Šlépěje aneb Příběh stop podle Karla Čapka ve výtvarce (8.ročník)

Téma stop a otisků ve výtvarné výchově v 8. ročníku jsme završili povídkou Karla Čapka, kterou jsme si poslechli v podání herce Václava Postráneckého. Ovšem ne celou. Asi v polovině jsme poslech přerušili a záhadný příběh stop neznámého člověka zůstal nedokončen.
Pokračování se ujali sami žáci, kteří příběh převedli do komiksové podoby a sami vymysleli pokračování zápletky a její rozuzlení.
K dispozici měli pruh papíru se 4 komiksovými okénky, někomu stačily k dovyprávění příběhu i 3, jiní si řadu rozšířili o další.
Několik z nich jsme si také předvedli a okomentovali. Některé byly napínavé a dramatické, jiné komické, další fantastické. Co žák, to jiná varianta.
A jak příběh ukončil sám Karel Čapek? To si budete muset přečíst sami…

Stopy – výtvarka v 8. ročníku

Téma bot a jejich otisků jsme v 8. ročníku rozvíjeli i další hodinu výtvarné výchovy v tématu stop – stop ve sněhu, v blátě, na ulici, na cestě parkem…
Co z nich lze vyčíst, zkoušeli žáci znázornit nejen frotáží bot, ale i dalších předmětů či otiskováním různých dezénů, případně vlepováním drobných předmětů. Do takto vytvořené „koláže“ otisků vložili „stopy“ příběhu, který ostatní žáci pak zkoušeli rozklíčovat a interpretovat.
Nejatraktivnější byl bezpochyby příběh s kriminální zápletkou, ale někdy šlo i o obyčejnou situaci, kdy se vlastně nic zvláštního nestalo:)

Jak se stávkovalo v 5. A?

Ve středu 6. listopadu se na mnoha školách v České republice stávkovalo. Do stávky se zapojila také velká část pedagogů naší školy.

Stávkový den v naší třídě byl od ranních hodin plný aktivit. Nejprve jsme se přivítali společným motivačním pozdravem. Pustila jsem dětem prezentaci, kterou jim po celý rok tvořím a průběžně doplňuji. Všichni jsme se potěšili vzpomínkami, co vše jsme společně prožili. Chtěla jsem, abychom se v tento den cítili ve škole opravdu jako doma. Připravila jsem proto  dětem občerstvení.  Upekla jsem domácí bábovku, děti si průběžně plátky krájely. Na dodání energie  jsem měla k dispozici i další drobné sladkosti.

Po krátkém úvodu jsme se pustili naplno do práce. Zprvu jsme měli ve třídě vánoční dílničku. Tvořili  jsme výrobky na náš prodejní stánek. Následně jsme pokračovali v projektu věnovaném naší škole, neboť na počátku příštího školního roku oslaví své jubileum.

Rozvrhla jsem si k tomuto výročí celoroční sérii velkoformátových prací. Každé dílko zabere mnoho času a energie. Naše škola si však náš čas za vzdělání a zázemí, které nám poskytuje, plně zaslouží.

Pracovali jsme nepřetržitě. Naše hbité ruce byly povzbuzovány k výborným výkonům poslechem písní, jež máme v oblibě. Průběžně jsme si je pouštěli.

Celý den nám utekl jako voda. Dokázali jsme vytvořit jeden velký plakát a připravit si dílčí části pro další dvě velká plátna. Je před námi ještě mnoho nedokončené práce, ale nebylo v našich silách udělat více.

S radostí jsem sledovala, jak jsme se dokázali spojit a vzájemně si pomáhat i v době, kdy jsme ve škole nemuseli vůbec být. Z naší třídy nahradilo domácí odpočinek za práci pro školu 13 žáků. Převahu měla děvčata, ale nechyběli ani 3 chlapci.

Na závěr dne byla na dětech již  patrná únava, ale nikdo nepolevil.

Při úklidu třídy jsme si pustili krátkou animovanou pohádku, navazovala na naši četbu z hodin.  Byla příjemnou tečkou za celým dnem.

I když jsme v den stávky byli ve škole, podporujeme zcela naše pedagogy. Lepší ohodnocení si za svou práci plně zaslouží.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem mým žáčkům, kteří mi přišli pomoci tvořit  a strávili svůj volný čas smysluplnými aktivitami.  Těším se na další společně strávené chvíle nad rámec výuky. Právě tyto chvilky jsou pro vzájemné poznání ty nejcennější.

Mgr. Jarmila Loudová

 

V pravěké tlupě 4. B

Už jste někdy byli v pravěku?
My ano a skoro celý měsíc. Za tu dobu jsme se dozvěděli mnoho zajímavého ze života pralidí, ale hlavně jsme si toho moc a moc zažili a vyzkoušeli sami. Propojili jsme hodiny vlastivědy, čtení, výtvarné výchovy, hudební výchovy i pracovních činností a učení pro nás bylo spíš hrou.
Tak se s námi podívejte, jak to v tom pravěku asi bylo.

Nejprve jsme se vydali do dávné prehistorie, kdy po naší Zemi ještě běhali dinosauři. Přinesli jsme si hračky dinosaurů, encyklopedie, prohlíželi jsme si obrázky Zdeňka Buriana. Namalovali jsme dinosaury a vymodelovali jsme je z plastelíny. Jsou to nejpíš ještě neobjevené druhy, a tak jsme si je sami pojmenovali.

Následně jsme se posunuli do starší doby kamenné.
Každodenní činností ve starší době kamenné byl lov a sběr obživy. A tak bylo potřeba si zhotovit dokonalé oštěpy a sekeromlaty. Z lovů si pralidé také přinášeli různé trofeje – zuby a kosti živočichů a jimi se zdobili. My jsme si je museli vymodelovat, ale pak jsme ze zubů, kostí a přírodnin měli neméně hezké náhrdelníky.

Jako pravěcí lidé jsme se na lovu domlouvali pouze skřeky a posunky, protože jednoduchá řeč teprve vznikala. Každá tlupa tak měla svá specifická gesta a my ostatní jsme jen stěží odhadovali, co se nám lovci snaží říct nebo předvést.

Z archeologických nálezů máme mnoho důkazů o zručnosti našich předků.
Pokusili jsme se je napodobit a vyzdobili jsme zdi třídy jeskynními malbami.

V mladší době kamenné jsme obdivovali výrobu keramiky jen tak v ruce, nebylo to snadné. My jsme si nakreslili pravěké nádoby, které jsme následně „rozbili“ na kusy a podle vzoru archeologů jsme je zase dávali dohromady. Byla to dřina a některým se to již úplně nepodařilo. No, ne vždy se při vykopávkách najdou všechny části nádoby :-).
Také jsme nádoby a pravěké figurky modelovali z keramické hlíny. To nás moc bavilo.

V mladší době kamenné lidé začali hospodařit na prvních polích a díky zemědělství si obohatili jídelníček.
My jsme si vyzkoušeli, jak se ručně dostávala zrníčka z klásku a co to dá práce, než se z jednoho klásku na kamenném drtidle nadrtí hrstička mouky. Každý teď máme trošku své vlastnoručně udrcené pravěké mouky.

Bylo fajn, že jsme si své nabyté vědomosti a dovednosti mohli ověřit v muzeu Anthropos v Brně. Paní průvodkyně nám poskytla pěkný výklad a my jsme konečně také spatřili pravého mamuta.

Na závěr našeho života v pravěku nás čekal Pravěký den, který jsme prožívali celý den.
Všichni jsme se přestrojili za pralidi, kluci postavili oheň, holky zase pravěkou chýši. Společně  jsme připravili pravěký sušák potravin a nanosili různé lesní plody, vejce, ořechy, bylinky a jiné věci, které mohli pralidé v lese k snědku nalézt.
Pomocí rytmických nástrojů jsme doprovodili naše pokřiky a jednoduché písně.
Pozvali jsme k nám druháčky a každá dvojice před všemi žáky prezentovala část učiva o pravěku, kterou jsme probádali. Vyprávěli jsme o počátcích řeči, jak lidé bydleli, jak rozdělávali oheň, jak lovili, jak zdobili jeskyně, jak drtili obilí, jak vyráběli keramiku,… Naše vyprávění jsme se také snažili doprovodit praktickými ukázkami a našimi výrobky.

Celý pravěk jsme skvěle prožili a hodně jsme si to užili a tady vám ještě píšeme, jaký byl život nás pralidí.

Z pravěku vás zdraví Sekerňák, Ohnivá slepice, Divoké kopyto, Prapra, Lovíček, Vlčí dráp, Vlčí tlapka, Hbitá ruka, Medvědí tlapa, Malá beruška, Tiché srnče, Malá liška, Vlčí dcera, Strážnička Ohnička, Liščí tlapka, Dračí vlčice, Zlá vlčice, Ohnivák a Mlsná Miška.

 

 

 

Den zvířat v ZOO

V pátek 4.10. slaví svátek všechna zvířata.Každým rokem jezdíme do ZOO v Brně, poznáváme různé části Zoo, seznamujeme se s životem zvířat, krmíme je.Paní Galová si vždy pro nás připraví zajímavý výukový program, tentokrát jsem se dozvěděli něco o medvědech, o životě vlků, surikat, které jsme krmili červíky.  Exkurze nás velmi bavila, děkujeme paní Galové za super den. žáci 4.A
IMG_20191004_091412_HDR IMG_20191004_091441_HDR IMG_20191004_091647_HDR IMG_20191004_092849_HDR IMG_20191004_092855_HDR IMG_20191004_092900_HDR IMG_20191004_092952_HDR IMG_20191004_093248_HDR IMG_20191004_093307_HDR IMG_20191004_093317_HDR IMG_20191004_093503_HDR IMG_20191004_093513_HDR IMG_20191004_093538_HDR IMG_20191004_093729_HDR IMG_20191004_093849_HDR IMG_20191004_095254_HDR IMG_20191004_095306_HDR IMG_20191004_095317_HDR IMG_20191004_095321_HDR IMG_20191004_095333_HDR IMG_20191004_095342_HDR IMG_20191004_095354_HDR IMG_20191004_095402_HDR IMG_20191004_095415_HDR IMG_20191004_095437_HDR IMG_20191004_095444_HDR IMG_20191004_095504_HDR IMG_20191004_095509_HDR IMG_20191004_095518_HDR IMG_20191004_095533_HDR IMG_20191004_095545_HDR IMG_20191004_100636_HDR IMG_20191004_100647_HDR IMG_20191004_100652_HDR IMG_20191004_100701_HDR IMG_20191004_100750_HDR IMG_20191004_101120_HDR IMG_20191004_101138_HDR IMG_20191004_103944_HDR IMG_20191004_105535_HDR IMG_20191004_110138_HDR IMG_20191004_110145_HDR IMG_20191004_110152_HDR IMG_20191004_110158_HDR IMG_20191004_111853_HDR IMG_20191004_111904_HDR IMG_20191004_111921_HDR IMG_20191004_112002_HDR IMG_20191004_112504_HDR IMG_20191004_112747_HDR IMG_20191004_112754_HDR

Hlaholice 4.A

Hlaholici vytvořil Konstantin ze Soluně (svatý Cyril) kolem 862–863. Podnětem k tomu mu byla jeho mise na Moravu (žádost moravského vládce Rastislava u východořímského císaře Michala III.) a nutnost vytvořit písmo pro přijatelný zápis slovanštiny, do níž bylo třeba překládat bohoslužebné i jiné texty. Hlaholice měla původně 41 znaků. Zkusili jsme napsat jména členů rodiny a podepsat se. Pokusíte je vyluštit?

Výsledek obrázku pro hlaholice písmo

Dnes píšeme  latinkou a na psaní používáme pera, tornáda, tužky a propisky. Dříve tomu tak nebylo, písmena se vyrývala “ stilem“ do medové tabulky nebo psali brkem na pergamen.

Co bylo lepší? Vyzkoušejte a posuďte sami.                         Příjemnou zábavu přejí žáci 4.A

IMG_20191025_122659_HDR IMG_20191025_122715_HDR IMG_20191025_122751_HDR IMG_20191025_122758_HDR IMG_20191025_122830_HDR IMG_20191025_122836_HDR IMG_20191025_122842_HDR IMG_20191025_122854_HDR IMG_20191025_122926_HDR IMG_20191025_122932_HDR IMG_20191025_122939_HDR IMG_20191025_122945_HDR IMG_20191025_140753_HDR IMG_20191025_140805_HDR IMG_20191025_140814_HDR IMG_20191025_140821_HDR IMG_20191025_140827_HDR IMG_20191025_140834_HDR IMG_20191025_140839_HDR IMG_20191025_140847_HDR IMG_20191025_140853_HDR IMG_20191025_140859_HDR IMG_20191025_140906_HDR IMG_20191025_140914_HDR IMG_20191025_140924_HDR IMG_20191025_140930_HDR IMG_20191025_140938_HDR IMG_20191025_140945_HDR

Happy Halloween 4. B

Přejeme všem veselý a strašidlácký Halloween :-)

Opět v ZOO, opět super

Letos v říjnu jsme se třídy 4. A a 4. B opět vypravily do ZOO v Brně, kde pro nás jedna maminka pracující v ZOO každým rokem připravuje skvělý, zábavný a poučný výukový program vztahující se k učivu prvouky nebo přírodovědy. Jezdmíme sem již od první třídy a vždy je to super.

Letos jsme prošli Beringovou úžinou a spatřili jsme medvědy, vlky, soby, orli,… Ke všem zvířatům se při procházení kolem výběhů dozvídáme mnoho zajímavého.

Mědvěda jsme dokonce krmili. Zamýšleli jsme se nad tím, proč některá zvířata v přírodě vymírají, jaký dopad má naše chování na přírodu a jak je můžeme zlepšit, jak pomáhají přírodě zoologické zahrady.

Na zpáteční cestě jsme krmili červíky surikaty, což nás vždy velmi baví.

Na závěr jsme ve výukové učebně vyplňovali pracovní listy a shlédli video.

Moc se nám to líbilo a děkujeme.

 

Září a Říjen u Dráčků a Lvíčat ve školní družině

Začátek školy, jako každý rok, je náročnější. Začlenit nové děti do kolektivu, naučit se a dodržovat pravidla školní družiny a hlavně ve škole nezabloudit. Po všech těchto úkolech, které trvají vždycky nějakou dobu, jsme se pustili do zajímavějších činností. Protože se podzim zabarvuje do krásných a kouzelných barev, naše výzdoba vypadala podobně. Vykouzlili jsme například listy, dráčky, zvířátka. Říjen jsme zakončili Halloweenem a party s maskami, kostýmy a dobrůtkami.

K. Mattesová, P. Sýkorová

 

Foto: K. Mattesová, P. Sýkorová

Hurá do vesmíru, 5.A

Vesmír neboli kosmos je všechno kolem nás. Jeho stáří přesahuje 13 miliard let. Vědci tvrdí, že je nekonečný. Září v něm miliardy hvězd. Lidé se ho snaží poznat blíže. Neustále rozvíjíme technologie bádání. Sestrojujeme dokonalejší obří dalekohledy, radioteleskopy a další řadu přístrojů, které jsou umístěny na družicích, kosmických lodích a stanicích. Základní poznatky o naší sluneční soustavě, planetách, hvězdách jsou také zařazeny do učiva přírodovědy. Lety do vesmíru jsou snem nejednoho dítěte, dospělých po celý jejich život.

Cestovat blíže ke hvězdám se podaří však jen jedincům. Rozhodli jsme se, že se vzneseme vzhůru k planetám a hvězdám alespoň prostřednictvím malby. Nejprve jsme si připravili stroje na naši cestu. Raketoplány jsme umístili na pozadí, které by mělo připomínat nekonečný vesmír.

Malba nám zabrala několik hodin výtvarné výchovy, řádně jsme se u ní zapotili.

O to více vnímáme skutečnost, že reálné přípravy trvají desítky let. Budeme někdy opravdu běžně cestovat blíž ke hvězdám? Uvidíme.

Na tuto aktivitu jsme navázali výtvarným zpracováním svých představ o životě ve vesmíru. Motivací nám byla tato krátká báseň:

Včera jsem se ocitl ve vesmíru,

i když to tak bylo jen na papíru.

Zavřeli jsme oči,

svět se s námi rázem točí.

Co každý z nás uviděl?

UFOUNY tvořené z různých těl.

Planeta Země je 3. planetou sluneční soustavy. Je nazývaná modrou planetou. Je jedinečná, neboť je jedinou planetou, na níž byl doposud prokázán  život. Umožňuje to kyslík v atmosféře a kapalná voda. Většinu povrchu Země tvoří voda v oceánech, pevnina zaujímá jen její malou část.

Pokud stojíte rádi pevně nohama na Zemi, na chvíli to změníme. Vydáme se tam, kam zatím nikdo z vědců nedohlédl  – do světa mimozemských civilizací. UFOUNI mohou být vším, co si budeme ve svých představách přát – malí, velcí, tlustí, tencí, chlupatí i hladcí.

Jejich malba byla zábavná, každá namalovaná forma mimozemského života si nese v sobě kousek duše svého autora. Zdalipak se někdo přiblížil opravdové podobě? Nevíme a nevadí nám to.

Představovat si a snít je přece krásné.

                                                                   Mgr. Jarmila Loudová