Najednou jsem uslyšel vzlykot ve mlýně.

Polykal jsem strachy, ale uviděl jsem strýce s lysinou. Poranil si lýtko o lyži.
Uvařil jsem mu čaj z pelyňku.

 Michal Kr.

 

Myš a hlemýžď
Na lesní mýtině u Litomyšle spolu žili myš a hlemýžď. Mysleli si, že se jim tam bude žít nádherně, ale mýlili se. I když si svůj domek z chmýří zamykali, nachomýtl se jim tam hmyz. Myš a hlemýžď se zrovna myli a z leknutí se myši smýkla noha a upadla. Domnívala se, že ji má zlomenou. Naštěstí to byl omyl. Vyskočila, rozdmýchala oheň, aby zatopila,  a v tu ránu hmyz ulétl. „My se máme,“ řekl hlemýžď.                                                                                                                                                        Jáchym T.

 

Sýkorka

Zbyněk bydlí ve  vesnici Přibyslav. Doma mají mnoho dobytka. Nejraději má kobylu Sýkorku. Ta miluje byliny a pelyněk. Jednou v noci, když se blýskalo, se vylekala a utekla. Ráno kobylu hledali všichni obyvatelé vesnice. Sýkorka byla schovaná v příbytku ve vedlejší vesnici u Litomyšle. Zbyněk byl rád, že ji našel a odteď si už všechen dobytek více hlídal.

                                                                              Daniel S.

Dovolená u Bydžova

Letos jsme byli na dovolené u Bydžova. Bydleli jsme v penzionu.
Náš pokoj vypadal jako byt. Byl to pěkný příbytek se starobylým nábytkem.

První den jsme šli na farmu, kde měli býka Zbyňka, bystrou kobylku a ostatní obyčejný dobytek. Na pastvině rostly byliny.

                                                                                                              Michal K.

 

Sýkorky

Venku bývá sychravo, začíná se brzy stmívat. Syn Adam často pozoruje z okna sýkorky. Tatínek pro něho vyrobil krmítko. Sype do něho sýkorkám zrní. Jednou se objevila kočka a vyskočila na krmítko. Adam zasyčel: „Jedeš pryč!“ Kočka se lekla a utekla. K večeři měl chlapec tehdy chleba se sýrem. Sytý Adam pak lehce usínal. V dálce slyšel sýčka.

                                                                                                                       Sabina Ř.