Lesní skřítci, 4. A

V online hodinách přírodovědy  poznáváme různé ekosystémy, snažíme se více přiblížit a porozumět ostatním tvorům, kteří spolu s námi obývají planetu Zemi.

Propojili jsme tentokrát učivo přírodovědy a českého jazyka. Na chvíli jsme si představili, že les obývají kromě živočichů i skřítkové – ochránci lesa. Každý by měl nějaký důležitý úkol a jiné povahové vlastnosti. V rámci online výuky jsme popustili uzdu fantazii a své lesní skřítky jsme zaslali na bílou tabuli – tzv. WHITEBOARD. Práce žáci  doplnili staženými obrázky  z internetu.

Škoda, že tyto pohádkové bytosti – ochránce v lese v reálném životě neuvidíme. O to více musíme přírodě naslouchat a chránit ji my.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A