Archiv autora: Leona Bubeníková

Duch stromu – VV v 6. C

V říjnu a listopadu jsme se ve výtvarce opakovaně vydávali na průzkum školní zahrady: objektem výtvarného zkoumání se staly stromy. Žáci pozorovali struktury stromové kůry a snímali ji frotáží, poté jsme si vyprávěli o tom, zda strom může mít duši, zda cítí, jestli nám může předávat svou sílu. A žáci pak zkoušeli najít duši – či spíše „ducha“ stromu: viděli bychom ji ve zvětšeném detailu struktury? Nebo pod mikroskopem?
Pak jsme se zaměřili na spadané a zbarvené listí stromů – sbírali jsme je a pozorovali a zakreslovali jejich tvar a strukturu. A nakonec se barva podzimního listí „vylila“ do staré knihy, ze dřeva stromu vyrobené. Kruh se uzavřel. Duch stromu žije…

Halloween party v 6.C

V úterý 31. října jsme si v hodině angličtiny připomněli tradici starodávného svátku známého v anglosaských zemích jako Halloween.
Někteří žáci si přinesli i kostým nebo alespoň masku, někteří měli jen černé nebo oranžové oblečení. Na úvod jsme si zahráli soutěž se slovy na téma Halloween, potom jsme si poslechli píseň This is Halloween z animovaného filmu „The Nightmare Before Christmas“ režiséra Tima Burtona. Podle textu písně žáci vyhledávali tématicky zaměřená slovíčka ve skrývačce a podle motivů z filmu stříhali siluety postaviček z barevného papíru. Nakonec jsme si zahráli tradiční hru s jablky – „Bobbing for apples“. Za úspěšná řešení a splnění úkolů dostali žáci malou čokoládovou odměnu – očičko nebo pavouka:)

IMG_1157

Lodě na moři ve výtvarné výchově v 7.B a 7.C

Ve výtvarce v 7.B a C jsme vypluli na moře… tedy obrazně řečeno. Na podzim ještě ve všech doznívají zážitky z prázdninového cestování, a tak jsnme se zaměřili na jeden z nejromantičtějších způsobů, jak se vydat na cestu, a sice na plavbu lodí. Nejprve si žáci svou loď poskládali jako jednoduchý model z papíru. Někteří se nechali skládáním lodí unést natolik, že vytvořili celou flotilu, od nejmenších lodiček až po obří parníky. Ve skupinách potom znázornili pomocí frotáže určitou situaci na moři – kam lodě plují, jak se jejich trasy křižují, kde kotví, případně i průběh lodní bitvy.
Složený model lodi pak žáci kreslili tužkou a snažili se zachytit prostorovost papírového objektu. Nakonec si každý svou lodičku „vydyzajnoval“, případně pojmenoval, podle vlastní představy.

IMG_1311

Slunce září (nejen v září) ve výtvarce v 6. C

Podzimní počasí bylo tento rok opravdu velmi nestálé a nepředvídatelné a podzimní plískanice ne a ne přestat. A tak jsme se ve výtvarce v 6.C rozhodli, že si přineseme trochu slunce do třídy sami. Připomněli jsme si, jak zobrazovali slunce malíři ve středověku a kde všude se motiv slunce objevuje – jako symbol času na slunečních hodinách, symbol bohatství a moci na hracích kartách, symbol žhnoucí hvězdy na orloji, symbol tepla v podobě ohnivých plamenů, slunce jako slunečnice…., a také jsme si ke žhavému slunci přiřadili barevné spektrum. A potom žáci onu žhnoucí kouli „vykroužili“ prsty a rozdrcenými křídami na papír. Nakonec jsme si ještě vzpomněli na různé personifikace spojené se sluncem (září jako sluníčko, slunce se na nás vesele směje, …) a přidali jsme slunci lidské rysy.
Protože slunce ale září ve všech ročních dobách, a jeho světlo a intenzita se také podle toho mění, pokračovali jsme v tématu malbou vyjadřující jednak roční období, jednak sluneční záření. Protože slunce září nejen v září…:)

Židle v duchu kubismu I. v 9. ročníku

Prvky kubismu, kterými jsme se zabývali v minulých hodinách výtvarné výchovy, jsme v 9. ročníku dále rozvinuli, tentokrát na tématu nábytek a design v duchu kubismu. Žáci měli za úkol navrhnout židli a uplatnit přitom kubistické prvky – tvary krystalu, geometrické tvary, jednoduchost. Návrh pak převáděli do malého modelu z kartonu a kromě designu přitom řešili, s menšími či většími úspěchy, konstrukční záludnosti v podobě spojovacích prvků či stability.

Zvíře z kalendáře neboli kousek výtvarky v 8. roč.

Kalendář je tisícileté téma, zpracovávané stále novými způsoby, až se v dnešní době ustálil v podobě fotografického či obrazového doprovodu dvanácti měsíců v roce. Nejprve žáci dostali kousek takové fotografie, a protože jsme se v uplynulém období zabývali portrétem a lidskou hlavou, zkusili jsme podobné téma, ale tentokrát v podobě zvířat. Z rozstříhaného obrázku z kalendáře vznikly zvětšované malby zvířecích hlav, jejichž části jako puzzle skládali po dokončení opět v celek ve zvětšeném formátu A1.
Pak jsme se zase, jako už poněkolikáté v tomto školním roce, vrátili k Jižní Americe a po vzoru starověkých mayských a aztéckých kalendářů vytesaných do kamene vytvářeli keramické reliéfy zvířecích hlav, které v kalendáři jihoamerických civilizací měly vždy svou symboliku. Podle návrhů na keramický kachel pak ještě vznikly malé pohlednice, které jsme seskládali – opět tak trochu jako puzzle – k sobě do jednoho celku.
Výsledkem několikatýdenní tvorby je série obdélníkových obrazů zvířat, vytvořených různou technikou a v protikladné velikosti, seskládaných do jakési mozaiky a vystavených v prostorách školy.

Od da Vinciho k autu – VV v 7.C

První letadlo, první padák, první dělo, první tank – to vše má na svém výtvarném a vynálezcovském kontě renesanční génius Leonardo da Vinci. Od jeho originálních návrhů a nákresů byl jen krůček k vynálezu moderní doby, kterým byl AUTOMOBIL. Ve výtvarce v 7. C se žáci pokusili pomocí monotypu o zrcadlový nákres detailu starého automobilu – oldtimeru, podobně jako i Leonardo da Vinci zakresloval a zapisoval své vynálezy.
V další výtvarné fázi jsme přeskočili staletí až do naší doby a podle malých hraček aut namalovali jejich „portréty“.

Májové kaligramy ve výtvarce v 8. ročníku

Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas…. Notoricky známé první verše Máchova Máje nejsou tak „romantické“, jak se může zdát, nedočteme-li báseň do konce. Ve výtvarné výchově v 8. ročníku jsme sice také nedočetli celou báseň do konce, ale převyprávěli jsme si její obsah, přečetli si různé úryvky, shlédli část filmu F.A.Brabce Máj a pak se žáci pokusili ztvárnit různé části díla formou kaligramu, neboli poezie psané do formy obrazce, ilustrujícího obsah.

IMG_0777

Variace na kubismus ve výtvarné výchově v 9. ročníku

Tak jako kubisté vycházeli při své tvorbě z podoby a konstrukce krystalů, tak i žáci 9. ročníku se nechali inspirovat tvary a barvami různých krystalů, které si mohli reálně prohlédnout v hodině výtvarné výchovy. Žáci byli také formou jednoduché prezentace seznámeni s možnostmi uplatnění podoby krystalu nejen v kubistické architektuře počátku 20. století, ale i v moderním umění. Sami si pak zkusili zachytit barvy i tvary vybraných kamenů-krystalů formou akvarelu na zmačkaný papír a formou koláže z tvarů rozstříhané papírové „vločky“.
Linie a barvy pak zvětšovali na velký výkres technikou malby a vytvářeli tak jakési návrhy kubizujících dezénů na koberce, látky či povrchy nábytku.

IMG_0826

Stropy katedrál ve výtvarce v 7. C

Na základě kapitoly o umění věnované gotice zabývali se žáci 7. C architektonickými prvky středověkých kostelů a katedrál. Jakoby s hlavou zakloněnou „dívali“ se do stropu a pozorovali konstrukci žebroví, křížových kleneb a hlavice sloupů zachycených na fotografiích. Složité konstrukce se snažili zachytit jednoduchou lineární kresbou, podle níž pak vytvářeli – konstruovali „strop“ z útržků či ústřižků barevných papírů v podobě různých vzorů, které v konstrukci nacházeli.