Archiv pro rubriku: 2020/2021

ŠD Lvíčata

Usmálo se na nás štěstí a splnil se nám sen – po dlouhé pomlce jsme se opět sešli. Symbolicky jsme si připili džusíkem.

Vytvořili jsme si motýlkovou nástěnku, řešili dopravní situace a poslední dny byly hudební, plné notiček a hudebních nástrojů.  Ve volných chvílích jsme do ručiček vzali i jehlu a šili.

Jsme malé, ale šikovné. Mrkněte na naše výrobky.

Děti z lll. oddělení s p. vychovatelkou P. Sýkorovou

Foto: P. Sýkorová

Moje rodina, ŠD

Ukázka z tvorby žáků ŠD na téma „MOJE RODINA“ (probírali jsme s dětma rodinné příslušníky, popisovali bydlení, vytvářeli dekoraci, kterou si děti během tohoto týdne odnesou domů a vypracovávali různé pracovní listy…).

Vychovatelka Petra Fialová

Husitské zbraně 4. B

V pracovních činnostech žáci s  nadšením propojili svoje znalosti z vlastivědy. Vytvářeli zbraně husitů řemdih a kropáč. Modely jsou sice malé, ale ve skutečnosti by nikdo proti nim stát nechtěl.

Mgr. Veronika Válková

Práce s programem Malování, 5. roč.

Žáci 5. roč. se v informatice učí cíleně vyhledávat na internetu, bezpečné komunikaci, zvládnout základní nastavení systému (nastavení zobrazení monitoru, myši, práce se složkou na ploše). Seznamují se také s jednoduchými programy pro práci s textem a grafikou. V rámci grafiky si každý vyzkoušel nakreslit libovolný obrázek v programu Malování (Win 10).

Mgr. O. Němec

Jaro ve školní družině

Začalo nám jaro, které jsme přenesli i do školní družiny. Namalovali jsme si a vytvořili nejrůznější jarní dekorace, kterými jsme si vyzdobili nástěnky. Protože nám přálo i počasí, využili jsme ho k dovádění na hřišti. Tady je malá ukázka.

                                                                    Děti 1. B a 2. B s paní vychovatelkou P. Sýkorovou

Foto: P. Sýkorová

Slet čarodějnic – Broučci

Letos jsme si jen hráli hry a soutěžili na hřišti, ale přesto si všichni užili pěkný slumečný den.

L. Burianová

Foto: L. Burianová

Den matek – Broučci

Takhle pracovali Broučci, aby udělali radost maminkám.

L. Burianová

Foto: L. Burianová

Den matek ve školní družině

Začátkem května jsme se ve ŠD věnovali tématu DEN MATEK. Děti, svým maminkám, vytvořily spoustu dárečků a přáníček, které je určitě potěšily…

P. Fialová, vedoucí ŠD

Čarodějnický týden ve školní družině

Mrzí nás, že jsme čarodějnice nemohli oslavit společným opékáním špekáčků nad ohněm, tak alespoň malá ukázka z tvorby dětí…

P. Fialová, vedoucí ŠD

Na čerstvém vzduchu je nám hej! 4. A

V každém týdnu přímé výuky dodržujeme poctivě všechna stanovená nařízení. Abychom lépe překonávali úskalí, která nám celodenní pobyt v rouškách přináší, vyrážíme se učit do venkovních prostor naší školy.

Tentokrát jsme venku počítali a trénovali jsme pravopis koncovek podstatných jmen.  Zelená travička byla pro nás plná úkolů.

Žáci pracovali v týmech. Stali se z nich „lovci slov a příkladů“.

Postupně jednotlivci hledali  zadání příkladů a neúplných slovních spojení. Zadání si museli zapamatovat, jen tak mohli přispět ke splnění úkolu svého týmu.

Bylo zajímavé pozorovat, jakou strategii žáci zvolili. Taková akční spolupráce nám v rámci distanční výuky chyběla. O to více si jí nyní užíváme.

Není důležité, který tým byl nejúspěšnější. Pobavili jsme se, hýbali jsme se,  přitom jsme trénovali naši paměť, upevňovali jsme základy pravopisu a základní početní spoje.

Sluneční paprsky nás po celou dobu hřály, doplnili jsme tedy pro naše tělo i tolik potřebný vitamín D.

Už nyní se opět těšíme na příští chvilky strávené venku.

Náš rodák Alfons Mucha na jednom ze svých obrazů Slovanské epopeje zachytil žáky BRATRSKÉ ŠKOLY v Ivančicích, jak se učí venku za branami města. Určitě by měl radost, že tyto skvělé tradice zůstávají součástí výuky dodnes.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A