Čarodějnice a čarodějové, 4. A

Po celý duben se žáci v rámci úryvků z knih seznamovali s příběhy, jejichž tematikou byla kouzla a čáry. Když jsme spolu zasedli v rámci rotační výuky znovu do školních lavic, stali se čarodějové a čarodějnice motivem naší malby v hodinách výtvarné výchovy.

Každý z nás má o jejich podobě jinou představu. Vliv na nás mají stovky obrázků na internetu a desítky pohádek, příběhů, v nichž tyto postavy vystupují.

Někteří žáci  byli odvážní a pokusili se dosáhnout kombinací technik i o 3D efekt své práce – prostorové ztvárnění.

Mnozí žáci si na naše úsilí určitě vzpomněli 30. dubna, kdy je v mnoha rodinách udržována tradice pálení čarodějnic.

Která kouzelná bytost bude blízká Vašim představám? Posuďte sami na fotografiích.

Mgr. Jarmila Loudová