Mini abeceda peněz aneb jak se nebát světa financí, 4.A

V letošním roce jsme začali spolupracovat s Českou spořitelnou a začlenili jsme se do programu ABECEDA PENĚZ. Jeho cílem je, aby děti lépe rozuměly, jak fungují peníze, byly lépe připraveny na dospělost. Orientovat se ve světě financí je dnes nezbytností pro každého člověka. Česká spořitelna touto formou podpořila  rozvoj finanční gramotnosti žáků na našich školách. A my jsme rádi, že se můžeme také zapojit.

Žáci 4. ročníků na naší škole byli nejprve proškoleni v rámci svých tříd lektory z řad zaměstnanců banky. Bankéřky měly pro děti zajímavou prezentaci, kde jim soutěživou formou přiblížily základní pojmy ze světa financí. Žáci soutěžili ve čtyřech týmech.

Následně jsme se všichni vydali přímo do místní pobočky České spořitelny. Co všechno jsme zde zažili?

Žáci si prakticky vyzkoušeli výběr z bankomatu, prohlédli si bankovky v různých měnách. Poznávali v praxi ochranné známky na našich bankovkách. Dostali se k trezoru, kde měli pro tento den vlastní bezpečnostní schránku. V ní měli uschovanou odměnu.

Počítali bankovky a mince různých hodnot  ručně i  pomocí přístrojů. Největším zážitkem pro děti bylo, že viděly a měly v rukách 500 000 Kč v pětitisícových bankovkách.Jejich odhad, o jak velký svazek bankovek se bude jednat, vůbec neodpovídal reálu. Všichni zaměstnanci banky byli velmi milí. Dětem se věnovali naplno. Všichni jsme se odnesli jedinečné zážitky. Děkujeme.

Po návratu do školy jsme byli plni krásných dojmů. Na prožité aktivity jsme navázali. Žáci kreslili na téma: Co je banka? Měli namalovat první věc, která je napadla. Povídali jsme si o dojmech, žáci napsali stručně, co se jim v bance nejvíce líbilo. Na závěr dostali nelehkou otázku: Co byste si koupili, kdybyste se nemuseli ohlížet na peníze?

Mezi materiálními věcmi se nejčastěji objevovaly sportovní vozy, vily, zlato, luxusní oblečení, ale mnozí byli skromnější. Vystačili by si s plyšovými a živými zvířátky. Překvapující  a potěšující pro mě byla tato odpověď: Finance bych použila na vzdělání.

V projektu nyní budeme pokračovat zejména v hodinách matematiky. Čeká nás plnění řady úkolů, které s nově osvojenými vědomostmi souvisejí. V praktickém životě je budeme brzy užívat, je třeba si je dostatečně upevnit.

Po splnění všech zadaných úloh pro nás mají naše lektorky ještě závěrečnou odměnu. Samozřejmě se na ni těšíme. Největší odměnou jsou však pro nás nově získané dovednosti.

                                                                                  Mgr. Jarmila Loudová