Ohlédnutí za Valentýnem – distanční výtvarka na 2.stupni

Všichni žáci 2. stupně dostali v únoru distanční výtvarný úkol, který se vztahoval ke svátku svatého Valentýna a k dávnému příběhu, který je s ním spojen.

Legenda říká, že 14. únor začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky křesťanskému římskému knězi Valentýnovi, žijícímu ve 3. století našeho letopočtu. Císař Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Potřeboval velkou armádu. Byl navíc přesvědčený o tom, že svobodní jsou lepšími vojáky než ženatí.
Valentýn však, nedbaje zákazu, vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen, uvězněn a popraven 14. února 269.
Před svou mučednickou smrtí prý Valentýn ještě napsal milostný dopis své milované dívce. Tak vznikla později přijatá tradice zasílání valentýnských přání.

Symbolem tohoto svátku je jednoduchý motiv SRDCE.

Žáci ztvárnili tento symbol nejrůznějším způsobem, který jim byl blízký – mohli ho nakreslit či namalovat, mohli plochu tvaru srdce zaplnit ornamentem nebo vzorem, motiv srdce využili také k ilustraci rčení (má srdce na dlani, má široké srdce, jeho/její srdce zahořelo láskou apod.), mohli jej zobrazit jako dokonalý stroj nebo znázornit tak, jak anatomicky vypadá.
Anebo mohli srdce vytvořit jako objekt seskládáním z různých přírodních prvků venku či skládáním předmětů, které žáci měli doma.

A tak vznikla pestrá galerie SRDCÍ, která zdobí, těší, baví i dojímají.