Volby do třídní samosprávy 4.A

V návaznosti na učivo vlastivědy se v pátek 14.10. 2016 ve třídě 4.A uskutečnily Volby do třídní samosprávy. Formou hry si žáci mohli zažít průběh „voleb“, vyzkoušet si role kandidátů na funkci zástupců třídy i role voličů.

Po vysvětlení pojmů demokracie, volby a státní symboly jsme společně připravili třídu k volbám: přední lavice pro kandidáty, zástěnu pro voliče, volební urnu, státní vlajku atd. Zájemci o funkci předsedy a dalších zástupců naší třídy, tzv. kandidáti, zasedli do předních lavic, vylosovali si své pořadové číslo a jeden po druhém pak přednesli ostatním své předem připravené projevy, kterými se snažili získat co nejvíce voličů. Ve svém projevu se každý kandidát představil, vyzdvihl své dobré vlastnosti, zájmy a uvedl důvody, proč by se právě on měl stát předsedou třídy a proč by ho ostatní měli volit. Tento nelehký úkol zvládli všichni čtyři kandidáti perfektně a tím dokázali, že jsou na funkci zástupců třídy připraveni. Bez nich by se naše volby nemohly konat.

Při hlasování byly dodrženy všechny podmínky demokratických voleb: svobodné volby – každý volič se rozmyslel sám za sebe, komu dá svůj hlas, rovné volby – každý volič měl jeden hlas, tajné volby – každý volič vyplnil volební lístek tajně za zástěnou a pak jej před ostatními vhodil do volební urny, přímé volby – žáci volili přímo, ne přes prostředníky.

Po sečtení hlasů byly vyhlášeny výsledky: předsedkyní třídy 4.A se stala Monika Loudová, místopředsedkyní Klára Doležalová a jejich zástupci Viktorka Vítová a Tomáš Mráz. Nově zvolená předsedkyně poděkovala ostatním za důvěru a řekla svou závěrečnou řeč. Na závěr si všichni vyslechli státní hymnu.

Své „první volby“ mají žáci 4.A úspěšně za sebou. Mohli si tak vyzkoušet, co je v budoucnu čeká. Věřím, že z nich vyrostou zodpovědní občané, kterým není lhostejný osud naší vlasti.

Všem jmenovaným zástupcům třídy patří velká pochvala za odvahu a přípravu svého proslovu. Svůj první úkol zvládli skvěle. Doufám, že mi budou oporou a těším se na spolupráci s nimi.

Mgr. Blanka Valnohová