My family, 5. A,B

Naše rodina je stěžejním pilířem našeho života. Poskytuje nám zázemí, oporu, pocit bezpečí a jistoty. V anglickém jazyce jsme tomuto tématu také věnovali. Žáci pracovali na projektu s názvem My family („Moje rodina“). Navázali jsme na loňské aktivity.

Žáci si sestavili rodokmen, k němu připojili skutečné fotografie, případně dokreslili obrázky. Někteří vtipně dolepili karikatury, případně vytištěné univerzální obrázky, aby si zachovali své soukromí a mohli svou práci veřejně prezentovat.

Následně si všichni udělali krátký rozhovor v anglickém jazyce s maminkou, tátou, případně oběma svými rodiči. Při dialogu užívali konverzační otázky, které znají z hodin anglického jazyka, doposud osvojené gramatické dovednosti.

Pevně doufám, že si rodiče a jejich děti společně strávený čas patřičně užili. Z výsledných projektů je patrné, jak vřelý vztah mají žáci ke své rodině.

Mgr. Jarmila Loudová