Archiv pro rubriku: Školní rok 2017/2018

Poznáváme želvy, 5. B

Poznáváme želvy

V hodinách výtvarné výchovy jsme se v rámci malby zaměřili na zástupce plazů – želvy. Malovali jsme vodovými a temperovými barvami, mnozí využili i dříve osvojenou náročnější techniku k dosažení plastického efektu.

Čím nás tito živočichové zaujali? Mají jedinečnou stavbu těla. Jejich kostěný krunýř krytý rohovitými štíty nebo silnou kůží je zcela specifický. Želvy obývaly Zemi již 200 milionů let. A to byly důvody, proč jsme jim věnovali větší pozornost.I když se pohybují nemotorně a pomalu, vodní želvy jsou výborní plavci.

Největší z mořských želv je kožatka velká. Měří až přes  tři metry a váží přes tisíc kilogramů. Dokáže naklást až 175 vajec.

Lidé loví želvy pro  chutné maso a vybírají i jejich vejce. Pozemní želvy doplatily hlavně na svou pomalost a bezbrannost. V mnoha oblastech byly některé druhy zcela vyhubeny.

Poznejte želvy  blíže stejně jako my. Naše malby by měly ostatní upozornit na jejich krásu. Možná naše obrázky přispějí k jejich záchraně.

                                                                                              Mgr. Jarmila Loudová

 

 DÁREČKY KE DNI MATEK, 5. B

Tradiční oslava DNE MATEK připadla v letošním roce na druhou květnovou neděli – 13. května.

V pracovních činnostech jsme pro naše maminky šili  prostírání ihned od počátku roku. Byla to skutečná zkouška trpělivosti.

Později jsme experimentovali s barvami a vytvořili jsme jim další dáreček – relaxační mozaiku. Zasadili jsme ji do rámu.

Nakonec jsme pracovali také s papírem. Vyrobili jsme našim milovaným maminkám plastické přáníčko.

Strávili jsme při přípravách na tento den několik vyučovacích hodin. Mnozí pro zdárný výsledek obětovali i část svého volného času. Naučili jsme se navzájem se podporovat a pomáhat si.

Pevně doufám, že všechny dárečky dokázaly na tvářích maminek vykouzlit slzičky štěstí.

                                      Mgr. Jarmila Loudová za kolektiv žáků 5. B

 

Duben u Dráčků a Lvíčat

Na začátku měsíce jsme s dětmi vyráběli dárečky pro naše budoucí prvňáčky k zápisu.
Tento měsíc je také měsícem bezpečnosti, a tak jsme si zopakovali pravidla silničního provozu, dopravní značky a na toto téma jsme i tvořili. Zakončili jsme “ dopravku“  závodem koloběžek, na který jsme se těšili. Dubnové dny jsme vyplňovali nejrůznějšími jarními dekoracemi a uzavřeli jsme ho tradičním pálením “ Čarodějnic“ spojeným s opékáním voňavých a šťavnatých špekáčků. Tento den se opravdu vydařil, odcházeli jsme domů napapaní a voňaví od kouře.

   K. Mattesová, P. Sýkorová

Jaro v plném proudu, 5.B

Počasí je téměř letní. Sluníčko probudilo přírodu a s ní jsme ožili i my. V rámci tvorby v praktických činnostech a výtvarné výchově jsme se zaměřili na jarní náměty.

Pracovali jsme s papírem a vytvořili jsme si fantazijní masky. Jsou tvořené okvětními lístky různých barev. Když se zamaskujeme, měli bychom všichni připomínat ryze jarní bytosti např.  luční víly či pestrobarevné ptáčky.

Rychlejší žáci se pustili také do tvorby jarních věnečků, kterými jsme si ozdobili vstup do naší třídy.

V dalších hodinách jsme kreslili rozkvetlou louku. Plasticky jsme ji doplnili motýly. Výkresy oživily rozličné květy.

Jaro je v plném proudu. Pevně věříme, že je to na fotografiích našich prací znát.

                        Mgr. Jarmila Loudová

Den Země v parku na Réně očima třídy 5. B

Ve čtvrtek 19. dubna se žáci 1. stupně vydali do parku na Réně. Odcházeli jsme postupně. Nejprve se na cestu vydali žáci 1. – 3. třídy, na ně jsme navázali i my – žáci 5. B – spolu s dětmi ze 4. ročníků a se žáky z 5. A.

Žáci 2. stupně si zde pro nás pod vedením paní učitelky Mgr. Milany Kafkové připravili zajímavá stanoviště s přírodovědnými a ekologickými aktivitami.

Počasí nám přálo. Sluneční paprsky nás po celou dobu pobytu v přírodě příjemně hřály. Ocenili jsme kreativitu žáků a paní učitelky. Všechny úkoly jsme si naplno užili.

Žáci naší třídy byli rozděleni do 5 skupin. Nasbírané body z jednotlivých stanovišť rozhodly o nejlepším týmu. Vyhlášení vítězů však probíhalo až následující den ve škole.

Všichni se těšíme na podobné akce v přírodě. Děkujeme všem organizátorům akce za báječné zpestření výuky.

                                                                                  Mgr. Jarmila Loudová a žáci 5. B

 

GEOCACHING S TEMATIKOU DNE ZEMĚ, 5. B a 6. C

Geocaching se v letošním roce již podruhé vrátil do výuky. Tentokrát se na přípravě podíleli žáci ze třídy 6. C pod vedením paní učitelky Leony Bubeníkové.

Příjemné zpestření výuky čekalo na děti z 5. B ve středu 18. dubna.

Téměř všichni jsme již byli „ostřílenými borci“. Poprvé jsme si jednoduchou verzi geocachingu vyzkoušeli v únoru u příležitosti oslav SV. VALENTÝNA. Proto jsme věděli, co nás čeká.

Žáci hledali celkem 30 ukrytých zpráv. Byli rozděleni počítačem do 3 družstev. Skupiny tvořilo 8-9 žáků. Nejprve se děti domluvily na strategii a následně se vydaly hledat ukryté texty. Jejich cílovým stanovištěm byla naše kmenová třída.

Zprávy byly tentokrát motivovány blížícími se oslavami DNE ZEMĚ. Byly rozmístěny ve volné přírodě na školním pozemku. Vzdali jsme tak všichni hold naší „matičce Zemi“.

Každá skupina dostala přesné písemné, případně obrázkové instrukce. Směřovaly nás správným směrem. Nahrazovaly navigační systémy GPS.

Venku fotila žáky přímo v akci Mgr. Leona Bubeníková.

Nápaditá hra nám příjemně zpestřila část středečního dopoledne. Skvěle doplnila klasickou výuku, propojila pohyb, vzdělání a sport.

S rozluštěnými texty jsme následně pracovali v hodině českého jazyka.Vítězný tým nalezl z 15 zpráv 14. Tento skvělý úspěch slavily dva týmy. O vítězném družstvu nakonec rozhodl jen rychlejší čas.

Přesto nebylo vítězů a poražených. Všichni jsme zvítězili. Rozvinula se naše schopnost spolupracovat, pozorovat terén a soustředit se.

Děkujeme žákům 6. C a paní učitelce Bubeníkové za přípravu. S radostí jsme se na chvíli opět stali geocachery.

Těšíme se na další geocaching ve školním prostředí. Tentokrát je řada na nás. Pokusíme se oplatit starším spolužákům jejich úsilí a připravit jim také úkoly v terénu.

Pevně věříme, že budeme stejně nápadití a úspěšní jako oni.

                                                                                                Mgr. Jarmila Loudová

 

Ruce – výtvarná řada v 8. ročníku

Rukama člověk gestikuluje, „mluví“ beze slov, vyjadřuje pocity i city, pohyb rukou doprovází tanec, rukama člověk útočí nebo se brání, tvoří či boří…
Žáci v hodině výtvarné výchovy nejprve zkoušeli rukama vyjádřit pohyb či gesto a tuto pózu zafixovali ve fotografii, přičemž se učili pracovat s digitální zrcadlovkou – zaměřit na objekt, zaostřit a sledovat přitom kompozici objektu na pozadí černé opony: zdánlivě jednoduchý úkol, ale ne vždy a ne všem se fotografie podařila na první pokus:)
Pak se zaměřili na zobrazení vlastní ruky v pohybu (gestu) kresbou, a nakonec využili plochu předloktí a hřbetu ruky i prstů k návrhu na originální tetování.

Čarodějnice, 5. B

Pomalu se přibližuje Filipojakubská noc. Tato tradice je spjatá s nocí z 30.dubna na května. Zlé a nečisté síly mají být dle zvyklostí právě v tuto dobu silnější než obvykle.

Prostředníky zla byly odedávna čarodějnice. Přisuzovalo se jim většinou, že škodí lidem. Přesto mezi nimi byly i výjimky – ženy rozumějící přírodě, bylinářky a kořenářky.

A právě čarodějnice se staly ústředním motivem naší tvorby v hodinách výtvarné výchovy. Žáci si mohli zvolit techniku zpracování . Ačkoli byly za ďáblův nástroj považovány zejména staré ošklivé ženy, nakreslené čarodějnice dětí vypadají spíše sympaticky a velice mírumilovně.

Připomněli jsme si, jak oslavy probíhají. Na rozdělání ohně a na tajemnou atmosféru této noci se těšíme.

Na fotografiích obrázků dětí posuďte sami, které čarodějnice se vám líbí nejvíce a svěřili byste jim své trápení, aby vám pomohly v případě potřeby.

                                                                                  Mgr. Jarmila Loudová

Sládkovičovo na doslech a na dohled, 5.B

Od říjnové návštěvy Spojené školy ve Sládkovičovu uplynulo sice několik měsíců, ale přesto máme naše nové přátele stále na očích. Plynulá slovenština v nás pravidelně rozechvívá pocit, že jsme neustále spolu. Jak je to možné?

Velmi jednoduchá odpověď. Umožňuje nám to on-line propojení. S paní učitelkou Manekovou jsem se na vzájemné spolupráci domluvila ihned při říjnovém pobytu na Slovensku. Neváhala, podařilo se nám najít časové úseky z výuky našich tříd pro chvilky strávené pohromadě.

Jsem šťastná, že naši noví přátelé jsou natolik aktivní a podporují spolupráci s naší školou ve všech směrech.

Na počátku předcházela našim živým vstupům za hranice obou sousedních zemí písemná komunikace. Využili jsme k ní vzájemné pozvánky na společně vytvořené tematicky zaměřené mezinárodní nástěnky.

Využili jsme je nejen k seznámení, ale také k poznávání našich tradic a předávání informací ze života naší školy a třídy, ke vzájemnému sdílení námětů a nápadů.

Podporujeme se, radujeme se z úspěchů našich nových kamarádů, dělíme se s nimi     o naše prožitky.

V žádném ohledu neplatí přísloví sejde z očí, sejde z mysli. Není to ani možné. Díky napojení webové kamery na interaktivní tabuli máme děti i paní učitelku často mezi námi. Propojení neustále krůček po krůčku zdokonalujeme.

Jak moc pro nás společné chvíle znamenají, dokládá báseň, kterou jsme dětem v přímém přenosu recitovali.

Měla být poděkováním za to, že jsou nám Slováci ze Sládkovičova stále nablízku.

Připravili jsme si pro Vás krátké přáníčko,

pevně doufáme,

že potěší Vaše srdíčko.

Chtěli bychom k Vám vyslat naše přání,

co není nikde jinde k mání.

 

Ve středu se vždy těšíme,

že se opět spatříme.

 

Chceme si s Vámi i nadále psát,

blíž Vás i slovenštinu poznávat.

 

Dobrých přátel není nikdy dost,

hodí se ve smutku i pro radost.

 

Jsme rádi,

že jste naši kamarádi.

 

Milá paní učitelko i Vám mnoho energie, lásky,

samé dobré lidi kolem sebe a žádné vrásky.

To Vám přejí všichni přátelé z Ivančic.

 

Nyní se intenzivně připravujeme na návštěvu žáků a kolegů ze Slovenska. Proběhne v závěru letošního školního roku. Snad mezi nimi budou i někteří naši noví kamarádi.

Ráda bych poděkovala i vedení obou škol. Bez jejich podpory by nebylo možné naše sny a plány převádět do skutečného života.                                                                                                               Mgr. Jarmila Loudová

Pancake making fun

S dětmi v 5A jsme si z hodiny angličtiny udělali vařící hodinu angličtiny. Usmažili jsme si palačinky a výborně na nich pochutnali a celé to vaření úžasně užili. Ale od začátku. Miniprojekt Pancake Fun, který trval přibližně 4 vyučovací hodiny, nese prvky zážitkové pedagogiky a zároveň jde o hodinu CLIL, což je integrovaná výuka jazyka a nějakého dalšího předmětu. Naučili jsme se básničku od slavné viktoriánské básnířky Christiny Rossetti, díky receptu naučili anglická slova, která běžně můžeme najít v anglických kuchařkách, spočítali poměr ingrediencí pro celou třídu, pomocí zdvořilých anglických frází nakoupili potřebné ingredience a mnoho dalšího. Tato hodina tedy nese mimo dovednosti z angličtiny, také prvky matematiky, literatury a praktické výuky vaření a stolování.

Mgr. Ivana Sugar