Archiv pro rubriku: Matematika

Kočička

Prvouka, matematika

V Prvouce jsme se učili o domácích zvířatech. Asi nejoblíbenější zvířátko u dětí je kočička, a tak jsem pro ně připravila skupinovou práci z učebnice „Učíme se společně“. V matematice si děti procvičily sčítání a odčítání do 100 a při správném vyřešení a nalepení částí jim vznikl obrázek kočičky. V hodině Prvouky jsme společně doplnili text, ze kterého se dozvěděly zajímavosti ze života koček a následovalo vymalovávání částí těla kočky a nalepení do šablony.

Evženie Tručková

Hrajeme si s geometrickými tvary

V hodinách geometrie jsme se dlouho zabývali geometrickými tvary jako např. trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh a kružnice. Určovali jsme počet vrcholů, měřili a zapisovali jsme délku jejich stran, naučili jsme se rozeznávat kružnici a kruh a všechny plošné geometrické útvary jsme zkoušeli postupně rýsovat do sešitu.  Znalostí  jsme využili  při tvoření obrázku z geometrických útvarů, kde vše muselo být rýsováno za pomocí pravítka či kružítka.  Nejčastěji si děti vybraly vlak, ale objevila se i rakety či obličeje zvířat. Práce nás velice zaujala.

Žáci 3.A

Geometrie hravě ve 3.A

Na vytvoření krásných barevných obrázků jsme použili zalaminované odstřižky barevných papírů ve tvaru čtverců, obdélníků a trojúhelníků různých velikostí. Přitom jsme si samozřejmě zopakovali, kolik vrcholů a stran jednotlivé geometrické útvary mají a jaké rovnoběžné a kolmé strany má čtverec a obdélník. Zjistili jsme, že i pár trojúhelníků může mít kolmé 2 strany, jedná se o pravoúhlé trojúhelníky.  Každý obrázek je originální.

I takto se dá opakovat učivo geometrie!