Hrajeme si s geometrickými tvary

V hodinách geometrie jsme se dlouho zabývali geometrickými tvary jako např. trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh a kružnice. Určovali jsme počet vrcholů, měřili a zapisovali jsme délku jejich stran, naučili jsme se rozeznávat kružnici a kruh a všechny plošné geometrické útvary jsme zkoušeli postupně rýsovat do sešitu.  Znalostí  jsme využili  při tvoření obrázku z geometrických útvarů, kde vše muselo být rýsováno za pomocí pravítka či kružítka.  Nejčastěji si děti vybraly vlak, ale objevila se i rakety či obličeje zvířat. Práce nás velice zaujala.

Žáci 3.A