Měsíc čtenářů ve 3. B

Březen je tradičně měsícem čtenářů. Připomíná, jak je důležité podporovat a rozvíjet čtenářství dětí. Čtenářská gramotnost má svůj nesmírný význam pro úspěšné studium, pracovní uplatnění i spokojený život.

Čtení je základ bez něhož se zkrátka v životě neobejdeme. Rozvíjí dětskou fantazii, obohacuje slovní zásobu a pomáhá vytvářet postoje ke světu. Podstatné je, aby čtení přinášelo dětem příjemné zážitky, aby knihy považovaly za samozřejmost, za každodenní součást svého života. Doufám, že čtení knih se stalo již oblíbenou a vyhledávanou činností žáků naší třídy.

Děti III. B si připravily referát o přečtené knize, který nám v on-line výuce prezentovaly. Často nás jejich poutavé vyprávění vtáhlo do příběhu. Kromě ústní prezentace, děti zpracovaly referát také písemně.

Ráda bych všechny děti touto cestou pochválila za jejich přístup k zadanému úkolu. Přestože minuty on-line hodin neúprosně letí a je potřeba stále pracovat, jsem ráda, že jsme našli také čas na souvislý ústní projev žáků.

Markéta Eibelová, tř. uč

Vybráno z dětských prací žáků třídy 3. B.