Práce s programem Malování, 5. roč.

Žáci 5. roč. se v informatice učí cíleně vyhledávat na internetu, bezpečné komunikaci, zvládnout základní nastavení systému (nastavení zobrazení monitoru, myši, práce se složkou na ploše). Seznamují se také s jednoduchými programy pro práci s textem a grafikou. V rámci grafiky si každý vyzkoušel nakreslit libovolný obrázek v programu Malování (Win 10).

Mgr. O. Němec