Kraje ČR – projekt 4.A a 4.B

V hodinách vlastivědy jsme se postupně seznámili se všemi kraji v České republice, abychom si o nich uchovali co nejvíce informací, vypracovali jsme ve skupinách (většinou dvojicích) plakát o kraji, který jsme poté i prezentovali před třídou. Museli jsme prokázat znalosti z několika předmětů, nestačily jen poznatky a znalosti z VL, které jsme získávali i z příručních map. Další mezipředmětové vztahy byly s předměty: PČ – lepení stříhání, VV – kompozice plakátu, ČJ – čtení s porozuměním, prezentace – srozumitelné vyjadřování, třídění důležitých informací (ve 4.A navíc práce s počítačem a tvoření otázek k prezentaci)… Důležitou roli hrála i spolupráce dvojic.  K tvorbě a prezentaci plakátů měla každá třída odlišné zadání.

Žáci 4.B si doma vyhledali informace a obrázky v encyklopediích či na internetu. Zjistili: Jaké památky, zemědělství a průmysl se v kraji nachází, jaké řeky krajem protékají,  jaké osobnosti z jejich kraje pocházejí… Dále museli zakreslit polohu svého kraje do slepé mapy ČR. Podklady si přinesli  žáci do školy, z nich vytvořili plakát, který poté prezentovali před třídou. Společně vše s paní učitelkou zhodnotili.

Žáci 4.A  si nejprve vybrali kraj, poté šli hledat zajímavosti na internetu v počítačové učebně (2 vyučovací hodiny), mohli si důležité informace uložit do souboru, který jim paní učitelka černobíle vytiskla (maximálně to byly 2 strany A4), vše pak rozstříhali a použili na výrobu plakátu. Samozřejmě to nestačilo, další informace si žáci opisovali z knížek či encyklopedií, někteří kreslili obrázky,  někteří si sami z domu donesli barevně vytištěné obrázky, kterými plakát doplnili. Plakát musel obsahovat: Název kraje, krajské město, další 3 až 4 větší města v kraji, sousední kraje, znak kraje a zajímavosti  z kraje. Nakonec bylo potřeba vymyslet 2 otázky k vlastní prezentaci.

Práce nás bavila a věnovali jsme jí několik hodin, což přineslo své ovoce. Vznikly krásné plakáty s mnoha důležitými a zajímavými informacemi. Snad nám alespoň díky tomutu projektu některé utkví v paměti.

Ve výtvarné výchově jsme malovali znaky krajů. Malá ukázka níže.