Archiv autora: Leona Bubeníková

Zátiší?, aneb Kompozice v ploše – výtvarka v 8. ročníku

A zase to baroko: tentokrát jsme se seznámili s barokním zátiším, čili kompozicí předmětů a jejich malířským ztvárněním v 17. století. Téma kompozice a zátiší jsme pak přenesli do naší doby a k jejich zachycení použili moderní prostředky – použili jsme předměty používané ve výtvarce či posbírané po kapsách nebo aktovkách, a fotoaparát.
Místo klasické kompozice předmětů v prostoru jsme zvolili kompozici v ploše a navíc si stanovili jednu podmínku: použité předměty musely mít něco společného (barvu, tvar, určení). A potom zkoušeli žáci zachytit tuto kompozici z různých úhlů pohledu – zaměřovali, ostřili, přibližovali a nakonec vyfotili digitální zrcadlovkou.

Komiks podle Matyáše Bernarda Brauna ve výtvarce 8. ročníku

Barokní sochy Ctnosti a neřesti na zámku Kuks, jejichž autorem je český sochař Matyáš Bernard Braun, se staly inspirací pro další výtvarný úkol na téma Baroko. Ctnosti a neřesti neboli dobré a špatné vlastnosti zobrazili žáci formou krátkého komiksového příběhu, čímž posunuli barokní téma do dnešní doby. Na téma vybrané vlastnosti vymysleli jednoduchý příběh a vytvořili jeden komiksový pás o třech okénkách, tzv. strip. A tak „zkamenělí herci“ překlenuli několik staletí a stali se současnými hrdiny.

V barokním salonu – výtvarka v 8. ročníku

Trochu nauky o perspektivě v kombinaci s kapitolou z dějin umění, tentokrát s barokem, se promítlo do výtvarné práce žáků 8. ročníku.
Využili jsme jednoduchých vystřihovánek pro děti, z nichž jsme vybrali několik opěrných prvků barokního interiéru (tapeta, stolek, křeslo, lustr apod.) a tyto prvky použili pro perspektivní zachycení průčelního pohledu do barokního salonu. Jednobodovou perspektivu využili žáci při tvorbě koláže, kterou potom dále libovolně doplňovali dalšími prvky, vzory a barvami.

Krajina pod sněhem – výtvarka v 6. A

Co se stane s krajinou, když ji přikryje sněhová peřina? Jak se promění? A jak vypadá sníh? Má nějakou barvu? A jak vypadá krystal sněhu zblízka? Může se vločka vidět v zrcadle?
Na tyto a další podobné otázky hledali „výtvarné“ odpovědi žáci 6. A v hodinách výtvarné výchovy: kousek utržené fotografie krajiny v různých ne-zimních obdobích domalovali temperou na velký formát a zkoumali „barvu“ sněhu, odstíny bílé a modré, a sledovali přitom linie krajiny (kopce, hory, louky, jezera, stromy), které zůstaly patrné i po zapadání krajiny sněhem. Tvůrčí atmosféru jsme podpořili poslechem Vivaldiho Čtvero ročních období, respektive skladby Zima.
Jednu sněhovou vločku (krystal) pak žáci „zvětšovali“ vystřihováním z papíru a zkoušeli přenést její „odraz v zrcadle“ negativní malbou v kontrastu černé a bílé.

Andělé aneb Fantastické bytosti III. v 6. a 7. ročníku

Cyklus „Fantastické bytosti“ jsme završili v předvánočním čase tématem, které opět odkazuje ke středověku: tentokrát to byly bytosti nadpřirozené, a sice „Andělé“.
Jejich vyobrazení se v průběhu staletí proměňovalo – od postav v dlouhých halenách s obrovskými barevnými křídly přes bílé figury s křídly bílými jako labutě až po typ renesančně barokních „amorků“ či „puttiů“ – malých buclatých dětí s drobnými křidélky na zádech.
Vize nebo představa anděla se však může u každého lišit – pro někoho je nezbytné, aby byl anděl podobný člověku, pro jiného je andělem třeba jakési tajemné světlo či energie. A také vyobrazení tomu odpovídá. A tak vznikla série kreseb andělů – vznešených, zářících, nevinných, rošťáckých, dobrotivých, bojovných i obdarovávajících, kteří se vynořují z temné noci, aby nás ochránili či potěšili.

Draci a Gryfoni aneb Fantastické bytosti II. ve výtvarce v 7. ročníku

S fantastickými bytostmi jsme pokračovali v podobě tématu bájných zvířat, jako byli draci a gryfoni ve středověku. Všímali jsme si jejich vyobrazení na středověkých reliéfech např. na hlavicích románských sloupů, četli jsme si úryvky z legend spojených s draky, jako byl třeba drak z Trutnova nebo i drak brněnský, legenda o sv. Jiří a drakovi nebo legendy, které pronikly do pohádek, např. o princi Bajajovi (přečetli jsme si krátkou ukázku z pohádky Boženy Němcové a shlédli úryvek z filmové pohádky). Dozvěděli jsme se, že draci mohli být jedno-, ale i vícehlaví, měli křídla a vypadali trochu jako pravěcí ještěři.
Na základě toho všeho pak žáci vyobrazili „svého“ draka technikou malby temperami a trochu se přitom seznámili i s teorií působení barev (teplé, studené) a jejich kontrastů.

V zoo aneb Fantastické bytosti I. ve výtvarce v 7. ročníku

Ve výtvarné výchově v 7. ročníku jsme zpracovávali téma fantastických či bájných bytostí, a sice s ohledem na probíranou kapitolu z dějin umění věnovanou středověku. Z této doby pocházejí různé záznamy o bytostech či zvířatech (např. takzvané bestiáře), která pravděpodobně nikdy neexistovala, ale lidé zprávám o jejich výskytu tehdy věřili a často jim přisuzovali nadpřirozené schopnosti.
V hodinách výtvarky jsme začali od zvířat, která jsou pro nás sice exotická, ale můžeme je znát ze zoologických zahrad, a zahráli jsme si na zaměstnance zoo, kteří pomíchali obrázky různých živočichů. Vznikly tak mapy zoo, kdy k popleteným vyobrazením žáci přpojili i „popletené“ popisky. To vše pak ve skupinkách propojili s mapou, a nakonec celé zoo přidali i zvláštní pojmenování.

Takový byl podzim aneb Na zahradě ve výtvarce v 6.A

Pěkné podzimní dny jsme s žáky 6.A strávili v hodinách výtvarky na školní zahradě: žáci pozorovali stromy bez listí či barvy spadaného listí na zemi – oba motivy spojili v jeden výtvarný celek akvarelu a perokresby.
Posbírané přírodniny (šišky, listy, větvičky, stébla rostlin) pak posloužily svými otisky při tvorbě keramického reliéfu – misky nebo tácku.
A nakonec jsme stromům na dobrou noc před zimním spánkem vytvořili lapače snů.

Orbis pictus aneb Ohlédnutí za projektovým dnem

Ke 100. výročí založení Československé republiky se na druhém stupni naší školy konal projektový den, v jehož rámci proběhla také výtvarná dílna na téma Orbis pictus podle Jana Amose Komenského. Žáci si měli připomenout nejenom historii samotné republiky, ale také kořeny, z nichž vyrostla. A to byl také například jazyk: původní Orbis pictus neboli Svět v obrazech byl ilustrovaný slovník čtyř jazyků (v prvním vydání to byly latina, němčina, italština a francouzština, později latina, němčina, maďarština a čeština). Pro připomínku bývalého soužití Čechů a Slováků jsme si vybrali češtinu a slovenštinu, dále pak jsme přidali současný světový jazyk angličtinu a němčinu jako druhý cizí jazyk, který se učíme.
Postupně žáci vytvořili ilustrovaný čtyřjazyčný slovník ve formě leporela a při jeho tvorbě odhalovali velkou blízkost češtiny se slovenštinou a vyzkoušeli si vlastní znalost angličtiny i němčiny.

Česko-slovenská hymna ve výtvarce – 7.B

Jako dovětek ke 100. výročí založení Československé republiky jsme se s žáky 7. B ve výtvarné výchově zaposlouchali do naší hymny. Melodii té české samozřejmě každý znal, se slovy už to bylo trochu horší. A co teprve slovenská část naší bývalé společné hymny! Obě části jsme si poslechli, slova zapsali, a jednotlivé části žáci zkusili ilustrovat – ilustrace doprovodili krátkým úryvkem textu. Společně jsme si pak obě hymny i zazpívali.