Archiv pro rubriku: předměty

Husitské zbraně 4. B

V pracovních činnostech žáci s  nadšením propojili svoje znalosti z vlastivědy. Vytvářeli zbraně husitů řemdih a kropáč. Modely jsou sice malé, ale ve skutečnosti by nikdo proti nim stát nechtěl.

Mgr. Veronika Válková

Práce s programem Malování, 5. roč.

Žáci 5. roč. se v informatice učí cíleně vyhledávat na internetu, bezpečné komunikaci, zvládnout základní nastavení systému (nastavení zobrazení monitoru, myši, práce se složkou na ploše). Seznamují se také s jednoduchými programy pro práci s textem a grafikou. V rámci grafiky si každý vyzkoušel nakreslit libovolný obrázek v programu Malování (Win 10).

Mgr. O. Němec

Jaro ve školní družině

Začalo nám jaro, které jsme přenesli i do školní družiny. Namalovali jsme si a vytvořili nejrůznější jarní dekorace, kterými jsme si vyzdobili nástěnky. Protože nám přálo i počasí, využili jsme ho k dovádění na hřišti. Tady je malá ukázka.

                                                                    Děti 1. B a 2. B s paní vychovatelkou P. Sýkorovou

Foto: P. Sýkorová

Slet čarodějnic – Broučci

Letos jsme si jen hráli hry a soutěžili na hřišti, ale přesto si všichni užili pěkný slumečný den.

L. Burianová

Foto: L. Burianová

Den matek – Broučci

Takhle pracovali Broučci, aby udělali radost maminkám.

L. Burianová

Foto: L. Burianová

Den matek ve školní družině

Začátkem května jsme se ve ŠD věnovali tématu DEN MATEK. Děti, svým maminkám, vytvořily spoustu dárečků a přáníček, které je určitě potěšily…

P. Fialová, vedoucí ŠD

Čarodějnický týden ve školní družině

Mrzí nás, že jsme čarodějnice nemohli oslavit společným opékáním špekáčků nad ohněm, tak alespoň malá ukázka z tvorby dětí…

P. Fialová, vedoucí ŠD

Na čerstvém vzduchu je nám hej! 4. A

V každém týdnu přímé výuky dodržujeme poctivě všechna stanovená nařízení. Abychom lépe překonávali úskalí, která nám celodenní pobyt v rouškách přináší, vyrážíme se učit do venkovních prostor naší školy.

Tentokrát jsme venku počítali a trénovali jsme pravopis koncovek podstatných jmen.  Zelená travička byla pro nás plná úkolů.

Žáci pracovali v týmech. Stali se z nich „lovci slov a příkladů“.

Postupně jednotlivci hledali  zadání příkladů a neúplných slovních spojení. Zadání si museli zapamatovat, jen tak mohli přispět ke splnění úkolu svého týmu.

Bylo zajímavé pozorovat, jakou strategii žáci zvolili. Taková akční spolupráce nám v rámci distanční výuky chyběla. O to více si jí nyní užíváme.

Není důležité, který tým byl nejúspěšnější. Pobavili jsme se, hýbali jsme se,  přitom jsme trénovali naši paměť, upevňovali jsme základy pravopisu a základní početní spoje.

Sluneční paprsky nás po celou dobu hřály, doplnili jsme tedy pro naše tělo i tolik potřebný vitamín D.

Už nyní se opět těšíme na příští chvilky strávené venku.

Náš rodák Alfons Mucha na jednom ze svých obrazů Slovanské epopeje zachytil žáky BRATRSKÉ ŠKOLY v Ivančicích, jak se učí venku za branami města. Určitě by měl radost, že tyto skvělé tradice zůstávají součástí výuky dodnes.

Mgr. Jarmila Loudová a žáci 4. A

Čarodějnice a čarodějové, 4. A

Po celý duben se žáci v rámci úryvků z knih seznamovali s příběhy, jejichž tematikou byla kouzla a čáry. Když jsme spolu zasedli v rámci rotační výuky znovu do školních lavic, stali se čarodějové a čarodějnice motivem naší malby v hodinách výtvarné výchovy.

Každý z nás má o jejich podobě jinou představu. Vliv na nás mají stovky obrázků na internetu a desítky pohádek, příběhů, v nichž tyto postavy vystupují.

Někteří žáci  byli odvážní a pokusili se dosáhnout kombinací technik i o 3D efekt své práce – prostorové ztvárnění.

Mnozí žáci si na naše úsilí určitě vzpomněli 30. dubna, kdy je v mnoha rodinách udržována tradice pálení čarodějnic.

Která kouzelná bytost bude blízká Vašim představám? Posuďte sami na fotografiích.

Mgr. Jarmila Loudová

 

Čarodějnická oslava – sabat, 2. A

Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května má tajemnou moc. Podle legend se daly nalézt poklady, které této noci opouštěly podzemí. Lidé věřili, že v povětří poletuje spousta čarodějnic, které se slétají na čarodějnickou oslavu – sabat.
Den čarodějnic jsme měli i ve 2. A. Poletovalo jich tam pět a k nim se přidali dva netopýři. Děti si své čarodějnice i vytvořily a odnesly domů. Už teď se těšíme na příští rok!

                                                                                                                 Mgr. Hana Ludvová