Linie napříč ročníky

Čára, linka, linie – takhle začíná kresba: vezmete do ruku tužku a začnete kreslit jednu čáru, pak přidáte druhou, a další, až se začne na papíře formovat tvar.
S tímto tématem se potýkali žáci ve všech ročnících druhého stupně, jen pokaždé trochu jinak: šesťáci psali příběh čáry aneb „Jeden den v životě čáry“ do tvaru různě kroucené linie (písmo je vlastně také linie), pak linií obtahovali jednoduché geometrické tvary a řadili je do linie pohybu, z jednoduchých geometrických tvarů zkoušeli skládat systém komunikace mezi lidmi. Sedmáci stříhali „čáry“ z papíru a „kreslili“ jimi jednoduché tvary všedních předmětů, z barevných papírových spirál tvořili „čáru“ vystupující z plochy do prostoru. Osmáci zkoušeli lineárně zakreslit tvar a dezén šnečí ulity a deváťáci tvořili pomocí linií ornament inspirovaný secesí a kubismem. Na závěr si žáci devátého ročníku vyzkoušeli dokreslit útržek fotografie interiérů bytů ponořených do tmy – bílou linií na černý papír.
Vystavením všech těchto prací zároveň vznikla jakási „abeceda“ čar a linií v různých verzích a úrovních.

100 let od vzniku samostatné Československé republiky, 4.A

Nastalo významné jubileum  v životě našeho státu  –  uplynulo 100 let od vzniku samostatné Československé republiky. Od počátku roku jsme se zaměřili v rámci učiva všech předmětů k posílení národního cítění u dětí. Je štěstí, když může některý národ žít ve své zemi tak dlouho jako my.

Se žáky jsem průběžně zařazovala do výuky aktivity související s bohatou historií naší země. Připomněli jsme si významné osobnosti našich dějin – prezidenty, malíře, hudební skladatele,  spisovatele, krále i sportovce. Děti si přečetly základní informace o významných osobnostech naší historie. Na základě četby žáci seznámili s osobnostmi své spolužáky. Základní údaje o nich sepsali. Sestavila jsem z nich velký informační plakát.

V hodinách výtvarné výchovy jsme také vzpomínali na náš domov.  Práci jsme si rozdělili – někteří  kreslili významné památky, malý, velký znak a vlajku naší země. Všichni jsme tvořili části našeho národního stromu – lípy srdčité. Během kresby a malby jsme se zaposlouchali do tónů skladeb našich dvou nejvýznamnějších hudebních skladatelů – Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.Vyhledali jsme si informace o tom, proč je právě lípa srdčitá naším národním stromem. Ve finále jsme z našich listů malovaných různými technikami utvořili národní strom téměř v životní velikosti.

Ve čtení jsme se naučili o Čechách báseň od Josefa Václava Sládka. A musíme mu dát za pravdu, že i když jsme země maličká, jsme krásnou zemí – ryzí jako perlička. Mottem našich aktivit byla tato slova:

Země česká je naše vlast,

v ní chceme žít a vyrůstat.

Snad přispěje každý z nás k rozkvětu naší země. Do dalších 100 let přejeme České republice, aby byl její život založen na principech demokracie, svobody a lidé v ní byli pracovití a ohleduplní.

                                                           Mgr. Jarmila Loudová

 

 

Herbář, 4.A

Denně  při cestě do školy a do práce míjíme desítky rostlin. V učivu přírodovědy jsme se několik posledních hodin věnovali základním informacím o rostlinách, a tak jsme nesměli opomenout i na jejich sběr. Jen tak jsme je mohli vnímat všemi smysly – hmatem i čichem.

Každý žák si nasbíral listy z alespoň 3 listnatých stromů, případně natrhal i byliny, které našel v trávě.

Po 14 dnech si žáci jejich nasbírané „poklady“ přinesli do třídy. Na připravené listy bílého papíru jsem je přilepila izolepou a přidala jsem k nim jednoduché popisky s názvy rostlin a určením místa nálezu. Poté jsem je zařadila do průhledných obalů. Vznikla tak přehledná kniha = soubor usušených  rostlin – herbář.

Naše etikety u jednotlivých zástupců rostlinné říše nebyly úplné – uváděli jsme vždy jen rodové a druhové názvy rostlin a místa sběrů. Víme, že bychom ve skutečném herbáři museli provést podrobnější zařazení a uvést mnohem více údajů.

Herbář nám bude  přes období zimy sloužit ke zpestření naší výuky při podrobnějším poznávání jednotlivých ekosystému naší vlasti.

Dokážete vyjmenovat alespoň 10 rostlin, které máte v těsné blízkosti vašeho domu? Pokud ne, otevřete při vaší příští cestě z domu pořádně oči a rozhlédněte se pozorněji kolem sebe. Svět je právě díky kráse přírody mnohem pestřejší a krásnější. Vnímejme ji. Ne nadarmo se říká, že je příroda krásná kniha pro ty, kdo v ní chtějí číst. Přejeme vám při četbě v ní mnoho jedinečných chvil a zážitků.

                                                                                              Mgr. Jarmila Loudová

 

Duch podzimu, 4.A

 První měsíc školy uběhl neuvěřitelně rychle. S koncem září nastal podzim. Proměny  v přírodě, citelné ranní ochlazení, větrné počasí, méně slunečních paprsků a dřívější příchod tmy v nás vzbuzují spíše negativní pocity.

Abychom se s příchodem podzimu lépe sžili, pozorovali jsme změny v přírodě na listnatých stromech. Ve výtvarné výchově jsme využili dosavadní dovednosti a vytvořili jsme z podzimních listů koláž „DUCHA PODZIMU“. Jeho postava je tvořena výhradně z listů. Experimentovali jsme    s vodovými barvami, frotážovali jsme progreskami, užívali jsme přírodní uhel. Z takto nakreslených listů vzniklo tělo podzimní postavy.

I když nám určitě chybí hřejivé letní slunce, nedejme se odradit a vnímejme krásy podzimní přírody. Snad k tomu přispějí i naše práce.

                                                                                                       Mgr. Jarmila Loudová

Den evropských jazyků, 4. A,B

Čtvrtek 27. září byl na naší škole věnován DNI EVROPSKÝCH JAZYKŮ. Tento projektový den má na naší škole již svou tradici. V letošním roce se na připravených stanovištích střídali po celý den žáci 5. – 9. ročníku. Zde jim byli k dispozici vyučující 2. stupně.

Přesto se do akce zapojili i někteří pedagogové 1.stupně. Právě v tento den jsem měla možnost poznat obě skupiny dětí 4. ročníků. Běžně se setkávám jen s polovinou obou tříd v hodinách anglického jazyka.

Využila jsem jejich dosavadní znalosti angličtiny a propojila je se základními komunikačními frázemi a pozdravy z jednotlivých nejčastěji navštěvovaných zemí Evropy.

Interaktivní tabule mi umožnila virtuálně vzlétnout kamkoli jsem chtěla žáky cíleně nasměrovat. Vždy jsme si prohlédli charakteristické památky dané země prostřednictvím krásných fotografií, zaposlouchali jsme se do mluvy rodilých mluvčích a slyšeli jsme i hymny některých zemí. Poznávali jsme společně vlajky evropských zemí. Občas jsem konverzaci zpestřila o názorné ukázky pohledů a prospektů z vlastních cest po Evropě.

Všechny jazyky jsme kombinovali právě s angličtinou. Žáci si cestu do cílené destinace museli alespoň trošku zasloužit. Prvním krůčkem před letem bylo vždy hádání země pomocí hláskování názvů v anglickém jazyce a jejich záznamu na mazací tabulky. Ověřila jsem si tak hravou formou jejich znalost SPELLINGU. Děti měly možnost poznat novou slovní zásobu nenásilnou a hravou formou včetně názvů všech zemí, národností, hlavních měst v anglickém jazyce.

Bohužel v tento den probíhalo souběžně i focení žáků 1. stupně, a tak se nám podařilo navštívit více zemí se žáky 4. B. Jejich výuku naštěstí fotografování vůbec nenarušilo.

Do kterých zemí jsme nahlédli?

Navštívili jsme Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Francii, Španělsko a Itálii. Samozřejmě nesměla chybět také Velká Británie.

Pevně věřím, že jsem žáky dostatečně motivovala ke studiu jazyků – němčiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, polštiny a případně i slovenštiny. Ne nadarmo se říká: „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.“

Obyvatelé Čech obvykle spoléhají na služby delegátů cestovních kanceláří a nevyužívají možnost mluvit při svých cestách do zahraničí. Často dospělí i děti užívají ve většině evropských zemí převážně anglický jazyk a ochuzují se tak o krásné zážitky spojené s poznáváním ostatních jazyků.

Sama ctím zásadu, že před každou cestou se naučím alespoň základy jazyka země, do které cestuji. Cítím se v daném prostředí lépe, když alespoň pasivně rozumím svému okolí a nejsem odkázaná jen na hlavní světové jazyky známé ze školního prostředí.

Ráda aktivně komunikuji, nebojím se chyb. Denně se při pobytu v zahraničí učím od rodilých mluvčích. Využívám každodenní situace k získání nových přátel a znalostí jazyka dané země.

Pokud jsem v rámci dvou vyučovacích hodin anglického jazyka získala pro studium dalších světových jazyků třeba jen jediného člověka, bylo moje úsilí úspěšné. Snad se s chutí, bez studu a strachu z případných chyb či nedorozumění na svých dovolených vrhnou střemhlav do rozvoje dovednosti plynně komunikovat. Vždyť to je na cestování to nejcennější.

Všem cestovatelům přeji mnoho jedinečných zážitků na cestách nejen po Evropě. Již nyní se s dětmi těšíme na příští rok a další podobně motivovaný projektový den.

                                                                                                          Mgr. Jarmila Loudová

 

 

 

Září u Dráčků a Lvíčat

Začátek školního roku je vždy náročný. Nové děti, s nimi spjaté nové prostředí a nová pravidla. I pro ty starší a zapomnětlivé, jsme museli zopakovat pravidla školní družiny i jídelny a jak se chovat k ostatním. Hráli jsme různé seznamovací hry a začali vyrábět podzimní dekorace.

K. Mattesová, P. Sýkorová

Foto: K. Mattesová, P. Sýkorová

Krása šípkových keřů, 4. A

Ve škole probíhá každoročně sběr šípků. Vyskytují se v okolí našich domovů. Slouží nejen nám lidem, ale také jako potrava pro živočichy. Vybrali jsme si je jako téma pro naši práci v hodině výtvarné výchovy.

Šípkové keře vypadají křehce, ale svými trny dokážou zranit. Vystupovaly také ve známé lidové pohádce. Zatímco v ní Růženka usnula, zámek obrostl šípkovými keři. Spící krásku jsme zasadili do trní, zpestřila pozadí se šípky.

K malbě jsme si poslechli nahrávku pohádky, písničky s touto tematikou a sledovali jsme ukázky z filmového zpracování příběhu. Atmosféra při kresbě tak byla vskutku pohádková. Lépe se nám malovalo.

Prostřednictvím fotografií se můžete do pohádky přesunout s námi.

Kdopak to tu spí?

Co zdobí keřík šípkový?

Je to známá dívenka –

– Šípková Růženka.

Mgr. Jarmila Loudová

 

 

 

Chryzantémy, 4. A

Chryzantémy

K celoročnímu koloběhu školního roku patří vystřihování a kreslení květin. Měsíc září je spolu       s příchodem podzimu spjat s květy, které u nás kvetou často až do zimy. Používají se do věnců, mají mnoho různých tvarů a odstínů. Jsou to chryzantémy.

Lidově se označují jako listopadky či dušičky. Původem pocházejí z daleké Číny a Japonska. Chryzantéma dokonce zdobí japonskou královskou pečeť, je tradičním symbolem císařského rodu.

Tyto podzimní květy jsou nejpoužívanější rostlinou k dušičkové výzdobě hrobů.

Děti se opravdu snažily. Práce to nebyla jednoduchá. Kombinovalo se více kresebných nástrojů – PROGRESSO a tuš.

V Ivančicích se každoročně na přelomu září a října koná VÝSTAVA CHRYZANTÉM. My jsme ji trošku předběhli, výzdobu v duchu podzimu jsme si z těchto květin připravili již nyní.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

 

Cyklistický výcvik 4. A v Oslavanech

Ve čtvrtek 13. září jsme jeli na dopravní hřiště do Oslavan. Odjezd doprovázela dobrá nálada, sluníčko nás hřálo od samého rána. Cestovali jsme klasickou autobusovou linkou, výcvik trval téměř celé dopoledne.

Nejprve jsme pilovali přímo na dopravním hřišti důležité teoretické vědomosti účastníků silničního provozu, v učebně jsme si ukázali správnou výbavu kola a komplikovanější křižovatky. Umět rozpoznat všechny základní dopravní značky, vyznat se na křižovatkách je velmi důležité.

Všichni absolvovali jízdu zručnosti. Zahrnovala slalom, přenášení předmětu za jízdy a plynulý nájezd mezi mantinely. Většina žáků by při jízdě nasbírala nějaké trestné body, setkání s novými překážkami nebylo snadné. Do jarního druhého kola cyklistického výcviku je dostatek času pilovat jízdní dovednosti.

Na dopravním hřišti jsme jezdili podle dopravních předpisů, sledovali jsme značky a semafory. Pěkně jsme se zapotili, ale pro náš bezpečný pohyb na silnicích je to nezbytné. Nyní se budeme cítit na kole bezpečněji.

Tato zkouška nanečisto dětem přiblížila, v čem se potřebují zlepšit. Motivovala je k větší obezřetnosti a respektu v dopravě. Jsme rádi, že nám přálo počasí a výcvik jsme zvládli bez úrazu. Poděkování patří také lektorkám dopravního výcviku. Tyto akce mají velký význam pro ochranu zdraví našich dětí.

Těšíme se na jarní shledání v Oslavanech. Pevně věříme, že všichni získáme řidičský průkaz na řízení kola. Je to přání nás všech.

Za kolektiv dětí 4. A Mgr. Jarmila Loudová

 

 

Vzhůru do oblak, 4. A

V první hodině výtvarné výchovy jsme se vydali na pomyslnou plavbu za dobrodružstvím. V letošním školním roce budeme plnit nejrůznější úkoly a za jejich splnění se budeme přibližovat k vytouženým ostrovům, které na nás na cestě čekají.

Cestovat se dá mnoha způsoby. Přesto je zřejmé, že je krása pozemského světa nejkouzelnější právě z výšky. V letních měsících často vídáme na obloze dopravní letadla, ale také balony. A právě tyto dopravní prostředky byly hlavním tématem našeho prvního malování.

Je tomu již 235 let, co balony ovládly nebe. Za počátek balonového létání je považován 4. červen roku 1783, kdy bratři Montgolfiérové odstartovali před zraky dvora Ludvíka XVI. první balon.

Škoda, že se nemůžeme vznést do oblak balonem opravdu. Byl by to pro nás jedinečný zážitek. Třeba se některým tento sen někdy splní. Prozatím plujeme jen „na vlnách fantazie“ vstříc dalším dobrodružstvím.

Na naše práce nahlédněte na fotografiích.

                                                                                  Mgr. Jarmila Loudová