Tablety a mobilní telefony běžnou součástí výuky v 5. A

Tablety a mobilní telefony běžnou součástí výuky v 5. A

Každý z nás si asi někdy položil otázku, co vše učí děti škola. Výchova a vzdělání je prvořadé, lidé je jmenují jako první ve výčtu všech aktivit, které ke škole neodmyslitelně patří.

Bohužel jsme v tomto prostředí, kde tráví děti tolik času, neumožňovali ještě donedávna užívat telefony a tablety v rámci výuky, dokonce jsme to žákům zakazovali. Proč tomu tak bylo? Děti je neuměly používat k účelům, které jim otevřou bránu přesunout se z herního světa do světa vzdělávání. Bylo třeba jim ukázat bezpečná prostředí, kde mohou trénovat učivo, nepřetržitě se formou hry vzdělávat. Tuto pomyslnou hranici jsme se pokusili překonat. Bylo to snadné, protože žáci jsou s těmito zařízeními spjati denně a jsou nedílnou součástí jejich života.

Co všechno nám tablety a mobily umožňují ve výuce? Žákům zadávám do tabletů interaktivní testíky. Užívání tabletů jim umožňuje testem procházet otázkami vlastním tempem a kdykoli se vrátit k obtížnější části zkoušené látky. Po vyhodnocení vidí všichni během několika sekund výčet všech otázek a chyb, kterých se dopustili. Můžeme si takto ověřovat znalosti z kterékoli hodiny. Ne vždy musí stát na samém konci našeho zkoušení známka. Důležité je zapojit všechny děti, naučit je pozorně číst zadání, soustředit se, být pozorní.

O užívání těchto technologií jsem usilovala již déle, nebyla to snadná cesta, je nutné postupovat malými krůčky. Jsme rádi, že tyto možnosti máme. Nebylo by to možné bez velkého nadšení učitele, dětí, podpory ze strany správců naší počítačové sítě, rodičů a vedení naší školy.

Naše „technické kamarády“ užíváme také k plnění samostatných úkolů ve všech předmětech. K zadání a přihlášení dětí nám stačí dvě minutky. Okamžitě se zpracovávají data všech žáků, což běžně není možné docílit. Je úžasné, kolik odpovědí jsou schopni žáci odeslat během krátkých vstupů do výuky. Pro lepší představivost Vám přiblížím jeden ze zadaných úkolů. Žáci měli tvořit příklady, kombinovat v nich početní operace násobení, dělení se sčítáním a odčítáním, závorky. Dostali pevně stanovený výsledek. Jejich příklady vypadaly např. takto: 1000 – 2×250, 7 x 30 + 290 atp. Sami sobě žáci vytvořili příklady pro trénink učiva. Kolik si myslíte, že přišlo během tří minut odpovědí? Je to neuvěřitelné, ale bylo jich téměř 300!

Samozřejmě se mezi nimi objevily i chybné příklady, ale i ty byly vítané, chybami se učíme. Zaslané informace se stávají součástí mého počítačového souboru – průběžně je ukládám. Na interaktivní tabuli je ihned procházíme, můžeme se k nim kdykoli průběžně vracet. Není v možnostech žádného učitele vyvolat v tak krátkém časovém intervalu všechny děti. Zabralo by nám to několik vyučovacích hodin plných matematiky.

Žáci se mohou přihlašovat během volných chvilek o přestávkách i v hodinách na mé vlastní webové stránky, kde mají velké spektrum nahraných aktivit do všech předmětů zaměřených na probírané učivo.

Závěrem bych chtěla poděkovat svým dětem. Jejich nadšení mě žene k překonávání dalších překážek a snaze nevzdávat se, posouvat výuku novým směrem.

Novinek není třeba se bát. Pokud naučíme děti užívat své „miláčky“ a virtuální svět účelně, bude vzdělávání snazší pro pedagogy, žáky i jejich rodiče.

                                     Mgr. Jarmila Loudová a žáci 5. A