V rytmu – výtvarka v 8. ročníku a v 6.C

V 8. ročníku zkoumali žáci ve výtvarné výchově RYTMUS nejprve v přírodě, a sice ve stavbě krystalu – pozorovali zvětšené sněhové vločky a sledovali zrychlený postup tvorby šestiramenného krystalu z vody. Potom sami zkusili navrhnout jednu část velkého krystalu sněhové vločky a jejím opakováním takový krystal nakreslit, a z jednotlivých vzorových ramen krystalu skládali pravidelné šestiramenné koláže.
Pak se téma rytmu přehouplo do sféry hudební – tentokrát žáci poslouchali různě rytmické skladby a písně dle vlastní volby a dojem z této hudební ukázky zaznamenali abstraktní malbou v rytmu a náladě hudby.
Třetí dostaveníčko s rytmem jsme si dali spolu s žáky 6. C, kteří u příležitosti Dne španělské kuchyně v naší škole sledovali španělský národní tanec flamenko a „tanec“ toreadora s býkem v aréně. V obou případech se snažili zachytit rytmus a pohyb linií, kterou kreslili – malovali prsty a křídou na papíře.