ŠPANĚLSKO, 5. B

ŠPANĚLSKO

Naším posledním realizovaným projektem byla cesta do Španělska. Nejprve jsme si vytvořili virtuální nástěnku v programu, se kterým nás naučila pracovat naše paní učitelka a je využíván lidmi z celého světa v desítkách různých jazyků. Žáci na ni umísťovali fotografie a informace k dané lokalitě. Výhodou je, že ji kdykoli mohou zhlédnout i tisíce uživatelů z celého světa.

Připravujeme se tak na den věnovaný Španělsku, který na naší škole proběhne příští středu 21.února.

V hodině vlastivědy jsme pracovali s interaktivními mapami. Poznávali jsme autonomní oblasti Španělska, významná města, pevniny, povrch, vodstvo i jeho polohu

v rámci Evropy. Viděli jsme krásné prezentace sestavené z fotek historických památek a pláží. Záběry byly podbarvené španělskou hudbou, na chvíli jsme se tak ocitli v samém srdci Španělska. Své poznávání jsme prolnuli  i dalšími předměty.

Ve výtvarné výchově jsme malovali to, co je pro Španělsko charakteristické – toreadory, tanečníky FLAMENCA, španělské hudební nástroje, místní plodiny, jídla. Jednotlivé práce jsme propojili a vytvořili jsme z nich velké plakáty. Namalovali jsme si dokonce vlajky jednotlivých oblastí. Naše obrázky jsme doplnili základními informace  a zajímavostmi o této zemi.

V hodině anglického jazyka jsme dokonce zpívali jednu ze známých písní v anglické i španělské verzi. Ovládáme nyní také základní španělské pozdravy.

Ve slohu se jsme se  stali majiteli cestovních kanceláří a tvořili jsme reklamy pro cesty do ŠPANĚLSKA.

Poslechli jsme si ukázky španělské hudby, sledovali jsme profesionální podobu španělského tance FLAMENCA. Neopomněli jsme ani PASO DOBLE, jehož základem je španělský dvojkrok, jenž symbolicky znázorňuje koridu.

Nyní se těšíme na ochutnávku místních specialit. Odměnou našeho projektu bude

  1. únor, kdy nám v kuchyni uvaří paní kuchařky gazpacho, paellu a andaluský zákusek -pomeranč s olivovým olejem.

            Snad jednou poznáme Španělsko v celé jeho kráse.

                                                                                                          Mgr. Jarmila Loudová

GEOCACHING ve školním prostředí, 5.B

Žáci 2. stupně ze třídy 8. A si pro děti z 5. B připravili originální zpestření výuky – jednoduchou verzi geocachingu. Tato hra dnes stojí na pomezí vzdělávání, turistiky i sportu.

  1. únor, kdy jsme se vrátili po jarních prázdninách opět do školních lavic, byl pro nás plný překvapení.

Žáci se ve skupinách vydali hledat ukryté texty.  Byly rozmístěny ve volně přístupných vnitřních prostorách školy. Každá skupina dostala přesné písemné instrukce, jež měly směřovat děti správným směrem. Nahrazovaly navigační systémy GPS, které jsou běžně při těchto aktivitách využívány.

Hráči putovali školou ve trojicích, jejich cílovým stanovištěm byla naše kmenová třída. Nalezené zprávy se nesbíraly. Určení členové týmu si je pouze zaznamenali a ponechali je na původních místech.

Nápaditá hra nám příjemně zpestřila část pondělního dopoledne. Rozvinula naši schopnost spolupracovat, pozorovat terén a soustředit se. S rozluštěnými texty jsme následně pracovali v hodině ČTENÍ.

Děkujeme žákům 8. A a paní učitelce Bubeníkové za přípravu. S radostí jsme se na chvíli stali geocachery.

Těšíme se na další nové ojedinělé nápady.

                                                                                              Mgr. Jarmila Loudová

 

 

Poznáváme Austrálii, 5.B

V pondělí 12. 2. bylo pro žáky 5.B plné zážitků. Náš návrat do školních lavic po jarních prázdninách zpestřila návštěva paní Hany Foltin.

Ačkoli pochází z České republiky, větší část života prožila v Austrálii. Několik let žila i na území s názvem Papua New Guinea. Odešla do těchto končin za hlasem svého srdce. I když to pro ni znamenalo mnoho životních změn  a odtržení od zbytku rodiny v Čechách, dokázala zde se svým manželem najít druhý domov.

Kdo nám může lépe vyprávět a podělit se s námi o své prožitky, než člověk, který strávil v dané oblasti desítky let. Setkání s ní navazovalo na probrané učivo o podnebných pásech světa.

V průběhu povídání a diskuse se spoustou dotazů jsme také zhlédli krátké prezentace  o Austrálii, její vlastní fotografie. Společná hodinka uběhla velmi rychle. Pro nás byla inspirací a motivací ke studiu cizích jazyků. Kdo ví, kam život jednou zavede naše kroky.

Paní Haně Foltin chceme srdečně poděkovat za obětavost a ochotu s námi strávit svůj volný čas. Vážíme si toho, že přijala naše pozvání a navštívila naši třídu. Přejeme jí pevné zdraví a mnoho báječných chvil ve své domovině se svými přáteli a blízkými lidmi.

                                                                                                         Mgr.Jarmila Loudová

Leden u Dráčků a Lvíčat

Návrat z vánočních prázdnin, které opět byly na blátě, nás přinutil si zimu vytvořit alespoň z papíru. A podařilo se! Pouze dva dny v lednu jsme se doslova vyřádili na sněhu a postavili sněhuláka. Po těchto dvou  dnech se vše roztálo….stačili jsme si však udělat pár snímků se sněhem….:-)  Dále jsme malovali a vyráběli vločky, sněhuláky a vše, co by zimu opět přivolalo. .. 19. ledna nás čekala každoroční Pyžamová party, na které jsme předvedli svá pyžamka, zahráli si spoustu her, zatancovali a bříška naplnili nejrůznějšími pamlsky, které jsme si donesli. Protože nás tento měsíc čekal Den otevřených dveří, nazdobili jsme si družiny a ukázali, jak jsme šikovní. Sami jste se mohli o tom přesvědčit, pokud jste nás navštívili v sobotu 27. ledna.

K. Mattesová, P. Sýkorová

Zimní věnce, 5.B

V praktických činnostech jsme si vyrobili zimní věnce z papíru. Sestavili jsme je ze zimních čepic a rukaviček. Každý si mohl vyzkoušet užívání řezačky na papír, k ozdobě si žáci razili různé ornamenty. Z jednotlivých dílků se sestavil celý věnec.

Ačkoli jsme v pátek měli více chybějících žáků, vytvořili jsme rukavic a čepic tolik, že z nich máme zimní věnce tři. Všechny jsou originální. Určitě byste si některé z nich vybrali.

Rukavice a čepice jsou velmi pestré, barevně ladí. Byly by skvělým doplňkem k zimním kabátům či bundám i v reálném životě.

                                                                                              Mgr. Jarmila Loudová

Podmořský svět, 5.B

V učivu přírodovědy a výtvarné výchovy jsme se v rámci poznávání podnebných pásů potápěli  i hluboko na dno oceánů a moří.

Většina povrchu Země je pokryta vodou oceánů. Procházejí všemi podnebnými pásy, osidlují je tisíce různorodých živých organizmů.

Pro malbu jsme si zvolili moře tropického a subtropického pásu, které je svou vysokou teplotou celoročně příznivé pro život. Rostliny a živočichové v těchto místech mívají často těla zajímavých tvarů a pestrých barev. Nejznámější jsou žraloci, medúzy, chobotnice, koráli. Korálové útesy poskytují potápěčům nádherné scenérie. Život pod hladinou byl pro nás natolik lákavý, že se nám malovalo s lehkostí.

Pod našima rukama vzniklo velké plátno. V hodinách přírodovědy a slohu jsme si o podmořských tvorech vypsali zajímavé informace. Snad je jednou uvidíme i na vlastní oči.

Posuďte sami, jak je náš podmořský svět zdařilý a krásný.

                                                                                                                                                      Mgr. Jarmila Loudová

V polární pustině , 5.B 

I světadíl Antarktida

má své velmi chladné klima.

V polární pustině

je zima stále jedině.

 Tučňáci si v hejnech hoví,

ryby z moře denně loví.

Vydejte se s námi sem,

poznat jejich rodnou zem.

 Tučňáci jsou mořští ptáci. Jejich tělo připomíná společenský oděv mužů – frak. Neumějí létat, ale jsou skvělí plavci.Na nohách mají plovací blány, jejich křídla jsou přeměněná v ploutve. Jsou to velmi zajímaví tvorové. Zatímco ve vodě se pohybují rychlostí téměř 40 kilometrů v hodině, na souši jsou velmi nemotorní. Největším druhem je tučňák císařský a patagonský. O vejce pečuje sameček. Téměř dva měsíce ho zahřívá vlastním tělem. Samice naopak zajišťuje potravu. Je obdivuhodné, že dokážou přežít v ledových pustinách.

Žijí v koloniích, a proto jsme ve výtvarné výchově malovali celou rodinku. Kombinaci malby, otisků barev a kresbu tuší jsme zdárně zvládli. Nemusíte cestovat až k pólu, abyste si tyto živočichy mohli prohlédnout. V pohodlí domova stačí prolistovat celou galerii.

Mgr. Jarmila Loudová

Žáci 6. ročníku při práci se dřevem

Žáci 6. ročníku pracovali v 1. pololetí v rámci předmětu Praktické činnosti na výrobcích ze dřeva – špalíku na broušení a hrací kostce. Při těchto již tradičních výrobcích se naučili obrábět dřevo (řezání, rašplování, pilování, broušení) a pochopili význam povrchové úpravy dřeva (moření, lakování). Někteří si vyzkoušeli také vrtání akumulátorovou vrtačkou (při vytváření malých prohlubní v hrací kostce). Fotogalerie zachycuje žáky při konkrétních pracovních úkonech na jednotlivých výrobcích.

Mgr. O. Němec

Chlapci 7. ročníku při práci se dřevem

V 7. ročníku mají možnost v rámci předmětu Praktické činnosti pracovat v dílnách již jen chlapci. V 1. pololetí vyráběli vánoční svícen. Novým pracovním úkonem (se kterým se v 6. roč. nesetkali) bylo dlabání (práce s dlátem a gumovou paličkou). Někteří také vůbec poprvé používali akumulátorovou vrtačku při vytváření otvoru na vrut pro svíčku. Fotogalerie zachycuje chlapce při konkrétních pracovních úkonech na výrobku.

Mgr. Otmar Němec

Těžce se nám hodnotí pravé životní hodnoty, 5.B

Do nového roku vždy vstupujeme s mnoha předsevzetími. Přejeme si zdraví, lásku, pohodu, dobré přátele a mnoho dalších věcí, které v našem životě považujeme za důležité.

Zamysleli jsme se společně s dětmi nad tím, čemu přikládají největší význam. Samozřejmě se mezi námi našli spolužáci, kteří celou situaci zlehčili a pojali ji spíše humornou formou.

Většinou se však objevovaly v jejich žebříčcích tyto hodnoty: zdraví, rodina, láska. Mnohá slova se často opakovala. Někomu by se mohlo zdát, že jsme od sebe navzájem opisovali.

Když jsme si povídali, co nás k napsání našich slov vedlo, odhalili jsme, že každou uvedenou věc vnímáme trošku jinýma očima.

Největší význam většina přikládala zdraví, rodině a dobrému přátelství.

Snad si žáci v sobě tyto hodnoty ponesou po celý život a budou šířit světem opravdu jen lásku a radost.

Abychom si naše pocity lépe upevnili a zapsaná slova jsme si zapamatovali, zapsali jsme si je ozdobně. Zasadili jsme je do prostředí barev, které máme rádi a vyvolávají v nás dobrou náladu.

Hodnoty, které jsme napsali, za nás rozhodně nepromlouvají. Jen budoucnost a naše skutky ukážou, jak dobrými budeme lidmi.

                                                                                              Mgr. Jarmila Loudová