PROJECT MY LIFE, 5.A

V hodinách anglického jazyka žáci často využívají osvojenou slovní zásobu k tvorbě vlastních projektů. Tentokrát znělo téma: MY LIFE.

Děti kreslily obrázky ze svého života. Občas si je  i vytiskly, popřípadě využily fotografie. Kromě členů rodiny a přátel zahrnuly do svých informací i své oblíbené věci, domácí mazlíčky. Někteří tvůrci  nezapomněli  ani  na oblíbené sportovní kluby a záliby.

Podobné aktivity rozvíjejí kreativitu žáků. Umožňují dětem se navzájem lépe poznat.

Mnozí školáci svou práci skvěle vyzdobili i po výtvarné stránce. Posuďte sami, jak se snažili.

Mgr. Jarmila Loudová