ROBOTI, 5. B

Přístroje, které člověku pomáhají, mají různou podobu. Ve filmech mají často lidskou podobu. Slovo robot poprvé použil český spisovatel Karel Čapek ve své divadelní hře R.U.R. Rozšířilo se do mnoha dalších jazyků.

Děti dostaly nelehký úkol. Kreslily perokresbu vlastního robota. Nejprve si promyslely účel, ke kterému by člověku sloužil. Poté se rozhodovaly, jakou podobu pro něho zvolí.

Každý robot byl originální a zcela jiného zaměření.                                                                                             Mgr. Jarmila Loudová