Archiv pro rubriku: Vlastivěda

Cesta do pravěku, poznáváme druhohory, 4. B

Pravěk to byl těžký věk,

to ví každý pračlověk.

Lov a sběr byl denní chleba,

odvahy bylo vždycky třeba.

 

Na cestu se s námi dej,

na tyto časy vzpomínej!

 

Jistě jste viděli film “ Cesta do pravěku“.Dobrodružná cesta chlapců napříč časem přitahuje již několik desítek let jednotlivé generace. I nás lákali veleještěři a další stvoření, která dnes známe jen z počítačových animací a DINOPARKŮ.

Dříve než jsme se v historickém učivu vydali do starší doby kamenné na českém území, připomněli jsme si  právě postupný vývoj života na Zemi prostřednictvím projektu s názvem „Cesta do pravěku“. Nejvíce se nám zalíbilo v druhohorách, kdy dinosauři ovládali suchozemský prostor. Sledovali jsme filmové naučné ukázky a sami jsme si vyhynulá zvířata namalovali.

Naše výkresy jsou plastické, a tak vypadají opravdu věrohodně. V ranním šeru nám ožívají před očima.

Ve vlastivědném učivu stojíme na samotném počátku dějin a těšíme se, co všechno se naučíme. Pokud bude naše cesta dějinami stále stejně poutavá, jistě se kromě poučení i pobavíme.

Vydejte se do dávné minulosti společně s námi prostřednictvím našich obrázků.

Za kolektiv žáků 4. B Mgr. Jarmila Loudová

Volby do třídní samosprávy 4.A

V návaznosti na učivo vlastivědy se v pátek 14.10. 2016 ve třídě 4.A uskutečnily Volby do třídní samosprávy. Formou hry si žáci mohli zažít průběh „voleb“, vyzkoušet si role kandidátů na funkci zástupců třídy i role voličů.

Po vysvětlení pojmů demokracie, volby a státní symboly jsme společně připravili třídu k volbám: přední lavice pro kandidáty, zástěnu pro voliče, volební urnu, státní vlajku atd. Zájemci o funkci předsedy a dalších zástupců naší třídy, tzv. kandidáti, zasedli do předních lavic, vylosovali si své pořadové číslo a jeden po druhém pak přednesli ostatním své předem připravené projevy, kterými se snažili získat co nejvíce voličů. Ve svém projevu se každý kandidát představil, vyzdvihl své dobré vlastnosti, zájmy a uvedl důvody, proč by se právě on měl stát předsedou třídy a proč by ho ostatní měli volit. Tento nelehký úkol zvládli všichni čtyři kandidáti perfektně a tím dokázali, že jsou na funkci zástupců třídy připraveni. Bez nich by se naše volby nemohly konat.

Při hlasování byly dodrženy všechny podmínky demokratických voleb: svobodné volby – každý volič se rozmyslel sám za sebe, komu dá svůj hlas, rovné volby – každý volič měl jeden hlas, tajné volby – každý volič vyplnil volební lístek tajně za zástěnou a pak jej před ostatními vhodil do volební urny, přímé volby – žáci volili přímo, ne přes prostředníky.

Po sečtení hlasů byly vyhlášeny výsledky: předsedkyní třídy 4.A se stala Monika Loudová, místopředsedkyní Klára Doležalová a jejich zástupci Viktorka Vítová a Tomáš Mráz. Nově zvolená předsedkyně poděkovala ostatním za důvěru a řekla svou závěrečnou řeč. Na závěr si všichni vyslechli státní hymnu.

Své „první volby“ mají žáci 4.A úspěšně za sebou. Mohli si tak vyzkoušet, co je v budoucnu čeká. Věřím, že z nich vyrostou zodpovědní občané, kterým není lhostejný osud naší vlasti.

Všem jmenovaným zástupcům třídy patří velká pochvala za odvahu a přípravu svého proslovu. Svůj první úkol zvládli skvěle. Doufám, že mi budou oporou a těším se na spolupráci s nimi.

Mgr. Blanka Valnohová

Dopravní výchova ve 4.A

Ve čtvrtek 15.9. 2016 absolvovala třída 4.A dopravní výchovu na hřišti u ZŠ v Oslavanech. Krásné slunečné počasí nám přálo a cesta autobusem tam i zpět proběhla bez problémů. V Oslavanech se nás ujala instruktorka, paní Sablová, která s námi prošla celé dopravní hřiště. Společně jsme si vysvětlili jednotlivé dopravní značky i barvy na semaforech a ukázali si jednotlivé dopravní situace na křižovatkách, kruhovém objezdu, u železničního přejezdu a na zúžené vozovce. V učebně jsme si ještě vše zopakovali teoreticky, popsali výbavu cyklisty i jeho kola a pak nás už čekaly praktické jízdy na kolech na dopravním hřišti a jízdy zručnosti. Nebylo vůbec jednoduché všechno si správně uhlídat, ale všichni žáci se snažili a zvládli jízdy bez úrazu. Věřím, že do příštího setkání v Oslavanech drobné nedostatky dotrénujeme, aby všichni žáci mohli získat svůj „řidičský průkaz na řízení kola“.

Děkujeme oběma instruktorkám za trpělivost a těšíme se na naše jarní setkání na dopravním hřišti.

Za žáky 4.A Mgr. Blanka Valnohová

Cyklistický výcvik 4. B v Oslavanech

Cyklistický výcvik 4. B v Oslavanech

V pátek 16. září jsme jeli na dopravní hřiště do Oslavan. Odjezd doprovázela dobrá nálada, sluníčko nás hřálo od samého rána. Cestovali jsme klasickou autobusovou linkou, výcvik trval téměř celé dopoledne.

Nejprve jsme pilovali přímo na dopravním hřišti důležité teoretické vědomosti účastníků silničního provozu, v učebně jsme si ukázali správnou výbavu kola a komplikovanější křižovatky. Umět rozpoznat všechny základní dopravní značky, vyznat se na křižovatkách je velmi důležité.

Všichni absolvovali jízdu zručnosti. Zahrnovala slalom, přenášení předmětu za jízdy a plynulý nájezd mezi mantinely. Většina žáků by při jízdě nasbírala nějaké trestné body, setkání s novými překážkami nebylo snadné. Do jarního druhého kola cyklistického výcviku je dostatek času pilovat jízdní dovednosti.

Na dopravním hřišti jsme jezdili podle dopravních předpisů, sledovali jsme značky, semafory a chodce. Pěkně jsme se zapotili, ale pro náš bezpečný pohyb na silnicích je to nezbytné. Nyní se budeme cítit na kole bezpečněji.

Tato zkouška nanečisto dětem přiblížila, v čem se potřebují zlepšit. Motivovala je k větší obezřetnosti a respektu v dopravě. Jsme rádi, že nám přálo počasí a výcvik jsme zvládli bez úrazu. Poděkování patří lektorkám dopravního výcviku i organizátorovi programu- Ministerstvu dopravy ČR. Tyto akce mají velký význam pro ochranu zdraví našich dětí.

Těšíme se na jarní shledání v Oslavanech. Pevně věříme, že všichni získáme řidičský průkaz na řízení kola. Je to přání nás všech.

Za kolektiv dětí 4. B Mgr. Jarmila Loudová

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083

 

Kraje ČR – projekt 4.A a 4.B

V hodinách vlastivědy jsme se postupně seznámili se všemi kraji v České republice, abychom si o nich uchovali co nejvíce informací, vypracovali jsme ve skupinách (většinou dvojicích) plakát o kraji, který jsme poté i prezentovali před třídou. Museli jsme prokázat znalosti z několika předmětů, nestačily jen poznatky a znalosti z VL, které jsme získávali i z příručních map. Další mezipředmětové vztahy byly s předměty: PČ – lepení stříhání, VV – kompozice plakátu, ČJ – čtení s porozuměním, prezentace – srozumitelné vyjadřování, třídění důležitých informací (ve 4.A navíc práce s počítačem a tvoření otázek k prezentaci)… Důležitou roli hrála i spolupráce dvojic.  K tvorbě a prezentaci plakátů měla každá třída odlišné zadání.

Žáci 4.B si doma vyhledali informace a obrázky v encyklopediích či na internetu. Zjistili: Jaké památky, zemědělství a průmysl se v kraji nachází, jaké řeky krajem protékají,  jaké osobnosti z jejich kraje pocházejí… Dále museli zakreslit polohu svého kraje do slepé mapy ČR. Podklady si přinesli  žáci do školy, z nich vytvořili plakát, který poté prezentovali před třídou. Společně vše s paní učitelkou zhodnotili.

Žáci 4.A  si nejprve vybrali kraj, poté šli hledat zajímavosti na internetu v počítačové učebně (2 vyučovací hodiny), mohli si důležité informace uložit do souboru, který jim paní učitelka černobíle vytiskla (maximálně to byly 2 strany A4), vše pak rozstříhali a použili na výrobu plakátu. Samozřejmě to nestačilo, další informace si žáci opisovali z knížek či encyklopedií, někteří kreslili obrázky,  někteří si sami z domu donesli barevně vytištěné obrázky, kterými plakát doplnili. Plakát musel obsahovat: Název kraje, krajské město, další 3 až 4 větší města v kraji, sousední kraje, znak kraje a zajímavosti  z kraje. Nakonec bylo potřeba vymyslet 2 otázky k vlastní prezentaci.

Práce nás bavila a věnovali jsme jí několik hodin, což přineslo své ovoce. Vznikly krásné plakáty s mnoha důležitými a zajímavými informacemi. Snad nám alespoň díky tomutu projektu některé utkví v paměti.

Ve výtvarné výchově jsme malovali znaky krajů. Malá ukázka níže.

Elixír života 4.A

V hodinách vlastivědy jsme už došli do 16.století, kdy vládl v českých zemích císař Rudolf II. Habsburský, který věřil v astrologii a alchymii. Věda za tohoto panovníka zaznamenala velký rozkvět. Učenci se snažili objevit kámen mudrců, který by proměňoval kovy ve zlato a rovněž by dokázal vyrobit elixír života, který by omlazoval, uzdravoval, či dokonce sloužil k dosažení nesmrtelnosti.
My jsme se pokusili zaznamenat recepty našich vymyšlených elixírů. Každý si vymyslel svůj speciální elixír. Určitě je ale vařit nezkoušejte!! Když si je přečtete, tak by se vám měl ale prodloužit život, alespoň o pár minut, jako nám, když jsme si recepty ve třídě četli… Smích přece život také prodlužuje! :o)

Elixír mládí (Kačka H.)

Ingredience: kapka medu nočních včel, vepřové křídlo (bez peří!), jedno ježčí vejce (i se skořápkou), 2 kapří stehýnka, 1 muchomůrka sbíraná za úplňku, list mandragory, 1 nebo 2 paprsky slunce, 3 chlupy z vlka od Karkulky, devátou nožku z chlupatého pavouka, 1 brzda z hlemýždě.
Pomůcky: kotlík, hmoždíř, stoletý cedník a vařečka.
Postup: V hmoždíři rozdrtíme všechny suché ingredience. Nasypeme do kotlíku a zalijeme odvarem z muchomůrky a pomalu zahříváme. Podle hustoty přihodíme 1 až 2 sluneční paprsky. Až bude vřít, přihodíme vepřové křídlo a kapří stehýnka. Přecedíme přes stoletý cedník, přisladíme medem. Nakonec to nejdůležitější: brzda z hlemýždě!
Účinky: Denně doušek elixíru zaručí nekonečné mládí!

 

Recept na elixír života (Ivanka)

Potřebné věci: 3kočičí fousky, 5l vody, 9 muších nožiček, 300g cukru, 900g nasekaných jablek, tajná přísada (meloun), kotlík, malou lžičku, naběračku.
Postup: Do kotlíku dejte vodu, pak dejte cukr a nasekaná jablka a promíchejte. Pak přimíchejte kočičí fousky a muší nožičky a vařte 3 hodiny na ohni. Nakonec dejte tajnou přísadu.
Účinky: Prvně budete zelení, pak duhoví. Pak budete usínat. Usnete na 2 hodiny a pak budete žít 1 000 000 let.
Pozor! Když se předávkujete, proměníte se v duši a pak si vás sebere ďábel.

 

Elixír života (Dan)

Přísady a postup: Červené barvivo, to zalít horkou vodou a zamíchat, lahvička paralenu, 20g kofeinu, lžička medu a coca coly, mentosku, kapka krve a rychle zavřít lahvičku.
Nesmí být v teple! Neohřívat, nebo exploduje! Nechat ve stínu!
Účinky: Stačí 1 lžička 1 hodinu po posledním pití a 1 minutu se vám bude motat hlava.

 

Elixír zdraví –  uzdraví každou nemoc (Johanka)

Ingredience: Žabí hlen, pavoučí nožičky, hadí kůži, živou vodu a heřmánek.
Postup: Prvně nalijeme do hrnce živou vodu a necháme vařit  10 minut, potom tam dáme 5 pavoučích nožiček, a pak hadí kůži a nakonec heřmánek. Pak to necháme vařit ještě alespoň 5 minut a elixír života je hotov.

Elixír retardovanosti (Lili)

Pozor, je to vymyšlené, otrávíte se!!

Nachystáme si: mísu, myší ocásky, strouhátko, žabí hlen, metlu, lahvičku se špuntem, nehty vašeho sourozence, prošlé věci 2 a půl roku, nůž a vodu z kanálu.
Postup: Nachystáme si mísu a dáme tam žabí hlen, potom si vezmeme myší ocásky a nožem je rozsekáme na kousky (1 ocásek dáme stranou). Metlou vše energicky promícháme. Dáme tam nehty a vodu z kanálu a zamícháme. Přistrouháme zbylý ocásek. A ještě nakonec přidáme prošlé věci, ale musí být prošlé 2 a půl roku! Vše zamícháme a dáme do lahve a zavřeme. Nápoj je připraven k pití. Pozor nepijte, budete retardovaní!

 

Elixír života (Anička)

Suroviny: hrnek žabího slizu, hadí kůže, čtvrt hrnku šťávy z kaktusu, živá voda, 5kvítků růže, 3 celé hrnky krve Páně a kousek lví hřívy.
Postup: Do velké mísy si nalijeme 3 hrnky krve Páně, potom čtvrt hrnku šťávy z kaktusu, kousek lví hřívy, hrnek žabího slizu, živou vodu a zamícháme. Dále 5 kvítků růže, hadí kůži, zamícháme a dáme vařit na 8 hodin.
Upozornění: Po velké dávce (víc jak 3 hrnky) se dějí divné věci, např. modrá tělo, nos roste do 5 metrů…

 

Elixír retardovanosti (Valča)

Nastrouhaný myší ocásek, hadí jed, žabí hlen, shnilé jablko, elekřina, pavoučí nožičky, kousek skla, horká čokoláda s příchutí netopýra, kousek gumy, tuha do pera, inkoust, sim karta, kousek papíru a mořská sůl.
Upozornění: 3x za den (ráno, odpoledne, večer). Pozor, když se předávkujete, zemřete! (Nebojte, půjdu vám na pohřeb:o)

 

Recept na elixír života (Matouš)

Potřebné přísady: 1/2litru vody, 3 lžičky soli, lžíce písku, 3-5ks řas, pytlík pilin, trávu, trochu rozdroleného křemene, živou myš.
Jak ho vyrobit: Po celé nádobě rozprostřeme řasy a vylijeme vodu, dáme piliny, trávu, rozdrolený křemen, sůl a písek. Teď budeme provokovat myš, aby to zamíchala a nakonec ji zabijeme.

 

Elixír mládí (Deniska)

Co budete potřebovat: 3 misky, 1 mísu, 1 hrnek, 1 lžíce, 1 vařečka, 1 pytlík vanilkového cukru, 1kg třešní, 1 meloun (vodní),  mixér, 4 švestky, 5 nektarinek, 3 meruňky, 3 hrušky, 1kg jahod, 1kg malin, 1kg ostružin, šlehačku, 1kg borůvek, 1 nůž, 2 mrkve, 1 škrabku, 4 broskvičky, 1 kaki, jablečný džus, vodu, 10 kostek ledu, 1 červené jablko, 1 zelené jablko, 1 ananas, 1 kiwi.
Příprava lektvaru: Vše pořádně umyjte, nebo škrabkou oškrabte, nakrájejte a dáte do mixéru i s ledem. Mixujte 2-3 minuty a je hotovo.
Vedlejší účinky: Když se předávkujete, tak se z vás stane žába nebo něco horšího.

 

Elixír života (Honzík)

5 jablek, 3 mrkve, 6 brokolic, 1kg sýra, 2kg dusíku, 5kg oxidu uhličitého, sirup ze štíra a nejdůležitější je doufat, že se to povede!
Výroba: Všechno dáte do mísy a dáte péct na hodinu na 150 stupňů.
Účinek: léčí.
Dávka: půl litru denně. Jestli se předávkujete, z 80 procent můžete dostat infarkt.

 

Eliksír života (Marcelka)

50kg mouky, 3chlupy z koně, hrnec, půlka kapesníku, 9kg skořice, 5 listů z jabloně, 4třešně, 1 vršek plný vody, žvýkačka podle vaší chuti (pomeranč, jablko nebo meloun, urči chuť), 1 vlas toho, kdo chce mít prodloužený život, slina, toaletní papír, křída.

Toaletní papír a křídu rozmixovat, přidat kousek gumy a ostatní přísady, zamíchat a všechno nechat smažit na pánvi asi 20- 25minut. Až vytáhneme, necháme vychladnout, terpve pak můžeme jíst.
Účinky: Život se vám prodlouží o 50 let.
Pozor: Jestli se předávkuješ, dopadne to s tebou špatně!

 

Elixír smrti (Viky)

Potřebujeme: 2 žabí stehýnka, kousek duhy, 1 prošlý sýr, 5 muchomůrek.
Postup: Všechno postupně naházíme do hrnce a pak zamícháme, za 5 minut to máme hotové.
Účinky: Hned vás to zabije.

 

Elixír krásy (Greta)

Co budeme potřebovat: velkou lžíci, středně velkou mísu, tácek na krájení, ostrý nůž, okurku, rajče, hrníček vody, cukr dle vaší chuti, bílý jogurt, smetana a trošku soli.
Postup:  Vezmeme si mísu a do ní dáme 1hrníček vody, cukr, bílý jogurt, smetanu, sůl a vše smícháme. Na tácku si nakrájíme rajče a okurku a přimícháme to do naší smíchané směsi a opět promícháme.
Jak dávkovat: elixír krásy dvakrát denně nanášet na pleť, dávkujeme po troškách, ráno a večer.

 

Elixír mládí (Fanda)

Suroviny: Skřetí slzy 0,5 l, žirafí flek, voda, kuřecí nožička, omeleta, coca cola 2l.
Vaření: Nachystáme si hrnec, nalijeme do něj coca colu, vodu a přidáme omeletu. Ostatní suroviny dáme taky do hrnce, zamícháme a necháme vařit 2 hodiny.Užíváme lžičku ráno a večer.
Pozor! Při předávkování se proměníme v mimino!!!

 

Elixír života- likér z černého bezu (Pavlík)

Bezinky, voda, mletá káva, vanilkový cukr a cukr krupice.
Bezinky povaříme s vodou 20 minut, scedíme a přidáme cukr, vanilkový cukr a trochu mleté kávy a ještě chvíli povaříme.
Užívá se denně 3 lžičky. Má omlazující účinky, je proti únavě a vyčerpání.

 

Elixír života (Lucka)

Suroviny: 3 banány, čtvrtku mrkve, půlku citrónu, plátek jablka, jakákoli barva jedlého barviva, mléko, tajná přísada (skořice).
Postup: V misce rozmačkáte banány, dáte je do sklenice a nalijete vlažné mléko, pak nasypte do sklenice barvivo, skořici, citrón a nastrouhejte mrkev. Promíchejte. Nakonec ozdobte plátkem jablka.

Exkurze 4.A do kostela sv. Petra a Pavla v Řeznovicích

Výlet do Řeznovic očima žáků:

IMG_NEW

Kačka H.

Protože jsme se ve škole ve vlastivědě učili o románském slohu, jeli jsme autobusem do Řeznovic, podívat se na baziliku sv. Petra a Pavla. Provedla nás paní Řezáčová, která nám prozradila, že bazilika je nejstarší na Moravě a je stará téměř tisíc let. Podle mě je to báječné. Výlet se mi líbil. (Ivanka)

Dnes (19.11.) jsem byla se školou v Řeznovicích. Byli jsme se podívat na rotundu sv. Petra a Pavla. Rotunda měla mohutné stěny, malá úzká okna a také okna sdružená. Byl tam nádherný kruhovitý stůl – (oltář) a mohli jsme si zazvonit na zvonky ( u sakristie – zvoní se , když vchází do kostela pan farář, aby lidé v kostele povstali, začíná mše). Moc se mi to líbilo. (Marcelka)

Ve čtvrtek 19.11. jsme se šli podívat na kostel v Řeznovicích. Do Řeznovic jsme přijeli autobusem a pak jsme šli malý kousek cesty pěšky. Celé jsme si to tam prohlédli. Nejvíc se mi líbil kostel zvenku a také zvonky vevnitř. Moc se mi výlet líbil, zase něco nového. (Matouš)

Kostel sv.Petra a Pavla, který se nachází v obci Řeznovice, je jeden z nejstarších kostelů na Moravě a jedna z nejvýznamnějších památek románského slohu v České republice. V současné době jsou v něm pravidelně slouženy mše a konají se zde i svatby. (Kačka H.)

Ve čtvrtek 19.11. jsme s naší třídou 4.A navštívili kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích. Kostel byl postaven v druhé polovině 12.století. Římskokatolický románský chrám je chráněnou kulturní památkou. Je jedním z nejstarších kostelů. Moc se mi tam líbilo. (Marek)

Dnes jsme se jeli podívat na kostel sv. Petra a Pavla. V kostele mě nejvíce zaujala křížová cesta (rytina ze dřeva, zavěšena jako obrázky na stěně). Paní průvodkyně říkala, že ten kostel v Řeznovicích je nejstarší na Moravě. V kostele s konají i svatby. Líbilo se mi tam. (Viky)

Dnes jsme šli do Řeznovic do kostela. Byla tam svěcená voda, klečeli jsme před oltářem. Moc se mi to líbilo. Doufám, že zase někam pojedeme. (Johanka)

Čtvrťáci v „pravěku“

Od začátku nového školního roku se nám objevil v rozvrhu nový předmět – vlastivěda, ve které jsme se učili o době zvané pravěk. Dozvěděli jsme se, jak lidé žili, jak se oblékali, co si uměli vyrobit, jak se živili. Toto téma se promítlo i do dalších předmětů jako výtvarná výchova nebo praktické činnosti.

4.B vytvořila střepy vázy.

DSCN2198

Zakončením tématu, byla skupinová práce nebo práce ve dvojicích na toto téma, zapojily se obě třídy.

DSCN2191

Ve 4.A jsme vyhlásili soutěž o nejkrásnější sošku Věstonické Venuše z plastelíny, dále jsme vymodelovali jídlo pravěkých lidí a také jsme vyráběli nádoby, nástroje a nářadí, které pravěcí lidé mohli používat.

DSCN2213