MODELOVÁNÍ TĚLES

Motto: „Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení.“

Součástí hodin matematiky jsou také různé manipulativní činnosti, které rozvíjí matematickou gramotnost žáků. Zařazování těchto činností je pro děti velmi přitažlivé.

Při rozšiřování číselného oboru do sta využíváme papírové mince v hodnotě 50 Kč, 20 Kč, 10 Kč, 5 Kč, 2 Kč, 1 Kč. Vyjadřujeme čísla pomocí mincí různých hodnot (83 = 50 + 20 + 10 + 2 + 1).

Pro rozvoj prostorové představivosti jsme zařadili modelování těles. Děti pomocí špejlí a modelíny vytvořily svůj model krychle nebo kvádru. Práce je velmi bavila a užili jsme si u ní spoustu legrace.

Podívejte se na naše modely.

Mgr. Markéta Eibelová a žáci 2. B

Foto: Mgr. Markéta Eibelová