Archiv pro rubriku: 2020/2021

Den v SVČ, 4. A

Dne 17. června jsme se vydali na celé dopoledne do SVČ. Ihned po příchodu jsme se rozdělili na skupiny. Postupně jsme si prošli čtyři stanoviště, kde jsme měli možnost osvojit si dovednosti v různých oblastech.

Celou vyučovací hodinu jsme strávili v nahrávacím studiu. Zde si každý vyzkoušel dabing, odvážlivci si mohli v nahrávací místnosti také sólově zazpívat. Poznali jsme, jak velká dřina stojí za každým dabovaným filmem, který sledujeme v pohodlí domova.

Správná intonace, dodržení rytmu, zřetelná mluva a tempo řeči – to vše hrálo velkou roli na naší výsledné práci. Dabování všechny velmi bavilo.

Součástí aktivit byla i pohybová výzva.  Cvičilo se v malé tělocvičně. Ověřovala se zde naše schopnost koordinace pohybů, držení rovnováhy těla a manipulace s míčem.

Obdivovali jsme, jak skvěle vybavenými prostory disponuje SVČ. Navštívili jsme hrnčířskou dílnu s pecemi, dílnu pro obrábění kovů, dřeva, prošli jsme prostory se šicími stroji a malou laboratoř. Děti si vyráběly dřevěné medaile.

Je až neuvěřitelné, kolik možností seberealizace  v současnosti SVČ Ivančice dětem dokáže v rámci svých odpoledních mimoškolních aktivit poskytnout.

Pohybovali jsme se také venku, kde jsme propojovali matematiku s českým jazykem. Žáci spolupracovali v týmech, tvořili slova, počítali  získané body.

Děkujeme pracovníkům SVČ za jejich obětavý přístup, skvělé zážitky.

 

 Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

 

 

Ozdobné desky a na skok do přírody – ptáčci, 4. A

Přiblížil se závěr roku. Brzy si budeme odnášet všechny naše výtvarné práce. Vytvořili jsme si výtvarné desky k jejich přenosu.  Jsou rozdílně ozdobené. Každé z nich jsou jedinečné svým designem. Žáci si zvolili techniku zpracování podle svých oblíbených výtvarných pomůcek.

Většina žáků si také namalovala barevnou mozaiku a černobílou kresbu tuší. Obě techniky jsme si spojili s námětem ptáčků. Vždyť právě jejich zpěv nás provází již několik týdnů při cestách do školy.

O tom, že jsme pracovali naplno až do poslední hodiny výtvarné výchovy, svědčí naše práce.

 Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

Hrátky s tuší, 4. A

Kresba tuší byla tématem několika závěrečných hodin výtvarné výchovy. Tentokrát jsme si hráli s kontrastem barev, snažili jsme se detailně propracovat  linie čar.

Abstraktní náměty rozvíjejí naši představivost a fantazii. Některé obrázky se natolik povedly, že by si zasloužily zasazení do rámu. Připomínají opravdové umělecké obrazy.

Mgr. Jarmila Loudová

Rozkvetlá louka, 4. A

To se nám to krásně kouká,

jak nám kvete pestře louka.

Ve výtvarné výchově jsme se pustili s chutí do plnění nového výtvarného námětu – rozkvetlé louky. Malovali jsme vodovými barvami. Nejprve jsme si připravili podklad. Následně jsme si detailně rozpracovali květy a motýly. Malovali jsme je mimo podkladový papír, abychom je mohli plasticky do podkladu naaranžovat.

Do uschlého pozadí jsme si dokreslili traviny a listy rostlin. Na závěr jsme jednotlivé části propojili v jeden celek. Jak nám nyní „kvete“ naše chodba oživená našimi výkresy? Posuďte sami na fotografiích.                              Mgr. Jarmila Loudová

 

Dopravní hřiště 4. B

V pondělí 7. 6. 2021 jsme po dlouhé době zase společně jako třída někam vyrazili. Jeli jsme do Oslavan na dopravní hřiště, kde bylo hlavním cílem dne zopakovat si dopravní předpisy, zdokonalit se v jízdě na kole a získat řidičský průkaz. Všichni jsme to nakonec dokázali a moc jsme si to užili. Počasí nám přálo a nálada byla výborná.

Mgr. Veronika Válková

Cesta do pravěku, 4. A

Pravěk to byl těžký věk,

to ví každý pračlověk.

Lov a sběr byl denní chleba,

odvahy bylo vždycky třeba.

 

Na cestu se s námi dej,

na tyto časy vzpomínej!

 

Jistě jste viděli film “ Cesta do pravěku“. Dobrodružná cesta chlapců napříč časem přitahuje již několik desítek let jednotlivé generace. I nás lákají veleještěři a další stvoření, která dnes známe jen z počítačových animací a DINOPARKŮ.

Již před několika měsíci jsme se v historickém učivu vydali do starší doby kamenné na českém území, připomněli jsme si postupný vývoj života na Zemi.

V hodině výtvarné výchovy jsme se vrátili do druhohor, kdy dinosauři ovládali suchozemský prostor. Prohlédli jsme si ilustrace Zdeňka Buriana v Knize o pravěku a sami jsme si vyhynulá zvířata namalovali.

Vydejte se do dávné minulosti společně s námi prostřednictvím našich obrázků.

Za kolektiv žáků 4. A Mgr. Jarmila Loudová

 

Cyklistický výcvik 4. A v Oslavanech

V pátek 4 června jsme jeli na dopravní hřiště do Oslavan. Počasí bylo slunečné.

Odjezd doprovázely obavy z písemné části zkoušky. Ale nedali jsme se. Život je plný překážek a my se je musíme naučit překonávat.

Výcvik trval téměř celé dopoledne. Nejprve jsme si zopakovali teorii. Následovala písemná zkouška. Na jejím konci byla vidina řidičského průkazu pro cyklisty. Všichni jsme teorii zvládli, i když někteří jen „s odřenýma ušima“.

Následně jsme se rozdělili. Jedna skupina dětí plnila jízdu zručnosti, druhá skupinka absolvovala jízdu na kole na dopravním hřišti. Po svačince jsme se navzájem vyměnili.

Nejobtížnější byla praktická část – jízda na kole. Jezdit podle dopravních předpisů, sledovat značky a semafory nebylo vůbec snadné. Na dopravním hřišti jsme se pěkně zapotili. V běžném provozu bude situace ještě mnohem horší, je to zapotřebí.

Závěrečná zkouška dětem přiblížila, v čem se potřebují zlepšit. Motivovala je k větší obezřetnosti a respektu v dopravě.

Jsme rádi, že jsme výcvik zvládli bez úrazu. Poděkování patří všem, kteří se na akci podílejí – lektorkám dopravního výcviku i organizátorovi programu –  Ministerstvu dopravy ČR. Tyto akce mají velký význam pro ochranu zdraví nás všech.

Těšíme se na shledání na silnicích a cyklostezkách.

Za kolektiv dětí  4.A  Mgr. Jarmila Loudová

 

Kdo jsem? aneb Po stopách slavných antických postav v 6. B

Ve výtvarné výchově v 6.B jsme propojili kapitolu z dějin umění o starověkém Řecku a Římě s tematikou školního projektu Erasmus Po stopách antické Evropy.
Z antického umění jsme si vybrali sochařství, respektive portrétní bustu (hlava a ramena) – zaměřili jsme se na dobovou úpravu vlasů a vousů (kresba) a vytvořili „zábavné portréty pro každého“.
Portrét antické osobnosti žáci doplnili nápisem, který vyjadřoval, kým se pro ten okamžik právě stali, a pak propojili vlastní obličej s antickou podobou.
A tak jsme se na chvíli ocitli ve světě antických bohů a bohyň, vládců a vojevůdců, hrdinů antických bájí, básníků a filosofů.

Dveře do muzea

Ivančické muzeum slavného rodáka Alfonse Muchy, malíře a grafika období secese, je v současné době v přestavbě, a tak žáci 9. ročníku po krátké průpravě o secesním umění a úloze ornamentu dostali za úkol vytvořit návrh nového vstupu do Muchovy expozice. Jak by mohly takové dveře vypadat, aby odrážely obsah muzejní expozice a zároveň plnily svou účelovou funkci – tedy dají se otevírat, mají kliku, slouží k vstupu do budovy a přitom jsou svým designem laděné do určité podoby? Původně začali žáci na úkolu pracovat ještě ve škole, v krátké etapě prezenční výuky. Pak ale nastalo období distanční, a tak zadání zpracovali samostatně doma.
Vznikla spousta návrhů – některé trochu bláznivé, jiné naopak střídmé, některé přímo odkazující na Alfonse Muchu, jiné obecnější. A některé by jistě stály i za realizaci!

Práce Broučků – červen

Broučci malovali nejen přírodu, motýly, brouky, ale mohli si je  prohlédnout i ve skutečnosti. Kočičky z kočiček, to byla také zábava. A víte o čem děti sní ? Prohlédněte si dveře do snů a fantazie.