Archiv pro rubriku: Školní rok 2017/2018

Březen u Dráčků a Lvíčat

Protože letošní Velikonoce byly poměrně brzy, věnovali jsme celý měsíc nejenom jaru, ale i velikonočním svátkům. Vytvořili jsme si tak spoustu dekorací, které jsme si odnesli domů. Konečně jsme se dočkali i konce zimy. S tou jsme se rozloučili vycházkou k řece, kde jsme házeli Morénu do vody.

K. Mattesová, P. Sýkorová

V rytmu – výtvarka v 8. ročníku a v 6.C

V 8. ročníku zkoumali žáci ve výtvarné výchově RYTMUS nejprve v přírodě, a sice ve stavbě krystalu – pozorovali zvětšené sněhové vločky a sledovali zrychlený postup tvorby šestiramenného krystalu z vody. Potom sami zkusili navrhnout jednu část velkého krystalu sněhové vločky a jejím opakováním takový krystal nakreslit, a z jednotlivých vzorových ramen krystalu skládali pravidelné šestiramenné koláže.
Pak se téma rytmu přehouplo do sféry hudební – tentokrát žáci poslouchali různě rytmické skladby a písně dle vlastní volby a dojem z této hudební ukázky zaznamenali abstraktní malbou v rytmu a náladě hudby.
Třetí dostaveníčko s rytmem jsme si dali spolu s žáky 6. C, kteří u příležitosti Dne španělské kuchyně v naší škole sledovali španělský národní tanec flamenko a „tanec“ toreadora s býkem v aréně. V obou případech se snažili zachytit rytmus a pohyb linií, kterou kreslili – malovali prsty a křídou na papíře.

Pohled z okna, 5.B

Ve výtvarné výchově jsme vodovými barvami malovali okno a pohled do krajiny. Obrázek  jsme zpestřili bytovými doplňky – závěsy, na parapet okna jsme posadili domácího mazlíčka – koťátko.

Za oknem jsme v krajině malovali domy, kopce. Jak jinak! Vždyť naše obec leží v údolí a kopcovitý terén nás obklopuje ze všech stran.

Jen kočička jako domácí mazlíček v mnoha našich domácnostech v reálném životě chybí.

Snad už nebude mnoho dnů, kdy bude možné pouze toužebně hledět z okna do krajiny. Zatím nás však stále trápí chladnější počasí bez hřejivých slunečních paprsků a déšť. Třeba se jarní počasí brzy změní. Všichni se těšíme na pobyt na čerstvém vzduchu.

Vydejte se i Vy do přírody poznávat malebná zákoutí našeho kraje.

Nejprve si ale prohlédněte, jak vidíme krajinu kolem nás našima očima.

Mgr. Jarmila Loudová

Velikonoční  kraslice, 5.B

K velikonočním tradicím patří zdobení vajec- tvorba kraslic. Lidé vytvořili v průběhu let k tomuto účelu neuvěřitelné množství technik.

Ozdobit vyfouknutá vejce bývá pro menší děti velmi obtížné. Jsou velice křehké. Pro manipulaci s nimi je zapotřebí cit, zručné ruce a trpělivost.

V letošním roce jsme nezdobili reálná vejce, přesto jsme na tuto tradici nezapomněli. Kreslili jsme různé vzory kraslic vodovými barvami a voskovými pastely na větší formát papíru. Obří kraslice nám poskytly dostatek prostoru k uplatnění naší fantazie. Možná si někdo z dětí troufne aplikovat některé vzory i při zdobení vajec doma. Odměnou pro děti za jejich snahu byly perníčky napečené paní učitelkou.

Jak se žákům obrázky kraslic vydařily, posuďte sami na fotografiích.

Všem našim příznivcům přejeme veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a mnoho jedinečných okamžiků v kruhu rodiny.

                                                                                  Mgr. Jarmila Loudová

JARO V PLNÉM PROUDU, 5.B

 V letošním roce se slaví Velikonoce dříve. Připravovali jsme se na ně s velkým předstihem, protože máme praktické činnosti vždy jen jednou za 14 dnů. Vyráběli jsme si jarní věnečky, závěsnou papírovou dekoraci a velikonoční přáníčko. Příprava pěkného výrobku je časově náročnější, tvorba vyžaduje více spolupráce nás všech.

Naše výtvory nám zabraly hodně času. Pevně doufáme, že všichni blízcí naši snahu ocení.

Paní učitelka s obavami sledovala, jak opatrně své výtvory ze třídy přenášíme domů. Snad se nic nerozbilo a dekorace doputovaly do domovů všech žáčků v pořádku.

Přejeme příjemné prožití velikonočních svátků všem, kteří mají tradici tohoto křesťanského svátku v oblibě.Využijte poslední prázdniny letošního školního roku nejen k lenošení, ale také k aktivnímu odpočinku.

                                                                                                Mgr. Jarmila Loudová

Novinky ve výuce, 5. B

Neustále inovuji. Je třeba děti k učení motivovat, podpořit jejich kreativitu. Možnosti, jež jsou nyní ve světě k dispozici, lze zařadit do hodin i v našich školách. Průběžně v jednotlivých hodinách využívám mnoho různých programů. Střídáním aktivit se mi lépe daří podnítit zájem žáků o probírané učivo. Každý týden se sama stávám žákyní a kromě tvorby se učím nové technologie ovládat. Udržet krok s dobou není vůbec jednoduché.

Žáci jsou vnímaví a rychle se všem novotám přizpůsobují. Při hrách, které na tabletech a mobilech hrajeme naživo, vzniká často velmi soutěživé klima. Tvoření soutěžních týmů přenechávám raději počítači. Neustále se tak skupinky mění a všichni se učí spolupracovat navzájem.

V našich hrách a tvorbě není důležité zvítězit. Vzdělání jde ruku v ruce s hrou, čímž je skvěle naplňován odkaz „UČITELE NÁRODŮ“ Jana Amose Komenského „ ŠKOLA HROU“.

O atmosféře ve třídě svědčí fotografie pořízené z realizace jednoho ze zadaných úkolů. Žákovské týmy si procvičovaly znalosti názvů jednotlivých částí kostry člověka.

K fotografiím jsem přiřadila i ukázky obrázků slovních mraků. Jsou skvělým důkazem, jak lze získané vědomosti žáků propojit s dovednostmi užívání moderních technologií.

                                                                                    Mgr. Jarmila Loudová

 

Bod, linie, plocha ve výtvarce v 6.C

Každý den se pohybujeme v prostoru, který vnímáme většinou jako celek. V hodinách výtvarné výchovy v 6. C jsme se s žáky pokusili zaměřit se na detaily prostoru školy a školní zahrady a vyhledat v něm nejzákladnější konstrukční prvky – bod, linii a plochu. Žáci nejprve pátrali očima po třídě a vyhledávali uspořádání bodů, vedení linií, kontrast ploch… Potom ve dvojicích vyrazili „na lov“ podobných míst v útrobách školy a nakonec ve venkovním prostoru školního pozemku. Sami fotili detaily míst a nafocené objekty jsme si potom promítali a komentovali.
V další hodině zpracovali toto téma ve vlastní výtvarné práci, kdy body, linie a plochy v různých kombinacích a kontrastech převedli do rozměrné koláže – asambláže z kartónových prvků a provázků.

Lidské tváře a ruce očima žáků 5. B

V rámci učiva přírodovědy nyní poznáváme lidské tělo. Cestu za poznáním člověka jsme začali od vnější stavby těla.

Připomněli jsme si, že v různých částech planety žijí lidé, kteří se liší zejména barvou pleti. Charakteristické znaky jednotlivých ras musíme respektovat, za odlišný vzhled se nesmíme nikomu posmívat. Každého člověka bychom měli posuzovat pouze podle jeho povahových vlastností, charakteru, nikoli podle vzhledu.

V hodině výtvarné výchovy jsme se pokusili na naše učivo navázat. Kreslili jsme lidskou tvář a v dalších hodinách jsme se zaměřili na naše ruce. Zatímco na kresbu tváře jsme využili voskové pastely, ruce jsme kreslili a stínovali pouze tužkou, vyhráli jsme si také s tuší.

Do jaké míry se nám naše práce podařily, posuďte sami na fotografiích našich prací.

                                                                        Mgr. Jarmila Loudová

Kniha – nejlepší přítel člověka, 5. B

Návštěva knihovny

V úterý dne 13. března zavítali žáci 5. B do knihovny. Paní knihovnice představila dětem v úvodu připraveného programu základní znaky fantasy a sci-fi literatury. Seznámila je s jednotlivými skupinami těchto žánrů a některými domácími i zahraničními autory. Děti si pak vybraly z pestré nabídky knih na výstavce ty, které je nejvíce zaujaly.

Každý si našel své pohodlné místečko k četbě a do vybrané knihy se na několik minut začetl. Poté se chopily slova samy děti. Knihy ostatním stručně představily.

Mnozí žáci si knihu, do které se na chvíli začetli, ihned vypůjčili.

Podle pranostik máme ještě v březnu a dubnu trávit čas  v teple doma. Knihy pro nás zajisté budou velmi dobrými přáteli pro chvíle oddechu.

                                                                                                            Mgr. Jarmila Loudová

Bláznivé sny ve výtvarce v 9. ročníku

Po vzoru výtvarníků – surrealistů, kteří svá díla založili na propojení snové reality se skutečností, a inspirováni dílem španělského surrealistického malíře Salvadora Dalího pokusili se žáci 9. ročníku znázornit malbou a koláží z vlastních kreseb scénu ze snu. A tak se mohli potkat v jednom snovém příběhu hroch a židle, žralok a automobil, netopýr a váza s květinami s plyšovým medvědem nebo hodinami. A tak vlastně ilustrovali krédo surrealismu: „Surrealismus je, když se na operačním stole potká šicí stroj s deštníkem…“ A také zachytili bláznivost a neskutečnost toho, co lidský mozek může ve fázi spánku zpracovávat – jsou to naše představy? strachy? vzpomínky? Nebo prostě nesmysly? Kdo ví.