Archiv pro rubriku: Český jazyk

Těžce se nám hodnotí pravé životní hodnoty, 5.B

Do nového roku vždy vstupujeme s mnoha předsevzetími. Přejeme si zdraví, lásku, pohodu, dobré přátele a mnoho dalších věcí, které v našem životě považujeme za důležité.

Zamysleli jsme se společně s dětmi nad tím, čemu přikládají největší význam. Samozřejmě se mezi námi našli spolužáci, kteří celou situaci zlehčili a pojali ji spíše humornou formou.

Většinou se však objevovaly v jejich žebříčcích tyto hodnoty: zdraví, rodina, láska. Mnohá slova se často opakovala. Někomu by se mohlo zdát, že jsme od sebe navzájem opisovali.

Když jsme si povídali, co nás k napsání našich slov vedlo, odhalili jsme, že každou uvedenou věc vnímáme trošku jinýma očima.

Největší význam většina přikládala zdraví, rodině a dobrému přátelství.

Snad si žáci v sobě tyto hodnoty ponesou po celý život a budou šířit světem opravdu jen lásku a radost.

Abychom si naše pocity lépe upevnili a zapsaná slova jsme si zapamatovali, zapsali jsme si je ozdobně. Zasadili jsme je do prostředí barev, které máme rádi a vyvolávají v nás dobrou náladu.

Hodnoty, které jsme napsali, za nás rozhodně nepromlouvají. Jen budoucnost a naše skutky ukážou, jak dobrými budeme lidmi.

                                                                                              Mgr. Jarmila Loudová

 

ŽIVÝ   BETLÉM, 5.B

Ve středu 20. prosince jsme se vydali do kina Réna na divadelní představení ŽIVÝ BETLÉM. Během dopoledne se hrálo dvakrát. Vystoupení si pro nás připravili žáci 2.stupně. Ale mezi vystupujícími byla i tři děvčata z naší třídy. Na pódiu se i zpívalo. V rámci představení bylo mistrně propojeno biblické vyprávění se současností.Před našima očima ožil prastarý příběh o zrození Ježíška. Nechyběly propracované kulisy a pěkné kostýmy.

My jsme tentokrát zhlédli hru se zpěvy spolu se žáky 2.stupně. Při cestě do kina jsme si důkladně prohlédli i památky v centru města a zavítali jsme do kostela, abychom se  podívali na vyřezávaný BETLÉM.

Ačkoli se ŽIVÝ BETLÉM hrál již v loňském roce, představení nás mile překvapilo. Změnilo se částečně obsazení, přibyly nové scény i postavy.

Byli jsme velmi hrdí na naše dívky, které mezi starší spolužáky skvěle zapadly. Vystoupení nacvičovaly se žáky paní učitelky Mgr. Kafková, Mgr. Málková a Mgr. Zimmermannová. Podílely se společně na dramatizaci představení, na jejich bedra dopadla nelehká úloha vše secvičit. Podařilo se jim to báječně.

Poděkování patří všem účinkujícím a zejména organizátorům akce. Děkujeme jim za nádherné chvilky naplněné pravou adventní atmosférou.

                                                                                              Mgr. Jarmila Loudová

Zima klepe na vrátka, 5.B

Začátek zimy se u nás pojí s 21. prosincem, ale ohlašuje se prostřednictvím studeného počasí již dříve. Je to nejchladnější období roku. Přináší s sebou mráz a všichni se těší také na sníh. Děti mohou bruslit, sáňkovat, lyžovat, koulovat se a stavět sněhuláky. Zimní radovánky bohužel závisí na počasí, proto toužebně vyhlížíme první sněhové vločky.

Na příchod zimy se velice těšíme. Spolu s ní se k nám přece vrátí i Vánoce – nejkrásnější svátky v roce. V naší třídě se jich nemůžeme dočkat. Svědčí o tom i to, že jsme si nastrojili stromeček již v minulém týdnu. Když si ho ráno rozsvítíme, zažehne v nás pohodovou vánoční atmosféru.

V hodině slohu jsme si pravou zimní náladu naplno užili. Žáci 5. ročníku by měli dokázat své poznatky a vědomosti důmyslně roztřídit. Rozdělili se do skupinek a pustili se do tvorby myšlenkových map. Dbali nejen o jejich správnou jazykovou stránku, ale i o působivé výtvarné zpracování. Poté začali veršovat a skládat motivační zimní básničky.

Žáci své práce spolužákům prezentovali v následující hodině českého jazyka. Navzájem si naslouchali a ocenili ostatní alespoň potleskem. S radostí jsem pozorovala, jak zlepšují vzájemnou komunikaci a spolupráci.

Všem našim příznivcům přejeme adventní čas plný pohody a klidu. Snad vám k němu přispějí i naše práce.

                                                                                                          Mgr. Jarmila Loudová

Návrat k reklamám, 5.B

V hodině slohu jsme si před dvěma týdny dělali návrhy reklam pro různé produkty – např. na zubní pastu BĚLINKU, zdravou svačinku CEREÁLKU, nekončenou žvýkačku, jedlou plastelínu a šampon RŮSTOVLAS. Zatímco skutečné firmy by konečné zpracovaní a tisk reklamy zadaly odborníkům, my jsme si reklamní plakáty podle našich předloh nakreslili sami.

Byla to tvůrčí práce. Museli jsme přemýšlet o grafickém zpracování, barevné kompozici a doplňkových prvcích. Možná někoho zaujala práce natolik, že se stane jeho budoucí profesí. To ukáže jen čas.

                                                                                                         Mgr. Jarmila Loudová

Reklamy, 5.B

V hodině slohu jsme se seznámili s obecnými základy reklamy. Vzápětí jsme se stali malými podnikateli a tvořili jsme reklamu na různé produkty – např. na zubní pastu BĚLINKU, zdravou svačinku CEREÁLKU, nekonečnou žvýkačku, jedlou plastelínu a šampon RŮSTOVLAS.

Reklama nás provází na každém kroku. Objevuje se v časopisech, v novinách, v televizi, na internetu. Má pevné místo v našem životě, proto pro nás nebyla její tvorba tak obtížná.

Naše návrhy byly pestré, práce děti bavila. Zda by vás některá reklama zaujala ke koupi nabízených výrobků, posuďte sami.

                                                                                                     Mgr. Jarmila Loudová

Poznáváme se navzájem, 5.B

I ve školním životě dochází neustále k novým změnám. Poznáváme nové spolužáky, učitele. Získáváme nové přátele, někdy je bohužel i ztrácíme. Abychom se lépe navzájem poznali, zvolila paní učitelka tentokrát metodu sebevyjádření formou malby.

Na výkres jsme si nejprve napsali své monogramy. Celou plochu výkresu jsme ozdobili prvky, které vystihovaly naše záliby, celou naši osobnost. Promlouvaly za nás i barvy, které na našich pracích převažovaly.

Odhalili jsme tak nenásilnou formou ostatním část svého nitra. Mnozí jsou introvertní a neradi o sobě druhým povídají. Někteří by se rádi o své pocity podělili, ale nenacházejí vhodná slova. Takto dostali příležitost se vyjádřit, aniž by museli komunikovat slovně.

S monogramy jsme si následně pohráli. Dostali jsme nelehký úkol. Ke každému písmenu abecedy jsme tvořili přídavná jména, která vystihují kladné vlastnosti lidí. Nebylo to snadné. U mnohým písmen jsme si nevěděli rady, jak výstižně jedním slovem vlastnost správně pojmenovat. Naučili jsme se užívat slovník spisovné češtiny a cizích slov. Takto vytvořenou slovní zásobu jsme použili ke hře. Ke každému písmenu svého jména jsme vymysleli vhodnou kombinaci kladných vlastností, s její pomocí jsme se kamarádům představili. Pro ty, kteří mají tendenci se podceňovat, nebylo snadné dokázat se hlasitě pochválit před ostatními. Jaké kombinace vznikly? Např. P   S je pozorný, snášenlivý.

P   M je pilný, milý.   L A   je laskavá, asertivní. J L je jedinečná, laskavá…..

Dnešní doba je hodně uspěchaná a mnohdy nezbývá čas na to, abychom si společně sedli, druhého ocenili. Ačkoli se vám to možná nezdá, je to velmi důležité. Tato aktivita nám dodala pozitivní energii, možná rozvine i nová přátelství.

                                                                                    Mgr. Jarmila Loudová a žáci 5. B

 

Vtipné historické inzeráty, 4.B

Ve slohu jsme pohráli se znalostmi z hodin vlastivědy, tvořili jsme vtipné historické inzeráty. Neobsahovaly všechny údaje, které bychom měli v inzerátu uvádět. Sloužily spíše jako hádanky. Žáci se snažili přijít na to, kdo z historických osobností by mohl být jejich autorem. Ačkoli se mnohé děti zprvu úkolu zalekly, výsledek byl nakonec překvapivý. Všichni jsme se pobavili, navíc jsme si zopakovali vlastivědné učivo. Snad se zasmějete i vy. Poznáte jednotlivé historické osobnosti?

                                                                                                            Mgr. Jarmila Loudová

 

Ukázky z tvorby žáků:

 

Koupím tunu hlíny.

Zn. Stavím GOLEMA.     (rabín Löw)   Zuzana Součková

 

Vyměním sošku VĚSTONICKÉ VENUŠE za kůži z mamuta.

Zn. Domácí výroba.                       (pravěký lovec)

Zuzana Součková

 

Hledám pevné vozy.

Zn. Chci bít křižáky.                     (řadový husita i hejtman – např. Jan Žižka z Trocnova)

Štěpán Novák

Vyměním korunu za pořádnou zbraň vhodnou k boji.

Zn. Já z boje neutíkám.                 ( Jan Lucemburský)

Štěpán Novák

Hledám ženu pradlenu, ne žádnou fiflenu.

Zn. Jen mladou.                        (kníže Oldřich)                                

Zuzana Konečná

Koupím novou sekyrku, spěchá.

Zn. Poprava 27 českých pánů ji nejen ztupila.                     ( Ferdinand II. Habsburský)

Michal Došek

 

Hledám materiál na stavbu špitálu pro chudé. Nabídněte za odvoz.

Zn. Jsem dobrá duše.                                                                ( sv. Anežka)

Leona Adamová

 

Koupím plnokrevného kladrubského hřebce a jezdecké boty.

Zn. Budou ozdobou prezidenta.                   (T.G. Masaryk)

Adéla Homolková

 

Hledám silné a statečné vojáky.

Zn. Bitva na MORAVSKÉM POLI je na spadnutí.   (Přemysl Otakar II.)

Jana Jakobová

Návštěva knihovny, 4.A

Dne 18.4. 2017 zavítali žáci 4.A do knihovny, kde byl pro ně připraven program zaměřený na autory soudobé literatury. Děti se rozdělily do skupin a každé z nich si vybralo z nabídky knihu od soudobého autora. Jejich úkolem bylo přečíst si ve vyhraněném čase libovolnou část knihy, aby o ní mohly ostatním ve skupině povyprávět základní údaje (proč si vybrali tuto knihu, v jakém prostředí se děj odehrává, hlavní postava, děj, jak bude asi děj pokračovat dál atd.). Tak se vystřídali všichni ve skupině a společně pak vybrali jednu knihu, která je zaujala nejvíce. Tu pak dotyčný žák představil i všem ostatním tak, aby je zaujal a měli zájem si knihu přečíst. Nakonec jsme si všechny knihy prohlédli a seznámili jsme se i s méně známými soudobými autory.

Všechny děti se do činnosti zapojily a pěkně spolupracovaly. Bylo vidět, že se jim četba v prostředí knihovny líbila. Kromě příjemně strávených chvil jsme si procvičili naše čtenářské dovednosti a rozšířili si obzor o nové autory. Pro některé děti to byla i motivace k četbě knih. A za to všechno patří paním knihovnicím naše poděkování.

Za kolektiv žáků 4.A Mgr. Blanka Valnohová

Pro maminky, 4. B

Napsali jsme našim maminkám:

O mamince

Moje milá matičko,

mám tě moc ráda.

Dala bych ti srdíčko

a kvítek zrána.

Lea Adamová

 

Mámin svátek

Spěchám domů, maminko,

budem slavit malinko.

Dnes má máma velký den,

svátek slaví, půjdem ven.

Štěpán Novák

 

Mamince ze srdce

Milá maminko, jdu ti přát

a pak si budu v klidu hrát.

A aby ses na nás mohla smát,

nebudeme se už s bráškou rvát.

Zuzana Součková

Mamince

Mamince jsem dal k svátku

čokoládu na památku.

Potěšila ji i kytička,

ukápla i slzička.

Koupil jsem jí jahody,

užívej si pohody.

Dal jsem jí i pusinku,

mám rád svoji maminku.

Kryštof Leskour

Pro maminku

Maminko, celé své srdíčko chci ti dát,

přeju ti na stotisíckrát

lásku a radost

za to, že máš se mnou starost.

Michal Došek

Pro maminku

Pro moji maminku

nakreslím květinku.

Na tvář jí dám

sladkou pusinku.

Natálie Smejkalová

Přání pro maminku

Hodně štěstí,pevné zdraví,

přeji ti k svátku, mami.

Moc rád tě mám,

velkou pusu ti dám.

Petr Malaník

Maminko

Brzy budeš mít sváteček,

přinesu ti dáreček,

Kytičku, růžičku

pro moji skvělou matičku,

že tě nosím v srdíčku.

Jana Gajacová

Pro maminku

Už se těším, maminko,

až budeš mít svátek.

Vyrobím Ti přáníčko

s láskou ke DNI MATEK.

Zuzana Konečná

 

Svátek maminky

Moje milá mami,

chtěla bych ti přát

hodně štěstí, zdraví

i přáníčko ti dát.

Tohle ti chci přát,

protože každý má mámy rád.

Adéla Bulantová

Básnička pro maminku

Milá maminko, chci Ti dát k svátku,

tuto básničku na památku.

Jsem tak ráda, že Tě mám,

na tvář Ti za to pusu dám.

Na rtech Ti úsměv vykouzlím

a k Tobě se z lásky přitulím.

Stále Tě nosím v srdíčku,

děkuji Ti za každou společnou chviličku.

Anna Vecková

Dárek

Pro mámu dárek mám,

je to totiž malý krám.

A v tom krámu je velký rám,

v něm je obraz do všech stran.

Adéla Homolková

 

Pro mámu

Moje milá mámo,

zítra ráno ti dáme kytičku

a zazpíváme písničku.

Odpoledne dneska

buď hezká.

Připravím ti překvapení,

bude to pěkné vystoupení.

Daniel Melzer

 

Pro maminku

Maminko drahá,

jsi jako dobrá víla.

Pořád jsi se mnou,

hodná a milá.

 

Když něco mě bolí

nebo se trápím,

v tvém pevném objetí

obavy ztrácím.

 

Jsi jako sluníčko,

co hřeje a hladí.

Má zlatá maminko,

máme tě rádi.

Klára Blanarovičová

Svátek

Přeji ti k svátku,

dám velkou růži na památku.

K tomu velkou pusu

a upečenou husu.

Jan Homolka

 

K svátku

Milá maminko,

chtěl bych ti přát

hodně zdraví, štěstí,

Patrik Sauer

Mamince

Na tvářičku pusinku

pro milou maminku.

Přeji ti zdraví, také krásu,

štěstí i tu lásku.

Samuel Fajmon

Za kolektiv žáků Mgr. Jarmila Loudová

Ručně psaná kniha je neuvěřitelná dřina, 4.B

Vlastivědné hodiny jsou v 2. pololetí 4. ročníku plné nádechu historie. Poznáváme nejvýznamnější osobnosti našich dějin. Čteme známé pověsti, sledujeme zajímavé pořady.

Pro úplný prožitek učiva je však třeba udělat mnohem víc!

V učebnici vlastivědy jsme se dočetli, že se knihy psaly zprvu ručně.

Jen stěží si mohly děti opravdu představit, jak náročná práce to byla. A právě to jsem se snažila žákům přiblížit.

Přinesla jsem jim ptačí pera, kterými malí školáci psali tuší texty. Kromě psaní textu malovali – orámovali  jednotlivé stránky ozdobným okrajem. Tvořili také iniciály – ozdobná počáteční písmena.

Ačkoli byly naše malby zjednodušené, text na stránkách byl velmi krátký, k dokončení jedné stránky nám nestačily ani dvě vyučovací hodiny.

Naše kniha má 24 stran. To je pro naši třídu v letošním školním roce symbolické číslo. Přesně tolik žáků tvoří náš třídní kolektiv. Rozdělili jsme si práci. Spolupracovat bylo velmi rozumné. Propočítali jsme si , kolik času by nám průměrně zabrala naše kniha, pokud by ji tvořil jen jednotlivec. Zjistili jsme se, že bychom nad ní strávili bez přestávky 2 160 minut.

A co bylo obsahem naší knihy, která takto vznikla?

Jedná se o soudobý lexikon hádanek. Je jedinečným ručním výtiskem. Propojuje historii a současnost. Nelze si ho nikde jinde koupit. Kniha vzdělává i baví malé i velké čtenáře. Potěší vás pouze na fotografiích. Představa, že bychom měli naši knihu opisovat pro případné zájemce, je pro mnohé děsivou noční můrou.

Smekáme před trpělivostí a umem našich předků.

                                                                                        Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. B