Archiv pro rubriku: Matematika

Den v SVČ, 4. A

Dne 17. června jsme se vydali na celé dopoledne do SVČ. Ihned po příchodu jsme se rozdělili na skupiny. Postupně jsme si prošli čtyři stanoviště, kde jsme měli možnost osvojit si dovednosti v různých oblastech.

Celou vyučovací hodinu jsme strávili v nahrávacím studiu. Zde si každý vyzkoušel dabing, odvážlivci si mohli v nahrávací místnosti také sólově zazpívat. Poznali jsme, jak velká dřina stojí za každým dabovaným filmem, který sledujeme v pohodlí domova.

Správná intonace, dodržení rytmu, zřetelná mluva a tempo řeči – to vše hrálo velkou roli na naší výsledné práci. Dabování všechny velmi bavilo.

Součástí aktivit byla i pohybová výzva.  Cvičilo se v malé tělocvičně. Ověřovala se zde naše schopnost koordinace pohybů, držení rovnováhy těla a manipulace s míčem.

Obdivovali jsme, jak skvěle vybavenými prostory disponuje SVČ. Navštívili jsme hrnčířskou dílnu s pecemi, dílnu pro obrábění kovů, dřeva, prošli jsme prostory se šicími stroji a malou laboratoř. Děti si vyráběly dřevěné medaile.

Je až neuvěřitelné, kolik možností seberealizace  v současnosti SVČ Ivančice dětem dokáže v rámci svých odpoledních mimoškolních aktivit poskytnout.

Pohybovali jsme se také venku, kde jsme propojovali matematiku s českým jazykem. Žáci spolupracovali v týmech, tvořili slova, počítali  získané body.

Děkujeme pracovníkům SVČ za jejich obětavý přístup, skvělé zážitky.

 

 Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

 

 

Na čerstvém vzduchu je nám hej! 4. A

V každém týdnu přímé výuky dodržujeme poctivě všechna stanovená nařízení. Abychom lépe překonávali úskalí, která nám celodenní pobyt v rouškách přináší, vyrážíme se učit do venkovních prostor naší školy.

Tentokrát jsme venku počítali a trénovali jsme pravopis koncovek podstatných jmen.  Zelená travička byla pro nás plná úkolů.

Žáci pracovali v týmech. Stali se z nich „lovci slov a příkladů“.

Postupně jednotlivci hledali  zadání příkladů a neúplných slovních spojení. Zadání si museli zapamatovat, jen tak mohli přispět ke splnění úkolu svého týmu.

Bylo zajímavé pozorovat, jakou strategii žáci zvolili. Taková akční spolupráce nám v rámci distanční výuky chyběla. O to více si jí nyní užíváme.

Není důležité, který tým byl nejúspěšnější. Pobavili jsme se, hýbali jsme se,  přitom jsme trénovali naši paměť, upevňovali jsme základy pravopisu a základní početní spoje.

Sluneční paprsky nás po celou dobu hřály, doplnili jsme tedy pro naše tělo i tolik potřebný vitamín D.

Už nyní se opět těšíme na příští chvilky strávené venku.

Náš rodák Alfons Mucha na jednom ze svých obrazů Slovanské epopeje zachytil žáky BRATRSKÉ ŠKOLY v Ivančicích, jak se učí venku za branami města. Určitě by měl radost, že tyto skvělé tradice zůstávají součástí výuky dodnes.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

Manipulační aktivity v hodinách matematiky, 4. A

Distanční výuka nemůže nikdy nahradit možnosti přímé výuky. O to více si nyní užíváme v hodinách všechny úlohy, kdy modelováním a manipulačními činnostmi rozvíjíme své dovednosti a vědomosti.

V hodinách matematiky žáci s oblibou pracují s bankovkami a mincemi. Pestrost řešení ukazuje, jak rozdílné myšlení mají.

Používali  jsme tentokrát i  virtuální  bankovky a mince naší země.

V lavicích děti  pracovaly ve dvojicích, případně samostatně, většinou se zjednodušenou náhražkou platidel – s kartami s natištěnými čísly. Žáci museli přemýšlet o to víc, zda v dané hodnotě, opravdu bankovky existují.

Úkoly, kdy v rámci zadání žáci nebyli omezeni počtem užívaných bankovek a mincí, poskytovaly neuvěřitelné množství řešení.

Těžší bylo pro žáky vnímat obměny úloh, když měli užít právě jednu stovku, alespoň 3 tisícovky, atd. Podmínek ze strany učitele neustále přibývalo a problémové úlohy byly skvělou aktivizací pro celou třídu.

Nejcennější však byla fáze, při níž děti zadávaly vlastní úlohy, na základě svých řešení tvořily a formovaly úlohy pro své spolužáky.

Pevně věříme, že již nedojde k uzavření škol, protože by nám podobné aktivity velmi chyběly. Jsou k nezaplacení.

Jak se žákům dařilo, je patrné na několika fotografiích z dané hodiny.

                                                                                    Za kolektiv žáků Mgr. Jarmila Loudová

MODELOVÁNÍ TĚLES

Motto: „Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení.“

Součástí hodin matematiky jsou také různé manipulativní činnosti, které rozvíjí matematickou gramotnost žáků. Zařazování těchto činností je pro děti velmi přitažlivé.

Při rozšiřování číselného oboru do sta využíváme papírové mince v hodnotě 50 Kč, 20 Kč, 10 Kč, 5 Kč, 2 Kč, 1 Kč. Vyjadřujeme čísla pomocí mincí různých hodnot (83 = 50 + 20 + 10 + 2 + 1).

Pro rozvoj prostorové představivosti jsme zařadili modelování těles. Děti pomocí špejlí a modelíny vytvořily svůj model krychle nebo kvádru. Práce je velmi bavila a užili jsme si u ní spoustu legrace.

Podívejte se na naše modely.

Mgr. Markéta Eibelová a žáci 2. B

Foto: Mgr. Markéta Eibelová

Mini abeceda peněz aneb jak se nebát světa financí, 4.A

V letošním roce jsme začali spolupracovat s Českou spořitelnou a začlenili jsme se do programu ABECEDA PENĚZ. Jeho cílem je, aby děti lépe rozuměly, jak fungují peníze, byly lépe připraveny na dospělost. Orientovat se ve světě financí je dnes nezbytností pro každého člověka. Česká spořitelna touto formou podpořila  rozvoj finanční gramotnosti žáků na našich školách. A my jsme rádi, že se můžeme také zapojit.

Žáci 4. ročníků na naší škole byli nejprve proškoleni v rámci svých tříd lektory z řad zaměstnanců banky. Bankéřky měly pro děti zajímavou prezentaci, kde jim soutěživou formou přiblížily základní pojmy ze světa financí. Žáci soutěžili ve čtyřech týmech.

Následně jsme se všichni vydali přímo do místní pobočky České spořitelny. Co všechno jsme zde zažili?

Žáci si prakticky vyzkoušeli výběr z bankomatu, prohlédli si bankovky v různých měnách. Poznávali v praxi ochranné známky na našich bankovkách. Dostali se k trezoru, kde měli pro tento den vlastní bezpečnostní schránku. V ní měli uschovanou odměnu.

Počítali bankovky a mince různých hodnot  ručně i  pomocí přístrojů. Největším zážitkem pro děti bylo, že viděly a měly v rukách 500 000 Kč v pětitisícových bankovkách.Jejich odhad, o jak velký svazek bankovek se bude jednat, vůbec neodpovídal reálu. Všichni zaměstnanci banky byli velmi milí. Dětem se věnovali naplno. Všichni jsme se odnesli jedinečné zážitky. Děkujeme.

Po návratu do školy jsme byli plni krásných dojmů. Na prožité aktivity jsme navázali. Žáci kreslili na téma: Co je banka? Měli namalovat první věc, která je napadla. Povídali jsme si o dojmech, žáci napsali stručně, co se jim v bance nejvíce líbilo. Na závěr dostali nelehkou otázku: Co byste si koupili, kdybyste se nemuseli ohlížet na peníze?

Mezi materiálními věcmi se nejčastěji objevovaly sportovní vozy, vily, zlato, luxusní oblečení, ale mnozí byli skromnější. Vystačili by si s plyšovými a živými zvířátky. Překvapující  a potěšující pro mě byla tato odpověď: Finance bych použila na vzdělání.

V projektu nyní budeme pokračovat zejména v hodinách matematiky. Čeká nás plnění řady úkolů, které s nově osvojenými vědomostmi souvisejí. V praktickém životě je budeme brzy užívat, je třeba si je dostatečně upevnit.

Po splnění všech zadaných úloh pro nás mají naše lektorky ještě závěrečnou odměnu. Samozřejmě se na ni těšíme. Největší odměnou jsou však pro nás nově získané dovednosti.

                                                                                  Mgr. Jarmila Loudová

 

 

Kočička

Prvouka, matematika

V Prvouce jsme se učili o domácích zvířatech. Asi nejoblíbenější zvířátko u dětí je kočička, a tak jsem pro ně připravila skupinovou práci z učebnice „Učíme se společně“. V matematice si děti procvičily sčítání a odčítání do 100 a při správném vyřešení a nalepení částí jim vznikl obrázek kočičky. V hodině Prvouky jsme společně doplnili text, ze kterého se dozvěděly zajímavosti ze života koček a následovalo vymalovávání částí těla kočky a nalepení do šablony.

Evženie Tručková

Hrajeme si s geometrickými tvary

V hodinách geometrie jsme se dlouho zabývali geometrickými tvary jako např. trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh a kružnice. Určovali jsme počet vrcholů, měřili a zapisovali jsme délku jejich stran, naučili jsme se rozeznávat kružnici a kruh a všechny plošné geometrické útvary jsme zkoušeli postupně rýsovat do sešitu.  Znalostí  jsme využili  při tvoření obrázku z geometrických útvarů, kde vše muselo být rýsováno za pomocí pravítka či kružítka.  Nejčastěji si děti vybraly vlak, ale objevila se i rakety či obličeje zvířat. Práce nás velice zaujala.

Žáci 3.A

Geometrie hravě ve 3.A

Na vytvoření krásných barevných obrázků jsme použili zalaminované odstřižky barevných papírů ve tvaru čtverců, obdélníků a trojúhelníků různých velikostí. Přitom jsme si samozřejmě zopakovali, kolik vrcholů a stran jednotlivé geometrické útvary mají a jaké rovnoběžné a kolmé strany má čtverec a obdélník. Zjistili jsme, že i pár trojúhelníků může mít kolmé 2 strany, jedná se o pravoúhlé trojúhelníky.  Každý obrázek je originální.

I takto se dá opakovat učivo geometrie!