Život v pravěku, 4.A

Ve vlastivědě se žáci 4. ročníku seznamují s nejstaršími dějinami naší vlasti. Pro lepší pochopení života lidí v pravěku si žáci 4.A zahráli ve skupinkách scénky z doby kamenné. Každá skupinka dostala jiný úkol, např. varovat ostatní členy tlupy před šelmou, chytání mamuta do pasti, výroba sošek a rytin na kostech nebo návrat pravěkých lidí z úspěšného lovu. Nebyl to však vůbec jednoduchý úkol, protože lidé se tehdy ještě nedorozumívali řečí, kterou běžně používáme my, ale posunky. S nelehkým úkolem si nakonec všichni poradili a navíc jsme se u toho skvěle pobavili. Ale hlavně, snad nám to pomohlo přiblížit si a lépe pochopit život v době kamenné.

Ve výtvarné výchově jsme napodobovali pravěké kresby v jeskyních, pocházející ze starší doby kamenné. Výjevy z této doby jsme zachytili uhlem na papírovou muchláž, která nám připomínala stěnu jeskyně.

Jelikož v mladší době kamenné již vznikaly keramické vázy, vytvořili jsme papírovou koláž pravěké vázy rozbité na střepy. Jednotlivé „střípky“ jsme ovšem šetrně složili k sobě jako praví archeologové.

Období pravěku končí příchodem Slovanů do našich zemí. A protože první Slované uctívali mnoho bohů, zkusili jsme si některé z nich ve výtvarné výchově nakreslit. Stačil nám k tomu výkres, redispero s tuší, suché pastely a vlastní představivost s fantazií.

Mgr. Blanka Valnohová