Archiv autora: Leona Bubeníková

Takový byl podzim aneb Na zahradě ve výtvarce v 6.A

Pěkné podzimní dny jsme s žáky 6.A strávili v hodinách výtvarky na školní zahradě: žáci pozorovali stromy bez listí či barvy spadaného listí na zemi – oba motivy spojili v jeden výtvarný celek akvarelu a perokresby.
Posbírané přírodniny (šišky, listy, větvičky, stébla rostlin) pak posloužily svými otisky při tvorbě keramického reliéfu – misky nebo tácku.
A nakonec jsme stromům na dobrou noc před zimním spánkem vytvořili lapače snů.

Orbis pictus aneb Ohlédnutí za projektovým dnem

Ke 100. výročí založení Československé republiky se na druhém stupni naší školy konal projektový den, v jehož rámci proběhla také výtvarná dílna na téma Orbis pictus podle Jana Amose Komenského. Žáci si měli připomenout nejenom historii samotné republiky, ale také kořeny, z nichž vyrostla. A to byl také například jazyk: původní Orbis pictus neboli Svět v obrazech byl ilustrovaný slovník čtyř jazyků (v prvním vydání to byly latina, němčina, italština a francouzština, později latina, němčina, maďarština a čeština). Pro připomínku bývalého soužití Čechů a Slováků jsme si vybrali češtinu a slovenštinu, dále pak jsme přidali současný světový jazyk angličtinu a němčinu jako druhý cizí jazyk, který se učíme.
Postupně žáci vytvořili ilustrovaný čtyřjazyčný slovník ve formě leporela a při jeho tvorbě odhalovali velkou blízkost češtiny se slovenštinou a vyzkoušeli si vlastní znalost angličtiny i němčiny.

Česko-slovenská hymna ve výtvarce – 7.B

Jako dovětek ke 100. výročí založení Československé republiky jsme se s žáky 7. B ve výtvarné výchově zaposlouchali do naší hymny. Melodii té české samozřejmě každý znal, se slovy už to bylo trochu horší. A co teprve slovenská část naší bývalé společné hymny! Obě části jsme si poslechli, slova zapsali, a jednotlivé části žáci zkusili ilustrovat – ilustrace doprovodili krátkým úryvkem textu. Společně jsme si pak obě hymny i zazpívali.

Od Pragovky ke Škodovce – VV v 8. ročníku

Sté výročí založení republiky jsme si připmněli také ve výtvarné výchově v 8. ročníku – po tématu Klobouky následovalo téma trochu techničtějšího rázu: 100 let v životě republiky jsme dokumentovali na vývoji známých českých automobilových značek, od nejstarších jako byly Praga, Laurin a Klement, Zbrojovka, Jawa, Tatra, až po jednu z nejznámějších značek i v dnešní době – Škoda. Některé značky zanikly, některé splynuly s jinými, někteří výrobci v průběhu doby od aut přešli k jiným motoristickým či strojírenským produktům.
To vše žáci promítli do plakátu na počest českého automobilového průmyslu, jehož součástí bylo logo sprejované přes šablonu vyřezávanou z papíru, fotografie auta a jeho zvětšená kresba tužkou.
V další fázi tohoto výtvarného projektu dostali žáci konstrukční úlohu, a sice navrhnout a vyrobit hračku pro děti – skládačku auta z papíru.
Vše jsme nakonec zahrnuli do společné výstavy výtvarných prací na téma 100. výročí založení republiky.

Důležité okamžiky ze života republiky ve výtvarce 9. ročníku

Národní barvy, důležité letopočty a zkratky názvů jednoho státu – to byl námět plakátu ke 100. výročí založení naší republiky, který měl připomenout, jak se republika proměňovala v průběhu jednoho století, co ji potkalo a jak se to na ní podepsalo (územní změny, zřízení i vedení, body zvratu v jejím vývoji). U některých letopočtů docházelo i k zajímavým diskusím a výměnám názorů v hodinách výtvarné výchovy v 9. ročníku.
Plakáty se pak staly nejenom součástí výzdoby chodeb a tříd ve škole, ale i malé výstavy uspořádané u příležitosti Projektového dne v prostorách druhého poschodí naší školy.

Klobouky v 8. ročníku aneb 100. výročí republiky

Také ve výtvarné výchově si s 8. ročníkem připomínáme 100. výročí založení naší republiky – a začali jsme módou. Vybrali jsme si módní doplněk, který byl v oblibě nejen před sto lety, ale opět i dnes, a sice KLOBOUK. Není to ale jen doplněk, vyjadřuje vlastně mnohem víc – povahu, vkus a osobnost toho, jenž jej nosí.
V hodinách výtvarky jsme se však na klobouk podívali i z hlediska výtvarného a žáci se zaměřili na klobouk jako na výtvarný – textilní objekt.
Nejprve si nakreslili návrh a potom vyrobili podle něj papírovou konstrukci. Na ni pak připevňovali základní látku a na závěr klobouk ozdobili – stuhami, knoflíky, papírovými či látkovými květinami a peříčky. Klobouky pak předváděli na improvizované malé „módní přehlídce“ před tabulí.

Linie napříč ročníky

Čára, linka, linie – takhle začíná kresba: vezmete do ruku tužku a začnete kreslit jednu čáru, pak přidáte druhou, a další, až se začne na papíře formovat tvar.
S tímto tématem se potýkali žáci ve všech ročnících druhého stupně, jen pokaždé trochu jinak: šesťáci psali příběh čáry aneb „Jeden den v životě čáry“ do tvaru různě kroucené linie (písmo je vlastně také linie), pak linií obtahovali jednoduché geometrické tvary a řadili je do linie pohybu, z jednoduchých geometrických tvarů zkoušeli skládat systém komunikace mezi lidmi. Sedmáci stříhali „čáry“ z papíru a „kreslili“ jimi jednoduché tvary všedních předmětů, z barevných papírových spirál tvořili „čáru“ vystupující z plochy do prostoru. Osmáci zkoušeli lineárně zakreslit tvar a dezén šnečí ulity a deváťáci tvořili pomocí linií ornament inspirovaný secesí a kubismem. Na závěr si žáci devátého ročníku vyzkoušeli dokreslit útržek fotografie interiérů bytů ponořených do tmy – bílou linií na černý papír.
Vystavením všech těchto prací zároveň vznikla jakási „abeceda“ čar a linií v různých verzích a úrovních.

Možnosti zátiší – výtvarka v 9. ročníku

Dlouhodobé téma „Zátiší“ zpracovávali žáci 9. ročníku téměř čtvrt roku: nejprve podle barokního typu zátiší „vanitas“ neboli marnost či život a smrt skládali žáci na lavice ve třídě svoje osobní věci doplněné o další objekty, a tvořili z nich kompozici, kterou následně vyfotografovali. S fotografiemi pak pracovali v grafickém programu na počítači a navrhovali pozvánky na výstavu.
V dalším kroku totéž zátiší zkoušeli vyjádřit monochromatickou malbou (v jedné barvě).
Nakonec jsme uspořádali „hostinu“ a usedli ke společnému stolu – inspirováni současným italským umělcem Danielem Spoerim; místo skutečných předmětů vytvořili žáci stylizované prostřené stoly z papíru a kartonu.

Krajinou, parkem, zahradou… ve výtvarce s 8. ročníkem

Od jara jsme se s žáky 8. ročníku věnovali ve výtvarné výchově krajině – nejprve po vzoru romantismu upraveným parkům s promyšlenou strukturou a romantizujícími i zábavnými prvky, potom podle impresionistů zkoušeli práci s barvou zvětšováním výřezu z obrazu a pak stejně jako oni vyrazili jsme do plenéru a zobrazovali atmosféru krajiny technikou akvarelu. Nakonec jsme navštívili školní zahradu a žáci kreslili vše, co kvetlo, potom zvětšovali, malovali a nakonec vytvořili společnou koláž na téma Rozkvetlá zahrada.
V úplném závěru se pustili do menšího experimentování s dráty, plechem a plasty, jejichž stříháním, nahříváním a ohýbáním vytvářeli fantaskní rostliny v květináči.

Ptačí svět ve výtvarné výchově

Téměř půlroční projekt v hodinách výtvarné výchovy v 6. C a v 7. B a C byl věnován ptákům a jejich životu.
Inspirování českým výtvarníkem Zdeňkem Sýkorou malovali linie letu ptáků, doplněné letícími siluetami, perokresbou vyjádřili jemnou strukturu ptačího pera. Podobu ptačího pera převáděli do dekorativního pojetí pomocí asambláže za použití kousků textilu, papíru či různých provázků a nití.
Přečetli jsme si báseň francouzského básníka Jaquese Préverta Jak namalovat podobiznu ptáka (česky i francouzsky) a shlédli krátkou animaci na téma této básně. Žáci pak zkoušeli namalovat temperami zvětšený „portrét“ ptáka podle malé fotografie z kalendáře.
V dalším kroku vymýšleli, jak by mohl vypadat ptačí domov – ptačí budka, a zakreslili jeho tvar i interiér.
Nakonec ptačí budky vytvářeli z keramické hlíny, které po vypálení umístila paní učitelka Kafková do prostor školní zahrady.