Čarodějnice, 5. B

Pomalu se přibližuje Filipojakubská noc. Tato tradice je spjatá s nocí z 30.dubna na května. Zlé a nečisté síly mají být dle zvyklostí právě v tuto dobu silnější než obvykle.

Prostředníky zla byly odedávna čarodějnice. Přisuzovalo se jim většinou, že škodí lidem. Přesto mezi nimi byly i výjimky – ženy rozumějící přírodě, bylinářky a kořenářky.

A právě čarodějnice se staly ústředním motivem naší tvorby v hodinách výtvarné výchovy. Žáci si mohli zvolit techniku zpracování . Ačkoli byly za ďáblův nástroj považovány zejména staré ošklivé ženy, nakreslené čarodějnice dětí vypadají spíše sympaticky a velice mírumilovně.

Připomněli jsme si, jak oslavy probíhají. Na rozdělání ohně a na tajemnou atmosféru této noci se těšíme.

Na fotografiích obrázků dětí posuďte sami, které čarodějnice se vám líbí nejvíce a svěřili byste jim své trápení, aby vám pomohly v případě potřeby.

                                                                                  Mgr. Jarmila Loudová