Ostrov, 2. A

V hodině slohu jsme si povídali o dobrodružstvích Robinsona Crusoe, který utekl od otce, aby se stal námořníkem. Na moři ho čekalo mnoho nástrah. Když loď ztroskotala, jako jediný přežil a byl nucen žít dlouhou dobu na pustém ostrově. Postavil si u jeskyně chýši, živil se lovem, obdělával půdu. Na ostrově zachránil indiána před kanibaly a ten se stal jeho jediným přítelem. Protože ho Robinson zachránil v pátek, dal mu jméno Pátek.

Žáci 2. A ve slohových pracích popisovali svoje pusté ostrovy, dali jim jména, napsali, jak a čím se na ostrově živili, jaké si postavili obydlí, s kým ostrov sdíleli, jestli měli na ostrově i zvířátka. Svůj ostrov také namalovali.

Snad i vás jejich obrázky a texty přenesou do dětské fantazie a stanete se s námi na chvíli trosečníky.

                                                                                               Mgr. Hana Ludvová