Archiv autora: Blanka Valnohová

T-mobile Olympijský běh, 4.ročník

Dne 21.6. 2017 se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili T-mobile Olympijského běhu na stadionu FC Slovan v Ivančicích. Olympijský den se pořádá každoročně po celém světě a oslavuje sportovní aktivity všeho druhu. Délka trati byla dána věkem dětí. Žáci 4. ročníku uběhli 400 m. Všichni sportovci byli odměněni papírovou medailí, diplomem a cereální tyčinkou. Vítězové získali i další ceny.

Výsledky žáků 4. ročníku:

Dívky:

  1. Sára Šacherová, 4.A
  2. Jenny Rose Sugar, 4.A
  3. Klára Doležalová, 4.A

Chlapci:

  1. Miroslav Černý, 4.A
  2. Lukáš Kalamár, 4.A
  3. Samuel Gurskyy, 4.B

 

Za žáky 4. ročníku Mgr. Blanka Valnohová

Gotická okna, 4.A

Jedním ze znaků gotických staveb jsou okna s lomeným obloukem, vyplněná barevnou skleněnou mozaikou – tzv. vitráž. To se žáci 4. ročníku učili v hodinách vlastivědy a mohli se o tom přesvědčit i na školním výletě v Olomouci. V hodinách výtvarné výchovy si taková okna zkusili voskovými pastely, tuší a vodovými barvami namalovat. Byla to náročná práce, ale výsledek stojí za zhlédnutí. Zde je malá ukázka.

Mgr. Blanka Valnohová

Panovníci a Staré pověsti české, 4.A

Další etapu v nejstarších dějinách naší vlasti tvořily u žáků 4. ročníku Staré pověsti české a panovníci českých zemí. Kromě spousty nových informací, názorných ukázek a krátkých animovaných filmů o českých dějinách si děti tyto osobnosti a události zkusily v hodinách výtvarné výchovy také nakreslit. U Starých pověstí českých se snažily zachytit děj a postavy v pohybu, zatímco u panovníků se zaměřily na stínování.

Mgr. Blanka Valnohová

Dopravní výchova, 4.A

Ve středu 17.5. 2017 absolvovali žáci třídy 4.A druhou část dopravní výchovy na hřišti u ZŠ v Oslavanech. Zde se nás ujala instruktorka, paní Sablová, která s námi opět prošla celé dopravní hřiště. Společně jsme si zopakovali jednotlivé dopravní značky i barvy na semaforech a ukázali si jednotlivé dopravní situace na křižovatkách, kruhovém objezdu, u železničního přejezdu a na zúžené vozovce. V učebně jsme si ještě nejdůležitější informace zopakovali teoreticky a pak už nás čekaly testy. Ty zvládly téměř všechny děti. A po úspěšných jízdách na kolech na dopravním hřišti si tak zasloužily průkaz mladého cyklisty.

Znalost dopravních předpisů je velmi důležitá. Dělá z nás správné cyklisty, kteří jsou bezpeční sobě i ostatním účastníkům silničního provozu.

Děkujeme proto trpělivým instruktorkám a těšíme se na příjemně strávené chvíle na kole.

Za žáky 4.A Mgr. Blanka Valnohová

Den Země, 4.A

Už řadu let je 22. duben nazýván Den Země. Žáci 4.A se opět po roce zapojili do tohoto projektu, jehož smyslem je uvědomit si dopady ničení životního prostředí a tedy i důležitost ochrany naší planety Země. Letos jsme však tento ekologicky motivovaný svátek oslavili netradičně kvůli počasí až 3. května.

Na Réně na nás čekal pan Lang se sazenicemi stromků. Nejprve jsme mu pomohli při sázení mladé višně u řeky Jihlavy nedaleko našeho loňského stromu jírovce. Pak už jsme zamířili do lesní školky, kde jsme měli možnost vyzkoušet si sázení mladých borovic. Postup jsme si pamatovali z loňského roku, takže po jeho krátkém připomenutí jsme se mohli pustit do práce. U té nám trpělivě pomáhaly také lesní dělnice.

Práce nám šla od ruky a počasí se vydařilo, takže jsme na Réně strávili příjemné dopoledne. Za ně děkujeme především panu Langovi, ale i jeho lesním dělnicím. Jsme rádi, že jsme opět mohli pro naši modrou planetu Zemi něco dobrého vykonat.

Za žáky 4.A Mgr. Blanka Valnohová

Návštěva knihovny, 4.A

Dne 18.4. 2017 zavítali žáci 4.A do knihovny, kde byl pro ně připraven program zaměřený na autory soudobé literatury. Děti se rozdělily do skupin a každé z nich si vybralo z nabídky knihu od soudobého autora. Jejich úkolem bylo přečíst si ve vyhraněném čase libovolnou část knihy, aby o ní mohly ostatním ve skupině povyprávět základní údaje (proč si vybrali tuto knihu, v jakém prostředí se děj odehrává, hlavní postava, děj, jak bude asi děj pokračovat dál atd.). Tak se vystřídali všichni ve skupině a společně pak vybrali jednu knihu, která je zaujala nejvíce. Tu pak dotyčný žák představil i všem ostatním tak, aby je zaujal a měli zájem si knihu přečíst. Nakonec jsme si všechny knihy prohlédli a seznámili jsme se i s méně známými soudobými autory.

Všechny děti se do činnosti zapojily a pěkně spolupracovaly. Bylo vidět, že se jim četba v prostředí knihovny líbila. Kromě příjemně strávených chvil jsme si procvičili naše čtenářské dovednosti a rozšířili si obzor o nové autory. Pro některé děti to byla i motivace k četbě knih. A za to všechno patří paním knihovnicím naše poděkování.

Za kolektiv žáků 4.A Mgr. Blanka Valnohová

Velikonoční dílny, 4.A

V dubnu jsme si zpestřili hodiny praktických činností návštěvou velikonočních dílen v SVČ Ivančice. Zde pro nás bylo připraveno několik výrobků a velikonočních dekorací i materiál na jejich výrobu: barvený květináč s proutím a vajíčky, malý květináček se zajíčkem, beránek, kuřátko nebo zajíček z polystyrenového vajíčka, velikonoční svícínek, kočička nebo ptáček ze zavařovací sklenice, zajíček z kartonu na špejli nebo různě barvená a polepená vyfouknutá vajíčka. Každé z dětí si vybralo 1 nebo více výrobků a pustilo se do práce. Čas na ni vymezený nám utekl jako voda a co nevidět jsme se vraceli do školy s pěknými výrobky.

Mgr. Blanka Valnohová

Hlaholice očima a rukama žáků 4.A

V hodinách výtvarné výchovy jsme opět navázali na učivo vlastivědy, kde se zabýváme nejstaršími dějinami naší vlasti. Tentokrát jsme se zaměřili na první slovanské písmo, které vytvořil Konstantin v době Velkomoravské říše – na hlaholici. Psali jsme ji ptačími pery, která přinesli někteří žáci nejen pro sebe, ale i pro své spolužáky. Nejdřív jsme si ovšem museli připravit z výkresu jeho trháním a barvením „pergamen“. Žáci pak napodobovali podle vzoru jednotlivá písmena hlaholice a někteří dokonce zkoušeli napsat tímto písmem konkrétní slova. Práce byla zábavná a psaní ptačím brkem namáčeným do tuše pro nás bylo zajímavým zpestřením.

Mgr. Blanka Valnohová

Život v pravěku, 4.A

Ve vlastivědě se žáci 4. ročníku seznamují s nejstaršími dějinami naší vlasti. Pro lepší pochopení života lidí v pravěku si žáci 4.A zahráli ve skupinkách scénky z doby kamenné. Každá skupinka dostala jiný úkol, např. varovat ostatní členy tlupy před šelmou, chytání mamuta do pasti, výroba sošek a rytin na kostech nebo návrat pravěkých lidí z úspěšného lovu. Nebyl to však vůbec jednoduchý úkol, protože lidé se tehdy ještě nedorozumívali řečí, kterou běžně používáme my, ale posunky. S nelehkým úkolem si nakonec všichni poradili a navíc jsme se u toho skvěle pobavili. Ale hlavně, snad nám to pomohlo přiblížit si a lépe pochopit život v době kamenné.

Ve výtvarné výchově jsme napodobovali pravěké kresby v jeskyních, pocházející ze starší doby kamenné. Výjevy z této doby jsme zachytili uhlem na papírovou muchláž, která nám připomínala stěnu jeskyně.

Jelikož v mladší době kamenné již vznikaly keramické vázy, vytvořili jsme papírovou koláž pravěké vázy rozbité na střepy. Jednotlivé „střípky“ jsme ovšem šetrně složili k sobě jako praví archeologové.

Období pravěku končí příchodem Slovanů do našich zemí. A protože první Slované uctívali mnoho bohů, zkusili jsme si některé z nich ve výtvarné výchově nakreslit. Stačil nám k tomu výkres, redispero s tuší, suché pastely a vlastní představivost s fantazií.

Mgr. Blanka Valnohová

V dobách dinosaurů, 4.A

V hodinách vlastivědy se žáci třídy 4.A zabývali obdobím prehistorie planety Země. Nejprve  se seznámili se samotným vznikem naší planety. Nejzajímavější však bylo pomyslné zastavení v období druhohor, kdy žili dinosauři. Z připravených textů žáci zjišťovali základní informace o jednotlivých druzích dinosaurů, ve dvojicích je zaznamenávali do myšlenkové mapy a nově získané poznatky nakonec prezentovali před spolužáky. Tím si vzájemně předali spoustu nových a zajímavých informací.

Na dané téma navazovala i návštěva brněnského planetária a technického muzea. Zde jsme měli možnost zhlédnout filmy o dinosaurech, prohlédnout si robotické modely těchto druhohorních tvorů nebo jsme také mohli odkrýt modely jejich kosterních pozůstatků na paleohřišti atd.

V hodinách výtvarné výchovy se pak žáci pokusili zachytit dinosaury na výkres. Jejich siluety malovali černou tuší na barevné pozadí vytvořené předem suchými pastely.

O tom, jak děti toto téma zaujalo, svědčí i jejich povedené práce. Zde je ukázka několika z nich.

Mgr. Blanka Valnohová