DEN ZEMĚ, 4.A

  1. dubna se slaví v celém světě DEN ZEMĚ. Země je naším domovem. Jsme si vědomi, že po ní  denně chodíme, využíváme její bohatství. Je k nám velmi štědrá, bohužel jí její lásku stejnou měrou neoplácíme. Jsme součástí přírody a DEN ZEMĚ nelze opomenout. Je třeba ho prožít ve volné přírodě.

Svátek Země jsme oslavili s předstihem již 15. dubna, protože v příštím týdnu budeme opět na distanční výuce.

Připravila jsem dětem stanoviště na pozemku školy s hravými úkoly. Ráno bylo velmi chladné, ale pohyb na čerstvém vzduchu nás zahřál.

Žáci spolupracovali ve skupinách. Nejprve si rozlosovali barvy, podle nich vytvořili skupiny. Následně museli objevit 14 karet s otázkami, které propojovaly jejich dosavadní znalosti o přírodě. Jednalo se o otázky z oblasti živočišné i rostlinné říše. Na zvládnutí úkolu měli 45 minut. Užívali jsme si možnost pohybu na čerstvém vzduchu, výuku mimo prostor třídy.

I to patří do hodin přírodovědy.

Důležité není, zda jsme zvládli všechny úkoly bez chybiček, ale naše plné nasazení a čas, který jsme spolu mohli strávit.

Stejnému tématu jsme se krátce věnovali ve slohové hodině, psali jsme vzkazy pro naši Zemi. Všechny jsou dokladem toho, jak moc pro nás Země znamená.

Na to, abychom byli všímaví vůči svému okolí, není potřeba velkého úsilí. I drobnosti umožní zachovat krásnou a čistou přírodu.

Milá Země, máme tě velmi rádi.

                                                                       Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4.A

Usměvaví klauni, 4. A

Udržet si dobrou náladu za každé situace není snadné. V pohádkách nás rozveselovali šaškové. Dnes tuto roli zastávají cirkusoví klauni. Jako symbol dobré nálady jsme si je namalovali, zdobí chodbu před třídou.

Víte, že  existuje dokonce SVĚTOVÝ DEN ÚSMĚVU?  Byl ustanoven na 4. října. Ale my se domníváme, že bychom se měli usmívat stále.

Smějme se, protože úsměv nic nestojí, sami z toho máme lepší náladu a navíc uděláme radost i někomu dalšímu. Úsměv o nás prozradí víc, než si myslíme. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel. A nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat.

Pod rouškami nyní naše úsměvy vidět nejsou. O naší náladě vypovídají jen naše oči. Přestože jsme všichni velmi vyčerpaní, máme důvod k radosti. Vždyť jsme se opět po několika měsících shledali ve škole.

                                                                          Mgr. Jarmila Loudová

Naše nejstarší minulost v pověstech – LAPBOOKY, 4. A

V hodinách vlastivědy jsme se věnovali nejstarším pověstem. Neskutečné příběhy nám díky animovaným krátkým pověstem, četbě z ČÍTANKY a z knih doslova ožívaly před očima. Udatný Bivoj, moudrá Libuše, Přemysl, Ctirad se Šárkou, Horymír a jeho kůň Šemík  jsou po děti nyní známá jména.

Žáci pracovali následně ve skupinách. Každá skupina dostala jednu z pověstí. Z ní žáci tvořili LAPBOOK – tzv. „knihu do klína“.  Je to kniha ojedinělá, složená z mnoha interaktivních prvků.

Obsahuje otázky, přesmyčky, hádanky, PUZZLE, rébusy a další interaktivní náměty k pověstem. Hotové LAPBOOKY jsou skvělou motivací k učení. Při jejich výrobě se rozvíjí schopnost spolupráce, kritické myšlení, prvky logiky s kreativitou. Žáci vyhledávali a třídili informace, učili se pracovat s textem.

Jak se jim jejich první LAPBOOKY podařily? Posuďte sami.

Mgr. Jarmila Loudová

 

Klíčení semen ve 3. B

Rostlinka

Z malinkého semínka,
které v zimě spí,
roste malá rostlinka,
když se probudí,
protáhne se, rozhlédne se,
koukne z díry ven,
ukáže se sluníčku,
řekne, dobrý den!

V rámci probírání učiva prvouky Základní znaky rostlin jsme se hodně věnovali tématu klíčení semen. Popsali jsme si, jak to funguje a jaké je potřeba vytvořit podmínky pro klíčení. Prohlédli jsme si obrázky a zhlédli různá časosběrná videa.

Dětem byl zadán dobrovolný úkol provést svůj vlastní pokus s klíčením semen. Mohlo se jednat o tradiční luštěniny (hrách, fazole), ale i jiná semena, klasicky na navlhčené vatě nebo o výsev semínek do misek a truhlíků s hlínou. Pokroky děti zaznamenávaly buď písemně do sešitu prvouky nebo jednoduše fotily a zasílaly. Cílem činnosti bylo pozorovat, jak se semínka za vhodných podmínek probouzí k životu, sledovat jejich změny a pokroky v růstu.

Zajímavou výzvou bylo nechat klíčit v domácích podmínkách semena javoru a dubu, které děti našly při vycházce do přírody nebo sledování klíčení zázvoru.

 

Jak se roste

Starý javor nejmíň posté
vysvětluje, jak se roste:

„Narovnej se! Drž se vzpříma!
Kořeny ti drží hlína.

Svítí slunce? Nastav listy!
Prší? Sláva! Budeš čistý.

Trocha slunce, trocha deště,
povyrosteš, snaž se ještě.

Ještě kus a ještě kousek,
větve do koruny pnou se.

Pro letošek už to stačí,
už uneseš hnízdo ptačí.“

Toníček vytvořil senzační časosběrné video, které je umístěno na youtube. Po dobu 14 dní zaznamenával vývoj semen ředkvičky, dýně, fazole, hrachu a rajčete. Můžete zhlédnout zde:
https://www.youtube.com/watch?v=oN61yMyB_BY

Děti, které se do úkolu zapojily, to velmi bavilo a rozptýlilo je to během dlouhé distanční výuky. Svoje pěstitelské úspěchy sdílely s kamarády. Ráda bych děti pochválila za jejich tvůrčí činnost. Děkuji také rodičům za jejich pomocnou ruku minimálně při přípravě pokusu a veškerou spolupráci při zasílání fotek.

 

Markéta Eibelová, tř. uč.
práce dětí třídy 3. B

 

Jarní obrázky, 1. A a 1. B

Během distanční výuky žáci 1. tříd vyráběli v rámci výtvarné výchovy, matematiky a praktických činností jarní obrázky. Na práci prvňáčků se můžete podívat.


Mgr. Dagmar Pelikánová, Mgr. Zdeňka Marková

Obrázky třídy 1. A

Obrázky třídy 1. B

Děti dětem, 4. A

V rámci online hodin žáci pravidelně pracují na různých zadaných problémových úkolech, v nichž rozvíjí svou kreativitu. Jsou neuvěřitelně nápadití. INSERT jejich vlastních slov, vět, informací, matematických úloh a dalších zajímavostí nám dnes a denně pomáhá při vzdělávání.

V hodinách českého  a anglického jazyka často tvoří vlastní slovní přesmyčky, rébusy, hádanky.

Každá práce je originálem,  mnohé o svém autorovi vypovídá. Dokáží se aktivně zapojit téměř všichni žáci. Právě vlastní tvorbu dětí považuji za to nejcennější.

Za kolektiv žáků 4. A Mgr. Jarmila Loudová

HOUSLOVÝ KLÍČ, 4. B

„Klíč je grafický symbol, přítomný na začátku každé notové osnovy, případně také uvnitř notového záznamu skladby.“ Tolik krátká citace z Wikipedie. Nám se teď klíč hodil spíše jako motivace k originalitě, pečlivosti a hravosti.

Téma bylo: Vytvoř co nejoriginálnější houslový klíč z materiálů, které najdeš doma nebo v přírodě. Každý měl různé pomůcky a různé nápady. Mnohé nápady mě rozesmály opravdu hodně. Jiné byly elegantní. Tak se také pokochejte a pobavte. Děti, moc děkujeme za humor a hru, které se od vás můžeme učit.

PS: Stejnou práci tvořili i žáci z jiné třídy, inspirace zřejmě byla stejná.

Mgr. Veronika Válková

Foto: žáci 4. B

Vítáme tě jaro! – 5.A

 

To počasí je v posledních dnech trošku pomatené,  ještě před týdnem mrzlo, sněžilo a teď svítí sluníčko. Přírodě to očividně nevadí. Na zahrádkách jsou vidět první rostlinky.

 

Nováková_E_7278_IMG-20210204-154621 Nováková_E_7278_Novakova-E-8987-20210228-151943-COLLAGE Ondráčková_A_7278_safran-karpatsky Ondráčková_A_7278_sedmikraska-chudobka Petrák_A_7278_F688C770-CB15-41EE-90C5-359EFD71160F Ondráčková_A_7278_violka-trojbarevna Ondráčková_A_7278_talovin-zimni1 Ondráčková_A_7278_talovin-zimni Ondráčková_A_7278_snezenka-podsneznik1 Ondráčková_A_7278_snezenka-podsneznik Řeháková_V_7278_IMG-20210307-WA0003 Podolský_D_7278_IMG-20210215-WA0000 Podolský_O_7278_Krokus-1- Podolský_O_7278_Snezenka-1- Pulkertová_S_7278_20210227-130212 Řeháková_V_7278_IMG-20210307-WA0000 Řeháková_V_7278_IMG-20210307-WA0002 Surovcová_M_7278_IMG-20210206-WA0005 Surovcová_M_7278_IMG-20210206-WA0003 Surovcová_M_7278_IMG-20210206-WA0001 Řeháková_V_7278_IMG-20210307-WA0005 Řeháková_V_7278_IMG-20210307-WA0004

oznor

oznor

Jonáš_H_7278_IMG-20210206-112058-1- Hniličková_K_7278_IMG-20210227-133629 Hniličková_K_7278_IMG-20210227-133545 Hniličková_K_7278_IMG-20210227-133515 Videmanová_E_7278_jarni-kytka-sedmikraska Welsh_D_7278_jarni-kvitky Galová_E_7278_IMG-20210207-133439 Hniličková_K_7278_IMG-20210219-131303 Hniličková_K_7278_IMG-20210219-165531 Nováková_E_7278_IMG-20210204-154616 Muzikářová_J_7278_Jaro-bledule-snezenky-kocicky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejen ty, ale patří k jaru. A co ještě? To se dozvíte z našich vět. Pěkné počteníčko.  žáci 5.A

 

Není drak jako drak, 4. A

Tvorba vlastního „dračího příběhu“ nám posloužila  jako motivace pro další výtvarnou aktivitu.   Námět (The Book of Dragons) na nás čekal v březnovém čísle časopisu PLAY. Kromě doplňování slovní zásoby do příběhu v anglickém jazyce a četby si žáci dráčky také nakreslili. Je vidět, že mají velkou fantazii a jsou jim tyto pohádkové bytosti blízké. Někteří draci vypadali nebezpečně, jiní byli roztomilí a působili kamarádsky.

Je to přesně tak,

že není drak jako drak.

                                 Mgr. Jarmila Loudová

Žáci 4. A

PROMĚNY PŘÍRODY – JARO UŽ JE MEZI NÁMI, 4. A

V rámci učiva přírodovědy poznáváme jednotlivé ekosystémy. Důležité je vnímat přírodu nejen prostřednictvím fotografií na obrazovkách při distanční výuce.  Žáci dostali za úkol vydat se do přírody.  Pořizovali desítky fotografií ze svého okolí. Na co se zaměřili? Soustředili svou pozornost na proměny jarní přírody. Do jaké míry se jim to podařilo? Posuďte sami.

Mgr. Jarmila Loudová

Žáci 4. A