Moje rodina, ŠD

Ukázka z tvorby žáků ŠD na téma „MOJE RODINA“ (probírali jsme s dětma rodinné příslušníky, popisovali bydlení, vytvářeli dekoraci, kterou si děti během tohoto týdne odnesou domů a vypracovávali různé pracovní listy…).

Vychovatelka Petra Fialová