Hlaholice očima a rukama žáků 4.A

V hodinách výtvarné výchovy jsme opět navázali na učivo vlastivědy, kde se zabýváme nejstaršími dějinami naší vlasti. Tentokrát jsme se zaměřili na první slovanské písmo, které vytvořil Konstantin v době Velkomoravské říše – na hlaholici. Psali jsme ji ptačími pery, která přinesli někteří žáci nejen pro sebe, ale i pro své spolužáky. Nejdřív jsme si ovšem museli připravit z výkresu jeho trháním a barvením „pergamen“. Žáci pak napodobovali podle vzoru jednotlivá písmena hlaholice a někteří dokonce zkoušeli napsat tímto písmem konkrétní slova. Práce byla zábavná a psaní ptačím brkem namáčeným do tuše pro nás bylo zajímavým zpestřením.

Mgr. Blanka Valnohová