Gotická okna, 4.A

Jedním ze znaků gotických staveb jsou okna s lomeným obloukem, vyplněná barevnou skleněnou mozaikou – tzv. vitráž. To se žáci 4. ročníku učili v hodinách vlastivědy a mohli se o tom přesvědčit i na školním výletě v Olomouci. V hodinách výtvarné výchovy si taková okna zkusili voskovými pastely, tuší a vodovými barvami namalovat. Byla to náročná práce, ale výsledek stojí za zhlédnutí. Zde je malá ukázka.

Mgr. Blanka Valnohová