Anglické divadlo, 5.A

V prvním říjnovém týdnu se pro žáky 1. a 2. stupně naší školy uskutečnila tři rozličná anglická divadelní představení. Jednalo se o The Australian Show, The Cooking Show a The Mad Professor Show. Nebyly to klasické hry v tradičním pojetí. Na program o Austrálii šli žáci 7. – 9. ročníků do kina Réna.

Představení zaměřená na téma vaření a vědy se odehrávala přímo v tělocvičně školy. Rodilý mluvčí je vtáhl do děje, žáci měli možnost se do děje zapojit. V úterý 2. října bylo odehráno  divadlo pro 5.A a 6. ročníky s názvem  The Mad Professor show. Děti se velmi pobavily. Součástí bylo několik experimentů. Žáci se stali na malou chvíli malými vědátory a spolu s „Dr. Klutzem“ si procvičili nejen svou dovednost anglického jazyka, nýbrž i svou odvahu a zručnost.

Hlavní protagonista divadelního představení se narodil v Sydney, později žil v Katoombě – zhruba 110 km od svého rodiště. Jeho výslovnost byla pro děti srozumitelná. Odnesly si ze show zásobník nové slovní zásoby,  jedinečné prožitky.

Všechna interaktivní komická představení byla skvělým přínosem a motivací pro žáky pro jejich další studium anglického jazyka.

Mgr. Jarmila Loudová