Tři králové „online“

Svátek Tří králů je spjat s legendou, jež se vyvíjela více jak dva tisíce let. Její obsah se postupem let měnil, základ ale vycházel z biblického příběhu o narození Ježíše Krista: tenkrát přišli do Jeruzaléma tři mudrci z Východu a ptali se po nově narozeném židovském králi, jemuž chtěli vzdát hold.
Až v 5. století našeho letopočtu byli tito tři mudrci – králové pojmenováni jako Kašpar, Melichar a Baltazar. Dodnes je připomínají malé děti – koledníci. Zatímco dříve se za ně převlékaly chudé děti, které tak měly poslední možnost vykoledovat zásoby jídla na zimu, od roku 2000 tak činí děti, které vybírají peníze na Tříkrálovou sbírku, jež pomáhá potřebným lidem.
Žáci 6.-7. ročníku dostali k dispozici tuto legendu a text známé koledy My tři králové jdeme k vám a v rámci distanční výuky je ilustrovali. Vzhledem k různým domácím podmínkám nebyl nijak omezen výběr techniky a způsob ilustrování, každý žák se musel rozhodnout sám, jak k tématu a jeho realizaci přistoupí – někdo kreslil tužkou, jiní malovali barvami, další tvořili koláže či komiksy. Hotovou práci pak vyfotili a odeslali.
Připomněli jsme si tak nejen historickou událost, ale také současný přesah této legendy do mezilidských vztahů.